Views
8 months ago

2020-22

 • Text
 • Oktober
 • Nieuwe
 • Binnenvaart
 • Jaar
 • Gaat
 • Schepen
 • Schip
 • Onze
 • Marine
 • Containers
 • Binnenvaartkrant.nl

2 20 oktober

2 20 oktober 2020 Subsidie moet aanbod Stage V-motoren vergroten De nieuwe ‘Regeling Duurzame Binnenvaartmotoren’ is bedoeld om motorenfabrikanten te stimuleren om binnenvaartmotoren met Stage V-certificaat op de markt te brengen. Nu zijn er nog nauwelijks motoren te koop die aan de nieuwe emissieeisen voldoen. Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat stelt 1,5 miljoen euro beschikbaar voor de ontwikkeling en certificering van Stage V- binnenvaartmotoren. Zo hoopt ze de ontwikkeling van duurzame scheepvaartmotoren aan te jagen. “De binnenvaart is een goed alternatief voor het vervoer van onze goederen over de drukke wegen”, aldus Van Nieuwenhuizen. “Het is daarbij wel belangrijk dat de uitstoot van de binnenvaartschepen afneemt. Schonere motoren kunnen daaraan een goede bijdrage leveren.” Struikelblok In de Green Deal Zeevaart, Binnenvaart en Havens, afgesloten in juni 2019, heeft Van Nieuwenhuizen met de sector afgesproken dat de binnenvaart in 2050 emissievrij en klimaatneutraal is. Om die ambitie waar te maken zijn motoren nodig die voldoen aan de nieuwste emissie-eisen (nu: NRMM Stage V). Alleen zijn er, doordat de binnenvaart een relatief kleine markt is voor motorfabrikanten, op dit moment nog niet genoeg motoren beschikbaar die daaraan voldoen. De ontwikkeling van duurzame motoren kost veel geld. De kosten die fabrikanten moeten maken voor certificering blijken een struikelblok, stelt ook het Expertise- en InnovatieCentrum Binnenvaart (EICB). Dat voert de regeling ‘Duurzame Binnenvaartmotoren’ uit. De regeling is bedoeld om motorfabrikanten te stimuleren om binnenvaartmotoren met Stage V-certificaat op de markt te brengen. Ook subsidie voor scheepseigenaren Wanneer het aanbod er straks is, wil het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat ook subsidie ter beschikking stellen aan scheepseigenaren die investeren in zo’n Stage V-motor. Deze ‘Tijdelijke subsidieregeling verduurzaming binnenvaartschepen’ is nog in de maak en zal naar verwachting aan het einde van dit jaar van start gaan. De uitvoering komt in handen van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Het aanvraagformulier voor de ‘Regeling Duurzame Binnenvaartmotoren’ is te downloaden via www.eicb.nl/projecten/sdbm. Voor meer informatie over de regeling kan men terecht bij Niels Kreukniet van het EICB: (010) 798 98 30 of info@eicb.nl. Groen licht voor overname APM Terminals Rotterdam Hutchison Ports Netherlands, het moederbedrijf van ECT, mag containerterminal APM Terminals Rotterdam overnemen. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) geeft daarvoor groen licht. De ACM ziet geen grote effecten op de concurrentie als gevolg van deze overname. “Containeroverslag is een belangrijke pijler van de Rotterdamse haven”, aldus Martijn Snoep, bestuursvoorzitter van de ACM. “Er blijft na de overname voldoende concurrentie in deze sector tussen de drie overslag bedrijven in de Rotterdamse haven, die verder wordt aangejaagd door de sterke positie van grote zeerederijen. De concurrentie zorgt voor scherpe prijzen, goede dienstverlening en innovatie. De overname zorgt maar voor een kleine verandering in het hele speelveld.” APM Terminals Rotterdam. (archieffoto Tekst & Toebehoren) Door de overname wordt APM Terminals Rotterdam onderdeel van de groep waar ook buurman ECT deel van uitmaakt. ECT is eigenaar van de ECT Delta-terminal en de ECT Euromax-terminal. APM Terminals blijft na de verkoop van deze containerterminal actief in de Rotterdamse haven: met APM Terminals Maasvlakte II. De derde speler is Rotterdam World Gateway, eveneens op de Tweede Maasvlakte gevestigd. De ACM heeft vooral gekeken naar de concurrentie bij de overslag van containers die direct doorgaan naar bestemmingen elders in Europa. Uit het onderzoek zou blijken dat het marktaandeel van het achterlandvervoer door de overname maar beperkt toeneemt voor de groep waar ECT deel van uitmaakt. Daarom voorziet de kartelwaakhond geen grote gevolgen voor de concurrentie. Zeerederijen hebben bovendien een sterke