Views
11 months ago

2020-19

 • Text
 • Inland
 • Gaat
 • Onze
 • Schip
 • Deymann
 • Nieuwe
 • Twee
 • September
 • Jaar
 • Binnenvaart

2 Met vereende krachten

2 Met vereende krachten Dinsdag 25 augustus werd het eerste van drie binnenvaartcasco’s uit zware ladingschip UHT Fast gelost aan boei 26 in de Waalhaven. Het ging om de Smaragd, een tanker van 135 meter lang, 22,80 meter breed en ruim 2.200 ton zwaar, gebouwd in opdracht van RensenDriessen Shipbuilding. Onder coördinatie van Bonn & Mees kwamen er vijf bokken bij aan te pas: drie van het Rotterdamse bedrijf zelf, één van Multraship en één uit Noorwegen. Ook NEPA Shipping, Steinweg en Sinepol waren betrokken bij de operatie. Vervolgens verhaalde de UHL Fast naar Steinweg in de Beatrixhaven. Daar werden later in de week – nadat storm Francis was uitgeraasd – de laatste twee casco’s van het schip gehesen. De UHL Fast was afkomstig uit het (foto Marius van den Ouden) Chinese Nantong. Het schip is via de Noordelijke IJszee naar Rotterdam gevaren met de drie casco’s. Die route scheelde tien dagen met de NOW gaat negen maanden door De NOW, de regeling voor loonkostensubsidie, wordt vanaf 1 oktober met drie keer drie maanden verlengd. Daarmee steunt het kabinet opnieuw bedrijven en banen die zwaar getroffen zijn door corona. Door het tijdvak van negen maanden krijgen ondernemers voor een langere periode helderheid, rust en tijd, aldus het kabinet. Daardoor kunnen ze medewerkers die belangrijke kennis en kunde meebrengen voor het bedrijf behouden. En krijgen ze tijd om zich aan te passen aan de veranderde economie. De NOW-regeling is onderdeel van het steun- en herstelpakket dat de ministers en staatssecretarissen van Financiën, Economische Zaken en Klimaat, en Sociale Zaken en Werkgelegenheid eind augustus naar de Tweede Kamer stuurden. traditionele, langere vaarroute. Jikke van Terwisga-Zwaga volgt Lilian van Hiele op Nieuwe fase voor Steunpunt Binnenvaart Zoals al eerder bekend werd, blijft het Steunpunt Binnenvaart bestaan. De financiering is alsnog geregeld en er is een opvolgster gevonden voor oprichtster en boegbeeld Lilian van Hiele, die na 15 jaar met pensioen is. Jiske van Terwisga- Zwaga is de nieuwe coördinator. Steunpunt Binnenvaart (www. steunpuntbinnenvaart.nl) is opgericht in 2005 en helpt varenden met raad en daad bij ziekte, overlijden, andere noodsituaties en bij sociaal-maatschappelijke en financiële vragen en problemen. Eind vorig jaar maakte het bestuur van Stichting Steunpunt AMVV (Algemene Maatschappij van Varenden) bekend dat het geld op was en geen nieuwe financiering te vinden was. Deze zomer zou het doek vallen. Afbouwen De steun wordt in de driemaandsperiodes geleidelijk afgebouwd door de vergoedingspercentages in stapjes te laten dalen. In het tijdvak van oktober tot en met december betekent dit dat het maximale vergoedingspercentage 80 procent wordt. Dat is 10 procent minder dan het maximale vergoedingspercentage in de NOW 2.0. Dit geld steekt het kabinet in scholing en van-werk-naar-werk-trajecten. In het tijdvak van januari tot en met maart bedraagt het vergoedingspercentage maximaal 70 procent en van april tot en met juni 60 procent. Zo krijgen bedrijven tot volgend jaar zomer de tijd om hun bedrijfsvoering beter aan te passen aan de economische situatie. Daarop is vanuit Koninklijke BLN- Schuttevaer een actie gestart om alsnog de financiering te regelen zodat het Steunpunt kan blijven bestaan. Dat is gelukt Een aantal organisaties heeft voor de komende vijf jaar voldoende geld toegezegd. Zodoende is het voortbestaan van