Views
10 months ago

2020-18

2 Schade bedrijven

2 Schade bedrijven Oost-Brabant door sluiting sluis Schijndel Bedrijven die gevestigd zijn in Veghel en aan de Zuid- Willemsvaart worden gedupeerd als Rijkswaterstaat over enige maanden de sluis in Schijndel een grote onderhoudsbeurt geeft. De Zuid-Willemsvaart gaat dan dicht voor het scheepvaartverkeer. Met name de overslagterminal in Veghel, die eigendom is van Van Berkel Logistics, is afhankelijk van het vervoer over water in dit gedeelte van Brabant. Het overslagbedrijf vervoert jaarlijks dertigduizend containers per schip van en naar Veghel en onderhoudt lijndiensten naar de Rotterdamse zeehaven. Opgeteld met de andere bedrijven betreft het tientallen schepen die nu niet langs Den Bosch naar Veghel kunnen varen en omgekeerd. Rijkswaterstaat gaat dit jaar in oktober en volgend jaar in januari de sluis in Schijndel renoveren. In oktober pakken ze de sluisdeuren aan de kant van Den Bosch aan. En in januari gebeurt dat met de sluisdeuren aan de kant van Veghel. Rijkswaterstaat zet dan reservedeuren in. Ook de ophanging van de deuren wordt vernieuwd. De planning van Rijkswaterstaat geeft aan dat de sluis in Schijndel dicht zal zijn van 5 oktober tot 26 Suis Schijndel oktober en van 11 januari 2021 tot 1 februari. Directeur Michel van Dijk van Van Berkel Logistics ergert zich aan de vele stremmingen, die de kanalen in Oost-Brabant teisteren. Vorig jaar kreeg het overslagbedrijf te maken met herstelwerkzaamheden aan sluis Empel in het Maximakanaal. Het bedrijf was toen ook niet bereikbaar en was gedwongen alle activiteiten via de vestiging in Cuyk te laten lopen. Van Dijk hierover: ”Onze overheid heeft het altijd over betrouwbare vaarwegen. Maar de lange sluitingen van onze vaarweg gaan ons bijzonder veel schade opleveren. De sluiting van sluis Schijndel brengt een schadepost voor ons bedrijf mee van zeker een half miljoen euro.” Ook andere bedrijven in Veghel en omgeving ondervinden ernstig nadeel van de sluiting van sluis Schijndel. Bijvoorbeeld het internationale bedrijf Agrifirm, die per jaar ettelijke honderdduizenden tonnen veevoeder exporteert naar Europa, Zuid-Amerika en Azië. Zo ook betoncentrales: Prefab, Melin en Heesakkers Beton BV. En mengvoederbedrijven als Franssen-Gerrits, Victoria en Jan van Heeswijk Veghel. Rijswaterstaat heeft een alternatieve vaarroute gepresenteerd, die schippers tijdens de komende stremmingen op de Zuid-Willemsvaart kunnen nemen: via het Wilhelminakanaal en Zuid- Willemsvaart en via het Kanaal 25 augustus 2020 De haven van Veghel. (foto: Noud van der Zee) Wessem-Nederweert. Maar grote binnenvaartschepen kunnen niet op de genoemde kanalen varen. Containerschepen met vaarklasse IV zoals die van de Inland Terminal Veghel, hebben hier niets aan. 10 procent minder overslag Noordzeekanaalhavens door coronacrisis De overslag van de zeehavens in het Noordzeekanaalgebied - Amsterdam, IJmuiden, Beverwijk en Zaanstad - daalde in de eerste zes maanden van dit jaar met 10,7% naar 48,7 miljoen ton (2019: 54,6 miljoen). Volgens Port of Amsterdam is dit een gevolg van de coronacrisis. Ook in de Amsterdamse haven daalde de overslag in de eerste zes maanden van 2020. Het volume ging van 45,2 miljoen ton in de eerste helft van 2019 