onderhandelingspositie, vindt de ACM. Ze zijn veelal verenigd in allianties en opereren wereldwijd. “Daarbij maken ze gebruik van meerdere havens en containerterminals van verschillende overslagbedrijven. Dat maakt dat er sterke concurrentie is en blijft tussen de containerterminals in de Rotterdamse haven en ervaren de overslagbedrijven ook nog concurrentiedruk van overslagbedrijven in andere zeehavens.” De zeerederijen staan volgens de ACM ook positief tegenover de overname “en verwachten dat de overname leidt tot extra overslagcapaciteit. Ook overslagbedrijven verwachten dat de onderlinge concurrentie als gevolg van de overname groter wordt.” Frites-Express bewijst: modal shift kan wél! Lovende woorden hadden minister Cora van Nieuwenhuizen en de Zuid-Hollandse gedeputeerde Floor Vermeulen voor de Frites-Express van logistiek dienstverlener Kloosterboer en fritesproducent McCain. De containers met diepvroren patat gaan voortaan per schip in plaats van met vrachtwagens. Van Nieuwenhuizen en Floor Vermeulen brachten maandag 12 oktober een virtueel bezoek aan Kloosterboer in de Rotterdamse Eemhaven, waar het bedrijf de spil is in Cool Port, het nieuwe logistieke cluster voor geconditioneerd vervoer. Om files te bestrijden, de verkeersveiligheid te vergroten en de CO 2 - uitstoot te verminderen besloten Kloosterboer en zijn klant McCain de lading van de weg naar het water te verplaatsen. Lelystad De Frites-Express vervangt jaarlijks 4.500 keer vrachtwagenritten vanaf de productielocatie van Mc- Cain in het Zeeuwse Lewedorp naar het distributiecentrum van Kloosterboer in Lelystad. Ook werden nog eens 2.500 ritten uitgevoerd vanuit Rotterdam naar Lelystad om containers te laden. Voortaan levert McCain volle containers rechtstreeks bij Kloosterboer Vlissingen aan voor transport per binnenschip naar Lelystad. Vanuit Lelystad gaan volle containers per schip naar Rotterdam. Daarnaast worden vanuit Lelystad weer containers van lokale ui- en aardappelproducenten per schip vervoerd richting Vlissingen voor verder transport naar Afrika. “De Frites-Express laat zien dat je goederen ook goed met een binnenvaartschip in plaats van een vrachtwagen kunt vervoeren. Een mooie, nieuwe samenwerking waarbij we met verladers en vervoerders de verplaatsing van de weg naar het water waarmaken”, zei minister Cora van Nieuwenhuizen. Minder drukte op wegen Floor Vermeulen, als gedeputeerde onder meer verantwoordelijk voor verkeer en vervoer, voegde daaraan toe: “Ook in Zuid-Holland zullen de komende jaren veel wegen, tunnels en bruggen worden gerenoveerd. Om de druk op de wegen te verminderen scheelt het duizenden vrachtwagens op de weg als meer containers over water worden vervoerd.” Zuid-Holland trekt samen op met de collega-provincies Noord- Brabant, Limburg, Gelderland, het rijk, verladers en vervoerders om de modal shift te bevorderen. Het doel is landelijk de komende jaren 2.000 containers per dag van de weg naar het water te verplaatsen. Om verladers te verleiden worden onder meer binnenvaartlijndiensten opgezet en geïnvesteerd in overslagterminals. Jubileumeditie Telematicadag verschuift naar 2021 “Gegeven de Covid-19 omstandigheden hebben we besloten om de jubileumeditie van de Telematicadag op 18 december a.s. te laten vervallen.” Dat meldt de organisatie van de jaarlijkse informatiedag voor de binnenvaart. De Telematicadag wordt elk jaar in december gehouden aan boord van het kerkschip van het KSCC in Nijmegen. Dit jaar zou de 25e editie plaatsvinden. Dat jubileum zou extra groots en feestelijk worden gevierd. Door corona en de maatregelen daartegen kan de dag dit jaar niet doorgaan. Daarom verschuift de Telematicadag door naar december 2021. Traditie “We gaan ervan uit dat de omstandigheden dan weer terug bij ‘zo normaal mogelijk’ zijn zodat we er een feestelijke jubileumeditie van kunnen maken. Een kink in de kabel voor onze traditie maar het is niet anders”, zo klinkt het realistisch bij het organiserende Bureau Telematica Binnenvaart. “Helaas is het dit jaar anders dan andere jaren dus op 18 december geen leerzame presentaties, geen gezellig samenzijn of even bijpraten. Ook de erwtensoep en broodjes kroket gaan we missen. Hopelijk halen we dat volgend jaar ruimschoots in.”

