Views
9 months ago

2020-20

 • Text
 • September
 • Binnenvaart
 • Jaar
 • Onze
 • Schip
 • Haven
 • Maritieme
 • Kalkar
 • Samen
 • Nieuwe
 • Binnenvaartkrant.nl

34 STL Kalkar 22

34 STL Kalkar 22 september 2020 NIEUWBOUW INLAND - TANKER - RVS 85 X 10,50 Stage V TIME CHARTER BESPREEKBAAR INLAND - TANKER 85 X 9,50 Stage V INRUIL BESPREEKBAAR INLAND - TANKER 110 X 11,45 Stage V INRUIL BESPREEKBAAR INLAND - TANKER 135 X 17,50 Stage V INRUIL BESPREEKBAAR INLAND - VRACHTSCHIP 85 X 10,50 Stage V INRUIL BESPREEKBAAR INLAND - DUWBOOT 19 X 10 Stage V INRUIL BESPREEKBAAR SEA - BUNKER TANKER 95 X 15,50 IMO TIER III LEVERING 2022 SEA - BULK CARRIER 180 X 23 IMO TIER III LEVERING 2022 SEA - CHEMICAL TANKER 100 X 18 IMO TIER III LEVERING 2022 NEARLY NEW INLAND - TANKER 110 X 11,45 BOUWJAAR 2002 - 2005 - 2013 INLAND - TANKER 135 X 11,45 BOUWJAAR 2004 - 2010 INLAND - TANKER 135 X 15,00 BOUWJAAR 2009 - 2010 - 2014 INLAND - TANKER 85 X 9,60 BOUWJAAR 2008 - 2016 - 2018 INLAND - KOPPELVERBAND 183 X 11,45 BOUWJAAR 2002 - 2011 - 2017 INLAND - VRACHTSCHIP 110 X 11,45 BOUWJAAR 2001 - 2007 - 2010 INLAND - VRACHTSCHIP 85 X 10 BOUWJAAR 2003 - 2004 - 2010 SEA - CHEMIE TANKER 156 X 22 BOUWJAAR 2013 SEA - BULK CARRIER 169 X 27 BOUWJAAR 2012 SEA - SLEEPBOOT 38 X 10 BOUWJAAR 2012 +32 475 83 11 73 | info@helloship.eu | +32 495 79 04 56 WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR DUBBELWANDIGE TANKSCHEPEN WAT HEBBEN WIJ TE BIEDEN • Enthousiasme • Ervaring • Transparantie • Open en duidelijke communicatie • Optimalisatie • Spot of Timecharter • ARA en/of Rijnvaart SINCE 1983 Trendco is al ruim 35 jaar actief in het binnenvaart transport van minerale oliën. Wilt u samenwerken met ons jonge dynamische team of heeft u vragen, aarzel niet en bel of email. Contactpersonen: Martijn en Jeffrey Smith armada@trendco.nl 078-68 18 666 Merwekade 77 3311 TH Dordrecht trendco.nl DE BINNENVAART GAAT DOOR EN WIJ DUS OOK! Adverteer nu om zichtbaar te blijven! Hart voor de binnenvaart

