Views
1 year ago

2020-20

 • Text
 • September
 • Binnenvaart
 • Jaar
 • Onze
 • Schip
 • Haven
 • Maritieme
 • Kalkar
 • Samen
 • Nieuwe
 • Binnenvaartkrant.nl

26 22 september

26 22 september 2020 Antwerpen houdt stand dankzij containeroverslag De totale goederenoverslag van Port of Antwerp is in de eerste acht maanden van dit jaar met 5,1 procent gedaald ten opzichte van dezelfde periode in 2019. De haven heeft te maken een terugval in de overslag van alle goederenstromen, maar kan de schade nog aardig beperken dankzij de containeroverslag. Die blijft min of meer gelijk. Ten opzichte van de meeste andere havens in de Hamburg-Le Havrerange houdt Port of Antwerp zeer goed stand, constateert het havenbedrijf zelf. Ondanks de impact van de coronacrisis op de globale productie- en logistieke ketens en een daling van de vraag als gevolg van de pandemie, blijft de haven 100 procent operationeel. Weer meer afvaarten Na enkele mindere maanden in mei en juni, noteerde de containeroverslag sterkere volumes in augustus. Zo bleef de containertrafiek qua status quo op jaarbasis met een min van maar 0,6 procent (in TEU’s) ten opzichte van vorig jaar. Het aantal geschrapte afvaarten daalt sinds augustus. Rederijen organiseren ook extra aanlopen buiten de gewone vaarschema’s die deels het effect van de blank sailings compenseren. Bij de breakbulk, met staal als belangrijkste product, zijn de gevolgen van de mondiale handelsperikelen sinds 2019 voelbaar en heeft het stilleggen van sommige industrieën door de coronacrisis geleid tot een forse daling: 24 procent. Na enkele betere maanden in juni en juli, was er opnieuw een terugval in augustus. Conventionele overslag van fruit groeide wel, maar deze volumes zijn eerder beperkt. De totale overslag van nieuwe voertuigen daalde met 32 procent, die van tweedehandse voertuigen met een kwart ten opzichte van vorig jaar. Wisselend beeld In de droge bulk is er een wisselend beeld. Kaoline, schroot en meststoffen houden relatief stand, terwijl de overige productgroepen, zoals steenkool, onder druk staan en in dalende lijn zitten. In het segment van de vloeibare bulk daalt de overslag met 7,2 procent in 2020. "Bij de oliederivaten zien we een herstelbeweging vooral aan de afvoerzijde, want de aanvoerzijde hield altijd relatief goed stand." De overslag van chemische producten kende in de eerste acht maanden van dit jaar een daling van 6,2 procent ten opzichte van dezelfde periode in 2019. Erasmusbrug beperkt open voor hoge scheepvaart Havenbedrijf Rotterdam, gemeente Rotterdam en RET hebben afspraken gemaakt over beperkte openingen van de Erasmusbrug voor hoge vaart (12,5 m +NAP) gedurende de herstelwerkzaamheden aan de brug. Tijdens het sluiten van een klep kwam maandagochtend 14 september een deel van de stalen trambovenleiding op de Erasmusbrug los. De RET heeft inmiddels een noodbovenleiding voor het