3 Dominic Schrijer stopt bij BLN-Schuttevaer Dominic Schrijer stopt per 31 december als voorzitter van Koninklijke BLN-Schuttevaer. Met het oog op de naderende fusie met het Centraal Bureau voor de Rijn en Binnenvaart heeft hij besloten zich te richten op zijn andere en nieuwe toezicht- en adviesfuncties bij maatschappelijke organisaties, zo meldt BLN-Schuttevaer op haar website. Schrijer is voorzitter sinds februari 2019. Daarvóór was hij zes jaar burgemeester van Zwijndrecht. In die hoedanigheid opende hij in 2016 het nieuwe kantoor van BLN-Schuttevaer in zijn gemeente. Fusie Schrijer is deeltijd-voorzitter: hij werkte drie dagen per week voor BLN-Schuttevaer. Dat is nu al minder: in aanloop naar zijn Bogenda-oprichter D.G. Boer (82) overleden Op zondag 4 oktober is D.G. Boer na een kort ziekbed overleden. De oprichter en oud-directeur-eigenaar van Bogenda Motorenrevisie en Bogenda Elektra is 82 jaar geworden. Boer was Bogenda in 1969 begonnen. Het bedrijf zat eerst in Ridderkerk en verhuisde later naar Zwijndrecht. In de jaren 80 en 90 was Boer ook betrokken bij TurboNed. De begrafenis was in besloten kring op maandag 12 oktober in Hendrik-Ido Ambacht. afscheid droeg hij al een aantal van zijn taken over aan vice voorzitter Erik Schultz. Het BLN-bestuur prijst Schrijer om zijn verbindende instelling. Daarmee is hij de afgelopen twee jaar “onder andere van belang is geweest in de aanloop naar het samengaan tussen BLN-Schuttevaer en CBRB”. De organisaties koersen af op een fusie. Dominic Schrijer. Nederlandse en Belgische havens werken aan uniform walstroomsysteem Havenbedrijf Rotterdam, Havenbedrijf Amsterdam, North Sea Port, Drechtsteden, Havenbedrijf Antwerpen en de Vlaamse Waterweg werken aan één uniform walstroomsysteem voor de binnenvaart en riviercruisevaart. “Dat is bevorderlijk voor het gebruikersgemak en stimuleert het gebruik van walstroom, een voorziening die stilliggende schepen van stroom voorziet”, zo stellen ze. “De binnenvaart opereert in een internationale context. Het is dus wenselijk deze standaardisatie voor het gebruik van walstroom over de landsgrenzen heen te bewerkstellingen.” Aanbesteding Uit naam van al die zogenoemde ‘walstroompartijen’ is Havenbedrijf Rotterdam een Europese aanbesteding gestart die moet leiden tot een leverancier voor deze dienstverlening. De mogelijkheid bestaat dat ook andere havens en aanbieders van walstroom aansluiten. De aanbesteding past in het beleid van de ‘walstroompartijen’ om de havengebieden in Nederland en België “in balans te ontwikkelen”, zoals ze het omschrijven. Dat betekent dat niet alleen geïnvesteerd wordt in economie, maar ook in verbetering van leefbaarheid en milieu. Duurzaamheid is daarbij het sleutelwoord. “Gezamenlijk proberen overheden en bedrijfsleven meer te vervoeren over water en per trein in plaats van over de weg. Ook het beperken van uitstoot van CO 2 , stikstofoxide en fijnstof staat hoog op de agenda.” Daarom is er veel onderzoek gedaan naar de toepassing van walstroom voor verschillende schepen en locaties. "De gedeelde doelstellingen hebben geleid tot een gezamenlijke aanpak waarbij het aanbod van walstroom zo eenvoudig en betrouwbaar mogelijk wordt aangeboden en uitgevoerd. Walstroom in Rotterdam. (foto Ries van Wendel de Joode/Havenbedrijf Rotterdam) Het gaat daarbij primair om de dienstverlening voor storingen aan scheepszijde en de dienstverlening voor de levering en facturatie van de elektriciteit via walstroomkasten." Meerdere Duitse sluizen plat door stakingen Personeelsleden van de Duitse vaarwegbeheerder (WSV) legden vanaf 6 oktober op sommige sluizen het werk neer. Ze deden dit na een oproep van de vakbond Verdi, die hiermee zijn eisen om een loonsverhoging kracht wil bijzetten. Het gaat onder meer om sluizen op de Main, de Neckar en het Dortmund-Eems-kanaal. Binnenvaartbond