Views
1 year ago

2020-07 Cruise

 • Text
 • Maart
 • Jaar
 • Binnenvaart
 • Schip
 • Schepen
 • Nieuwe
 • Onze
 • Sluis
 • Haven
 • Weer

2 24 maart

2 24 maart 2020 Eerste schip schut in nieuwe sluis Eefde Op 18 maart is het eerste schip door de nieuwe, tweede sluis in Eefde gevaren. Het ging om het werkschip Amer. Deze geplande schutting maakte deel uit van een lange testperiode. “De testperiode van de verschillende onderdelen van de nieuwe sluis Eefde begon al in de fabriek. Voordat er water in de kolk stond, hebben we de diverse onderdelen (sluisdeuren, seinen, camera’s et cetera) van de sluis droog getest”, bericht Rijkswaterstaat. Tijdens het testen met water in de kolk zijn diverse scenario’s nagebootst. Met het werkschip worden alle onderdelen van de sluiskolk nogmaals getest, nu met water in de kolk. “Zo zorgen we ervoor dat er begin april 2020 geen problemen of storingen optreden als de echte schepen gebruik gaan maken van de sluis”, aldus Rijkswaterataat. Ervaring opdoen Tot eind maart wordt de sluis in bedrijf getest. Dit houdt in dat de sluismeesters die verantwoordelijk zijn voor de sluis – en die eerst een training hebben gehad – in de praktijk ervaring opdoen met de nieuwe sluis. Zo moeten ze vertrouwd raken met het systeem. De nieuwe sluis gaat nog niet officieel open maar de scheepvaart krijgt op verzoek van de sluismeester de keuze door de bestaande of nieuwe sluis te varen. In de eerste weken van april wordt vervolgens alleen nog gebruik gemaakt van de nieuwe sluis. De oude sluis blijft dan nog standby. Mocht er een niet-oplosbare storing aan de nieuwe sluis optreden, dan kan de oude sluis weer schutten. Kwetsbaar Rijkswaterstaat heeft het sluiscomplex bij Eefde uitgebreid met een tweede sluiskolk. De wachttijden bij de 130 jaar oude monu mentale sluis waren te lang en de huidige sluis heeft groot onderhoud nodig. Bovendien is één sluiskolk voor de belangrijke toegang tot de Twentekanalen te kwetsbaar in geval van onderhoud of calamiteiten. De sluis bij Eefde is een essentiële, logistieke schakel in de Europese scheepvaartverbinding. De komst van een tweede sluiskolk zorgt voor minder lange wachttijden en daardoor een betere bereikbaarheid van de Twentse havens. Daarnaast kunnen straks zwaarder beladen schepen de havens in Hengelo, Enschede en Almelo bereiken. Dit maakt de regio voor bedrijven en kan de Twentse economie en werkgelegenheid een impuls geven. De nieuwe sluis is net als het bediengebouw energieneutraal. De Amer wordt ingezet om de nieuwe sluis te testen. (foto Rijkwaterstaat) De sluizen in Nederland behoren tot de vitale infrastructuur. Het werk aan en de bediening van sluizen gaat daarom ook met het coronavirus zo veel mogelijk door. Rijkswaterstaat verklaart: “We creëren een zo veilig mogelijke werkomgeving voor alle medewerkers die dit belangrijke werk doen en volgen daarbij de adviezen van het RIVM.” In memoriam Harrie van Eeuwijk bleef altijd onderwijzer Harrie van Eeuwijk in 2007 aan het Maas-Waal Kanaal. (archieffoto MGR) DOOR MICHEL GONLAG Harrie van Eeuwijk is 13 maart op 88-jarige leeftijd overleden in zijn woonplaats Nijmegen. Velen herinneren hem als de directeur van de KOF-school in Mook, maar waarschijnlijk nog meer mensen kennen hem van de zeer lange reeks interviews die hij hield met vooraanstaande en/of opmerkelijke mensen werkzaam in en om de binnenvaart. Interviews die werden gepubliceerd in achtereenvolgens De Scheepvaartkrant (1989- 1997) en De Binnenvaartkrant (1997-2010). Hij sprak ook met ministers en zelfs was er een uniek interview met toenmalig minister-president Ruud Lubbers. Harrie kwam in 1932 ter wereld in Drunen, bij Waalwijk. Zijn vader werd bovenmeester op een school in Lith en voor Harrie lag een carrière in het onderwijs in het verschiet. Rondzwervend op de oevers van de Maas ontwikkelde hij een gevoel voor de binnenvaart. “Ik was altijd aan het klauteren op de schepen die daar