tramverkeer geïnstalleerd. De aannemers van de RET kunnen sinds zondagavond 20 september deze tijdelijke bovenleiding verwijderen. Ze doen dat echter het liefst zo min mogelijk, want het is een gecompliceerde, tijdrovende ingreep. Die openingen zijn: - op maandag (01.00 uur tot 02.00 uur, de nacht van zondag en maandag) - op woensdag (01.00 uur tot 02.00 uur, de nacht van dinsdag en woensdag) op vrijdag (01.00 uur tot 02.00 uur, de nacht van donderdag en vrijdag) Dit tijdelijke openingsregime is tot stand gekomen in overleg met de belangrijkste gebruikers. Mocht gebruik gemaakt worden van de mogelijkheid, dan moet dat uiterlijk 24 uur van tevoren zijn aangegeven. Hoge scheepvaart die zo lang niet wil wachten, moet omvaren via de Oude Maas. Het is nog niet bekend hoe lang de werkzaamheden gaan duren. De containertrafiek bleef met een min van maar 0,6 procent (in TEU’s) vrijwel gelijk met vorig jaar. (foto Port of Antwerp) Uitstel van betaling Om de rederijen, binnenvaartoperators en concessionarissen in de haven van Antwerpen te blijven ondersteunen in deze moeilijke omstandigheden, besliste het Havenbedrijf in samenspraak met Alfaport Voka en MLSO, om een verder uitstel van betaling voor domeinconcessies en voor de zeevaart- en binnenvaartrechten toe te staan. Jacques Vandermeiren, CEO van Port of Antwerp: “De impact van het stilvallen van de globale supply chain door de coronacrisis is voelbaar geworden vanaf het tweede kwartaal en zal een effect hebben op de totale goederenoverslag dit jaar. Tegelijk zien we wel de eerste tekenen van herstel en het aantrekken van zowel de wereldwijde als de Europese economieen.” “In tijden van crisis toont Port of Antwerp keer op keer haar wereldklasse”, aldus de Antwerpse havenschepen Annick De Ridder. Onze haven toont haar weerbaarheid en wendbaarheid in deze crisis en houdt beter stand dan de meeste andere, vergelijkbare havens in de Hamburg-Le Havre range. Port of Antwerp is een robuuste haven die haar rol als grootste motor van onze economie al decennia waarmaakt. En dit dankzij de expertise en het engagement van alle werknemers en werkgevers die deze haven doen draaien. Dag na dag stellen zij alles in het werk om het efficiënt functioneren van de haven in alle veiligheid te blijven verzekeren.” (foto Havenbedrijf Rotterdam) 24/7 BEREIK- BAAR U vindt ons aan de Waal bij Kilometerpaal 903 SCHEEPSSLOPERIJ TREFFERS BV 180 JAAR KENNIS EN ERVARING De Gerlien van Tiem, voor schippers die de vaart erin willen houden. “voor al uw sloop- & saneringsschepen en overige drijvende objecten” +31(0) 23-5325211 . +31(0) 6-53187317 Dé onderlinge specialist in scheepsverzekeringen +31 - (0)487 - 515 544 info@gerlienvantiem.com Druten 088 6699500 | eoc.nl @EOCverzekering/ EOCverzekering gerlienvantiem.com Contante betaling Hendrik Figeeweg 35, 2031 BJ Haarlem E-mail: treffers@hetnet.nl . Web: www.treffers-haarlem.com

