Views
2 years ago

2020-14

30 30 juni

30 30 juni 2020 CoVadem maakt met informatie over actuele waterdiepte optimaal afladen mogelijk Droogte zit binnenvaart ook deze zomer dwars Na 2018 en 2019 beleeft Europa de derde droge zomer op een rij. Voor de binnenvaart betekent het vrijwel zeker weer langdurig extreem laagwater op rivieren. Dat lijkt op korte termijn gunstig, want het zorgt voor meer vraag naar scheepsruimte en laagwatertoeslagen, maar kan op lange termijn tot ladingverlies leiden doordat verladers uitwijken naar het spoor en de weg. Een van de kansrijke oplossingen is CoVadem, het innovatieve platform dat actuele informatie geeft over waterdieptes op de Waal en de Rijn op basis van big data, verzameld door de binnenvaart zelf. De droogte had in 2018 merkbare gevolgen voor de voorraden en productieprocessen van bedrijven. Toen benzinestations in Duitsland zonder brandstof zaten, werd bij het grote publiek opeens duidelijk hoe belangrijk de binnenvaart is voor de industrie en de economie. In opdracht van CBRB en Koninklijke BLN­Schuttevaer deed Erasmus Centre for Urban, Port and Transport Economics onderzoek naar de economische gevolgen van de extreem lange laagwaterperiode in 2018. In het in april dit jaar verschenen eindrapport Economische impact laagwater staat dat de totale financiële schade in Nederland en Duitsland 2,8 miljard euro bedroeg. Vaker en langer laagwater Door klimaatverandering zullen laagwaterperioden in de toekomst vaker voorkomen en langer duren. Rolien van der Mark, adviseur/ onderzoeker op het gebied van rivierkunde en binnenvaart bij Deltares, legt uit: “De Rijn is van oudsher een gecombineerde rivier, die deels door smeltwater vanuit de Alpen wordt gevoed en deels door regen. Dat zorgde voor relatief hoge afvoeren in de winter en relatief lage afvoeren in de zomer. Door de opwarming van de aarde slinken de gletsjers en wordt de Rijn steeds meer een regenrivier. Dat zorgt voor grotere fluctuaties. Een andere oorzaak is de daling van de rivierbodem door erosie. Doordat die daling niet overal gelijk verloopt, ontstaan er op verschillende plaatsen ondieptes, die knelpunten worden.” Het in Delft en Utrecht gevestigde kennisinstituut voor toegepast onderzoek op het gebied van water en ondergrond is onder meer betrokken bij de Beleidstafel Droogte. Die is door minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) ingesteld om aanbevelingen te doen zodat het water bij droogte en lage rivierstanden beschikbaar is voor drinkwater, landbouw, natuur en scheepvaart. Er lopen momenteel meerdere studies en projecten bij Deltares die betrekking hebben op de gevolgen van droogte voor de bevaarbaarheid van Nederlandse rivieren. “Vaak in samenwerking met Rijkswaterstaat, de transportsector en andere kennisinstellingen, zoals Marin en TU Delft. Dat gaat van onderzoek naar de klimaatbestendigheid van het hoofdvaarwegennet tot een verkenning of waterdieptes langer (zes tot acht weken) vooruit te voorspellen zijn.” Actuele informatie over waterdiepte CBRB en BLN­Schuttevaer pleiten voor infrastructurele maatregelen om de Rijn en de Waal beter bestand te maken tegen laag water. Duitsland studeert al op stuwen of andere manieren om waterreserves op te slaan. Nieuwe scheepsontwerpen, die minder diep steken en bij laag water relatief meer lading kunnen meenemen, kunnen ook helpen. Naast infrastructuur en scheepstechniek zijn er ook aanpassingen op logistiek terrein denkbaar, aldus Rolien van der Mark: “Anders omgaan met voorraden, net wat eerder of later vertrekken, synchromodaliteit (meerdere vervoersvormen naast elkaar inzetten) of beter rekening houden met de waterdiepten.” Daarbij kan CoVadem een waardevol hulpmiddel zijn. Het platform informeert de binnenvaartondernemer over de beschikbare actuele en voorspelde waterdiepten over de gehele rivier, en laat zien waar de bottlenecks te vinden zijn. Met name door het gedetailleerd informeren over de actuele en voorspelde waterdiepten op die