lagen”, vertelde hij in een interview in De Binnenvaartkrant in 2007 ter gelegenheid van het verschijnen van zijn boek Loopplanken en Bruggen. Hij zag voor zichzelf wel iets van een varend beroep in het verschiet. Maar zijn vader had andere plannen en Harrie werd onderwijzer: leraar Nederlands in het voortgezet onderwijs. “Ik heb daar nooit spijt van gehad”, zei Harrie veel later. Het onderwijs lag hem wel, in Rotterdam werd deze geboren bestuurder adjunct-directeur van een scholengemeenschap. Gezien zijn oude liefde voor de binnenvaart nam hij de uitdaging aan om in Mook bij Nijmegen de KOF-school (lbo/ mbo) voor kust- en binnenvaart te gaan leiden. Die katholieke school paste precies bij hem en 22 jaar lang behield hij de functie van schooldirecteur. Hij ging met vervroegd pensioen in 1990 en in 1993 werd de school in Mook gesloten. Dat ging hem aan het hart. Zozeer zelfs dat hij heeft meegewerkt aan de lobby om een dergelijke school opnieuw te starten (wat uiteindelijk resulteerde in een vmbo-binnenvaartopleiding bij het Maaswaal College in Nijmegen). Getrouwd met Roos Muller stichtte hij een gezin (inmiddels zijn er achterkleinkinderen) en was hij op vele vlakken sociaal actief. Hij zat in verschillende examencommissies en zette zich in voor de samenleving. Zo richtte hij in Mook/Millingen de stichtingen Welzijnszorg en Het Kompas op. Hij legde destijds uit: “Dat had niets met de binnenvaart van doen; ik vond het een mooie naam, een kompas geeft richting.” Tevens was hij schrijver voor verschillende kranten, ook al toen hij nog directeur van de KOFschool in Mook was. Hij dacht toen ook al na over grote achtergrondinterviews die hij voor kranten wilde maken en De Scheepvaartkrant bood hem in 1989 de mogelijkheid dat plan uit te voeren. Dat werd de serie genaamd ‘Gesprek aan de Loopplank’, later voortgezet als ‘Ontmoeting op de Brug’ in De Binnenvaartkrant. In 2007 werden de meest aansprekende interviews die hij had gehouden, gebundeld in het boek met de logische titel Loopplanken en Bruggen. Interviews met honderden mensen uit zijn rijke netwerk, maar ook politici, bestuurders en captains of industry, en natuurlijk schippers. Ook de ministers Tineke Netelenbos, Maria van der Hoeven, Karla Peijs en burgemeester van Nijmegen en latere minister Guusje ter Horst kwamen voorbij. Zijn vijftigste interview was dus met Ruud Lubbers. “We hebben een uur lang in het torentje zitten babbelen.” Harrie was altijd een loyale, vriendelijke collega voor ons op de redactie. In de wijze waarop hij met iedereen sprak, is altijd de onderwijzer herkenbaar gebleven. Maar we moeten wel een beetje voorzichtig zijn met wat we hier over de oude KOF-directeur schrijven. “Ik kijk mee vanaf mijn wolkje”, zou hij breed glimlachend hebben gezegd. Afgelast om corona Een van de eerste evenementen in de binnenvaart die afgelast werd als gevolg van de coronacrisis was de Open Scheepvaartdagen Antwerpen. De beurs in Waagnatie zou van 20 tot en met 22 maart plaatsvinden. De organisatie informeerde exposanten op 11 maart over de afgelasting nadat alle indoorevenementen met meer dan duizend mensen in België waren verboden. Later volgden strengere maatregelen en de nu nog geldende lockdown. “Het is voor ons nog niet duidelijk of de beurs verschoven kan worden naar een later tijdstip dit jaar of we ze volledig moeten afgelasten”, meldde de OSD-organisatie. Navingo Career Event Het Navingo Career Event, dat 28 mei zou worden gehouden, is wegens de uitbraak van het coronavirus verplaatst naar 27 en 28 oktober. Het evenementen zal dan niet in de RDM Onderzeebootloods in Rotterdam plaatvinden maar in de RAI Amsterdam. Dag van de Binnenvaart De Dag van de Binnenvaart zou 6 juni zijn. Die word ook verplaatst. Onbekend is nog of die later dit jaar kan plaatsvinden of pas volgend jaar. Havendagen Werkendam Ook de Havendagen Werkendam, gepland voor 3 en 4 juli, zijn doorgeschoven: naar 2021.

