Views
6 months ago

2020-26 Kerst

 • Text
 • Jaar
 • December
 • Binnenvaart
 • Onze
 • Schepen
 • Kerstspecial
 • Nieuwe
 • Schip
 • Feestdagen
 • Weer
 • Binnenvaartkrant.nl

2 Ms Oleander vaart met

2 Ms Oleander vaart met solarluiken Sinds kort vaart een binnenvaartschip met luiken die voorzien zijn van zonnepanelen. Het ms Oleander is uitgerust met een proefopstelling. Scheepsbouwer Damen Shipyards, luikenbouwer Blommaert Aluminium en zonne-energiespecialist Wattlab hebben die samen ontwikkeld. Met solarluiken wil het consortium de overgang naar een duurzame binnenvaart versnellen. Met solarluiken zou een volledig uitgerust schip, dat gemiddeld 850 m 2 aan oppervlak beschikbaar heeft, per jaar tot 100.000 kilo CO 2 kunnen besparen. Met een elektromotor (hybride of dieselelektrisch) kan de opgewekte energie namelijk worden gebruikt voor voortstuwing en zo ruim 10 procent brandstof besparen, aldus de bedrijven. Er zijn meer voordelen, stellen ze: de inzet van dieselgeneratoren voor de stroomvoorziening aan boord daalt. Hierdoor kunnen ook schepen zonder elektrische voortstuwing profiteren van solarluiken. Door zonne-energie in de binnenvaart vermindert de lokale luchtvervuiling en geluidsoverlast in havens. Ook maken de solarluiken schippers minder afhankelijk van walstroompunten. “Blijven innoveren en inspelen op vragen uit de markt, is voor ons een echte uitdaging in deze sterk veranderende tijden”, zegt Tom Blommaert, eigenaar van Blommaert Aluminium. “We willen een bijdrage leveren aan de behoeften van de huidige en de komende generaties. Duurzaamheid is daarin een belangrijk thema.” Bo Salet, mede-oprichter van Wattlab, vertelt: “We dromen van emissieloze transportschepen die, als ze stil liggen, groene energie opwekken voor bedrijven of huishoudens in de buurt. Zo willen we de binnenvaart transformeren tot varende zonneparken.” Minder uitstoot Het Klimaatakkoord vraagt om verduurzaming van de transportsector. Hoewel een binnenvaartschip per vervoerde kilo al minder CO 2 uitstoot dan een vracht wagen, kan er ook in de binnenvaart nog winst behaald worden als het gaat om uitstoot van schadelijke stoffen als CO 2 , stikstof en fijnstof. Dankzij de solarluiken kunnen de schepen langer emissiearm varen, en komt volledig elektrisch varen een stap dichterbij. Een eerste proefopstelling met solarluiken ligt sinds deze maand op motorschip Oleander. De stroom van de luiken wordt gevoed aan het boordnet. “Ik wil al jaren de energie van de zon die op mijn schip valt benutten”, zegt kapitein-eigenaar Gerd Schalk. “De voordelen zijn talrijk: minder uitstoot, minder slijtage van generatoren en minder brandstofverbruik, wat de exploitatiekosten drukt.” De komende tijd doen de betrokken partijen praktijkkennis op over de energieopbrengst, robuustheid en gebruiksvriendelijkheid. Na de praktijktest en doorontwikkeling voor opschaling, willen de bedrijven in de loop van 2021 met een eerste systeem de markt op. De eerste ontwikkeling en proefopstelling is opgezet met steun van staatsecretaris Van Veldhoven (IenW) via de subsidie Demonstratieregeling Klimaattechnologieën en Innovatie. De doorontwikkeling wordt gesteund door CityLab010, vanuit de gemeente Rotterdam. Zonnepanelen Initiatiefnemer Wattlab werd opgericht vanuit het zonne-autoteam van de TU Delft en heeft zich in korte tijd ontwikkeld tot expert in het maken van maatwerk zonneenergiesystemen en deed onder andere projecten met vliegtuigbouwer Airbus en online supermarkt Picnic. Vanuit Rotterdam ontwikkelt en produceert Wattlab zonnepanelen en zonnefolies 15 december 2020 voor toepassingen in onder andere