bottlenecks je dan als binnenvaartondernemer goed afgewogen beslissingen nemen.” “Met de informatie weet de scheepseigenaar met welke diepgang hij veilig kan varen”, vertelt directeur Meeuwis van Wirdum. “Dat maakt het mogelijk om veilig de optimale hoeveelheid lading te vervoeren. Dat is goed voor zijn rendement en gunstig voor de klant. Als je Door de opwarming van de aarde slinken de gletsjers en wordt de Rijn steeds meer een regenrivier. (archieffoto Tim Klehr) zicht hebt op de rivierbodem, kun je daarnaast de meest ideale koers volgen op de rivier en dat scheelt brandstof en CO 2 ­uitstoot.” Zoveel mogelijk schepen BLN­Schuttevaer onderschrijft de voordelen van CoVadem. Beleidsadviseur Marleen Buitendijk zegt: “Het is het enige serieuze instrument dat nu voorhanden is en enig soelaas biedt. Bij laagwater is de Minst Gepeilde Diepte, die Rijkswaterstaat voor de vaargeul in de Waal afgeeft, maatgevend. Dat zegt feitelijk niets over het hele traject van Rotterdam tot Bazel. Dat kan alleen met real timedieptemeting zoals CoVadem die doet dankzij al die schepen die meten.” Als het aan BLN­Schuttevaer ligt, sluiten daarom zo veel mogelijk schepen aan bij het meetcollectief. “De data die de dieptemeter van een afzonderlijk schip oplevert, zijn niet zo heel interessant. Het gaat om de grote hoeveelheid data van alle deelnemende schepen én de verrijking daarvan tot handige informatie, waar iedereen die meedoet van profiteert. Zo weet je in feite welke dieptes je voorgangers hebben gemeten, op het stuk rivier waar jij straks vaart.” 50 centimeter tekort Zelf gebruikt BLN­Schuttevaer de informatie van CoVadem ook. Bijvoorbeeld om vaarwegbeheerders te wijzen op plaatsen waar ondieptes zijn of ontstaan. Marleen Buitendijk: “Zo kunnen we aangeven waar gebaggerd moet worden – nu of binnenkort. De metingen bewijzen ook waar we al langer voor aan de bel trekken: dat de Waal niet voldoet aan de diepgangsnormen die de Centrale Commissie voor de Rijnvaart voorschrijft. We komen 50 centimeter te kort. Dat is hartstikke veel.” “Het gaat niet alleen om de harde laag bij Nijmegen, waar de aandacht altijd naar uitgaat. Ook bij Sint Andries, Tiel en Millingen is de waterdiepte een probleem. Dankzij CoVadem kunnen we onze lobby kracht bij zetten met feiten en cijfers.” Er wordt al onderzoek gedaan naar de knelpunten in de Waal. Deltares is daar ook bij betrokken. Rolien van der Mark: “Een van de doelstellingen van het Integraal Riviermanagement door het Rijk, samen met alle betrokken partijen, is de daling van de rivierbodem af te remmen.” Voor hun onderzoeken en modellen gebruiken Van der Mark en haar collega’s onder meer gegevens van CoVadem. “We werken veelvuldig samen”, vertelt ze. “CoVadem is het resultaat van een langjarig gezamenlijk onderzoeksinitiatief. Daarbij waren we zelfs een van de founding fathers.” CoVadem laat zien hoe een academische samenwerking tussen kennisinstituten uiteindelijk door het initiatief van een aantal betrokkenen in blijvende meerwaarde kan worden vertaald – zowel voor het nationale kennisniveau als de markt. “Ook nu CoVadem als zelfstandige BV de verantwoordelijkheid op zich heeft genomen om de opgedane kennis te vertalen in een zelfdragend businessmodel, blijft de samenwerking met de kennispartners bestaan”, zegt directeur Meeuwis van Wirdum. Rijkswaterstaat De metende vloot van CoVadem bestaat nu uit zo’n 150 schepen. Dat aantal groeit nog steeds. Het streefgetal is een vloot van minimaal 250 schepen; daarmee is straks de rivierbodem van de hele Rijn tussen Rotterdam en Bazel compleet in beeld gebracht. Ook vaartuigen van Rijkswaterstaat meten mee. De vaarwegbeheerder meldde afgelopen maart twintig schepen aan. Dertien daarvan hebben al een CoVadem­Box gekregen, die de gegevens van de dieptemeter aan boord doorstuurt naar het platform. De andere volgen zodra de coronamaatregelen dat toestaan. Rijkswaterstaat vindt het belangrijk dat de waterdieptes nauwkeurig en actueel bekend zijn. Zelf verstrekt