Views
8 months ago

2020-20

 • Text
 • September
 • Binnenvaart
 • Jaar
 • Onze
 • Schip
 • Haven
 • Maritieme
 • Kalkar
 • Samen
 • Nieuwe
 • Binnenvaartkrant.nl

12 Holland Fisheries

12 Holland Fisheries Event 22 september 2020 DÉ VISSERIJ- EN MARITIEME BEURS VAN NEDERLAND Innovators for CHANGE 7 - 8 OKTOBER 2022 URK Beurslocatie: De Koningshof Party & Events Staartweg 20, 8321 NB Urk Hoofdsponsor: WWW.HOLLAND-FISHERIES.NL Innovatie voor de visserijmarkt: Straalbuiskoeling van DMC De hoofdmotoren in verschillende scheepstypes worden steeds kleiner. Hierdoor groeit de behoefte aan koelingscapaciteit. Om deze reden heeft Damen Marine Components de Straalbuiskoeling ontworpen. Straalbuiskoeling is een techniek waarbij het gekoelde water van de hoofdmotoren door de straalbuis constructie wordt geleid. Deze innovatie is toepasbaar op al onze straalbuizen en is vooral geschikt voor schepen waarbij een hoge trekkracht vereist is, zoals werk- en sleepboten. Het complete assortiment straalbuizen van DMC: < Optima straalbuis < Optispec straalbuis < VG 40 straalbuis < Wing straalbuis < 19A en 37 straalbuizen (MARIN)

13 Holland Fisheries Event 22 september 2020 Maritiem Cluster Urk ‘URK IS MEER DAN VISSERIJ’ Op Urk werken de gemeente, provincie, het lokale bedrijfsleven, onderwijsinstellingen en sociale partners hard aan de versterking en het toekomstbestendig maken van het Maritiem Cluster Urk. Deze partijen werken samen aan innovatie, verduurzaming, talentontwikkeling en clustervorming om zo de concurrentiepositie van de maritieme sector op Urk te versterken. Door de fysieke kant van het cluster te versterken door een buitendijkse haven en binnendijks industrieterrein, ontstaat er niet alleen letterlijke ruimte om te groeien en ontwikkelen, maar ook ruimte voor innovatie en talentontwikkeling. Nieuwe mogelijkheden en versterking van de verbinding tussen maritieme bedrijven, de visindustrie en het onderwijs. Het doel is om de maritieme kundigheid van het Urker bedrijfsleven nationaal en internationaal op de kaart te zetten en het innoverend vermogen te vergroten. Met minstens een verdubbeling van het aantal bedrijven en een actieve samenwerking tussen bedrijven en onderwijs­ en kennisinstellingen. Honderd hectare extra grond, opgekocht van het Rijk, moet hier de ruimte voor bieden. ‘URK IS MEER DAN VISSERIJ’ Boegbeeld van het Maritiem Cluster Urk is Harm Post. Hij was jarenlang de directeur van Groningen Seaports. Post: ‘Als je Urk zegt, roept iedereen meteen: vissersdorp! Maar Urk is veel meer dan dat. Er zitten op dit moment al meer dan vijftig maritieme bedrijven, die alle takken van de maritieme sector bedienen.’ Neemt Urk met de versterking van het maritieme cluster dan afstand van de visserij? ‘Dat zeker niet’, vertelt Post. Door de economie van Urk te verbreden, is Urk minder kwetsbaar voor ontwikkeling die de visserijsector raken. Daarnaast is het natuurlijk zo, dat de maritieme bedrijven en de visserij elkaar juist ondersteunen. ‘Neem elektronica. Een moderne kotter zit daar vol mee. De maritieme ondernemers en onderwijsinstellingen kunnen de visserij op dergelijke vlakken juist versterken en inspireren.’ ONDERDEEL VAN REGIO DEAL Het Rijk en de Provincie Flevoland investeren vanuit de Regio Deal Noordelijk Flevoland tezamen 30 miljoen euro in het toekomstbestendig maken van het gebied. Het geld is bestemd voor het toekomstbestendig maken van de IJsselmeervisserij, het opzetten van een Mobiliteits­ en Infrastructuur Testcentrum (MITC) nabij Marknesse en het verbreden en toekomstbestendig maken van het Maritiem Cluster Urk. “HET GELD MOET ONDERNEMERS EEN ZETJE RICHTING INNOVATIE GEVEN ” Jan­Nico Appelman, gedeputeerde in Flevoland met onder meer ruimtelijk­economisch beleid in zijn portefeuille, duidt de ontwikkeling van het maritieme cluster in een breder regionaal perspectief: ‘We richten ons in Flevoland al een aantal jaren op versterking en verbreding van de maritieme economie. Daarin komen uitdagingen in het fysieke domein, in ondernemerschap en het aantrekken van nieuw talent samen. Clusterontwikkeling zoals in Urk gebeurt, past daar perfect bij’, legt Appelman uit. INVESTEREN IN DUURZAAMHEID Vanuit de Regio Deal is 2,5 miljoen specifiek voor innovatie beschikbaar, vooral op het gebied van duurzaamheid. Dat sluit goed aan bij de doelstelling van de Regio Deal om Noordelijk Flevoland toekomstbestendig te maken. De ervaringen die Post eerder opdeed in Groningen, komen goed van pas bij de duurzame ambities. ‘Het noorden van Nederland wordt ook wel Hydrogen Vally genoemd. Er wordt daar flink geïnvesteerd in de overstap naar groene waterstof. De geografische ligging van Urk maakt het heel goed mogelijk om daarbij aan te sluiten. Doel is om de Urkse kotters op den duur ook op waterstof te laten varen, maar voordat het zo ver is, is nog veel onderzoek nodig. Het geld moet ondernemers een zetje richting innovatie geven’, zegt Post. SAMEN MET HET ONDERWIJS Samenwerking tussen bedrijven, middelbare scholen en Mbo’s (en in de toekomst Hbo’s) in het cluster zorgt voor een goede koppeling tussen onderwijs en de arbeidsmarkt. Op dit moment zijn het Berechja College en de maritieme tak van het ROC Friese Poort reeds betrokken. Met stagetrajecten en praktijkopdrachten bij de Urker bedrijven, worden studenten klaar gestoomd voor het echte werk. Volgens Post een win­winsituatie. ‘Bedrijven kunnen namelijk faciliteiten bieden die onderwijsinstellingen niet hebben, zoals zware machines, en de onderwijsinstellingen bieden de werk nemers van de toekomst.’ Naast praktijkonderwijs en Mbo­opleidingen, is het van belang om ook Hbo­opleidingen aan Urk te koppelen. Om de innovatie te laten slagen, is intensieve samenwerking met hogere onderwijsinstellingen en kennisinstellingen zoals technische universiteiten of in stellingen zoals TNO nodig. Het fundamentele onderzoek wat daar plaatsvindt, kan getoetst worden bij de bedrijven. Die samenwerking is regio­overstijgend. Post noemt Rijksuniversiteit Groningen als potentiële samenwerkingspartner.

Binnenvaartkrant