lucht- en scheepvaart, bouw en stedelijke mobiliteit. Blommaert Aluminium Constructions werkt, als marktleider in het ontwerpen en produceren van aluminium scheepsluiken, samen met Wattlab om de luiken geschikt te maken voor de installatie van zonnepanelen, bekabeling en aansluitingen. DAMEN Shipyards begeleidt het project en adviseert over de productontwikkeling en de marktbewerking. Schipper Schalk van de Oleander stelt zijn schip ter beschikking voor de praktijktest en kan met zijn 36 jaar ervaring in de binnenvaart aangeven wat de wensen van gebruikers zijn. Maasbrachter Havendagen pas in 2022 Minder brandstofverbruik door hulp van windkracht TMA test eConowind op containerschip Eind november heeft TMA Logistics op containerbinnenschip ms Royaal een test gedaan met de gecontaineriseerde eConowind unit. Dit is een opvouwbare en autonome unit waarmee de voortstuwing wordt ondersteund door wind. De container neemt beperkte ruimte in beslag en kan gemakkelijk aan boord van (binnenvaart)schepen worden geplaatst. De Royaal gebruikt de ‘ventifoils’ op het IJsselmeer en de Waddenzee. (foto TMA) Conoship uit Groningen won in 2019 de Maritime Innovation Award voor eConowind. De unit bestaat uit een 40-voets container met daarin twee uitklapbare ‘ventifoils’. Dit zijn vleugelprofielen van 10 tien meter hoog die windkracht omzetten in stuwkracht voor het schip. Wind TMA Logistics verbindt terminals in Harlingen, Hasselt, IJmuiden, Velsen en Amsterdam met de deepsea terminals in Rotterdam en Antwerpen. Wekelijks biedt TMA vijftien afvaarten van Amsterdam naar de Maasvlakte en het Waal-Eemhavengebied. Door het bundelen van volumes heeft TMA vaste afspraken kunnen maken met de deepsea terminals: een binnenvaartcorridor met vaste en betrouwbare vaarschema’s. (foto’s Wattlab) TMA heeft duurzaamheid hoog in het vaandel staan en wil de vloot verder vergroenen door diverse innovaties. Voor een CO 2 -neutrale toekomst verwacht het Amsterdamse bedrijf dat een deel van de oplossing in een oud hulpmiddel ligt: de wind. Brandstofbesparing “Op het IJsselmeer en de Waddenzee (op het traject tussen Harlingen en Amsterdam) waait het nagenoeg altijd. Juist in deze natuurgebieden is het noodzakelijk dat wij kijken naar schonere energiedragers.” De eConowind test leverde een brandstofbesparing van 10 procent op. “Dat is nu gasolie, maar in de toekomst besparen wij dat op elektriciteit en waterstof. Genoeg aanleiding om verder te gaan testen.” DOOR NOUD VAN DER ZEE De Maasbrachter Havendagen worden niet volgend jaar gehouden. Ze zijn uitgesteld naar juni 2022. Door corona is het nu lastig te bepalen of en onder welke omstandigheden het in juni 2021 geplande evenement kan plaatsvinden. Het bestuur van de Maasbrachter Havendagen heeft dat bekendgemaakt. “Normaal gesproken zijn wij samen met onze vrijwilligers al in volle gang met de organisatie van de Maasbrachter Havendagen 2021. Helaas is dat dit jaar niet mogelijk door alle onzeker heden, die het coronavirus met zich meebrengt. Is er op tijd een vaccin voor iedereen? Mogen we weer samen zingen, dansen en springen? De gezondheid van alle mensen in de gemeente Maasgouw komt op de eerste plaats.” De organisatoren geven aan dat ze ook rekening houden met de belangen van de gemeente, de ondernemers en de sponsors: “Deze partijen zitten in onzekere tijden, waardoor we de lastige beslissing hebben moeten nemen om het evenement een jaar uit te stellen. We hopen jullie allemaal terug te zien tijdens de Maasbrachter Havendagen in 2022.” Het gaat dan om de 40e editie. De Maasbrachter Havendagen worden in 2022 gehouden van 24 tot en met 26 juni.

