Views
1 year ago

2020-19

 • Text
 • Inland
 • Gaat
 • Onze
 • Schip
 • Deymann
 • Nieuwe
 • Twee
 • September
 • Jaar
 • Binnenvaart

16 8 september

16 8 september 2020 Mts Synergy in de vaart Vervolg van pagina 15 >> afbouwen. De afbouw is door de ervaring en een goed management snel gegaan”, vertelt Wennekes. “Het schip wordt in september geleverd aan Amber Shipping International.” Begin mei werden de twee Caterpillar 3508 dieselmotoren, van elk 1.065 pk geplaatst in de twee machinekamercompartimenten. Er zit een tunnelboegschroef in van Verhaar (type 4K 1000). Daarnaast is het schip geleverd met een 355 graden draaibare bunkerkraan, die geschikt is om twee verschillende partijen uit de veertien tanks te leveren. European Pump Services leverde het complete pompsysteem, bestaande uit drie EPS/ Bornemann-ladingpompen voor zowel stookolie als gasolie. Elke ladingpomp heeft een capaciteit van 500 m3/uur. De sets worden aangedreven door 230 kW ABBelektromotoren. Naast de ladingpompen heeft EPS tevens de EPS/Bornemann-strippomp voor het legen van de dekleidingen geleverd. De door EPS geleverde pompsystemen zijn geschikt voor installatie in een ATEXzone 1 G IIB T4. Er is een gegalvaniseerd leidingsysteem geplaatst voor de veertien ladingtanks, uitgevoerd met drie persleidingen en één dampretourleiding met in totaal vier manifolds. Aan mts SYNERGY leverden onder andere: VEKA Scheepsbouw B.V. Berg Maritieme Meetsystemen B.V. gard HSD+ Kampers Shipyard B.V. De complete elektrische installatie inclusief Afbouwlocatie en afbouwbegeleiding, tek- Tankmeet- en alarmeringssysteem voor Dik den Hollander Maritiem B.V. Hefgeleidekokersysteem 2-draads databesturing, monitoringsys- eningen en ontwerp, inbouw machineka- de ladingtanks, gasdetectie systemen voor PVC vloer en tapijt, alle losse meubels, OMRU Scheepsramen teem met touchscreen bediening, compleet mers, leidingen machinekamers, loodgiet- woning en stuurhuis en doorvaarthoogte zonwering en raambekleding, matrassen en Ramen nautisch pakket, camerasysteem, complete erswerkzaamheden en spiralen meting bedtextiel, stofferen hoekbank keuken en Radio Holland Netherlands B.V. airco installatie, satellietsysteem, tank- ADS van STIGT Blokland Non-Ferro B.V. stuurhuis, huishoudpakket Levering via Werkina Werkendam meetsysteem, Ecdis Inland Viewer, en AIS 2x Masson Marine keerkoppeling type MM Beunkoelers EPS European Pump Services B.V. Sensor Maritime installatie W5200 reductie 5,458:1 Inclusief Centa Blommaert BVBA Het complete pompsysteem, bestaande uit Brughoogtedetectiesysteem Willemsen interieurbouw & elastische koppeling, elektrische bediening, Voormast type Improval XL, dakradarmast 3 stuks EPS/Bornemann ladingpompen Verhaar Omega B.V. scheepsbetimmering B.V. PTO type 0 t.b.v. stuurwerk en ingebouwde type Futura en stuurhuttrap voor zowel stookolie als gasolie toepassing Twee (2) Verhaar Omega Boegschroefin- Isoleren en betimmeren van achterwoning sleepsmeerpomp Damen Marine Components met elk een capaciteit van 500m3/uur en stallaties type kanalen 31120-4k (schroef- en stuurhut All Pumps Holland B.V. Besturingssysteem: type SP2700, incl. aangedreven door 230 kW ABB elektro- diam 1200mm) elektrisch aangedreven, WindeX Engineering B.V. Victor pompen pakket roerstandaan wijzer RI2700, hydraulisch motoren en geleverd de EPS/Bornemann 393 kW bij 1780 omw/min. en bediening Airconditioning, overdrukinstallatie en RVS AMW-Marine B.V. aggregaat: type HPP 2700-360 } 0-2-1 / 11 strippomp voor het legen van de dekleidin- wegafhankelijk incl. omschakeling pomp/ Klap roosters Scheepsschroef kW, stuursysteem: type 2DWK en roersys- gen. De door EPS geleverd pomp systemen boegschroefbedrijf Artco Painting B.V. teem: 1 set (2 stuks) Van der Velden High- zijn geschikt voor installatie in een ATEX W&O Europe Compleet schilder/coating-werk Lift BARKE® flaproeren zone 1 G IIB T4 