Views
11 months ago

2020-04

 • Text
 • Twee
 • Marflex
 • Sendo
 • Nieuwe
 • Schepen
 • Onze
 • Februari
 • Jaar
 • Schip
 • Binnenvaart

2 Met

2 Met 104 TEU door Doornik De aanpassingen aan de Boven-Schelde in Doornik zijn afgerond. Op vrijdag 31 januari voer voor het eerst een klasse Va-schip door de stad. De Samarkand, door Contargo gecharterd, bracht 104 containers van Antwerpen naar de Contargo-terminal bij Valenciennes. De verbreding van de Schelde bij Doornik maakt deel uit van het Europese Seine-Schelde-project, dat de stroomgebieden van Seine en Schelde beter met elkaar verbindt. Er kunnen voortaan klasse Va- (container)schepen varen; dat betekent met vier rijen containers breed in plaats van drie. De Samarkand is 110 meter lang en 11,40 meter breed. Het schip vervoert op twee lagen 104 TEU. Het schip heeft twaalf reeferplekken. Contargo “Dankzij de verruiming van de Schelde hebben wij ons transportplan tussen onze containerterminal aan de Schelde en de havens van Antwerpen en Rotterdam kunnen aanpassen”, aldus Gilbert Bredel, directeur van Contargo North France. Hij vervolgt: “We kunnen nu wekelijks meer capaciteit aanbieden en tegelijkertijd de CO 2 - en fijnstofuitstoot met 30 procent reduceren.” 11 februari 2020 (foto Coralie Cardon) Varen doe je samen gaat nog minimaal vijf jaar door ‘Varen doe je Samen!’ gaat nog zeker vijf jaar door. De voor deze veiligheidscampagne samenwerkende organisaties hebben voor 2020-2025 opnieuw hun medewerking toegezegd. Op vrijdag 7 februari ondertekenden ze het nieuwe convenant tijdens Boot Holland, de watersportbeurs in Leeuwarden. Daarmee gaat de campagne, die inmiddels ruim twaalfenhalf jaar loopt, een nieuwe fase in. Met de ondertekening onderstrepen alle partners het belang van de campagne en de samenwerking. Ze vinden het van groot belang om aandacht te blijven besteden aan het vergroten van het veiligheidsbewustzijn van verkeersdeelnemers op het water. “De binnenvaart groeit, de schepen worden groter en de recreatievaart neemt qua variatie toe. Het wordt drukker op verschillende plekken en de manier van recreëren op en aan het water verandert. Streven naar meer veiligheidsbewustzijn op het water is dan bepaald geen overbodige luxe”, meent projectleider Rowena van der Maat. De campagne is erop gericht beroepsschippers, recreatieschippers en andere waterrecreanten bewust te maken van elkaars gedrag en beperkingen op het water, met name daar waar recreatievaart en beroepsvaart samen gebruikmaken van een vaarweg, en daarmee de veiligheid te vergroten. Het nieuwe convenant is ondertekend door Rijkswaterstaat, provincies, Unie van Waterschappen, Havenbedrijf Amsterdam, Havenbedrijf Rotterdam, Koninklijke BLN-Schuttevaer, KNRM, Reddingsbrigade Nederland, HISWA-RECRON, KNMC, Dienst der Hydrografie, Netwerk Waterrecreatie, Sportvisserij Neder land, Waterrecreatie Nederland en het Watersportverbond. KSCC organiseert weer vakantievaartocht Het KSCC organiseert ook dit jaar een vakantievaartocht voor hulpbehoevenden. Dat gebeurt in samenwerking met de Landelijke Parochie voor de binnenvaart-, circus- en kermisgemeenschap. De tocht vindt van zondag 28 juni tot en met vrijdag 3 juli plaats met de Prins Willem-Alexander. De opstapplaats is in Harderwijk en in Arnhem gaan de gasten weer van boord. Vakantieschip Prins Willem-Alexander is speciaal uitgerust voor mensen die niet mobiel zijn en hulpbehoevend zijn. Deze zesdaagse vaarvakantie is bedoeld voor iedereen uit de binnenvaart, de circus- of kermisgemeenschap die (één op één) hulp