3 Ook binnenvaartpersoneel moet kunnen reizen Transport en logistiek zijn cruciaal zijn voor de economische continuïteit en voor de beschikbaarheid van essentiële goederen. Dat heeft de Europese Commissie gesteld. In een richtlijn schrijft zij dat professioneel vervoer mogelijk moet blijven. Daarvoor moet ook het grensoverschrijdend personenverkeer van werknemers in de sector door kunnen blijven gaan. De Europese Commissie somt in de rijctlijn op voor welke transportwerkers dat geldt: truckchauffeurs, treinmachinisten, piloten en luchtvaartbemanningen. Beroepen uit de binnenvaart en zeevaart worden niet genoemd. Terwijl dat voor aflossen van bemanningen wel noodzakelijk is. Onorthodoxe maatregelen De Europese Binnenvaart Unie heeft daarop aangeklopt bij de Europese Commissie. Die heeft de EBU lateen weten dat binnenvaartpersoneel nadrukkelijk ook onder de richtlijn valt, ook al wordt die niet bij naam genoemd. De Europese transportministers hebben afgesproken bereid te zijn tot “onorthodoxe maatregelen” om de gevolgen van de coronacrisis voor de luchtvaart, het wegtransport, het spoor en de scheepvaart zo goed mogelijk op te vangen. Eurocommissaris voor Transport Adina Valean onderschreef die doelstelling. Inreisverbod EBU-voorzitter Paul Goris (die tevens CBRB-voorzitter is ) is blij met het standpunt van de transportministers. “De binnenvaart wordt zwaar getroffen door nationale maatregelen om de pandemie te beteugelen. Daarom roepen we de lidstaten en de Europese Commissie op om de sector te ondersteunen en alle noodzakelijke stappen te ondernemen om de problemen het hoofd te bieden. Op de langere termijn zullen ook financiële compensatiemaatregelen nodig zijn om de sector er weer bovenop te helpen.” Het inreisverbod voor reizigers van buiten de EU zou problemen kunnen veroorzaken voor bemanningsleden. Vrachtwagenchauffeurs waren bij voorbaat uitgezonderd. Ook bemanningsleden in de binnenvaart uit niet-EU-landen zouden toegang moeten krijgen tot het Schengengebied, zo claimden binnenvaartorganisaties. Minder streng In Duitsland wordt minder en minder streng gehandhaafd op het water, aangezien schepen problemen kunnen hebben om een voltallige bemanning aan boord Banken geven uitstel Vanwege de impact van het coronavirus krijgen zakelijke klanten met een lopend krediet tot 2,5 miljoen euro zes maanden uitstel van rente en aflossingen. Daartoe hebben de banken gezamenlijk besloten. In april tot en met september hoeven deze bedrijven geen aflossing en rente te betalen. De bedoeling is dat ze deze termijnen later alsnog betalen. “De financiële nood onder ondernemingen in tal van bedrijfstakken is groot”, staat in een verklaring van de Nederlandse Vereniging van Banken. Om hun zakelijke klanten meer lucht te geven sluiten de banken met hun gezamenlijke maatregelen aan op het omvangrijke pakket van het kabinet. “Kleinere ondernemingen die in de kern gezond zijn, kunnen zes maanden uitstel van aflossing krijgen op hun lopende leningen.” ABN AMRO, ING, Rabobank, de Volksbank, Triodos Bank en BNG Bank doen mee. Verschillende procedures Het gaat om gezonde bedrijven; bedrijven die niet onder Bijzonder Beheer vallen. Per bank verschilt de procedure. Bij ABN AMRO gaat het uitstel automatisch in. Ondernemers die geen uitstel nodig hebben, moeten dat uiterlijk 31 maart melden. Voor klanten met een krediet van meer dan 2,5 miljoen euro komen ook mogelijke oplossingen. Die bedrijven dienen dan wél een aanvraag bij hun bank