Views
2 years ago

2020-14

2 30 juni

2 30 juni 2020 Gerard Pols en Bart Banning (ABN AMRO): Binnenvaartbedrijven nu beter bestand tegen crisis Over het algemeen hebben individuele binnenvaartbedrijven tot op heden minder last van de coronacrisis dan ze ruim tien jaar terug hadden van de kredietcrisis. Bij ABN AMRO merken ze dat klanten uit de sector er helemaal niet zo slecht voor staan. Dat vertellen Gerard Pols, directeur Binnenvaart Nederland, en Bart Banning, sectorbankier Transport & Logistiek, in een exclusief interview met de Binnenvaartkrant. “We hebben met z’n allen ook wel degelijk geleerd van de vorige crisis”, zegt Gerard Pols. “We financieren tegenwoordig minder zwaar dan in die periode. Gecombineerd met de lagere rente van dit moment en de recente goede jaren waarin ondernemers buffers hebben kunnen opbouwen, zijn de meeste bedrijven gewoon gezond.” “De digitalisering binnen de bank is veel verder dan toen. De informatie die we hebben over klanten is veel beter en actueler”, aldus Bart Banning. “Ook zonder dat we de klant spreken. Actuele data met betrekking tot het inkomend en uitgaand betalingsverkeer geven veel informatie. Als er signalen zijn dat daar behoefte aan is, gaan we het gesprek aan. Proactief, om te zien hoe we kunnen helpen.” Lucht en tijd De steun die de Nederlandse banken geven aan bedrijven uit alle sectoren werkt in de meeste gevallen om de eerste klap op te vangen. Al snel na de coronamaatregelen van de Nederlandse overheid besloten banken onder­ nemers met een krediet tot 50 miljoen euro zes maanden uitstel te geven van aflossingen. ABN AMRO gaf diezelfde ruimte voor de rentebetalingen. Dat geeft lucht. En tijd om eventueel maatregelen te treffen. “Nu kijken we samen met individuele klanten hoe het na 1 oktober verder moet”, zegt Gerard Pols. “Bij ons team zijn tot op heden nog geen aanvullende aanvragen gedaan voor extra coronagerelateerde financiering, gesteund door de overheid.” “Dat geeft aan dat de snelle actie heeft voorkomen dat bedrijven in liquiditeitsproblemen kwamen”, aldus Banning. “Uiteindelijk moet je in de toekomst wel weer rente en aflossingen gaan betalen. Dus je moet nu al kijken hoe je in staat bent dat te doen. Laten we de tijd nu goed gebruiken en ook nadenken wat we verwachten van de marktontwikkelingen, van de vrachtprijzen en van de liquiditeit van je bedrijf. Vertaal dit naar scenario’s. Elke ondernemer is daar nu mee bezig, als het goed is. Communiceer daar ook tijdig en transparant over met je bank. Wat heb je nodig? Hoe kunnen we helpen. Wacht daar niet mee tot de laatste week van september.” Er hebben zich bij de bank al ondernemers gemeld die nu weer willen starten met betalen. “Dat doen we niet”, aldus Pols. “We stellen het bewust uit tot 1 oktober. Dan kun je de komende maanden aankijken, want de economie en markt kunnen best nog verder verslechteren.” Delft krijgt elektrische duwboot op de grachten Start-up CityBarge werkt aan een elektrische duwboot voor het transport van goederen via de grachten van historische steden. Op 11 juni gaven provincie Zuid-Holland, gemeente Delft en CityBarge het startsein voor de bouw van de boot. Delft krijgt de primeur. Vervoer over bestaande grachten biedt een duurzaam alternatief voor het transport met vrachtwagens in oude binnensteden. CityBarge heeft samen met Skoon (illustratie CityBarge) Gerard Pols. Energy, Kotug International en FYNLY een volledig elektrische duwboot ontwikkeld. In combinatie met een duwbak en een systeem van mini­hubs aan de grachten kunnen logistieke stromen in de binnenstad verplaatst worden van de weg naar het water. Daarbij wordt gedacht aan afval, pakketten en constructiematerialen. Grachten CityBarge is met steun van de provincie Zuid­Holland ontstaan binnen het investeringsprogramma ‘Investeren om te vernieuwen’ en na een brainstorm over het beter benutten van de