nodig heeft en niet zelfstandig op vakantie kan gaan. Hoewel organisator KSCC katholiek is, zijn ook mensen met een andere levensovertuiging van harte welkom. Stage V-erkenning voor EURO VI-motoren NPS Diesel en Vink Diesel hebben de definitieve erkenning van EURO VIvrachtwagenmotoren als gelijkwaardig aan stage V binnen. De bedrijven hebben vier jaar gewerkt aan de aanpassing van MX-11 en MX-13-motoren van DAF/ PACCAR voor de binnenvaart. Ze zijn daardoor schoner dan de nieuwe emissienorm voor de binnenvaart en daarnaast ook zuiniger en stiller. De uitstoot is aanzienlijk lager: tot 98 procent minder stikstofoxiden en 99 procent minder roet. Het brandstofgebruik ligt minimaal 16 procent lager dan dat van CCR2- scheepsdiesels. De motoren zijn leverbaar in vermogens van 220 tot 390 kW. Tekort aan motoren “Dieselmotor en uitlaatgasnabehandeling zijn zo compact dat zelfs het hermotoriseren in bestaande, veelal kleine, machinekamers geen enkel probleem is”, vertellen Stenn Hertgers, sales engineer bij NPS Diesel, en Sander Langenberg, managing director van Vink Diesel. “Het extreem lage brandstofverbruik en de lange onderhoudsintervallen resulteren in een zeer korte terugverdientijd. Per draaiuur kost de Euro VI-motor daardoor dus minder dan een vergelijkbare CCR2-motor.” Hertgers stelt dat de vraag naar schone en duurzame motoren vanuit de binnenvaart niet nieuw is. “In 2016, tijdens de Maritime Industry-beurs in Gorinchem, werd besloten samen te werken met Vink om de Euro VI-technologie toegankelijk te maken voor de binnenvaart. Dit vanuit onze passie voor de techniek, de toen nog toekomstige Stage V-emissiewetgeving en de bewustwording dat ook de binnenvaart oplossingsgericht zou moeten bijdragen in de klimaatproblematiek.” Minder brandstof De Euro VI-motor werd bij Vink gemariniseerd en de eerste twee units werden ingebouwd op het ms Noord van De Klerk Werkendam. “Dit pilotproject is vervolgens gebruikt om met de betrokken nationale instanties in gesprek te komen over hun rol in het certificeringsproces. Sinds 2017 hebben we al ruim twintig Euro VI installaties in de vaart gebracht”, zegt Sander Langenberg. Onder andere op het ms Wantij van de familie Fernhout. Ook La Vrijwilligers Circa veertig vrijwilligers varen mee en staan dag en nacht klaar om de vakantiegangers te begeleiden en hulp te verlenen. In het verleden bestond het gezelschap uit mensen van 30 tot 100 jaar. Met alle activiteiten, het eten en drinken aan boord en de bezienswaardigheden belooft het een onvergetelijke vakantie te worden. De kosten voor deze geheel verzorgde vakantie bedragen 695 euro per persoon. Het complete programma van de vaarvakantie staat op www.kscc.nl. Aanmelden kan per post (KSCC, postbus 390, 6500 AJ Nijmegen - vermeld ‘PWA-vakantie 2020’), mail (info@kscc.nl) en telefoon ((024 - 377 75 75). Vervolgens wordt een inschrijfformulier opgestuurd. Coruna, een canal-du-nord-schip, werd in 2019 voorzien van een nieuwe DAF/PACCAR MX13 390 kW. “De keuze voor Euro VI maakte het voor ons technisch haalbaar en betaalbaar om verder te kunnen met ons schip”, vertelt schipper-eigenaar Thierry Vleminckx. “Ons brandstofverbruik is met ruim 16 procent gedaald. De complete installatie neemt aanzienlijk minder ruimte in beslag en is vele malen stiller dan de oude. Gezien de actuele ontwikkelingen en stikstofproblematiek is dit het juiste moment om te vergroenen.” Sander Langenberg (links) en Stenn Hertgers laten de bevestiging zien dat de aangepaste Euro VI DAF/PACCAR-motoren aan de eisen van Stage V voldoen.

