Views
1 year ago

2020-07 Cruise

 • Text
 • Maart
 • Jaar
 • Binnenvaart
 • Schip
 • Schepen
 • Nieuwe
 • Onze
 • Sluis
 • Haven
 • Weer

14 24 maart

14 24 maart 2020 Wij feliciteren SOMTRALUX van harte met mts BRILJANT Shipyard DAMEN MARINE COMPONENTS maritiem werkendam Dik den Hollander Maritiem B.V. Leeghwaterstraat 11, 4251 LM Werkendam T 0183-663159 M 06 10 939581 E info@dikdenhollander.nl I www.dikdenhollander.nl SAAOVERVLIET SALES & SERVICE info@foresta-trading.nl www.foresta-trading.nl 0031 (0)183 - 65 00 00 info@vanstigt.com Breda REGISTERED TRADEMARK OF DAMEN MARINE COMPONENTS

15 24 maart 2020 Vaartuigen Rijkswaterstaat meten voortaan ook vaardieptes voor CoVadem Rijkswaterstaat neemt met ruim 20 patrouillevaartuigen deel aan CoVadem. De eerste schepen zijn al uitgerust met een CoVadem-Box die de gegevens van de dieptemeter aan boord doorstuurt naar het platform. Zo dragen ze bij aan het verzamelen van actuele en betrouwbare informatie over de diepte van vaarwegen, waarmee aangesloten scheepseigenaren hun voordeel kunnen doen. Woensdag 11 maart ondertekenden Nancy Scheijven, directeur Scheepvaartverkeer- en Watermanagement bij Rijkswaterstaat, en Meeuwis van Wirdum, algemeen directeur van CoVadem, de overeenkomst. De ondertekening vond plaats aan boord van de RWS 82, een van de patrouillevaartuigen waarop al een CoVadem-Box is geïnstalleerd. Die voer voor de feestelijke gelegenheid met enkele medewerkers van Rijkswaterstaat en CoVadem een stuk over de Waal bij Nijmegen. Daar ligt een bekende verondieping in de rivier: de ‘harde laag van Nijmegen’. Bij laagwater hindert die de beroepsvaart. Varen met voorkennis CoVadem maakt ‘varen met voorkennis’ mogelijk. De naam is afkomstig van ‘coöperatieve vaardieptemetingen’. Het vernieuwende concept, voor en door binnenvaartondernemers, brengt actuele waterdiepten in kaart door een ‘varend meetnet’ van schepen te combineren met slimme big data-technieken. Daarmee weet een abonnee exact wat de waterdiepte is over zijn gehele vaarroute. Op basis van die informatie kan hij beslissen wat de optimale hoeveelheid lading is die hij deze reis kan vervoeren. Daarnaast vergroot het de veiligheid, kan er zuiniger gevaren worden en gaat het rendement omhoog. Met de ruim 20 vaartuigen van Rijkswaterstaat erbij komt Co- Vadem inmiddels boven de 130 deelnemende schepen uit. “Om voldoende data te verzamelen hebben we er 250 nodig”, vertelde Meeuwijs van Wirdum. “De doelstelling is altijd geweest dat we eind dit jaar op dat aantal zitten. Dat gaan we halen. We zijn op dit moment in gesprek over circa 100 schepen, waarvan er naar schatting zeker 90 mee gaan doen. We zijn dus hard op weg.” Samenwerking Van Wirdum: “We gaan ook nog samen kijken hoe we de data weer slim kunnen teruggeven aan Rijkswaterstaat. Net als bij alle andere schepen geldt dat de gegevens eigendom blijven van de abonnee.” “Wij juichen vernieuwing en doorontwikkeling toe”, zei Nancy Scheijven. “Varen gebeurt grotendeels op ervaring. Maar de techniek gaat verder en die kun je op meerdere manieren benutten. Door de dieptedata te verzamelen en die te verrijken komt meer informatie beschikbaar.” Ook voor Rijkswater staat zelf kan die informatie nuttig zijn. Scheijven: “Een van de taken van onze vaartuigen is dieptepeiling en het aan de scheepvaart bekendmaken van de Minst Gepeilde Diepten. Maar bij calamiteiten of drukte door bijvoorbeeld laagwater, is dat een taak die er weleens bij in dreigt te schieten. Door de CoVademinformatie kunnen we schepen en mensen hopelijk beter en doelmatiger inzetten.” Doelmatiger “We blijven innoveren en investeren”, aldus Scheijven. “We hoeven niet alles alleen te doen als Rijkswaterstaat. Dat doen we liever samen. Dat is vaak ook beter.” Als voorbeeld noemde ze dat de voortdurende metingen door het CoVadem-netwerk het mogelijk Nancy Scheijven, directeur Scheepvaartverkeer- en Watermanagement bij Rijkswaterstaat, en Meeuwis van Wirdum, algemeen directeur van CoVadem, ondertekenden de overeenkomst tijdens een vaartocht op de Waal. maken om vroegtijdig ondieptes te signaleren. “Dan kunnen onze vaartuigen daarop inspelen met hun dieptemetingen: bijvoorbeeld door vaker op die locaties te meten. Dan kunnen ze doelmatiger werken.” Van Wirdum: “Als je vooraf een ondiepte ziet ontstaan, kan de baggeraar die voor het onderhoud op dat traject verantwoordelijk is, gericht en preventief baggeren.” CoVadem is een initiatief van MARIN, Deltares, Autena