bestaande vaarwegen in Zuid­Holland. Peter de Bruijn, oprichter van ingenieursbureau FYNLY, zegt: “Het idee voor CityBarge is ontstaan tijdens een ontbijtsessie bij de provincie over revitalisatie van de waterwegen in Zuid­Holland. Daarbij ontstond het besef dat historisch gezien de grachtenstelsels bedoeld zijn voor logistiek en dat ze in een steeds drukker wordende stad enorme potentie hebben zonder dat daar grote investeringen voor nodig zijn…” De historische grachten in de binnenstad van Delft vormen volgens de initiatiefnemers een ideale omgeving voor de verdere ontwikkeling van CityBarge. Ze werken nauw samen met de Technische Universiteit en zogeheten fieldlabs in Delft en de regio. Afval CityBarge start na de zomer van in de binnenstad van Delft met Bart Banning. Uitsmeren Degenen die dat willen en het zich kunnen veroorloven, mogen het uitgestelde bedrag in oktober meteen betalen. Bij de meesten zal het bedrag over langere termijn worden uitgesmeerd; tot maximaal het einde van de financiering. Uitgangspunt is wel dat men zich houdt aan de voorwaarden die de bank aan dit uitstel van de rente en aflossing heeft gesteld. Zoals het niet mogen doen van dividendbetalingen en ook geen rente en aflossingen op door derden verstrekte leningen. Lees verder op pagina 13 >> een eerste productietest voor het verzamelen van huis­ en bedrijfsafval. Daarbij wordt nauw samengewerkt met bedrijven en inwoners. Zodra het concept zich hier heeft bewezen, ligt de weg open naar nationale historische steden met grachten, zo verwachten de betrokken partijen. “En daarnaast is er ook internationale belangstelling uit diverse Europese steden,” staat op de site van CityBarge te lezen in het bericht over de officiële start. Maakindustrie In augustus vestigt CityBarge zich in Delft en wordt het benodigde technisch materieel binnen de regio ontwikkeld en geproduceerd. Daarmee ontstaan ook nieuwe kansen voor maakindustrie langs de Schie en in de Metropool Rotterdam­Den Haag, zo is de bedoeling. Bas Vollebegt wethouder in Delft, is optimistisch: “Delft zet als hoofdstad van technologie en innovatie graag onze deur wijd open voor initiatieven die met innovatieve oplossingen bijdragen aan de problemen van onze tijd. Andere, duurzame manieren van transport zijn hard nodig. Zeker ook in onze historische binnenstad die bij uitstek geschikt is om hiermee ervaring op te doen.”

3 Binnenvaart wil ook schadevergoeding voor corona BLN-Schuttevaer, het CBRB en de ASV hebben het kabinet gevraagd om de binnenvaart ook in aanmerking te laten komen voor noodmaatregelen uit het coronapakket. In een brief aan staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken en Klimaat verzoeken ze om de vrachtvervoerstak in aanmerking te laten komen voor schadevergoeding voor COVID-19. De economische en maatschappelijke gevolgen van het virus en de maatregelen tegen verspreiding ervan zijn groot voor de sector, onderbouwen de brancheorganisaties hun pleidooi. Ontwricht “Het vrachtvervoer per binnenvaart ondervindt een forse omzetdaling door terugloop van de ladingstromen als gevolg van verminderde productie en afname van overslag in de zeehavens. De vrachtenmarkt is door de coronacrisis ernstig ontwricht en de vrachtprijzen zijn in een vrije val geraakt.” Met een breed noodmaatregelenpakket ondersteunt het kabinet ondernemers van getroffen sectoren met tijdelijke financiële regelingen. Om in aanmerking te komen dient de SBI­code op de lijst van getroffen sectoren te zijn opgenomen. Binnenvaart vrachtvaart, code 50.40, staat niet op deze lijst en dat betekent dat ondernemers geen tegemoetkoming kunnen aanvragen als zij door corona meer dan 20 procent van hun inkomsten kwijtraken. Passagiersvaart en veerdiensten in de binnenvaart (SBI­code 50.30) staan al wel op de SBI­lijst. Passagiersvaart en veerdiensten in de zeevaart (SBI­code 50.10) werden op 12 