het Steunpunt voor de jaren 2021 tot en met 2025 veiliggesteld. Het bestuur zal er alles aan doen om ervoor te zorgen dat de activiteiten van het Steunpunt ook na 2025 kunnen worden voortgezet, blikt men vooruit. Drijvende kracht Lilian van Hiele was sinds het begin in 2005 de drijvende kracht achter het Steunpunt. Zij is formeel op 1 juli met haar werkzaamheden gestopt. Het inmiddels nieuwe bestuur heeft een opvolger gevonden in Jikke van Terwisga-Zwaga. Zij is deze maand gestart. De nieuwe coördinator van het Steunpunt “zal met evenveel enthousiasme en inzet, weliswaar op haar eigen manier, de werkzaamheden van Lilian voortzetten”, aldus het bestuur. “Jikke kent de binnenvaart van binnenuit, aangezien zij samen met haar man tot begin 2020 heeft gevaren. Jikke heeft daarnaast kennis van, en inzicht in, de bredere ‘cirkel’ met aan de binnenvaart gerelateerde organisaties. Zij heeft daarnaast bestuurlijke ervaring en coaching expertise in huis.” Jikke van Terwisga-Zwaga is 53 jaar en getrouwd. Ze woont in Friesland en is voor de gehele binnenvaart in Nederland beschikbaar. Ze was onder meer voorzitter van het LOVT (Landelijk Oudercontact Voor Trekkende beroepsbevolking) en bestuurslid van de Ontslaan Tegelijk krijgen bedrijven in deze verlengde NOW-regeling ook meer ruimte om de loonsom aan te passen, zonder dat dit gevolgen heeft voor de hoogte van de subsidie. Daardoor kunnen ze ervoor zorgen dat hun loonkosten beter aansluiten bij de omzet die ze de komende periode verwachten te halen. Ook dit gaat stapsgewijs. Het aanpassen van de loonkosten kan bijvoorbeeld door natuurlijk verloop, door mensen te ontslaan of door werknemers te vragen om een vrijwillig loonoffer. Hiervoor blijven de reguliere regels uit het arbeidsrecht gelden. Om de NOW beter te richten op bedrijven die zwaar getroffen zijn door de gevolgen van het coronavirus, wordt het minimale omzetverlies om aanspraak te maken op de NOW in het tweede en derde tijdvak, vanaf 1 januari 2021, verhoogd van 20 naar 30 procent. Scholing De verplichting voor werkgevers die NOW aanvragen om hun medewerkers te stimuleren om aan scholing te doen blijft bestaan. Dat geldt ook voor het verbod op uitkeren van dividend en bonusuitkeringen. De vaste opslag voor de werkgeverslasten, zoals vakantiegeld en pensioenpremies, blijft 40 procent. Het maximaal te vergoeden loon blijft twee maal het maximale dagloon in de eerste twee tijdvakken. In het derde tijdvak wordt dit verlaagd naar maximaal eenmaal het maximum dagloon. Werkgevers kunnen waarschijnlijk vanaf 16 november het eerste tijdvak van de NOW voor oktober tot en met december aanvragen bij UWV. LOVK (Stichting voor Landelijk Onderwijs aan Varende Kinderen). Jikke is telefonisch bereikbaar op (06) 233 043 22 en per mail op info@steunpuntbinnenvaart.nl. Jikke van Terwisga-Zwaga. (foto Steunpunt Bnnenvaart) 8 september 2020 Containerterminal Oss gaat over naar Van Berkel Logistics OOC beheer heeft zijn containeractiviteiten in Oss overgedragen aan Van Berkel Logistics. Dat heeft naast Inland Terminal Veghel en Inland Terminal Cuijk nu ook Inland Terminal Oss. Voor een optimale ontwikkeling van de intermodale activiteiten in de regio Oost-Brabant is meer samenwerking tussen de terminals wenselijk, stelt Van Berkel Logistics. “Bundeling van de containerscheepvaart, ontwikkeling van continentaal spoorgoederenvervoer, efficiënter regionaal transport tussen terminals en klanten, en ook snelle ITontwikkelingen vragen om meer focus en schaalgrootte.” OOC Terminals concentreert zich voortaan op bulk en breakbulk en continentale