naar 39,8 miljoen ton dit jaar (-12 procent). Koen Overtoom, CEO Port of Amsterdam: “Voor het eerst in jaren is er sprake van een daling van de overslag in onze haven en die is meteen significant. Toch zijn wij niet pessimistisch. Onder moeilijke omstandigheden hebben wij in het eerste half jaar getoond hoe cruciaal de haven is voor de regio en voor het land. Als vitale infrastructuur hebben wij onverkort het scheepvaartverkeer afgewikkeld en ladingstromen verwerkt. Daarmee hebben wij bijgedragen aan het draaiende houden van de samenleving en de economie. Vooral onze distributieklanten hebben een erg druk halfjaar achter de rug, met de distributie van levensmiddelen en pakketten. En de markt voor transportbrandstoffen (benzine, kerosine, e.d.) trekt inmiddels aan. Hoe de tweede jaarhelft eruitziet, is moeilijk te zeggen. Daarvoor is de brandstoffenmarkt te grillig en de impact van het coronavirus onzeker. Wel verwachten wij dat onder de huidige omstandigheden de volumedaling voor het hele jaar beperkt blijft tot het niveau van de eerste helft van dit jaar’, aldus Overtoom. Stijgers en dalers De daling in Amsterdam is in het eerste half jaar werd veroorzaakt door zowel natte als droge bulk, als door containers. De overslag van natte bulk (voornamelijk transportbrandstoffen) daalde met 5,1 procent naar 24,7 miljoen ton, tegen 26 miljoen ton vorig jaar in dezelfde periode. Ondanks het afgenomen vlieg- en wegverkeer bleven de volumes van de transportbrandstoffen redelijk op peil. Dat heeft te maken met de fluctuerende markt voor deze ladingstromen, die voor aanhoudende beweging zorgt. Het volume droge bulk daalde met 21,2 procent, wat vooral het (foto: Aerovista Luchtfotografie) gevolg was van een aanzienlijke daling van steenkool naar 4,6 miljoen ton, tegen 8,2 miljoen ton vorig jaar (-43,6 procent). De onverwachte, niet-structurele groei van het steenkoolvolume vorig jaar heeft daarbij de daling dit jaar scherper gemaakt. Ook daalde de overslag van granen (-15,4 procent) en was er sprake van een daling in stukgoed (-18,2 procent). Verder vielen zee- en riviercruise weg als gevolg van de coronapandemie. Port of Amsterdam besloot samen met de Veiligheidsregio Amsterdam Amstelland vanaf half maart de cruise uit haar haven te weren om het besmettingsrisico te minimaliseren. Sinds half juni is de haven voor cruise weer open en komt het aantal bezoeken van riviercruiseschepen langzaam en behoedzaam op gang. In de eerste jaarhelft was sprake van 21 bezoeken, waarvan 18 in januari en februari. Voor de tweede helft van het jaar verwacht de Amsterdamse haven meer riviercruiseschepen te ontvangen. Zeecruises daarentegen ziet de haven ook in de tweede helft van het jaar vooralsnog niet terugkeren. De overslag in containers daalde met 31,6%. Deze ladingstroom steeg de afgelopen jaren gestaag onder meer door shortsea-lijndiensten waarop de Amsterdamse haven zich richt. De daling is dan ook op het conto te schrijven van corona, waardoor lijndiensten gedeeltelijk kwamen stil te liggen. In IJmuiden daalde de overslag gering met slechts 3,4% tot 8,76 miljoen ton. In Beverwijk daalde het overslagvolume met 44,3% tot 194 duizend ton en in Zaanstad was sprake van een stijging van de overslag met 15,3% tot 84 duizend ton.

