Views
2 years ago

2020-02

 • Text
 • Binnenvaart
 • Jaar
 • Nieuwe
 • Januari
 • Onze
 • Schip
 • Miljoen
 • Gaat
 • Onderhoud
 • Goede

2 3 Amsterdam:

2 3 Amsterdam: recordoverslag in 2019 dankzij kolen en benzine In 2019 heeft de Amsterdamse haven een nieuw recordoverslag geboekt: 86,3 miljoen ton. Vorig jaar dat was nog 82,3 miljoen ton. Deze stijging van 6 procent zorgt ook voor een record bij de gezamenlijke havens in het Noordzeekanaalgebied, waar de totale overslag uitkwam op 105 miljoen ton tegen 101,8 miljoen ton in het jaar daarvoor. Amsterdam was wel de enige stijger. In IJmuiden daalde de overslag met 7,9 procent naar 17,2 miljoen ton. Beverwijk (0,7 miljoen ton) en Zaanstad (0,2 miljoen ton) zagen hun overslag stabiliseren. Fossiele brandstoffen Het record in de Amsterdamse haven is met name te danken aan de overslag van energieproducten. Zo groeide het kolenvolume met 18 procent tot 15,5 miljoen ton. Dat was in 2018 nog 13,1 miljoen ton. Deze stijging was toe te schrijven aan bijzondere marktomstandigheden, die zorgden voor een sterke exportgroei naar niet-traditionele regio’s zoals Azië en het Zwarte Zee-gebied. Port of Amsterdam gaat ervan uit dat deze groei niet structureel is. In Amsterdam is met de sluiting van Hemwegcentrale 8 in december juist een groot kolenpakket komen te vervallen. De overslag van olieproducten steeg met 5 procent tot 50 miljoen ton, tegen 47,4 miljoen in 2018. Deze stijging werd veroorzaakt door gunstige omstandigheden in de benzinemarkt. Overgang CEO Koen Overtoom van Port of Amsterdam: “De Amsterdamse haven is een echte energiehaven waar nu nog groei plaatsvindt in fossiele brandstoffen, maar waar we voorsorteren op de overgang naar duurzame brandstoffen zoals waterstof en biobrandstoffen. In onze haven zitten op dat gebied al grote spelers zoals Argent Energy en Greenergy.” Ook was er groei (6 procent) bij droge bulk: 33,6 miljoen ton tegen 31,6 miljoen ton in 2018. De containeroverslag groeide met 12 procent; de overslag van roro met 17 procent. In de overslag van chemische producten en van bouwmaterialen waren de stijgingen kleiner: respectievelijk 3,4 en 2,4 procent. Minder agriproducten De ladingstroom agriproducten daalde vorig jaar met 5 procent tot 7,9 miljoen ton. Overige general cargo (met onder andere projectlading) nam met 35 procent af. 14 januari 2020 Het aantal zeecruiseschepen dat Amsterdam aandeed, nam af. In 2019 kwamen er nog maar 117 (zij brachten 294.000 passagiers), terwijl dat er in 2018 nog 180 (met 425.000 passagiers) waren. De belangrijkste oorzaak daarvoor is de invoering van de toeristenbelasting op 1 januari 2019. IJmuiden profiteerde: daar meerden 62 cruiseschepen af. Dat waren er in 2018 nog 30. Het aantal aanlopen van riviercruiseschepen in Amsterdam groeide met 11 procent van 2.007 naar 2.282. Nieuw DC Alblasserdam is gunstig voor Container Transferium van BCTN (foto Adobe Stock) Dordrecht wil binnenhavens aanpakken DOOR OLIVIA KOOIMAN De gemeente Dordrecht heeft plannen om de 36 binnenhavens en kades in de stad onder handen te nemen. Het doel is dat mensen op de kades en op het water kunnen genieten van de bijzondere sfeer in het havengebied. De plannen zijn vastgelegd in de voorlopige Beleidsvisie Dordtse binnenhavens. Er zijn gesprekken geweest met verschillende groepen die gebruik maken van het water, zoals de binnenvaart, watersporters en rondvaartbedrijven. 