de dienst de scheepvaart over de Minst Gepeilde Diepte. “Alles in het belang van veilige en vlotte scheepvaart. We ondersteunen ook van harte innovatie en digitalisering die de binnenvaart vooruithelpt”, zegt Jan Hendrik Beks, die vanuit de dienst Verkeer en Watermanagement verantwoordelijk is voor de samenwerking met CoVadem. “We hebben er zelf ook baat bij: we zien kansen om onze werkzaamheden efficiënter uit te voeren door de metingen van het CoVadem­netwerk te benutten. Dat stelt ons bijvoorbeeld in staat doelgerichter onze peilingen te doen.” Als het aan Rijkswaterstaat ligt, komt de informatie ook voor andere rivieren beschikbaar. “Als steeds meer schepen meedoen, neemt ook het aantal vaargebieden toe. Rivierbodems veranderen continu; dan is het waardevol om exact te weten waar veel water staat en waar ondieptes zijn. Die informatie wil je als schipper ook op de IJssel als je daar vaart, niet alleen op de Waal.” Elektronische vaarkaart De informatie en inzichten die CoVadem realiseert beloven van grote waarde te zijn voor een groot aantal partijen én voor de hele binnenvaartsector. Het belang van de ontwikkelde technologie neemt naar verwachting alleen nog maar toe nu de grilligheid van het gedrag van de rivier de komende jaren groeit onder invloed van klimaatverandering. “Om het gewenste inzicht mogelijk te maken en nog verder te verbeteren, is uitbreiding van de data belangrijk. Daarvoor is het nodig dat zoveel mogelijk binnenvaartschepen aansluiten bij CoVadem”, pleit Meeuwis van Wirdum,” en meedoen als ‘metend schip’. Dat kan door een eenvoudig mailtje naar info@covadem.com.” De waterdieptes zijn nu al op het CoVadem­platform te raadplegen door aangesloten scheepseigenaren. Binnenkort kunnen de eerste schippers de actuele dieptege gevens zien op hun elektronische vaarkaart. Dit product, Smart Navigation, is eerst voor de Waal beschikbaar. Na de zomer is de hele Rijn in beeld met deze waterdieptekaart. Scheepseigenaren die deelnemen aan de metende CoVadem­vloot krijgen korting op Smart Navigation. Scheepseigenaren die interesse hebben om zich aan te sluiten bij CoVadem, kunnen mailen naar info@covadem.com of bellen naar 00 268 23 00.

31 30 juni 2020 Holland Shipyards Groep bouwt innovatief fiets-voetveer Kiel verwelkomt groen veer Gaarden DOOR EVERT BRUINEKOOL Half juli wordt de Gaarden door Schlepp- und Fährgesellschaft Kiel (SFK) in gebruik genomen. Op 14 mei werd de innovatieve veerboot te water gelaten bij de Holland Shipyards Group in Hardinxveld-Giessendam. Die werf bouwde het nieuwe fiets-voetveer voor de Duitse havenstad. Holland Shipyards Group bouwt mogelijk nog drie exemplaren voor SKF als de Duitse opdrachtgever tevreden is over het schip. De opzet is een groener openbaar vervoer over water in Kiel te realiseren. De Gaarden is zowel in staat hybride te varen – op twee generatoren – als volledig op de accubank. Volledig elektrisch “De romp is speciaal ontwikkeld om met zijn lengte van 32,40 x 8,80 meter op de fenders 10 knopen per uur te varen, met een minimale waterweerstand”, vertelt Leendert Vogel. Hij is projectleider bij Holland Shipyards Group. “Het schip kan 300 passagiers vervoeren en 40 fietsen.” De bedoeling is dat de Gaarden bij de vier haltes in de stad Kiel volledig elektrisch gaat varen. Zodra het schip buiten de stad is, vaart het hybride. “Het omschakelen tussen de twee voedingsbronnen wordt door één druk op de knop uitgevoerd”, voegt Vogel toe. “Het is een innovatief en uitdagend project om een nieuw type binnenvaartfiets­voetveer te maken”, zegt Vogel. De planning van de klant is dit jaar te varen en te testen hoe dit nieuwe type schip en systeem op de route bevalt. Als dit positief uitvalt, staan bij Holland Shipyards Group nog drie nieuw te bouwen schepen in optie. Dubbele aandrijving accu’s en generatoren “Het is een dubbelschroever met twee elektromotoren van elk 255 ekW”, vertelt Vogel. “Zij worden van stroom voorzien door twee Scania­generatorsets van elk 305 