INNOVATIEVE AAND WAARMEE U VERD You’ve got to feel it to believe it. 27 Proseidon: goddelijk professioneel ESCO is sinds 1964 distributeur van Twin Disc een van ’s werelds meest toonaangevende fabrikant van keerkoppelingen en bedieningssystemen. ESCO brengt ze in 22 beweging, september en zorgt er met 2020 een eigen service afdeling bovendien voor dat ze in beweging blijven. ESCO WENST DE BEMANNING EN MS PROSEIDON EEN BEHOUDEN VAART ESCO is sinds 1964 dis toonaangevende fabrika ESCO service afd Nee, het is geen typefout: De aanwinst van Pro Liquid uit Rotterdam heet echt Proseidon. Met een ‘r’ dus. De ‘r’ die ook in ‘Pro’ en ‘professioneel’ staat. Maar de verwijzing naar de Griekse god van de zee is natuurlijk evident. Pro Liquid levert en verzorgt alles op het gebied van de overslag van vloeibare lading zowel voor de maritieme als petrochemische sector. Aan de eigen steiger in de Eemhaven (Service Terminal Eemhaven), maar ook elders op locatie. Met de Proseidon, helemaal naar wens gebouwd door Groeneveldt Marine Construction, is het bedrijf flexibeler in het vervoer van materieel voor die uiteenlopende activiteiten. Handig Het 20 meter lange en 8 meter brede werkschip beschikt over twee motoren (Volvo Penta’s van 500 pk elk), een kop- én een hekschroef en is dus optimaal wendbaar. Dat is wel zo handig voor het werk in de (foto R&F van der Hoek) Rotterdamse haven. Net als de sterk uitgevoerde kraan van Fassi Marine (115 tonmeter). All Pumps Holland leverde het volledige Victor-pompenpakket. Van Blokland Non- Ferro komen de schroef- en roerassen. Esco Aandrijvingen verzorgde de levering van de Twin Disc-keerkoppelingen. De scheepsramen zijn afkomstig van OMRU Scheepsramen. INNOVATIEVE Direct service AANDRIJFSYSTEMEN nodig? WAARMEE +31 (0)172-42 U VERDER 33 32KOMT ESCO WENST DE BEMANNING You’ve got to feel it to believe it. MS PROSEIDON You’ve got ESCO to is sinds feel 1964 it EEN distributeur to believe van Twin Disc BEHOUD it. een van ’s werelds meest ESCO aandrijvingen B.V. Ondernemingsweg 19, Alphen a/d Rijn • +31(0)172 - 42 33 33 marine@esco-aandrijvingen.nl • www.esco-aandrijvingen.nl ESCO You’ve is sinds You’ve got 1964 to got feel distributeur to it to feel believe it to believe van it. Twin it. Disc een van ’s werelds meest toonaangevende fabrikant van keerkoppelingen en bedieningssystemen. ESCO brengt ze in beweging, en zorgt er met een eigen service afdeling bovendien voor dat ze in beweging blijven. ESCO is sinds ESCO 1964 is sinds distributeur 1964 distributeur van Twin van Disc Twin een Disc van ’s een werelds van ’s meest werelds meest toonaangevende toonaangevende fabrikant fabrikant van keerkoppelingen van keerkoppelingen en bedieningssystemen. en bedieningssystemen. ESCO brengt ESCO ze brengt in beweging, ze beweging, en zorgt er en met zorgt een er eigen met een eigen service afdeling service bovendien afdeling bovendien voor dat ze voor in beweging dat ze beweging blijven. blijven. ESCO WENST DE BEMANNING EN MS PROSEIDON EEN BEHOUDEN VAART ESCO ESCO WENST WENST DE DE BEMANNING INNOVATIEVE EN EN AANDRIJFSYSTEMEN MS MS PROSEIDON EEN EEN BEHOUDEN WAARMEE VAART VAART U VERDER KOMT Aan PROSEIDON leverden onder andere: ESCO WENST DE BEMANNING EN All Pumps Holland B.V. ESCO aandrijvingen B.V. MS Complete PROSEIDON Victor pompen pakket EEN INNOVATIEVE BEHOUDEN AANDRIJFSYSTEMEN VAART Blokland Non-Ferro B.V. Schroef- en roerassen Esco Aandrijvingen B.V. Levering van Twin Disc keerkoppelingen 2 x MGX ESCO 516-DC aandrijvingen ESCO aandrijvingen B.V. B.V. Ondernemingsweg Ondernemingsweg 19, Alphen 19, a/d Alphen Rijn • a/d +31(0)172 Rijn • +31(0)172 - 42 33 33- 42 33 33 Reductie marine@esco-aandrijvingen.nl 5,05:1 • www.esco-aandrijvingen.nl • OMRU Scheepsramen Scheepsramen INNOVATIEVE AANDRIJFSYSTEMEN WAARMEE WAARMEE U VERDER U VERDER KOMT KOMT INNOVATIEVE AANDRIJFSYSTEMEN ZIE VLOOTSCHOUW.NL VOOR MEER INFORMATIE WAARMEE U VERDER KOMT toonaangevende fabrikant van keerkoppelingen en bedieningssystemen. ESCO brengt ze in beweging, en zorgt er met een eigen service afdeling bovendien voor dat ze in beweging blijven. Ondernemingsweg 19, Alphen a/d Rijn • +31(0)172 - 42 33 33 WAARMEE marine@esco-aandrijvingen.nl U VERDER KOMT• www.esco-aandrijvingen.nl ESCO aandrijvingen B.V. Ondernemingsweg 19, Alphen a/d Rijn • +31(0)172 - 42 33 33 marine@esco-aandrijvingen.nl • www.esco-aandrijvingen.nl www.esco-aandrijvingen.nl ESCO aandrijvingen B.V. Wij feliciteren PRO LIQUID van harte met de PROSEIDON ESCO WENS Ondernemingsweg 19, Alphen a/d Rijn • +31(0)172 - 42 33 33 marine@esco-aandrijvingen.nl • www.esco-aandrijvingen.nl MS PROSEID ESCO aandrijvingen B.V. Ondernemingsweg 19, Alphen a/d marine@esco-aandrijvingen.nl • w Foto: © R&F van der Hoek

Binnenvaartkrant