Afsluiters voor de dekleidingsystemen, Beka Constructiebedrijf B.V. De Wit Bunkering Heatmaster B.V. machinekamers en het ballastsysteem Voor- en achter machinekamer vloeren Nieuwe generatie Mobil smeerolie Mobil- Thermische olie installatie Werkina Werkendam B.V. ZIE VLOOTSCHOUW.NL VOOR MEER INFORMATIE Brusselse haven kruipt uit het dal De coronacrisis en de Belgische lockdown-maatregelen hebben in de eerste helft van het jaar geleid tot een daling van de trafiek met 4 procent in de haven van Brussel. Inmiddels trekt de overslag weer aan. “Bouw tweede sluis in Henrichenburg” BDB-vicevoorzitter Roberto Spranzi heeft in het parlement van Noordrijn-Westfalen gepleit voor de bouw van een tweede sluis in Henrichenburg. De huidige sluis vormt een knelpunt voor de binnenvaart en de haven van Dortmund. Ze wordt volgend jaar weer een periode volledig gestremd voor onderhoud. De eigen trafiek, ladingen en lossingen in Brussel zelf, daalde met 13 procent naar 2,4 miljoen ton. Het transitverkeer (vervoer door de haven) steeg met 31 procent naar 878.000 ton. Die toename moet gerelativeerd worden: 2019 was voor het transitverkeer een slecht jaar door de lage waterstanden op een aantal Europese vaarwegen. In vrijwel alle goederensegmenten nam de overslag af. Metaalproducten, mineralen en schroot, bouwmateriaal en containers kenden de sterkste daling. De overslag van voedingswaren en landbouwproducten nam juist toe. Herstel Yassine Akki, voorzitter van het Havenbedrijf, is trots dat de haven tijdens de crisis volledig operationeel kon blijven en zijn cruciale rol in de bevoorrading van de stad kon blijven vervullen. Volgens het Havenbedrijf is in juni het herstel ingezet met een stijging van 11 procent ten opzichte van dezelfde maand in 2019. Akki: “Dat doet ons plezier. We blijven meer dan ooit vastberaden om het vervoer over het water in Brussel te ontwikkelen als een duurzamer, milieuvriendelijker transportalternatief.” Via de West-Duitse kanalen worden jaarlijks zo’n 40 miljoen ton goederen vervoerd. De kanalen hebben een sleutelrol in het achterlandvervoer vanuit de westelijke zeehavens en de bevoorrading van de industrie. Daarbij is de haven van Dortmund in het oostelijke Ruhrgebied met zo’n 3 miljoen ton per jaar een belangrijk overslagpunt voor de binnenvaart. Stremmingen De laatste jaren had de haven veel last van storingen bij de sluis Henrichenburg, die slechts één schutkolk heeft en voor binnenschepen de enige toegang vormt tot de haven. In 2019 was de sluis anderhalve maand volledig gestremd. Vervolgens werd gedurende anderhalve maand slechts noodbediening aangeboden. Ook volgend jaar wordt de sluis weer een tijdlang stilgelegd voor onderhoud. Dat is niet alleen problematisch voor de haven en de scheepvaart, maar ook slecht voor het milieu. Veel lading belandt tijdens sluisstremmingen op de weg. Hoewel de binnenvaart steeds minder kolen vervoert, zou de sector toch zeer gebaat zijn bij de bouw van een tweede sluis. Er worden immers steeds meer andere goederen met binnenschepen vervoerd. Zo is het kanalennet geschikt voor het transport van bouw afval vanuit het Ruhrgebied naar Nederlandse verbrandingscentrales. Bruggen verhogen Verder zou de haven van Dortmund een centrale rol kunnen gaan spelen in de overslag van project- en zware lading. Op termijn gaat de Duitse overheid ook de bruggen over de kanalen verhogen, wat weer een impuls kan zijn voor het containervervoer. (foto Port de Bruxelles) De sociaaldemocraten (SDP) in Noordrijn-Westfalen hadden de deelstaatregering al eerder gevraagd om zich in Berlijn sterk te maken voor de bouw van een tweede sluis. Daar sluit binnenvaartorganisatie BDB zich bij aan. Tijdens een congres van de BDB en de Bond voor Expeditie en Logistiek beloofde NRW-verkeersminister Hendrik Wüst (CDU) op bondsniveau te gaan pleiten voor het versterken van het vaarwegennet in de deelstaat.