3 Oliehandel vreest ‘bunkertoerisme’ naar buitenland vanwege duurdere gasolie Brandbrief NOVE over bijmengen biobrandstoffen Nederland moet de bijmenging van biobrandstoffen aan gasolie niet op eigen houtje doen, zoals het kabinet nu van plan is. Een brandbrief met die boodschap heeft NOVE deze week verstuurd naar het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De oliehandelaren vrezen ‘bunkertoerisme’ in de buurlanden. Op dit moment is het gebruik van biobrandstof op vrijwillige basis, maar dat gaat veranderen. Begin 2022 komt de Europese Commissie met RED2-wetgeving die de binnenvaart als laatste transportsector daartoe verplicht. Als Nederland dat alleen doet, is dat desastreus voor de bunkerbedrijven, voorspelt de brancheorganisatie van leveranciers van brandstoffen, smeermiddelen en toebehoren, want schippers zullen massaal in Duitsland en België gaan bunkeren. Gasolie met biobrandstof is namelijk een stuk duurder. tuur voor alternatieve brandstoffen, stemmen me positief en zijn van belang voor onze mainports, de scheepvaart en de luchtvaart”, NOVE wijst het ministerie op de mogelijk “desastreuze gevolgen voor onze binnenvaartbunkerraars, wanneer Nederland besluit eenzijdig een bijmengverplichting voor biobrandstoffen in te voeren, zonder dat de buurlanden dit ook doen (…) Wij zijn voorstander van vergroening van brandstoffen in de binnenvaart, maar vinden dat een dergelijke verplichting enkel dient te gebeuren in samenspraak en gelijktijdig op Europees niveau of tenminste met de CCRlidstaten.” Green Deal “Veel binnenschepen zullen vanwege het prijsverschil in het buitenland gaan bunkeren, waardoor minimaal 40 tot 60% van het bunkervolume uit Nederland zal weglekken”, vreest NOVE. “Dit heeft als gevolg dat Nederlandse bunkerstations financieel niet meer levensvatbaar zullen blijken. Daarnaast is het gevolg dat CO 2 -doelstellingen uit de in 2019 ondertekende ‘Green Deal Binnenvaart’ niet zal worden gehaald.” De bijmenging met biobrandstoffen is onderdeel van die Green Deal. Maar aangezien Duitsland en België nog geen plannen hebben voor bijmenging, wordt alsnog veel gasolie gebruikt zonder het beoogde CO 2 -reductie-effect. NOVE schrijft verder in de brandbrief: “Onze branche zit volop in de energietransitie en wij willen graag vergroenen. Realisme mag echter niet uit het oog verloren worden. In de binnenvaart is de concurrentie groot. Om te overleven, zal een binnenschipper veelal de goedkoopste brandstof moeten bunkeren, waarbij een brandstof zonder fysieke bijmenging van biobrandstoffen vaak de voorkeur geniet. Als de verplichting niet geldt voor onze buurlanden, wordt de brandstof daar naar verhouding veel goedkoper.” Duurder Gasolie met toegevoegde biobrandstof is naar verwachting 80 euro per ton duurder. Per bunkering van circa 20 ton wordt het verschil circa 1.600 euro, rekent “Nu wil ik actie zien van de Commissie” Vervolg van de voorpagina >> NOVE voor. Bij wekelijks bunkeren gaat het om een bedrag van 83.200 euro per schip per jaar. De overheid is een officiële consultatieronde gestart. Daarin kunnen belanghebbenden hun reactie geven op de voorgenomen planen. NOVE zal daar gebruik van maken, maar besloot gezien de enorme economische belangen op voorhand al een separate brief te sturen. Meldpunt Vraagtekens zijn er