ekW, bij 1.500 toeren, die ook de accubank kunnen opladen.” Dit zijn stage V­motoren met Selective Catalytic Reduction (katalysator) en dieselpartikelfilter (DPF) in een geluidsarme kast. De elektromotoren sturen de schroeven direct aan, zowel bij voor als achteruit draaien. Voor in het schip zit, net achter de boegschroefkamer, de accukamer, die is ingericht met 273 kW aan accu’s. Daarbij is rekening gehouden met de toekomst; het vermogen is eenvoudig uit te breiden naar 408 kW. Uitje Je kunt in Kiel een dagpas kopen voor een toeristische tocht. De gasten kunnen het bovendek gebruiken en er is een kiosk voor eten en frisdrank. Het onderste dek is ingericht voor forensen en studenten die van a naar b mee willen varen; zij kunnen ook snel op­ en afstappen. SKF combineert zodoende rondvaarten in de haven met openbaar vervoer over het water. Van maart tot oktober: van de Kieler Bahnhofsbrücke over de steigers Seegarten, Reventlou, Bellevue, Mönkeberg, Möltenort, Friedrichsort naar Laboe. Van mei tot begin september worden ook Falckenstein, Schilksee en Strande aangedaan. In de wintermaanden (van oktober tot maart) vaart de dienst alleen op de zogenoemde winterdriehoek: van Möltenort naar Friedrichsort en Laboe en terug. Rondvaart door de haven De mooiste tijd voor het varen is de zomer, stelt de rederij zelf op haar website. De fjord ligt aan je voeten tijdens de twee uur durende cruise en je ziet alle schepen in de haven, van over de hele wereld. Dat zijn zowel traditionele zeilers tot de Scandinavische veerboten en de droomschepen die afmeren in Kiel. Je kan ook een blik werpen in de dokken van de scheepswerven HDW en Lindenau. Daarnaast zie je de drukte voor de sluis in het Kielkanaal. Groenere toekomst Terwijl de Gaarden opgeleverd wordt, werkt Holland Shipyards Group ook aan de tweede veerboot voor SFK, genaamd Düsternbrook. Deze volledig elektrische veerboot, 24,70 meter lang en 6,50 meter breed, wordt naar verwachting eind dit jaar opgeleverd. “De veerboten voor SFK markeren een belangrijke mijlpaal voor (foto Media Creators) Holland Shipyards Group, waarmee we onze dominante positie binnen deze markt in West­ Europa verder vestigen”, stelt Esther Mikhout van de communicatieafdeling van de Holland Shipyards Group. “Met een orderboek met verschillende varianten van elektrische veerboten, is de werf trots om mee te werken aan een groenere toekomst voor de maritieme industrie.” Gaarden in cijfers Lengte: 32,40 meter Breedte: 8,80 meter Vermogen: 2 x 255 ekW Opslag batterijen: 273 kW Capaciteit: 300 passagiers en 40 fietsen Aan veer GAARDEN leverden onder andere: Holland Shipyards Group Ontwerp, bouw en afbouw casco Berchum Zonwering Zonwering op het achterdek en aan de voorkant een rolluik Berger Maritiem Sales & Service V.O.F. Twee CFD geoptimaliseerde scheepsschroeven VICUSdt Twee CFD geoptimaliseerde scheepsschroeven Cornet Groep Complete straal­ en schilderwerk Antwerpse Staal Services N.V. Leverancier staal Danfoss Drives B.V. Geleverd via Holland Ship Electric: 2 x Danfoss VACON® NXP watergekoeld Generator Drive 300kW, 2 x Danfoss VACON® NXP watergekoeld DC/DC omvormer 100kW, 2 x Danfoss VACON® NXP watergekoeld MicroGrid omvormer 30kW, 2 x Danfoss VACON® NXP watergekoeld DCGuard 300kW en 2 x Danfoss VACON® NXP watergekoelde frequentieregelaars, voortstuwing 240kW Den Hartog B.V. Smeerolie EST-Floattech B.V. 273kWh lithium­ion accupakket voor voorstuwing Holland Ship Electric Ontwerp en levering van de elektrische installatie, waaronder: lessenaar en schakelborden, nautisch pakket, verlichting en oproepinstallatie Hoogendoorn Maritieme Betimmeringen en Interieurbouw Complete betimmering Hybrid Ship Propulsion Ontwerp en levering van het hybride aandrijfsysteem, waaronder: permanent magneet motoren, accu pakket, frequentieregelaars en microgrid JPsurvey B.V. Certificering WindeX Engineering B.V. HVAC installatie, RVS Klaproosters en ventilatoren ZIE VLOOTSCHOUW.NL VOOR MEER INFORMATIE

Binnenvaartkrant