17 8 september 2020 Europees onderzoeksprogramma moet technische, logistieke en organisatorische verbeteringen opleveren NOVIMOVE helpt binnenvaart ook na 2030 vooruit Op 1 juni is het Europese onderzoeksprogramma NOVIMOVE gestart. Doel is door innovaties de prestaties en kansen van de binnenvaart te verbeteren op de corridor tussen Rotterdam en Antwerpen en Bazel en zo meer lading naar het water te halen. Omdat dat niet alleen in het belang van de sector zelf is, maar ook van de economie, de samenleving en het klimaat. Twee deelnemende onderzoekers vertellen hoe hun organisaties daaraan bijdragen: Edwin van Hassel, onderzoeker en universitair docent aan de Universiteit van Antwerpen, en Menno Menist, directeur bij het Nederlandse onderzoek- en adviesbureau Panteia. NOVIMOVE staat voor Novel inland waterway transport concepts for moving freight effectively. In het door de Europese Commissie gesubsidieerde programma werken 21 partners uit zes landen samen om het binnenvaartvervoer over de Rijncorridor tussen de zeehavens Rotterdam en Antwerpen en Bazel te verbeteren. Logistiek, technisch en organisatorisch. Dat moet in tien jaar tijd zorgen voor 30 procent meer lading over water op dat traject. De focus ligt op containers. In deelprojecten (werkpakketten) komen vier thema’s aan bod: het ontwerpen van nieuwe scheepstypen die minder last hebben van laagwater • slimme navigatie door informatie van satellieten te combineren met real-time informatie over waterstanden • intelligente planning van sluizen door afstemming met schepen • hogere beladingsgraad door nieuwe logistieke concepten en het bundelen van lading Vollere containers Edwin van Hassel, onderzoeker en universitair docent aan de Faculteit Transport en Regionale Economie van de Universiteit van Antwerpen, richt zich binnen het project met name op het transportmodel. “Daarin verwerken we alle vernieuwingen die NOVIMOVE oplevert. Zo kunnen we via simulaties zien wat de effecten zijn van al die verbeteringen en ook hoe die elkaar onderling beïnvloeden. We benaderen dat vooral vanuit de logistiek. Wat zijn de voordelen voor de ladingeigenaar? Als die groot zijn, zal een verlader sneller geneigd zijn om (meer) van de binnenvaart gebruik te maken.” “Binnen het programma wordt aan een groot aantal ontwikkelingen gewerkt om de containerbinnenvaart te verbeteren en tot de gewenste modal shift te komen”, aldus Van Hassel. “Als Universiteit van Antwerpen kijken wij onder meer naar de interactie tussen binnenschepen en de deepsea terminals. Kort gezegd: om iets te doen aan de wachttijden in de zeehavens. We zoeken, samen met partners, ook naar mogelijkheden om containers voller te krijgen door wat ‘cargo construction’ heet, zodat je per container meer lading kan vervoeren.” Keten Samen met onder meer Panteia werkt de Universiteit van Antwerpen nu aan een analyse en beschrijving van de huidige situatie. Ook van de markt. Interessant zijn dan vooral de vragen: wie bepalen in de keten of en hoe van binnenvaart gebruik wordt gemaakt en op basis waarvan doen ze dat? “Wij doen veel onderzoek naar binnenvaart, onder andere op de Rijncorridor, en we beschikken over veel data op het gebied van onder meer de kostenstructuur en vervoersstromen in de sector”, zegt Menno Menist. Volgens de directeur van Panteia is het dus vanzelfsprekend dat het Nederlands onderzoek- en adviesbureau een van de partners binnen NOVIMOVE is. “Wij houden ons binnen het programma vooral bezig met de keten en wat de gevolgen zijn van de maatregelen die NOVIMOVE gaat opleveren – en ook wat er