3 9 miljoen EU-subsidie voor modernisering sluis Gambsheim Voies Navigbles de France (VNF) ontvangt 9 miljoen euro van de EU voor het opknappen van het sluizencomplex Gambsheim, op de Rijn bij Straatsburg. Het gaat om de modernisering van de sluizen. Het zou ten goede komen aan de betrouwbaarheid van de scheepvaart op de Rijn, aldus een woordvoerder van de VNF. Het Rijnvaart Informatie Centrum in Gambsheim krijgt een nieuw gebouw, van waaruit de scheepvaart 24/7 zal worden gecontroleerd. CEF De EU stelt geld ter beschikking in het kader van programma Connecting Europe Facility (CEF). Het CEF-programma ondersteunt vervoersprojecten in weg- en spoorwegvervoer en de binnenvaart ter versterking van de netwerken, met Sluis 6 in Maas bij Hun zeker tot in september buiten gebruik Sluis 6 in de Maas bij het Belgische Hun tussen Dinant en Namen raakte 12 augustus defect na een aanvaring van het met 1.000 ton zand geladen ms DC Mosa 1 uit Breskens met de sluisdeur. De deur raakte dermate ontzet dat een omvangrijke reparatie noodzakelijk is alvorens weer kan worden geschut. Op z’n vroegst verwacht de vaarwegbeheerder het Waalse SPW Mobilité et Infrastructures dat na 7 september weer kan worden geschut. De Belgische schippersorganisatie Ons Recht/Notre Droit sloeg vorige week alarm omdat er kennelijk geen rekening wordt gehouden met de schippers die nu aan weerszijden van de sluis stilliggen en niet verder kunnen. “We maken ons zorgen omdat niemand denkt aan de vervoerders die met dit soort situaties worstelen. Wij roepen de autoriteiten op om zo snel mogelijk in te grijpen en de sector op de hoogte te houden van de ontwikkelingen. De impact van dit ongeval zal van invloed zijn op andere vervoersmodaliteiten (vooral naar de weg), aangezien de rivierslagader volledig geblokkeerd is.” Aldus Ons Recht/Notre Droit. Volgens een verslag in Weekblad Schuttevaer haakte tijdens het opschutten de DC Mosa 1 met de boeg onder de bovenbalk van de sluisdeur en trok die deur, toen het waterpeil in de sluis steeg, uit zijn voegen. DE binnenvaart bestaat niet Vervolg van voorpagina >> de droge lading gaat het ook nog niet goed en de tankvaart neemt de laatste tijd af, al gaat het in de chemie nog steeds goed. In de tankvaart is het de laatste jaren bijzonder goed gegaan en die ondernemers hebben wel meer spek op de botten. De ondernemers in de droge lading zullen sneller door hun buffer heen zijn.” Steunpakket De brancheorganisaties zitten niet stil. In mei werd de overheid gevraagd om steun specifiek voor de binnenvaart, maar tot nu toe konden de ondernemers in de sector alleen gebruik maken van de algemene voorzieningen als de NOW (Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid) 1 en 2. Robert Kasteel: “Er wordt gesproken over NOW 3. Wij hebben vorige week opnieuw een verzoek ingediend bij EZK (ministerie van Economische Zaken en Klimaat - red.) voor een steunregeling voor de passagiersvaart, een vervolg op het verzoek in mei waarop we niets gehoord hebben. De bedrijven in die sector hebben het nog moeilijker dan de bijvoorbeeld horeca. Maar ook voor de droge lading blijven we bij Infrastructuur en Waterstaat en EZK benadrukken dat het zeker geen pais en vree is, maar dat doen zo veel sectoren. We verwachten op korte termijn een gesprek met de directeur-generaal van EZK te hebben. Ook public affairs-adviseur Peter Schaberg van Koninklijke BLN- Schuttevaer denkt dat de visie van ABN AMRO wordt ingegeven door de samenstelling van de schepen in de portefeuille van de bank. (foto: Panoglobe) het oog op economie en milieu. Een ander bekend Frans project dat daar gebruik van maakt is de Seine Nord