juni toegevoegd. Koninklijke BLN­Schuttevaer, het Centraal Bureau voor de Rijn en Binnenvaart en de Algemeene Schippers Vereeniging spreken van rechtsongelijkheid nu de binnenvaart niet op de SBI­codelijst staat. Ze vragen staatssecretaris Keijzer met klem de code alsnog toe te voegen. Het gaat zowel om de drogelading, de tank­ als de sleepvaart. CDA-Europarlementariër Tom Berendsen doet beroep op Europese Commissie: “Zorg dat de binnenvaart kan varen” De Europese Commissie moet de binnenvaart te hulp schieten wegens de beperkte diepgang op rivieren nu zich weer een lange droge zomer lijkt aan te dienen. “In combinatie met de coronacrisis heeft de sector het moeilijk”, zegt Europarlementariër Tom Berendsen. “Zorg dat de infrastructuur in orde is zodat de binnenvaart kan varen.” De CDA’er diende half juni samen met zijn landgenoot Caroline Nagtegaal van de VVD schriftelijke vragen in bij Transportcommissaris Adina­Ioana Valean. Ze willen dat de Europese Commissie snel in kaart brengt hoe groot de schade is voor de binnenvaart en hoe de sector gesteund kan worden. Berendsen en Nagtegaal maken beiden deel uit van de Transportcommissie van het Europees Parlement. “Door de coronacrisis moeten schippersfamilies al keihard aan de slag om de verloren omzet in te halen. Maar door de droogte en bijbehorende lage waterstand in heel Europa wordt het voor velen moeilijk om het hoofd boven water te houden”. Aldus Berendsen. Betrouwbaarheid “We weten wel dat de droogte niet voor iedereen ongunstig uitpakt; er zijn tijdelijk meer schepen nodig doordat ze minder kunnen meenemen én ze krijgen wat hogere tarieven. Maar dat is op korte termijn. We willen dat de binnenvaart een goede toekomst heeft. Zodat ook volgende generaties kunnen profiteren van een duurzame binnenvaart. Daar maken we ons zorgen over. Droogte zorgt ervoor dat de binnenvaart een minder betrouwbaar alternatief wordt door vertragingen en schommelende prijzen.” Dan dreigt lading te verdwijnen naar weg en spoor. Zoals door de lange laagwaterperiode in 2018 gebeurde. “We willen juist dat er meer transport van de weg naar het water gaat. De binnenvaart speelt een belangrijke rol in de plannen voor de verduurzaming van onze economie. Onze industrie en economie kunnen niet zonder onze schippers. Dat moet de Commissie zich realiseren. Met de vragen willen we de binnenvaart nadrukkelijk onder de aandacht brengen bij de Transportcommissaris en de mensen om haar heen.” “Als overheid kun je bedrijven niet dwingen. Dus moet je ervoor zorgen dat de binnenvaart een aantrekkelijk alternatief voor hen is. Dan is betrouwbaarheid een heel belangrijke factor.” Een wereld te winnen Een van de aandachtspunten waar Berendsen op wijst, is de natte infrastructuur. Die is lang niet overal op orde. Dat leidt tot knelpunten voor vervoer over water. “Ik hoop dat de Commissaris met een actieplan komt met grote infrastructurele werkzaamheden op de waterwegen in heel Europa. Dat is nodig om de stap te zetten van de weg naar het water. Europa heeft op dat vlak in een aantal landen nog een wereld te winnen.” Berendsen heeft dan ook begrip Tom Berendsen: “Ik verwacht een visie van de Commissie en een bijpassend actieplan.” voor het pleidooi dat CBRB en BLN­Schuttevaer in april bij de Nederlandse overheid hielden om de bevaarbaarheid van met name de Rijn in Europees verband aan te kaarten. “Het kabinet heeft de opdracht het belang van betere infrastructuur in Europa op tafel te leggen. Minister Cora van Nieuwenhuizen moet dat doen in de raad van ministers en als wij ons in het Europees Parlement ervoor inzetten, kunnen we zaken samen voor elkaar krijgen.” Hij is sceptisch over het vorig jaar door Duitsland gepresenteerde 8­puntenplan voor de Rijn: “Ik ben nooit zo onder de indruk van plannen. Er liggen namelijk heel veel plannen overal op planken. Het gaat om de uitvoering ervan. Daar