400 bewoners en ondernemers rondom de binnenhavens werkten mee aan een enquête. Ligplaatsen Dordrecht biedt plaats voor het afmeren van ongeveer 65 ligplaatsen voor de binnenvaart. Uit de Technische alleskunner voor haven Trier De groep Am Zehnhoff-Söns neemt binnenkort in de haven van Trier een nieuwe mobiele havenkraan in gebruik voor het overslaan van zware goederen. Het is een ‘technische alleskunner’, aldus de groep. De kraan kan met een snelheid van 120 meter per minuut goederen tot 120 ton optillen. De groep biedt in Trier naast overslag ook een binnenvaartdienst aan voor projectlading op de Rijn en de Moezel: de Mosel Heavy Lift Line. enquête blijkt dat de behoefte aan ligplaatsen voor binnenvaartschepen blijft bestaan. Sommige havens worden gezien als geschikte plek voor binnenvaartschepen, omdat het maritiem karakter van de stad goed zichtbaar is. In de voorlopige beleidsvisie staat aangegeven hoe het water en de kades nog aantrekkelijker en veiliger gebruikt kunnen worden. “Het gaat niet om grote of ingrijpende veranderingen”, stelt de gemeente. “Op sommige plekken is er de wil voor meer horecagelegenheden op het water, kanovaren en aanmeerplekken voor personenvervoer toestaan.” Bij een aantal havens en kades wordt aangegeven dat er geen plannen zijn voor veranderingen en blijft alles vrijwel hetzelfde. Bij de Wijnhaven en Korte en Lange Wantijkade is het gewenst om bij het gebruik van ligplaatsen voorrang te geven aan cruiseschepen in plaats van binnenschepen. Daarnaast wil de gemeente meer water gerelateerde evenementen faciliteren. Recreatief gebruik Voor de kades die bedoeld zijn voor binnenvaart geldt dat recreatief gebruik veiligheidsrisico’s met zich meebrengt. In het algemeen wil de gemeente bij ontwikkelingen een rommelige indruk van havens voorkomen. Leefbaarheid en veiligheid worden als belangrijk bestempeld. Koninklijke BLN-Schuttevaer is op de hoogte van de plannen. De brancheorganisatie heeft een zienswijze opgestuurd. Dat kon tot 12 januari. De komende tijd gaat de gemeente met die en andere reacties aan de slag. Naast Container Transferium Alblasserdam komt een nieuw distributiecentrum. De Australische projectontwikkelaar Goodman heeft daarvoor een contract ondertekend met Havenbedrijf Rotterdam, dat eigenaar is van de grond. Ze hebben eind vorig jaar overeenstemming bereikt over de huur van een terrein van circa 10 hectare op industrieterrein Nieuwland Parc. Goodman gaat naast het voormalige Nedstaal-terrein in Alblasserdam een distributiecentrum van ruim 65.000 vierkante meter bouwen. Eerder kondigde Peute Recycling al aan even verderop 50.000 vierkante meter in gebruik te nemen. “Erg mooi dat we op deze manier een nieuwe invulling kunnen geven aan het verlaten terrein”, aldus Emile Hoogsteden, directeur Containers, Breakbulk & Logistics van Havenbedrijf Rotterdam. “Zowel het DC van Goodman als de verhuizing van Peute Recycling zijn welkome versterkingen van het logistieke cluster rondom de containerterminal van BCTN en betekenen een impuls voor het vervoer over water.” Via de BCTN-terminal kan veel lading per binnenvaart getransporteerd worden naar de deepseaterminals op de Maasvlakte en anderzijds verder het achterland in. BCTN kondigde aan dat mede door de komst van Goodman is besloten om te investeren in een tweede overslagkraan op Container Transferium Alblasserdam. Naar verwachting start de bouw van het distributiecentrum nog voor het eind van dit jaar. De oplevering is dan in de tweede helft van 2021. Het wordt het vijfde logistieke centrum van de Australische groep in Nederland. Het complex wordt opgedeeld in zes verschillende units, die afzonderlijk van elkaar verhuurd kunnen worden. Huurders zijn nog niet bekend. Er zijn wel gesprekken gaande met gegadigden. (archieffoto Am Zehnhoff-Söns)