te doen. MKB-ondernemers die bij Rabobank bankieren moeten actie ondernemen en zelf aangeven als ze zes maanden uitstel van aflossingsverplichtingen willen. Dat kan door op de site van de bank een formulier in te vullen. Zzp’ers Het kabinet komt met een compensatieregeling voor kleine bedrijven in branches die direct hard geraakt zijn door de gezondheidsmaatregelen van het kabinet. Het gaat om een directe, vaste tegemoetkoming van 4.000 euro. Dit is een gift. Er wordt nog bekendgemaakt onder welke voorwaarden dit gebeurt en welke bedrijven in aanmerking komen. Als voorbeelden werden gegeven horeca en bedrijven in de evenementenbranche. Een eis is waarschijnlijk wel dat de ondernemer een fysieke inrichting buitenshuis heeft. De precieze voorwaarden moeten nog worden uitgewerkt. te hebben. Bij constatering van een overtreding tegen de bemanningsvoorschriften of technische eisen wordt eerst gekeken of die aan de coronacrisis gerelateerd zijn. Ook heeft het verkeersministerie aangegeven dat schepen waarvoor het certificaat of de meetbrief “na 15 maart 2020 niet meer geldig is en waarvan de vervanging of verlenging op grond van de huidige COVID-19-pandemie niet mogelijk is”, ook na het verstrijken van de geldigheidsdatum in bedrijf mogen blijven. Zeevaart In de zeevaart maken rederijen zich zorgen over hun bemanningen, doordat aflossen nog nauwelijks mogelijk is. Landen gooiden hun grenzen dicht en het luchtverkeer ligt nagenoeg stil. Annet Koster, directeur van de Koninklijke Vereniging Nederlandse Reders, zei in Forum van VNO NCW: “Bemanning die van boord zou moeten, kan ook niet thuiskomen, of ze moeten weken in quarantaine. We hebben liever ook zo min mogelijk nieuwe mensen aan boord. Want stel je voor: een bemanning is al enkele weken op zee en niemand is ziek. Dat betekent dat niemand besmet is. Dit schip is ‘schoon’. Laat je iemand aan boord en die persoon is besmet, dan vaart je schip weg met het virus aan boord.” Laatste kwartaal 2019: 19 procent minder omzet In het vierde kwartaal van 2019 daalde de omzet van de transportsector met 0,4 procent ten opzichte van dezelfde periode een jaar geleden. De binnenvaart viel met 19 procent het sterkst terug. Dat meldt het CBS op basis van de jongste kwartaalcijfers. Het was voor het eerst in drie jaar dat de omzet in de transportsector als geheel daalde. Het wegvervoer zag zijn omzet nog met 1,5 procent stijgen. De daling voor de binnenvaart heeft een logische verklaring: in het laatste kwartaal van 2019 lagen de waterstanden in de rivieren “Afwikkeling scheepvaart is vitaal proces” Bij de overheidsmaatregelen tegen de coronaverspreiding zijn scheepvaartafwikkeling en landelijk transport aangewezen als vitale processen respectievelijk cruciale beroepsgroepen. Tankvaart valt onder de cruciale beroepsgroep “transport van brandstoffen zoals kolen, olie, benzine en diesel, etcetera”. Mensen die in de gedefinieerde catego rieën vallen, komen in aanmerking om op hun eigen school of opvang gebruik te maken van de kinderopvang, zodat zij zich kunnen inspannen om de samenleving draaiende te houden. Provincie Noord-Holland maakte bekend: “Scheepvaartafwikkeling is door het rijk benoemd als een van de vitale processen. Dit betekent dat we de brugbediening (met name gericht op de beroepsvaart) zo lang mogelijk in stand houden.” Ondertussen is de bediening van bruggen en sluizen in diverse landen teruggeschaald. Per land, deelstaat of provincie kan dat verschillen. Zo werkt de