ook over de gevolgen van bijmenging voor de kwaliteit van de gasolie. Bij FAME, een mengsel van plantaardige en dierlijke restproducten, zijn gevallen bekend van vroegtijdig dichtslibbende brandstoffilters. Om zicht te krijgen in ervaringen uit de praktijk en oplossingen uit te werken, hebben NOVE, CBRB, BLN-Schuttevaer, IVR en VOS www.meldpunt-binnenvaart.nl opgezet. Daar kunnen scheepseigenaren hun ervaringen met biobrandstof melden, positief en negatief. Extra overnachtingsplekken in vluchthaven Gorinchem zijn klaar Sinds 14 december kan de beroepsvaart gebruikmaken van vier nieuwe overnachtingsplekken in de vluchthaven in Gorinchem. Dat moet helpen om een tekort aan overnachtingsplaatsen Dicht met feestdagen In verband met de feestdagen is het kantoor van Binnenvaartkrant gesloten van maandag 21 december tot en met zondag 3 januari. Vanaf 4 januari zijn we weer telefonisch bereikbaar. Mailberichten en reserveringen voor advertenties kunt u tijdens de kerstvakantie wel sturen; die zullen we in het nieuwe jaar zo snel mogelijk in behandeling nemen. Nieuws en tips voor de redactie kunt u rechtstreeks mailen naar redactie@binnenvaartkrant.nl. De dagelijkse berichtgeving op te voorkomen op de Boven-, Beneden- en Nieuwe Merwede. De aannemerscombinatie Strukton en Van Den Herik heeft het werk in ruim een half jaar uitgevoerd. Aan de westzijde van de www.binnenvaartkrant.nl gaat komende weken namelijk gewoon door. 2021 De eerste editie van 2021 verschijnt op dinsdag 12 januari. Een week later volgt dan al de tweede krant: op 19 januari. Vanaf dan verschijnt Binnenvaartkrant weer gewoon elke veertien dagen (in de oneven week). We wensen alle lezers en adverteerders heel fijne feestdagen en een voorspoedige start van het nieuwe jaar. haven is een damwandkade met wrijfhout gerealiseerd, waar twee schepen kunnen afmeren. Om voor voldoende diepgang te zorgen, is de vluchthaven uitgebaggerd. Vervolgens is de bodem beschermd met zinkstukken, matten van wilgentenen en geotextiel, en stortsteen om die op hun plek te houden. aldus Nagtegaal-van Doorn. “Dat de Commissie ook de binnenvaart noemt, is een goed signaal. De binnenvaart blijft als sector nog altijd zwaar onderbelicht, terwijl het files kan verminderen en een belangrijke rol kan spelen in het vergroenen van de stedelijke logistiek." Om de digitale en groene transitie echter haalbaar en betaalbaal te maken voor ondernemers en bedrijven, is een Europese aanpak onontbeerlijk. Deze strategie is een goed begin, maar ik wil actie zien van de Commissie. Daar ga ik ze dan ook aan houden.” Pleisterplaats Merwedes Daarnaast is er een afmeervoorziening gemaakt, voor nog twee schepen. Deze bestaat uit een aantal meerpalen met daartussen een drijvende steiger. En om ervoor te zorgen dat de schippers die aan de oostzijde afmeren aan wal kunnen, is er richting de dijk een drijvende steiger gerealiseerd met een loopbrug naar de dijk. Minister Cora van Nieuwenhuizen zegt: “Met deze vier nieuwe overnachtingsplaatsen breiden we de pleisterplaats langs de Merwedes volgens de nieuwste standaard uit. Goede havens, aanlegsteigers en uitrustplaatsen voor schippers en hun bemanning zijn essentieel voor een veilige binnenvaart. Lang doorvaren, op zoek naar een geschikte ligplaats, hoort daar niet bij.” “Wat voor ons