3 Europarlementariër Caroline Nagtegaal waarschuwt dat Europese regelgeving verduurzaming niet in de weg mag staan “Beperk binnenvaart niet bij overstap op alternatieve brandstoffen” Europese regelgeving moet de binnenvaart de ruimte geven om te verduurzamen en zeker niet de mogelijkheden voor ondernemers beperken. Daarvoor vreest de Nederlandse Europarlementariër Caroline Nagtegaal van de VVD. Eind januari drong ze er bij Europees Transportcommissaris Adina- Ioana Valean op aan dat Europa de binnenvaart niet moet hinderen bij de toepassing van nieuwe, schonere brandstoffen. Duidelijkheid “Geef ons duidelijkheid, dat is wat ik heel vaak hoor van binnenschippers. De binnenvaart wil heel Overslag daalt in Duisburg Dalende kolenvolumes, de staalcrisis, onduidelijkheid over de energietransitie en de kwakkelende conjunctuur maken het de haven van Duisburg lastig. De totale goederenoverslag in Duitslands grootste binnenhaven daalde in 2019 met zo’n 6 procent naar ruim 61 miljoen ton. graag de stap maken naar duurzame brandstoffen. Het is eigenlijk alleen het gebrek aan duidelijkheid vanuit Europa dat ze daarvan weerhoudt.” Nagtegaal pleitte ervoor dat de Europese regelgeving het gebruik van bijvoorbeeld LNG, waterstof, elektriciteit, biobrandstoffen toestaat en de infrastructuur om te bunkeren of te laden er komt. Bij de komende aanpassing van de TEN-T-richtlijn voor trans- Europese transportnetwerken en andere wetsvoorstellen in het kader van de Green Deal moet daar volgens Nagtegaal rekening mee gehouden worden. Tegenover deze krant legt ze uit waarom ze zich zorgen maakt: “Er Stefan Meeusen verlaat NPRC Stefan Meeusen stopt als CEO van de NPRC. Hij heeft de leden en medewerkers van de binnenvaartcoöperatie daarover geïnformeerd: “Voor mij is de tijd aangebroken om een nieuwe uitdaging te zoeken. Mijn persoonlijke reis moet verder, naar onbekende havens met onbekende uitdagingen.” “Stefan heeft zich de afgelopen tien jaar met hart en ziel ingezet voor de NPRC”, schrijft Frank Ex, voorzitter van de raad van commissarissen. “Sinds zijn aantreden in 2010 heeft hij op gestructureerde wijze de coöperatie als organisatie laten groeien. Daarbij was niet het doel de groei van omzet, maar het toevoegen van waarde in de logistieke keten en het ontwikkelen van kennis binnen de organisatie.” Met resultaat, gaat Ex verder. “Dagelijks varen meer dan 200 schepen voor de NPRC en is de NRPC de 2 na grootste binnenvaartvervoerder van Europa. Wij vervoeren 13 miljoen ton lading per jaar over de Europese wateren. Dat succes komt vooral door de innovatieve aanpak op gebied van duurzaamheid, logistiek en digitalisering. Stefan Meeusen heeft in 10 jaar tijd de NPRC getransformeerd tot een organisatie waar medewerkers, ondernemers en klanten in nauwe samenwerking de logistieke keten Stefan Meeusen. (foto NPRC) van de toekomst vormgeven.” De raad van commissarissen heeft al een opvolger op het oog. “Deze man/vrouw stellen wij binnenkort graag aan u voor. De komende maanden blijft Stefan beschikbaar voor alle lopende zaken en voor het inwerken van zijn opvolger.” De raad van commissarissen dankt Meeusen voor zijn “niet aflatende inzet voor onze coöperatie. Voor zijn visie en zijn eigenwijze weg naar voren, altijd naar voren. Voor zijn drang naar innovatie, groei en samenwerking. Hij, een schipperszoon, bleek de schipper die we het afgelopen decennium nodig hebben gehad. Nu we als organisatie dankzij Stefan in ander vaarwater zijn gebracht