heeft Duitsland echt een opdracht.” Schonere motoren Tegelijkertijd vraagt Berendsen aandacht voor de verduurzaming van de binnenvaart zelf. “Er ligt voor de sector een grote opdracht om de motoren schoner te krijgen. Dat kan alleen als er een goede boterham verdiend wordt. Anders kunnen ondernemers niet investeren in schonere motoren, katalysatoren of hybride schepen. Het gaat om een totaalpakket: goede infrastructuur, voldoende inkomsten en de beschikbaarheid van nieuwe schone technologieën. Daarop verwacht ik een visie van de Commissie en een bijpassend actieplan.” In het Europees Parlement verwacht de CDA­politicus daarvoor voldoende steun te krijgen. Ook doordat het belang groter is dan de binnenvaart alleen. “Naast mijn werk in de Transportcommissie ben ik verantwoordelijk voor de industriestrategie: hoe moet de Europese industrie er in de toekomst uitzien? De juiste aanvoer van grondstoffen is daar essentieel bij." "Op het moment dat de industrie moet verduurzamen, moeten bedrijven ook kijken hoe hun grondstoffen en producten worden getransporteerd. Dat betekent dat het in het belang van heel Europa is dat er geïnvesteerd wordt in de binnenvaart, zodat we op een haalbare manier onze doelstellingen voor verduurzaming kunnen halen en de wereld een stukje beter achterlaten.” 30 juni 2020 Canon Zoals we van Vereniging De Binnenvaart gewend zijn, is haar binnenvaartcanon schitterend geïllustreerd. Ik zag wat vensters voor me in een alternatieve binnenvaartcanon: 1577 Start van de passagiersvaart. Willem van Oranje vaart in trekschuit over kanaal Willebroek-Brussel. 1831 Akte van Mainz, opheffing van tol op de Rijn; samen met Rijnvaartakte van 1868 één venster. 1862 Willem-Jan Schuttevaer krijgt eindelijk de tol op het Zwolsche Diep van tafel en richt schippersvereniging op. Zal zijn naam sneuvelen als BLN en CBRB deze eeuw één club vormen? 1915 Het gebrek aan internationaal vervoer leidt tot armoe in de binnenvaart en tot de eerste schippersbeurs in Amsterdam, met een beurtlijst en minimumtarieven. Echter niet wettelijk maar ‘afgedwongen’ door de schippers (door de hoofdstedelijke KvK omschreven als ‘terroristen’). 1933 De crisis raakt de binnenvaart keihard en nu wordt de schippersbeurs, althans voor de wilde vrachtvaart in Nederland, wettelijk met de tijdelijke wet Evenredige Vrachtverdeling (EV). 1957 De binnenvaart ontwikkelt razendsnel mee met het Marshallplan en het Wirtschaftswunder: sleeptreinen met kolen uit Limburg worden ingehaald door duwstellen en motorschepen. De tankvaart industrialiseert in rederijvorm. 1963 Niet vanwege de Tocht der Tochten, maar omdat de scheepvaart stijf bevroren tegen de kant ligt. Het wegvervoer slaat z’n slag ten koste van vooral de beurtvaart. 1975 (11 augustus) Staatssecretaris Michel van Hulten stelt achteloos voor de tijdelijke EV op te heffen. Hiermee luidt hij een tijdperk in van heftige protesten van schippers. Leo van Laak leidt als 21-jarige een blokkade van onder andere de Nieuwe Waterweg. 1983 Opnieuw blokkades: zand en grind moet ‘over de beurs’. 1988 Granaria-affaire: hoezo eigen vervoer? De Zes van Gorinchem zetten minister Smit-Kroes klem. Ze koopt (haar buurman?) de baas van Granaria af met miljoenen schadevergoeding. 1989 Kees de Vries start met binnenvaartbreed (BVB) promotiebureau om de sector wat positiever over het voetlicht te brengen. 1993 De laatste blokkades leiden na bemiddeling van oud-minister Albeda tot een sterfhuisconstructie van de inderdaad tijdelijke EV, waarvoor het doek valt in: 1998 Henk Wanders presenteert (op tv) een enorm containerschip. De Jowi neemt het volgens de nationale pers op tegen de Betuwelijn. Nadat de sloopregeling van 1989 was uitgewerkt, volgt een golf fantastische nieuwbouwschepen. De rest is geschiedenis. Wil je andere vensters? Alle suggesties zijn welkom. EÉN POT NAT DOOR MICHEL GONLAG

Binnenvaartkrant