Views
1 year ago

2020-07 Cruise

 • Text
 • Maart
 • Jaar
 • Binnenvaart
 • Schip
 • Schepen
 • Nieuwe
 • Onze
 • Sluis
 • Haven
 • Weer

Cruise

Cruise Special 32 24 maart 2020 Verdient uw project ook een perfect interieur? Wij regelen het voor u! Wij dagen u uit! Vult u onze collectie aan met een nóg mooier ontwerp? Geen sfeer of stijl is ons te gek. Op onze website (www.willemsen-interieurbouw.nl) waant u zich in verschillende werelden, maar dan wel ‘Made in Holland’. Want vakmanschap is en blijft meesterschap! Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie of voor een afspraak. Willemsen staat voor vakmanschap, betrouwbaarheid en perfectie. Of het nu gaat om interieurs voor schepen, winkels, kantoren of luxe woonhuizen, onze medewerkers zetten uw ideeën om in een uniek project. Begonialaan 1 6851 TE Huissen +31 (0)26 325 03 36 info@willemsen-interieurbouw.nl www.willemsen-interieurbouw.nl WWW.DEHOOP.NET CREATIVITY INNOVATION Shipyard Shipyard De Hoop De Hoop concentrates on designing, engineering and and building building custom custom vessels, vessels, for both for both the the inland inland and seagoing markets. markets. The The yard yard has has all the all the core core disciplines in house in house to provide to provide clients clients with with creative creative and and innovative solutions, both both in design in design and and production. De Hoop De Hoop is is committed to a to a customer-oriented, goal goal based based approach in which in which quality quality and and flexibility are are paramount. CRAFTMANSHIP HD ADVERT HD ADVERT LINDE-G LINDE-G 193 X 193 132 X (199 132 X (199 138 X INCL. 138 INCL. 3 MM 3 BLEED) MM BLEED) 130 YEARS 130 YEARS OF CRUISING OF CRUISING LOGO LOGO OFFSHORE OFFSHORE INDUSTRY INDUSTRY ISSUE ISSUE 1.indd 1.indd 1 1 20-2-2020 20-2-2020 16:02:14 16:02:14