is het ook tijd voor een nieuwe stuurman.” Industriebedrijven in Noordrijn- Westfalen zitten in zwaar weer en zijn onzeker over de politieke koers inzake energietransitie. Nieuwe containerterminal Terwijl de kolen- en staaloverslag in Duisburg met 20 procent daalde, bleef de containeroverslag met zijn plannen om schepen te laten varen op waterstof en de techniek is inmiddels voorhanden, maar de schepen kunnen nog niet gecertificeerd worden doordat waterstof nog niet goedgekeurd is. Er is ook nog helemaal geen mogelijkheid om waterstof te bunkeren.” Kosten blijven dit jaar redelijk stabiel De kosten voor het vervoer per binnenvaartschip stabiliseren dit jaar min of meer. Wel zijn er verschillen te zien tussen scheepstypen, en groottes. De kostenontwikkeling varieert van -2,9 tot +1,4 procent. Dat blijkt uit de nieuwste kostenrapportages die Panteia voor de binnenvaart heeft gemaakt in opdracht van het CBRB. Schepen die veel vaaruren maken, zien als gevolg van de verwacht lagere brandstofprijzen (-7,1 procent) hun kosten mogelijk zelfs iets dalen. Daar staat tegenover dat schepen met weinig vaaruren, zoals op de binnenlandse en de Noord- Zuid-markt, met hogere kosten te maken hebben. Dit komt door de stijging van de verzekeringskosten, arbeidskosten en kosten voor reparatie en onderhoud. In 2019 stegen de kosten voor de binnenvaart over de gehele linie. Op de rentelasten na, noteerden alle kostencomponenten een stijging. Daarvan was de stijging van de verzekeringskosten het grootst, maar ook de bijdrage van de arbeidskosten en kosten voor reparatie en onderhoud was niet bepaald gering. De totale kostenstijging in het jaar 2019 bedroeg 1,9 tot 2,7 procent. 4 miljoen ton min of meer stabiel. Containers zijn voor duisport de belangrijkste goederengroep. Het havenbedrijf zet al jaren in op het versterken van de containerinfrastructuur en gaat samen met het Chinese Cosco Shipping en andere partners een nieuwe containerterminal bouwen. Haalbaar en betaalbaar “Europa heeft allerlei ambitieuze plannen om CO 2 te reduceren. Daar ligt ook heus een taak voor de hele logistieke sector, maar het realisme dat daarvoor nodig is, mis ik soms. Het moet voor ondernemers wel haalbaar en betaalbaar zijn.” Nagtegaal vindt het onterecht dat LNG de laatste tijd wordt weggezet als vervuilend, nu de Europese Commissie van plan is om alle fossiele brandstoffen af te schrijven. “Terwijl LNG een heel schone brandstof is: je hebt minder stikstof en zwavel. Wees niet te rigoureus om dit soort oplossingen opzij te schuiven. Zeker in de transitiefase waarin we nu zitten. Het is een én-én-én-verhaal.” Ze vindt het ook niet fair tegenover binnenvaartondernemers die juist hebben geïnvesteerd in LNG. “Begrijp me niet verkeerd: ik zie echt wel kansen voor de binnenvaart in de Green Deal, maar je kunt van een schipper niet verwachten dat hij even zijn schip gaat refitten of een nieuwe aanschaft. Het is geen fiets…” Zwolse haven huldigt Thecla Bodewes Thecla Bodewes is door Port of Zwolle uitgeroepen tot Havenondernemer van het Jaar 2019. De succesvolle directeureigenaar van TB Shipyards ontving de prijs vrijdag 7 februari tijdens het jaarlijkse Havendiner Regio Zwolle. TB Shipyards telt vier werven: in Kampen, Meppel, Harlingen en Stroobos. Ze bouwen uiteenlopende soorten schepen, waarvan een groot deel voor buitenlandse opdrachtgevers bestemd is. “Thecla Bodewes is een onderneemster in hart en nieren”, staat in het juryrapport. “Zij is een vrouw met een no-nonsense mentaliteit die gevoel heeft voor het leiden van een bedrijf vanuit familiewaarden en die oog en hart heeft voor haar personeel. Zij denkt niet in problemen, maar in kansen en is een innovator. Zo richt zij zich met haar bedrijf Maritima Green Technology op projecten, zoals het maken van autonoom varende drones voor de offshore-industrie en rondvaartboten varend op waterstof.’ In 2011 werd Bodewes uitgeroepen tot Zakenvrouw van het Jaar. Goederentransporten uit met name Oost-Europa kunnen hierdoor van de weg naar het spoor verschuiven. Maar ook de sterke containerstrategie zal volgens havendirecteur Erich Staake niet kunnen voorkomen dat duisport de gevolgen van de moeizame economie voelt. 11 februari 2020 4us Je zou bijna vergeten dat virussen oorspronkelijk niet in computers zitten maar in de lichamen van levende wezens. Een virus ‘van vlees en bloed’ is zelf het kleinst denkbare levende wezen. Het is niet meer dan een flard van een DNA-streng die zich alleen kan vermenigvuldigen door zich te nestelen in de cellen van een organisme, bijvoorbeeld een mens. Tot zover de biologieles. Het Coronavirus dat eind vorig jaar in het Chinese Wuhan opdook, verspreidt zich niet alleen in de (sociale) media. Gaandeweg raken wereldwijd steeds meer mensen besmet. Nog lang niet zoveel als met het griepvirus, maar er gaan relatief meer mensen aan dood en de medici weten zich er nog geen raad mee. Dus: dreiging. Voordat we allemaal (niet meer verkrijgbare) mondkapjes willen kopen: we zijn hier goed voorbereid. We zeggen nog net niet: laat maar komen. In sommige sectoren gaat het echter goed mis, want we zijn tegen wil en dank de afgelopen 20 jaar nogal verstrengeld geraakt met de Chinese economie. En die is een beetje aan het vastlopen, want daar loopt niet voor niets iedereen met een mondkapje voor. Veel fabrieken in China staan in het (armere) binnenland. Het binnenlands vervoer in China werd beperkt om verspreiding van het virus tegen te gaan. De zeehavens krijgen daardoor minder aanvoer en slaan dus minder over naar de schepen die onder andere Amerika en Europa van onvoorstelbaar veel in container verpakte goederen voorzien. Dat zijn consumptiegoederen maar ook onderdelen voor bijvoorbeeld auto’s. De autofabrikanten zelf konden eind vorige week niet aangeven hoeveel en wat de gevolgen zijn. Deze onderdelen komen van toeleveranciers van toeleveranciers van toeleveranciers. Lekker ingewikkeld zodat niemand weet hoe het precies zit. In Korea zijn hele fabrieken al stilgelegd omdat de aanvoer van onderdelen stokt. Het effect in Europa laat nog op zich wachten want de schepen zijn ruim vier weken onderweg. Je ziet landen dichter bij China in de stress schieten. Australië laat geen enkel schip uit China de havens meer binnenvaren zonder de garantie dat de bemanning virusvrij is. In Rotterdam is men wat laconieker, want de incubatie tijd van het virus is maximaal twee weken, dus de ziekte moet zich al geopenbaard hebben voor het schip uit China arriveert, luidt de niet echt geruststellende redenering. Zeerederijen passen hun vaarschema’s aan omdat er in China minder lading is. Nu al wordt voor de Chinese havens gerekend met 6 miljoen TEU minder dit jaar. 80 procent van de wereldhandel in goederen gaat over zee. Van de top 10 van zeehavens liggen er 7 in en 2 vlakbij China (in Korea en Singapore). Blijft er één over: Rotterdam. Straks heel even weer nummer één. EÉN POT NAT DOOR MICHEL GONLAG

Binnenvaartkrant