gebeurt als je geen maatregelen neemt.” Edwin van Hassel: “De kracht van NOVIMOVE gaat zijn dat we de kennis en ervaringen delen, zodat iedereen in de keten er voordeel bij heeft.” De focus van NOVIMOVE ligt op containers. (foto Adobe Stock) Happy flow Van Hassel ziet ook kansen in corridorplanning, wat hij de ‘happy flo w ’ noemt: een ‘blauwe golf’ waarbij vaarwegbeheerders over een langer traject de sluisbediening afstemmen op de schepen. “Zodat die zonder vertraging van de zeehaven naar de inland terminal kunnen varen.” En laat nu juist Panteia zich daarmee bezighouden, vertelt Menist: “We hebben eerder onderzoek gedaan naar een blauwe golf op de Twentekanalen. Die kennis kunnen we nu toepassen.” Ook smart shipping, onbemand varen en de aanpassing van scheepsontwerpen vindt Menist kansrijk. “Goed dus dat ook die onderdelen aandacht krijgen binnen NOVIMOVE.” Best case scenario De doelstelling is 30 procent toename van het vervoer op de Rijncorridor in de komende tien jaar. Dat percentage noemt Van Hassel een ‘educated guess’. “Het is het best case scenario. We hebben een inschatting gemaakt van wat de effecten zullen zijn van alle verschillende innovaties en ontwikkelingen die NOVIMOVE in beweging kan zetten. Van het verminderen van de wachttijden in de zeehavens tot de komst van schepen die bij laag water meer lading kunnen vervoeren dan huidige schepen.” “Die effecten hebben we doorgerekend en gecombineerd om in te schatten wat het totale shiftpotentieel is. Rekening houdend met onder meer de elasticiteit op basis van de kosten en de concurrentiepositie ten opzichte van het wegvervoer.” Laagwater Het succes van NOVIMOVE hangt niet volledig af van het behalen van die 30 procent, zeggen Van Hassel en Menist. Ook bij een lager percentage en/of het slagen van de doelstellingen van deelprojecten kan het onderzoeksprogramma van grote waarde zijn voor de binnenvaart. “Het is geen keihard richtgetal”, aldus Menist. “We moeten wel zorgen dat er groei komt. Alhoewel je zo eerlijk moet zijn te erkennen dat de markt het uiteindelijk moet doen. We kunnen daar zeker een bijdrage aan leveren. We hopen een aantal van de obstakels die er zijn op te ruimen. Zoals de vertragingen in de zeehavens.” “Maar ook de oplossingen voor het lage water zijn heel belangrijk. Voor betrouwbaarheid en het vertrouwen van verladers bijvoorbeeld. Als er geen vertrouwen meer is, haken klanten af. Dat mag niet gebeuren.” Groter belang Het belang van NOVIMOVE gaat daardoor verder dan een groeipercentage. “We moeten het vooral zien in de ontwikkelingen die in de binnenvaart in gang worden gezet”, vindt Van Hassel. “Sommige deelprojecten zullen succesvoller zijn dan andere. Elke verbetering telt. En er zullen zóveel effecten zijn… Zo willen we van het model als spin-off een serious game maken. Daarmee kunnen marktpartijen uitproberen wat gevolgen zijn van beslissingen in de keten, maar we willen die game ook toepassen in het onderwijs. Zowel bij ons in Antwerpen als op de TU in Delft. Zo kunnen we studenten meer bekend maken met de binnenvaart. Ook daar profiteert de binnenvaart van.” Voorspellingen Onverwachte ontwikkelingen van buitenaf kunnen ook invloed hebben op de resultaten van NO- VIMOVE. Daar zijn Van Hassel en Menist zich terdege van bewust. Denk alleen maar aan een wereldwijde pandemie, die voor een ongekende economische recessie zorgt en ook de transportwereld harde klappen uitdeelt. Van Hassel: “In het model komen scenario’s voor dat soort zaken en gebeurtenissen. Bijvoorbeeld een Lees verder op pagina 19 >>

Binnenvaartkrant