verbinding, de nieuwe vaarweg tussen de Seine bij Parijs en de Schelde. De sluisdeur uit zijn voegen. (foto van Facebook) Ook hij maakt onderscheid tussen de verschillende deelsectoren in de binnenvaart: “DE binnenvaartmarkt die bestaat niet. Passagiersvaart is dramatisch, tankvaart tot voor kort heel redelijk, containers hobbelden tegen lager daggeld wel door, koppelverbanden moeizaam maar dat komt mede door de energietransitie, en droge lading algemeen minder maar met een divers beeld, met een verschil tussen coöperaties en de spotmarkt.” Schaberg benadrukt dat de actuele cijfers niet beschikbaar zijn. “Ook wij zijn afhankelijk van de CBS een CCR kwartaalrapportages. En daarbij gaat het dan om het tweede en het derde kwartaal. Wij hebben die nog niet en ook niet geanalyseerd. Voor een beeld moet je die dan weer vergelijken met dezelfde kwartalen over de afgelopen jaren.” Tot die cijfers bekend zijn, baseren de organisaties zich volgens Schaberg op ‘gangboordindrukken’. 25 augustus 2020 Baksteen In België wilde de regering na WO II de verstedelijking tegengaan en bevorderde het bouwen van een eigen huis, bij voorkeur op het platteland. Sindsdien staan Belgen bekend als zijnde ‘geboren met een baksteen in hun maag’ (dat betekent dat ze een eigen huis willen bouwen) en beschikt België over kilometerslange lintbebouwing langs wegen en vaarwegen. Nederland pakte het anders aan. Onder aanvoering van landbouwminister en oud-verzetsstrijder Sicco Mansholt werden de schaalvergroting en modernisering in de landbouw aangewakkerd in combinatie met importheffingen voor landbouwproducten. Briljante man die later ook het Europese landbouwbeleid vormgaf en aan de wieg stond van (gigantische) landbouwsubsidies en in Nederland dus van de grootschalige, industriële vleesverwerking waardoor nu miljoenen lieve dieren een kommervol en kort leven leiden. Uiteraard had hij het beste voor met het land en de landbouw en met de Europese Gemeenschap. Hij was zelf boer geweest en zijn belangrijkste motief was om de Europese boeren hetzelfde respect (en salaris) te geven als de burgers in de steden. Zelfs Sicco Mansholt kon niet voorzien dat Europese boeren afhankelijk zouden worden van geld uit ‘Brussel’ en dat de schaalvergroting in de landbouw uiteindelijk zou leiden tot buitenproportionele stikstofoverlast. Nog een stapje verder gaan de Nederlandse boeren die het verwijt aan hun adres dat ze te veel stikstof produceren, retourneren met het verwijt dat ze niet worden gerespecteerd. Je kan niet vasthouden aan oude idealen als blijkt dat de tijden veranderen. De behandeling van de landbouwbegroting werd in 1954 uitgesteld omdat Sicco de Elfstedentocht moest rijden. Die smoes komt nu wat ongeloofwaardig over en die arme minister Carola moet een bevolkingsgroep die beschikt over zware tractoren zwaar teleurstellen. Hoewel vaak met boeren vergeleken, hebben binnenschippers niet te klagen over respect. Dat is maar goed ook, want een binnenschipper heeft geen rollend materieel om het Malieveld plat te rijden. Zo zoetjes aan ziet iedereen in Den Haag wel in welke rol schepen kunnen spelen in de transporttoekomst. Al moet je ervoor waken dat bepaalde statistieken niet in verkeerde handen vallen. De conclusie dat de coronacrisis voor de binnenvaart wel meevalt is het bewijs dat dezelfde statistieken je gelijk kunnen bewijzen als onderuithalen. De diepere bedoeling waarom alle Belgen een eigen huis moesten bouwen, was dat ‘wie eigendom heeft geen revolutie begint’. In Nederland pakken we alles anders aan. Maar ja, een revolutie? Geen baksteen, maar je zit er wel mee in je maag. EÉN POT NAT DOOR MICHEL GONLAG

Binnenvaartkrant