spoorverbindingen. Het bedrijf houdt twee terminals in de haven van Oss. Personeelstekort WSV blijft probleem Via het conjunctuurprogramma stelt de Duitse overheid 235 miljoen euro ter beschikking voor oeversaneringen en het moderniseren van sluizen. Het liberale parlementslid Bernd Reuther vreest dat dit budget niet zal kunnen worden opgesoupeerd door het personeelstekort bij de Duitse vaarwegbeheerder. Reuther, die lid is van de parlementaire groep binnenvaart, heeft hierover informatie ingewonnen bij het verkeersministerie. Hij kreeg te horen dat op 1 juli zowel bij de WSV als bij het Bundesamt für Gewässerkunde en de Bundesanstalt für Wasserbau nog niet alle vacatures waren ingevuld waarvoor in de begroting voor dit jaar ruimte is gereserveerd. De WSV kan dit jaar ruim honderd extra medewerkers in dienst nemen. Dat is onder meer nodig om de verdieping van de Rijn en het onderhoud en de modernisering van bruggen en sluizen op de kanalen te plannen en aan te besteden. Tot nu toe zijn er slechts 56 vacatures ingevuld, wat de realisatie van deze projecten kan vertragen. Door voor Dordt Havenbedrijf Rotterdam en Deal Drecht Cities verlengen hun samenwerking tot 2023. Het doel is meer bedrijven naar de Dordtse Zeehaven te halen. HbR is sinds 2013 verantwoordelijk voor de exploitatie en ontwikkeling van de haven in Dordrecht. Dordrecht Inland Seaport ontwikkelde zich sindsdien tot aatrekkelijker haven voor de maritieme maakindustrie, logistiek en overslag van bulk.

Dat is bijvoorbeeld op de Maascorridor het geval. Daar ondervinden schippers ernstige hinder door stremmingen bij sluizen. Minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat heeft in 2019 geld vrijgemaakt om de grootste problemen aan te pakken. Maar, schrijft het COV: “Dit stagneert bij de aanbesteding en aan de uitvoeringskant. Er is op het water nog nauwelijks verbetering waarneembaar.” De organisaties roepen op te investeren in extra mankracht, zodat het voorgenomen werk ook echt gedaan kan worden. De ondernemersorganisaties verwachten dat de vraag naar vervoer 3 “Investeringen kunnen niet langer worden uitgesteld” Vervolg van voorpagina >> ING: corona is niet enige probleem voor binnenvaart Rijn lijkt krimpmarkt te worden De binnenvaart heeft van meer last dan alleen corona. “In de binnenvaart zorgt niet alleen de industriële productiedaling voor tegenslag, maar ook de energietransitie (afbouw kolen) en het lage water. Hierdoor lijkt de grootste markt – het vervoer over de Rijn – nu een krimpmarkt geworden”, signaleert het ING Economisch Bureau in zijn jongste Vooruitzicht transport en logistiek. In de eerste helft van dit jaar daalde het internationale binnenvaartvolume met 10 procent, aldus ING. Dat is meer dan het dubbele van het nationale volume, dat 4 procent inleverde. “Ook zijn schepen beduidend minder gevuld. Een markt die goed standhoudt is het vervoer tussen de havens van het ARA-gebied (Amsterdam-Rotterdam-Antwerpen).” Voor de rest van 2020 voorziet ING langzaam herstel voor de binnenvaart. Al kan verdere daling van het waterpeil in september het volume nog drukken. Krimpmarkt “De grootste binnenvaartmarkt lijkt een krimpmarkt geworden”, stellen de ING-economen. Dat betreft het vervoer op de Rijn en diens zijrivieren. 