BDB is woest over de “onverantwoorde” actie van Verdi. In het ergste geval kan de binnenvaart stil komen te liggen en daarmee ook de bevoorrading van een flink aantal industriebedrijven. BDB-voorzitter Martin Staats wijst erop dat de binnenvaart sowieso al zwaar gebukt gaat onder achterstallig onderhoud aan de vaarwegen. Renovatieprojecten duren vaak oneindig lang. Als sluizen niet meer worden bediend, dreigen transporten grote vertragingen op te lopen. Vooral op de Donau, waar de binnenvaart weken last had van laag water, was de staking een klap in het gezicht van de sector en zijn klanten, vindt Staats. Schepen kunnen vaak niet omvaren als een sluis wordt stilgelegd. Naast de goederenvaart raakt dit ook de passagiersvaart. De BDB noemt het heel kwalijk om een loonsverhoging af te dwingen door het saboteren van de binnenvaart en industrie. De bond eist dat de vaarwegbeheerder zijn verantwoordelijkheid neemt en weer aan het werk gaat. “De oproep van Verdi is puur egoïsme en zeker in deze coronatijden schadelijk voor de samenleving. Dan moet je je niet verwonderen dat mensen geen lid meer worden van een vakbond.” 20 oktober 2020 Reboot Als de coronacrisis jaren gaat duren, misschien wel helemaal niet meer ophoudt, dan moet de maatschappij anders. ‘Rebooten’ heet dat tegenwoordig, alsof we met z’n allen een computer zijn. Hoho, we zijn geen computer, we kunnen niet even uit en aan gezet worden. Zoals met alles verdient de geleidelijkheid verreweg de voorkeur boven een plotselinge, revolutionaire verandering. Daar wringt echter de schoen. Het virus doet niets gelei delijk. Haast is geboden. Heel veel moet anders en zoals altijd biedt dit behalve veel narigheid ook kansen. “Never let a good crisis go to waste”, aldus Winston Churchill in 1943 op Yalta in het overleg met Rooseveld en Stalin. Verspil geen goede crisis, waarmee hij aangaf dat uit een grote oorlog iets goeds kan komen, in dit geval de Verenigde Naties. Gelukkig hoef ik hier niet in te gaan hoe alle sectoren er voortaan uit moeten zien, want ik zou echt niet weten hoe de horeca in die nieuwe werkelijkheid gaat functioneren. Of hoe voetbalstadions virusvrij kunnen worden gemaakt. Ik kan me op deze plek beperken tot een onderdeel van een onderdeel van de maatschappij. Eén deelmarkt van de binnenvaart heeft hard een ‘reboot’ nodig, de overslag van containers in de Rotterdamse haven van en naar binnenschepen. Dus we draaien de klok terug naar 1966 toen de eerste container gelost werd in Rotterdam. Met de kennis van nu gaan we de haven zo inrichten dat tientallen miljoenen TEU’s per jaar als een sliert olie door die haven kunnen, met slimme terminals die aan één zijde zeeschepen ontvangen en aan de andere zijde binnenschepen. Midden op de terminals worden containers op trucks en treinen gezet, als ze niet per schip naar hun bestemming kunnen. De protesten van de binnenvaartondernemers dat de wachttijden alweer de spuigaten uit lopen, zijn natuurlijk volkomen terecht, maar je kan niet zeggen dat niemand er ooit over nagedacht heeft. De overheid heeft de afgelopen 25 jaar miljoenen gepompt in het zoeken naar oplossingen. Het vinden van een vaccin lijkt gemakkelijker dan de containerlogistiek in de zeehavens regelen. Een virus interesseert zich nergens voor, zeker niet voor de tegenstrijdige belangen van alle honden die er met het been vandoor willen gaan. Hoewel hiermee veel mensen tegen het zere been worden geraakt, moet je toegeven dat onze premier vorige week echt wel een rake opmerking maakte. We moeten ophouden met discussiëren over maatregelen en ons focussen op het virus. Als machtige clusters van zeerederijen en terminals die focus op het achterlandvervoer van containers konden opbrengen, dan zou een echte reboot niet eens uitgesloten hoeven zijn. EÉN POT NAT DOOR MICHEL GONLAG

Binnenvaartkrant