Cruise Special 33 Bij Lage Loswal komt een aanlegsteiger van 250 meter lang Venlo lonkt naar cruisevaart DOOR NOUD VAN DER ZEE De Lage Loswal aan de Maaskade in Venlo ondergaat een metamorfose. De voormalige parkeerplaats wordt omgetoverd tot een locatie waar mensen op en langs de Maas kunnen recreëren. Voor riviercruiseschepen, fietsveren en rondvaartboten wordt op de rechteroever van de Maas een nieuwe aanlegsteiger gemaakt. In september 2019 is de gemeente Venlo met het project begonnen. “Wanneer het opgeleverd wordt, weten wij nog niet. De werkzaamheden zijn nog in volle gang”, deelt projectleider Oukje Reijnen- Simons mede. “Wij verwachten de kade dit voorjaar gereed te hebben. Binnenkort begint aannemersbedrijf Vissers-Ploegmakers ook met de restauratie van de oude stadsmuur.” Als zich weer hoog water op de Maas voordoet, kan dat nog oponthoud veroorzaken. De kade stond afgelopen weken onder water. Voor de gemeente Venlo is versterking van toerisme en recreatie in de stad aan de Maas een van de uitgangspunten voor de herinrichting van de Lage Loswal. Ook is het de bedoeling dat het watertoerisme op de Maas hierdoor een impuls krijgt. Want de riviercruisevaart groeit al enige jaren in Limburg. Echter niet in Venlo, waar in de afgelopen jaren gemiddeld twintig cruiseschepen afmeerden aan de Lage Loswal. Uitnodigend Beleidsmedewerker toerisme en recreatie Bas Geurts zegt: “Het aantal afmerende schepen is redelijk stabiel de laatste jaren. Een duidelijke groei is nog niet waarneembaar, maar het zou alles te maken kunnen hebben met de vroegere staat van de Lage Loswal omdat die allerminst uitnodigend was voor de riviercruisevaart.” De Oude Loswal is een overgebleven deel van de vroeg 18e-eeuwse vestingwerken en werd gebruikt als kademuur voor aankomende en vertrekkende schepen. Op deze plek werden ze vanaf 1904 geladen of gelost. Tot voor kort werd de Oude Loswal ook gebruikt als parkeerterrein. Vanaf 2020 krijgt het terrein naast een recreatieve bestemming een belangrijke maritieme functie. Door ook een oude stadsmuur te herstellen en de oude bestrating terug te brengen wordt het verleden weer zichtbaar. In opdracht van de gemeente is hoofdaannemer Vissers-Ploegmakers eind vorig jaar begonnen met de herstelwerkzaamheden aan de Maaskade. De aanneemsom van de aanlegsteiger bedraagt ruim 2,6 miljoen euro. Dat is buiten de restauratie van de stadsmuur en de waterkering. Het project wordt betaald door de gemeente Venlo. Provincie Limburg draagt bij met geld uit de subsidiepot voor recreatie en toerisme in Noord- en Midden-Limburg. Schepen van 135 meter De herinrichting van de Lage Loswal bestaat uit verschillende onderdelen, vertelt projectleider Reijnen-Simons. Bij het realiseren van de aanlegsteiger voor passagiersschepen horen infrastructurele voorzieningen voor die schepen. “Er komt verder een nieuwe kademuur van 200 meter met een wandelpad. Voorts de restauratie van de stadsmuur. En tenslotte het vernieuwen van de openbare ruimte bij de Maaskade. En we denken nog na over de aanleg van een innovatieve waterkering, samen met Waterschap Limburg.” “De nieuwe steiger is bedoeld als op- en afstapplaats voor de riviercruiseschepen”, zegt Reijnen- Simons. “Vandaar dat die steiger 250 meter lang wordt. Hier kunnen dan vanaf deze zomer de grootste riviercruiseschepen van 135 meter afmeren.” Andere investeringen zijn het plaatsen van bolders en nieuwe 24 maart 2020 Door het hoge water op de Maas kon afgelopen weken weinig worden gewerkt aan de Lage Loswal. (foto Noud van der Zee) damwanden. Volgens Reijnen- Simons hebben diverse rederijen belangstelling getoond om Venlo straks aan te lopen. Er is overleg gepleegd met die partijen over de ideale vormgeving en inrichting van de nieuwe steiger. Daarbij wordt ook rekening gehouden met de hoog- en laagwaterstanden van de Maas. Naast de grote riviercruiseschepen kunnen ook kleinere passagiersschepen gebruikmaken van de vernieuwde Lage Loswal. Zoals de regionale Maashopper van Rederij Odin Travel uit Belfeld. Dat is een catamaran voor 200 opvarenden. Het schip fungeert als rondvaartboot en fietspendeldienst tussen Venlo, Steyl en Arcen. Chartervaart presenteert zich voortaan als ‘Hollandsche Zeilvloot’ De zeilende chartervaart in Nederland presenteert zich voor het eerst in de geschiedenis gezamenlijk. Ze hebben een overkoepelende naam en bijpassend logo gekozen: Hollandsche Zeilvloot. Met steun van HISWA-RECRON, de ondernemersorganisatie voor watersport en recreatie, hebben Holland Sail, NAUPAR en Frisian Sailing Company daarvoor het initiatief genomen. “We hebben de handen ineengeslagen om gezamenlijk tot een naam te komen die we kunnen gaan gebruiken en vooral ook laden met wat we zijn: zeilende passagiersvaart met schipper”, aldus Stijn Boode, manager Waterrecreatie van HISWA-RECRON. Historisch erfgoed Volgens Boode was de naam ‘chartervaart’ niet langer geschikt, omdat niet iedereen zich daarin herkent. “Het is mooi, maar niet dekkend voor alles wat we hebben varen aan prachtig en historisch erfgoed.” Datzelfde geldt voor andere namen, zoals bruine vloot en tall ships. De drie boekingskantoren, aangesloten bij brancheorganisatie HISWA-RECRON betrokken hun achterban en enkele andere partijen, zoals de BBZ en watersportondernemers, bij het proces. Dat gebeurde onder meer met een aantal workshops. De naam is niet alleen bedoeld voor de honderd schepen die bij de drie boekingskantoren zijn aangesloten. Zelfstandig varenden en schippers van andere boekingskantoren kunnen de naam ook gebruiken voor marketing- en communicatiedoeleinden. “Hoe meer schippers en boekingskantoren die in de commerciële zeilende passagiersvaart actief zijn deze naam gebruiken, uitdragen en delen, hoe sterker we staan. De toekomst vraagt om een gezamenlijke aanpak en daar is dit het startpunt van”, sluit Boode af. (foto Adobe Stock) Voor iedere situatie een passende oplossing. Wij zijn gespecialiseerd in het vervaardigen, leveren en monteren van maatwerk liften op bijzondere locaties, met name aan boord van riviercruiseschepen. REO liftdesign verzorgt het gehele traject van design tot oplevering! EXCLUSIEVE MAATWERK LIFTEN WWW.REOLIFTDESIGN.NL

Binnenvaartkrant