72 procent van de omzet van de Nederlandse binnenvaart is internationaal en ruim 50 procent komt uit Duitsland. “De afvoer naar de Oosterburen liep de afgelopen twee jaar met 10% terug en zakt dit jaar verder terug. Dit komt naast corona door de afbouw van het kolenvervoer, maar ook door de moeizaam draaiende zware industrie en de afgenomen betrouwbaarheid door laag water dat in het droogtejaar 2018 verladers naar het spoor deed uitwijken.” Het nationale (container)vervoer noemen de rekenaars een lichtpunt, maar deze deelsector floreert minder dan voorgaande jaren. “Met het uitgebreide netwerk van inland terminals groeide het nationale vervoer wel. Het momentum hiervoor verzwakt echter, onder meer doordat congestie in de haven een uitdaging is en het wegvervoer sneller verduurzaamt.” Toch zijn er nog steeds kansen, bijvoorbeeld voor intensiever vervoer over het beter toegankelijke Twentekanaal en het vervoer van biomassa, schroot en chemische producten (zoals gassen). In 2021 volgt er naar de verwachting van ING Economisch Bureau weer groei in de transport- en logistieksector. In totaal 2,5 procent en voor de binnenvaart 2 procent. “Doordat de economie nog niet volledig herstelt, blijft het volume over de hele linie echter lager dan in 2019.” 15 miljoen coronahulp voor historische chartervaart Het kabinet stelt 15 miljoen euro beschikbaar voor de chartervaart. Dat geld is onderdeel van het extra coronahulppakket voor de culturele sector. In totaal maakt minister Van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor dit tweede steunpakket 482 miljoen euro vrij, zo werd 28 augustus bekend. De zeilchartervaart ligt vrijwel over water de komende jaren op diverse trajecten zal toenemen. Bijvoorbeeld door de aanleg van de Seine-Schelde verbinding en de toenemende containerisatie. Te weinig schutcapaciteit In de Zeeuwse delta zijn op de route naar de Schelde echter capaciteitsknelpunten bij de Kreekrak-, Volkerak- en Krammersluizen. “Uitbreiding van de schutcapaciteit is hier hard nodig om optimaal te kunnen profiteren van de kansen die deze nieuwe corridor biedt.” Op de Maas is bij de sluis in Grave een extra kolk nodig. De Maas is een gestuwde rivier met een stabiele diepgang, die bij laag water steeds vaker gebruikt zal worden plat. De sector voerde in mei en juni actie. Zo was er een onlinepetitie (‘Voorkom dat de historische Hollandsche Zeilvloot ten onder gaat’) die 23.338 keer is ondertekend en op 9 juni verzamelden ruim 150 historische zeilschepen zich voor het eiland Pampus. Met de acties maakten de eigenaren duidelijk dat het water hen door de coronacrisis aan de lippen staat. Ze vroegen om een noodfonds voor de sector, omdat de als alternatief voor de Waal. Sluis Grave is het enige punt op de route tussen de Maasvlakte en Maastricht waar maar één sluiskolk is. Dit is kwetsbaar en kan bij storing de hele corridor blokkeren. De schutcapaciteit is ook nog eens zeer beperkt, waardoor Grave een ernstig knelpunt is op de Maasroute. De energietransitie zorgt voor een daling van het kolenvervoer. (archieffoto Tekst & Toebehoren) algemene noodmaatregelen van het kabinet voor hen niet toereikend zijn. Doordat ze helemaal niet of alleen met minder gasten kunnen varen, is de omzet ingestort. Bij veel schippers werden in het begin van de coronacrisis alle boekingen geannuleerd. Varend erfgoed De nu toegezegde 15 miljoen euro komt uit het tweede steunpakket Als Nederland zijn krachtige positie in de logistiek wil behouden, is investeren in de ‘natte’ infrastructuur van cruciaal belang, staat in de brandbrief. “Het terugdringen van storingen, tijdig onderhoud, duurzaam rivierbeheer en aanleg van nieuwe infrastructuur zijn kernopgaven van de overheid en kunnen niet langer worden uitgesteld. Met het derde coronasteunen herstelpakket is het nu mogelijk die achterstand in te lopen én de Nederlandse economie een