Marine en Bureau Telematica Binnenvaart. Het is ontstaan uit een onderzoeksproject met als doel de binnenvaart beter te maken. Als bedrijf is dat nog steeds de belangrijkste drijfveer. Gebruikmakend van innovatieve technologieën en door het delen van gegevens helpt CoVadem de binnenvaart transformeren naar een meer winstgevende, schonere en efficiëntere vervoersmodaliteit. De kennis van de rivierbodem en beschikbare waterdiepten kan ook van waarde zijn voor vaarwegonderhoud en watermanagement. Bijvoorbeeld om doelgerichter te baggeren en ondieptes op tijd te voorkomen. Deelnemer worden CoVadem wil de vloot van metende schepen graag verder uitbreiden. “Daarom hebben we op dit moment een aanbieding: schepen ADVERTENTIE kunnen kosteloos aansluiten op ons netwerk, mét allerlei voordelen”, aldus Van Wirdum. “In ruil vragen we dat het schip tenminste drie jaar zijn metingen met ons deelt.” Scheepseigenaren die interesse hebben, kunnen voor meer informatie contact opnemen met CoVadem: Bel (088) 268 23 00 of vul uw gegevens in op www.covadem.org. OnnOdig stilliggen kOst geld Bel van Andel 010 4293316 • topkwaliteit tractieaccu’s, scheepsaccu’s, dynamo’s en startmotoren • Uit voorraad geleverd en vakkundig gemonteerd • dealer voor Mastervolt en Victron omvormers en laders Van Andel zorgt al ruim 80 jaar voor de juiste spanning aan boord! www.vanandel-rotterdam.nl | info@vanandel-rotterdam.nl Corona heeft ingrijpende gevolgen De wereld leeft in onzekerheid nu we allen worden geconfronteerd met de gevolgen van het coronavirus. De transportsector, als een van de ‘vitale’ sectoren, draait gelukkig (vooralsnog) gewoon door. Vervoer over water is een belangrijke schakel om te zorgen dat Nederland en de economie draaiende blijven. Naar aanleiding van de ontwikkelingen rondom het coronavirus (COVID-19), volgt ook het VOORTOUW Nieuws van het BVB www.bureauvoorlichtingbinnenvaart.nl BVB de richtlijnen van het RIVM en de overheid. Zij raden aan om sociale contacten zoveel mogelijk te vermijden. Om die reden werken de BVBmedewerkers zoveel mogelijk vanuit huis en beperken we sociale aangelegenheden. Dit in ieder geval tot nader order van de overheid. Wij zijn wel gewoon telefonisch en per e-mail bereikbaar. Dus heeft u vragen? Neem gerust contact op. Veel publieke evenementen, waar ook het BVB bij aanwezig zou zijn of die het mede organiseert, zijn vanwege corona uitgesteld. Een klein overzicht van wat nu bekend is: • De Beroepenfeesten On Stage van Heerenveen, Roermond en Delft zijn afgezegd. Of er andere data komen en welke dat zijn, is vooralsnog niet bekend. • Het Navingo Career Event, dat op 28 mei in de Onderzeebootloods zou worden georganiseerd wordt verplaats naar 27 en 28 oktober en wordt samengevoegd met een ander event van Navingo: de Offshore Energy Exhibition & Conference. Deze vindt plaats van 26 tot en met 29 oktober 2020 in de Rai Amsterdam. Het BVB zal contact leggen met de organisatie om te kijken of en hoe het Binnenvaart Paviljoen in eenzelfde vorm doorgang zal vinden. • De Havendagen Werkendam van 3 en 4 juli worden uitgesteld naar volgend jaar. • De Dag van de Binnenvaart op 6 juni wordt verplaatst naar later dit jaar of volgend jaar. Zodra we meer weten brengen we u uiteraard op de hoogte. Bouwlogistiek in de stad De logistieke werkzaamheden gaan in de tussentijd wel door. Vervoer over water en modal shift blijven belangrijke onderwerpen om de economie draaiende te houden. Begin dit jaar werd het BVB benaderd door een grote aannemer in Nederland. Het bedrijf gaat in Rotterdam een renovatieproject starten, gelegen aan het water. Een uitgelezen kans om de binnenvaart in te zetten. Het project bevindt zich midden in de stad en zou met het gebruik van vrachtwagens voor overlast kunnen zorgen. De vraag was dan ook: biedt binnenvaart kansen voor onze aanen afvoerlogistiek? “Natuurlijk!”, zeggen wij dan direct. Voor het afvoeren van bouw- en afvalstoffen lopen al gesprekken met diverse partijen. Het BVB is aan de slag gegaan met een analyse van de aanvoerstromen van diverse materialen. Denk aan betonelementen, isolatiemateriaal, gips en constructie onderdelen. De grote uitdaging is om te achterhalen waar alle materialen vandaan komen en wie verantwoordelijk is voor het transport. Want in de praktijk blijkt vaak dat een web van aannemers en onderaannemers betrokken is bij bouwprojecten. De planning is om deze zomer te starten met de aanvoer van materialen.

Binnenvaartkrant