belangrijk is, is dat er kwalitatief goede ligplaatsen zijn om te kunnen overnachten”, reageert voorzitter Erik Schultz van Koninklijke Schuttevaer. “Of om te kunnen wachten om niet voor anker te moeten op de rivier, omdat je nergens anders terecht kunt. Rijkswaterstaat heeft goed met ons meegedacht. Ik mag dan ook graag een digitale pluim uitreiken aan Rijkswaterstaat en aan de minister.” Walstroom De Gorinchemse wethouder Ro van Doesburg ziet als extra voordeel van de uitbreiding dat er ook walstroom gerealiseerd gaat worden: “Dat is voor de omwonenden van de haven van groot belang, anders hebben zij last van overlast van de generatoren. Bovendien is walstroom ook duurzamer.” 15 december 2020 Hype Dus in het Verenigd Koninkrijk zijn ze vorige week begonnen met vaccineren tegen corona. De VS, Bahrein, Saoedi-Arabië, Canada en Mexico volgen spoedig. Je krijgt hier op het vasteland van Europa toch een beetje het Kerstmis 1944-gevoel van de Nederlanders boven de grote rivieren. In het zuiden was Nederland al bevrijd en wij moesten wachten tot de Canadezen en de Britten ons kwamen bevrijden in het late voorjaar van '45. Gelukkig heeft toen niet een derde deel van de bevolking zich tegen de bevrijding verzet. Misschien doordat we toen nog geen sociale media hadden, hoewel de bezetters tot het eind toe kampioenen nepnieuws waren (was uitvinding van Joseph Goebbels). Kennelijk zijn er in 2020 veel mensen die liever niet meewerken aan de bestrijding van de pandemie. Misschien zijn deze mensen bang dat ze weer handen moeten gaan schudden of zelfs anderen moeten gaan omhelzen. Het kan ook best zijn dat ze dat vergaderen per Zoom/Skype/Teams veel prettiger vinden, omdat ze het sowieso verschrikkelijk vinden om elkaar aan te kijken (heb je weleens geprobeerd iemand recht in de ogen te kijken via een beeldscherm? Als je elkaar tegelijk aankijkt, zit je allebei een camera aan te staren en niet die ander). Maar goed, dat gebrek aan respect voor het vaccin moeten we respecteren. We hebben de vrijheid om ziek te kunnen worden zwaar bevochten. Bij het begin van de eerste lockdown leek het er heel even op alsof de regering tegen de ondernemers van Nederland zei: Geld speelt geen rol, we houden alles overeind. Dat moeten we verkeerd verstaan hebben, want uiteindelijk zullen we toch met z’n allen opdraaien voor de grote som geld die de overheid overigens inderdaad heeft gestoken in de ondersteuning van bedrijven, al was het lang niet genoeg. Niet kan worden ontkend dat er heel veel geld vrij is gekomen, zowaar ook voor investeringen. Vorige maand kreeg de binnenvaart een duit uit het zakje. Er wordt 100 miljoen extra uitgetrokken om de rivieren bevaarbaar te houden, zelfs als er wat minder water uit de hemel valt. Bovendien – en dat is nog wel belangrijker in verband met de keuzes die de regering maakt – komt er 40 miljoen beschikbaar voor de stimulering van de modal shift: de verschuiving van goederenvervoer van de weg naar het water. Dat is een duidelijke keuze. Modal shift wordt weer een hype. Oude tijden herleven. Nee stop, nog even niet omhelzen, maar je mag elkaar en zelfs de minister straks wel weer in de poppetjes van de ogen kijken. Dat (plus het vaccin) geeft de burger moed. In 2021. Dus even geduld. EÉN POT NAT DOOR MICHEL GONLAG

Binnenvaartkrant