Duitse vaarwegbeheerder sinds 20 maart met aangepaste schuttijden en wordt er in Scharnebeck en Uelzen ’s nachts niet meer bediend. „Hopelijk blijft het hierbij”, reageerde Havenbedrijf Hamburg. “Het is taak van de overheid om het gebruik van vaarweginfrastructuur zeker te stellen.” op een normaal niveau, terwijl die een jaar eerder extreem lang erg laag stonden. Dat gaf toen veel extra omzet door hogere tarieven in combinatie met een laagwatertoeslag. De plus ten opzichte het laatste kwartaal van 2017 was toen 31,8 procent. In vergelijking met twee jaar was de omzet eind 2019 nog bijna 7 procent hoger. “Voor het eerste kwartaal 2020 verwacht ruim 33 procent van de transportbedrijven een hogere omzet.”, meldt het CBS ook nog. “Slechts 1 procent van de bedrijven verwacht een omzetdaling.” Maar die cijfers zijn nog van vóór de coronacrisis. Corona 24 maart 2020 Wat moet ik nou met 26 tubes tandpasta? Tja als de overheid zegt dat je niet moet hamsteren, dan kun je je maar beter voorbereiden op lege winkelschappen. Net als dat je je pas echt zorgen moet gaan maken als een dokter zegt dat je je geen zorgen hoeft te maken. Zo lijken gezondheid en economie mooi met elkaar vervlochten. Binnen één week spreekt zowel de koning als de minister-president het volk van Nederland toe. Zou er wat aan de hand zijn? We lopen het risico de aandoening aan de luchtwegen COVID-19 op te lopen omdat er een virus rondwaart, een coronavirus dat bekend staat als SARS-CoV-2 of HCoV-19 of COVID-19- virus. Nou ja, allemaal één pot nat, als je coronavirus of kortweg ‘virus’ zegt, weet iedereen waar je het over hebt. Mensen kunnen erdoor overlijden en de hele samenleving zet zich schrap door alle gezamenlijke activiteiten te staken om elkaar niet aan te steken of raken. Doordat er buiten de deur nog maar zo weinig te doen is, zijn vele duizenden gezinnen in een soort van quarantaine, in een aantal landen zelfs verplicht. Vele duizenden ervaren nu onvrijwillig wat schippersfamilies sinds mensenheugenis dagelijks beleven. Het frappante is dat juist de schippers gewoon door kunnen varen. Hoewel gewoon? Er is natuurlijk wel veel loos met het ladingaanbod als een groot deel van het achterland tot een ‘stand still’ komt. En voor onze trotse passagiersvaart kan 2020 een rampjaar worden. Je moet de gevolgen voor de vracht/ container/tankvaart niet onderschatten. Het is niet één-op-één 40 procent minder lading dus 40 procent minder omzet, wat op zich al een dreun betekent. De scheefgevallen verhouding tussen vraag en aanbod zal de vrachtprijs per ton ook nog eens drukken. Met deze COVID-19-overcapaciteit zal zelfs een periode van laag water niet of nauwelijks soelaas bieden. Ondernemers in de binnenvaart staan deze keer niet alleen. Je zal maar net een nieuw restaurant hebben geopend, van de ene op de andere dag geen klanten meer mogen bedienen en niet weten hoe lang dat gaat duren. In onzekere tijden zijn er altijd lui die hun voordeel doen bij de ellende van anderen. Ik bedoel niet de producenten van mondkapjes, maar politici die mensen gek maken door ‘schuldigen’ aan te wijzen. En natuurlijk zijn er zieners opgestaan die alvast een recessie of zelfs een depressie aankondigen. Koffiedikkijken kan ik ook. Hierbij kondig ik alvast aan dat er een wonderbaarlijk vaccin wordt ontdekt en dat we ons in juli afvragen waarom we in hemelsnaam zo druk maakten over dat virus met de naam van dat Mexicaanse biermerk. EÉN POT NAT DOOR MICHEL GONLAG

Binnenvaartkrant