35 STL Kalkar 22 september 2020 Duitse binnenvaart hoopt op betere tijden DOOR SARAH DE PRETER Zowel de drogeladingvaart als de tank- en containervaart in Duitsland blijven het moeilijk hebben door de coronacrisis en seizoensgebonden ontwikkelingen. Dat concludeert het Bundesamt für den Güterverkehr (BAG) in zijn actuele goederenvervoersmonitor. Die verscheen medio september. Sinds de start van de coronapandemie publiceert het BAG regelmatig een update van de situatie in het goederenvervoer. De onderzoekers doen dit op basis van gesprekken met marktdeelnemers. In de droge lading liggen de vervoersvolumes nog ruim onder het niveau van vorig jaar. Naast corona heeft dit met seizoensgebonden ontwikkelingen te maken. Veel graan en andere landbouwproducten liggen momenteel in silo’s te wachten tot ze voor een hogere prijs kunnen worden verkocht. Productiebedrijven hebben zelf nog voldoende voorraad. Binnenvaartondernemers verwachten de komende weken wel weer meer landbouwproducten te vervoeren. Dit geldt ook voor importkolen voor de warmtecentrales. Weinig waterbouwprojecten Het vervoer van bouwstoffen wordt als “vrij normaal tot goed” ingeschat, al klagen bouwbedrijven dat er in de natte infrastructuur momenteel weinig projecten worden aanbesteed. Terwijl juist in Duitsland op tal van plaatsen een inhaalslag op de vaarwegen nodig is. De verklaring ligt deels in het tekort aan plancapaciteit bij de vaarwegbeheerder. Hoewel de WSV budget heeft gekregen om dit jaar honderd extra planingenieurs aan te trekken, lukt het maar moeizaam om de vacatures in te vullen. Het vervoer van ijzererts ligt op een laag niveau. Autoproducenten en hun toeleveranciers werken nog steeds met een kleine bezetting; de vraag naar kwaliteitsstaal is laag. Op 1 juli heeft de Duitse overheid het algemene btw-tarief tijdelijk verlaagd van 19 naar 16 procent. Na de aankondiging hiervan zijn veel bestellingen voor nieuwe auto’s geannuleerd omdat consumenten willen profiteren van het verlaagde tarief. Overcapaciteit in de Rijnvaart In andere industriesectoren die belangrijk zijn voor de droge ladingvaart is de productie weliswaar aangetrokken, maar zeker niet tot op het niveau van voor het begin van de coronacrisis. Dit alles heeft tot gevolg dat de vraag naar droge ladingschepen beperkt blijft. Vooral in het Rijngebied is er een overschot aan transportcapaciteit en wordt veel leeg gevaren. Ook voor de tankvaart blijven het magere tijden. Normaliter slaan huishoudens en industriebedrijven in september stookolie in voor de eerste fase van de winter. Door de lage olieprijzen in het voorjaar hebben veel partijen hun voorraad toen aangevuld. Daarnaast merkt de tankvaart dat mensen dit jaar minder op reis zijn gegaan met de wagen of het vliegtuig. Het brandstofen kerosinevervoer is beperkt. Onder meer door de kwakkelende auto-industrie moeten ook minder chemische producten worden vervoerd. Internetbestellingen De containervaart meldt weer een bescheiden groei, al blijven de overslagvolumes in Antwerpen en Rotterdam schommelen. De laatste weken is vooral het vervoer van containers met op internet bestelde producten uit het Verre Oosten aangetrokken. Veel spullen die begin dit jaar in China werden besteld, konden vanwege corona pas maanden later worden gefabriceerd en komen rond deze tijd in de ARAhavens aan. Dat vertaalt zich helaas wel weer in langere wachttijden voor containerschepen bij de deepseaa terminals. In Rotterdam liepen de wachttijden begin september op tot 65 uur, in Antwerpen tot 27 uur. Ondanks de groei van artikelen uit webshops kampt ook de containervaart met een overschot aan vervoerscapaciteit. De vrachtprijzen staan onder druk. Nieuwe contracten worden veelal afgesloten tegen lagere prijzen en in de spotmarkt kan men met de huidige tarieven vaak niet eens de lopende bedrijfskosten dekken. Personeelszaken Het BAG verwacht dat veel binnenvaartbedrijven dit jaar hun omzet flink zien dalen. Vooral onder particulieren zijn liquiditeitsproblemen en zelfs faillissementen niet uit te sluiten. “ Nu in een aantal Midden- en Oost-Europese landen de quarantainemaatregelen weer aangescherpt zijn, zouden binnenkort ook bemanningswissels weer lastiger kunnen worden. Waarbij de coronacrisis wel tijdelijk 'soelaas' lijkt te bieden voor het personeelstekort. Door de nijpende situatie in de cruisevaart komt de goederenvaart op dit moment wat makkelijker aan varend personeel. Opleidingen, bijscholingen en patentcursussen lopen echter vertraging op. Daardoor hebben op sommige schepen te weinig bemanningsleden een geldig patent om nog achttien uur per etmaal te mogen varen met het schip. Vertraging en beperkingen Op de Elbe zetten de lage waterstanden momenteel een rem op het vervoer tussen Duitsland en Tsjechië. Daarnaast zijn in het hele land sluizen gestremd of slechts gedeeltelijk in gebruik. Zo is er door de stremming van de sluis Wusterwitz tijdelijk geen goederenvervoer mogelijk van Berlijn naar het westen. En zijn infrastructurele beperkingen op het Dortmund-Eems-kanaal de reden dat verladers hun bouwmateriaal of landbouwproducten overhevelen van de vaarweg naar de weg of het spoor. BAG: Alle deelsectoren hebben het moeilijk door corona ” Binnenvaartbedrijven melden daarnaast vertragingen bij de vergunningsprocedures voor transport van zwaar materieel. Het wordt ook steeds moeilijker om klasse te maken. Op reserveonderdelen voor schepen moet men inmiddels soms meer dan twee maanden wachten. Masterplan Binnenvaart Daarmee schetst het actuele BAG-rapport een weinig bemoedigend beeld, al spreken veel respondenten wel de verwachting uit dat de markt weer gaat aantrekken. Nu de coronabesmettingen in Europa weer oplopen, blijft de toekomst echter ongewis. En zou (foto Adobe Stock) de sector een stevige duw in de rug dorgaans goed kunnen gebruiken. Met het Masterplan Binnenvaart stelde de Duitse overheid die ruggensteun medio 2019 in het vooruitzicht. Inmiddels is een geactualiseerde versie van het plan verschenen. Een deel van de negentig maatregelen ter versterking van de sector is al in gang gezet en zelfs afgerond. Anderzijds laat de realisatie van enkele cruciale projecten op zich wachten. De verdieping van de Rijn is hier een voorbeeld van. Ook wacht de sector nog op maatregelen die het aandeel van de binnenvaart in multimodale vervoerketens kunnen verhogen en vervoer over water aantrekkelijker maken voor het transport van grote en zware goederen. Voor digitale testtracés (bijvoorbeeld voor semi-autonoom varen) is inmiddels budget beschikbaar, maar de realisatie schiet nauwelijks op. Het door de Duitse overheid aangekondigde grootschalige programma voor de modernisering van de vloot zit nog steeds in de aankondigingsfase. Duitsland heeft voor de subsidie goedkeuring van de EU-commissie nodig… en die is er nog niet.

Binnenvaartkrant