werkgelegenheidsimpuls te geven.” Het COV benadrukt de voordelen van vervoer over water nog eens extra: “Op het water is nog veel ruimte beschikbaar en vervoer over water kan helpen bij het terugdringen van files. De binnenvaart heeft een lage CO 2 -uitstoot, wat gunstig is voor het halen van de klimaatdoelen. Nu investeren in een goede, robuuste en toekomstbestendige vaarweginfrastructuur helpt de economie in deze moeilijke tijd en draagt bij aan het oplossen van grote maatschappelijke vraagstukken rondom mobiliteit en klimaat.” voor de culture en creatieve sector. Het is vooral bedoeld voor het behoud van het varend erfgoed. “De precieze voorwaarden zijn nog niet bekend, daar hopen we zo spoedig mogelijk meer duidelijkheid over te kunnen geven”, meldt BBZ, de vereniging voor beroepschartervaart, op haar website. “Het fonds wordt ondergebracht bij OCW wat doet vermoeden dat er een culturele component aan zit.” Invloed 8 september 2020 We moeten serieus ons best doen om de gevolgen voor de scheepvaart van laagwater op de Rijn te verzachten zodat de verladers en ontvangers van massagoederen wat rustiger kunnen slapen. De aanvoer, de productie, de distributie en de consumptie moeten allemaal wel lekker door kunnen gaan en als de aanvoer stopt, kan de rest het ook wel schudden. Als het water te lang te laag is op de Rijn, is die aanvoer per schip onzekerder. That’s life, zou ik zeggen. Maar dat pikken de aandeelhouders niet. Doe er wat aan! BASF gaf aan voortaan waterstanden zes weken van tevoren te voorspellen. Nou Covadem, ga er maar eens aan staan. Een knappe jongen die op basis van data en modellen (en een glazen bol) het weer een week vooruit kan voorspellen (het weer speelt door de klimaatverandering een steeds grotere rol in de waterstanden op de Rijn, voor het geval je denkt: wat heeft het weer hiermee te maken?), dus laat staan zes weken. Het grootste chemieconcern ter wereld draait daar z’n hand niet voor om. Als ze nou een beetje commercieel zijn (wie weet) dan verkopen ze die voorspellingen, ja aan de Buienradar of aan mensen die echt afhankelijk zijn van het weer. De sector moet volgens BASF de eigen verantwoordelijkheid nemen door versneld te innoveren. DE sector bestaat natuurlijk helemaal niet. De binnenvaart is een grandioos gevarieerd palet van verschillende bedrijven. Die gaan niet en bloc vernieuwen. En het gaat natuurlijk helemaal niet om innoveren. Het gaat om aanpassen. Schepen moeten op de één of andere manier maar gewoon bij minder water net zo veel of als het kan nog meer lading mee kunnen nemen dan bij meer water. De waterstanden, het weer, het klimaat. Best een fijn gevoel dat er dingen, processen op aarde zijn waar zelfs zo’n chemiereus echt helemaal niks aan kan veranderen. Al hebben ze natuurlijk wel – ongewild en onbedoeld – een vrolijk steentje ertoe bijgedragen dat het klimaat is veranderd, maar in dat kadertje hebben we natuurlijk allemaal roomboter op onze hoofdjes. Zolang we niks doen aan die klimaatverandering, blijven maatregelen en innovaties op de Rijn dweilen met de kraan open (dan is laagwater dus ook nog eens 'eigen schuld dikke bult'). Stiekem heeft Covid-19 ons geleerd dat we best met wat minder ‘fossiel’ toekunnen. De vier grote oliemaatschappijen zagen hun beurswaarde dit jaar wereldwijd halveren. Samen zijn ze nog een tiende deel waard van wat de vier grootste technologiebedrijven waard zijn op de beurs. Dit is misschien de omslag waar we op hebben gewacht. Is het weer iets waar niemand invloed op had. Ergens wel lekker. EÉN POT NAT DOOR MICHEL GONLAG

Binnenvaartkrant