3 Afname kolen en veevoer zitten binnenvaart dwars >> Vervolg van de voorpagina Panteia verwacht voor 2020 een volume van 321 miljoen ton. Dat is een afname van 1,1 procent ten opzichte van 2019. Op lange termijn is er zich op een zeer beperkte groei naar 329 miljoen ton (in 2024). Stikstofcrisis Het drogeladingvervoer over water zal de komende jaren maar zeer beperkt groeien: van 218 miljoen ton in 2019 naar 223 miljoen ton in 2023. Op korte termijn is er zelfs een daling van het volume waarneembaar, vooral als gevolg van de PFAS- en de stikstofcrisis. Die hebben merkbare gevolgen voor het bouwmaterialenvolume, vooral in 2020 en 2021. Voor het komende jaar gaat het waarschijnlijk om een daling van 5 procent. Na 2021 herstelt dat zich enigszins. Ingrijpender is dat de binnenvaart tussen nu en 2024 een zesde deel verliest van het kolenvervoer van en naar Duitsland. Dat is het gevolg van het sluiten van enkele grote kolencentrales. Vanaf dit jaar gaan er bijvoorbeeld geen steenkolen meer naar de energiecentrale in Werne. Daarmee gaat ongeveer 700.000 ton verloren. Ook wordt het Koleneiland in Duisburg omgebouwd tot een trimodale containerterminal. In het marktsegment van deagribulk zijn de vooruitzichten eveneens somber. “De fosfaatregelgeving zette al druk op de veestapel en dat wordt op langere termijn verder versterkt door de stikstofmaatregelen.” Panteia verwacht dat het volume aan veevoeders tussen 2019 en 2024 met 7 procent afneemt. De pijn zit in het binnenlands vervoer; voor België en Duitsland is een kleine stijging mogelijk. Donauverruiming in Beieren kan van start In Beieren wordt de aanpassing van de Donau tussen Straubing en Deggendorf voorbereid. Nog vóór de zomer gaan de werkzaamheden van start. Goed voor de binnenvaart en het milieu, klinkt het vanuit München en Berlijn. Een schip op de Donau bij Steinkirchen. (foto Adobe Stock) De Donau wordt aangepast om beter bevaarbaar te zijn, maar de nadurk ligt vooral op de bescherming tegen extreem hoogwater. Een goede zaak, stelt de Beierse milieuminister Thorsten Glauber: “Bij hoogwater telt vaak elke centimeter.” De binnenvaart schiet niet zo heel veel op met de gekozen variant – zonder stuwen. De Duitse verkeersminister Andreas Scheuer benadrukt desondanks het belang van de Donau als handelsweg voor Europa. “Geen enkele andere rivier verbindt zoveel landen met elkaar. Deze rivier heeft nog veel vrije capaciteit voor milieuvriendelijk binnenvaartvervoer.” De Duitse overheid en de deelstaat Beieren gaan samen circa 38 kilometer rivier tussen Straubing en Vilshofen aanpakken. De bouwvergunning voor het gedeelte vanaf Straubing tot Deggendorf hebben ze alvast op zak. De vergunning voor het resterende stuk moeten ze nog krijgen. De werkzaamheden omvatten onder meer de verruiming en nieuwbouw van kribben en eilanden in de rivier. Er worden ook nieuwe dijken gebouwd en bestaande dijken worden aangepast. Binnen tien jaar moet de aanpassing van de rivier van Straubing tot Vilshofen voltooid zijn. Beieren investeert honderden miljoenen in het project. De aanpassing van de Donau gaat volgens de Beierse verkeersminister, Hans Reichhart, de parallel aan de rivier lopende snelweg A3 ontlasten doordat goederen naar de binnenvaart zullen verschuiven. Het heeft jaren geduurd voor de schop de grond in kon. Er waren maar liefst ruim 400 bezwaren ingediend, die eerst onderzocht moesten worden. De enige echte stijger is volgens Panteia het containervervoer. In de komende vijf jaar gaat het om een toename van 16 procent. Dat is minder sterk dan we gewend zijn. Het netwerk van inland terminals is min of meer voltooid – al komt er nog een nieuwe terminal in Deventer – en het wegvervoer profiteert meer van de wereldwijde groei dan de binnenvaart. Kleine schepen Over kleine schepen zijn de onderzoekers pessimistisch; hun marktaandeel blijft krimpen. “Dit is een langjarige trend die zich komende jaren versterkt gaat doorzetten. Kleinere schepen worden extra zwaar getroffen door afnemende volumes in de bouwmaterialen- en agribulkmarkt, terwijl daar geen groeisegment als het containervervoer tegenover gezet kan worden.” Ales bij elkaar leveren kleinere schepen tot 2024 zo’n 9 procent in. Tankvaart Voor de tankvaartsector voorziet Panteia een redelijk stabiel volume tot 2024. In 2019 werd circa 106 miljoen ton aan vloeibare bulk vervoerd. Dat stijgt dit jaar naar 107 miljoen en in 2021 naar 109 miljoen. Daarna zet een daling in naar uiteindelijk weer 106 miljoen ton in 2024. Dat heeft alles te maken met de energietransitie in de mobiliteitssector: met de komst van meer elektrische voertuigen daalt de vraag naar benzine en diesel. Daartegenover staat een verwachte groei in het vervoer van chemische producten per schip. Die compenseert volgens Panteia het verlies aan minerale producten. Opvallend is dat het onderzoeksbureau geen volumegroei verwacht, maar wel een groei van de vervoersprestatie (met 0,7 procent). Dat betekent dat tankschepen gemiddeld langere afstanden zullen afleggen. Nationaal akkoord voor schone lucht Schonere lucht moet gaan zorgen voor 50 procent gezondheidswinst in 2030 ten opzichte van 2016. Die afspraak tekende minister Stientje van Veldhoven (Milieu en Wonen) maandag 13 januari met 36 gemeenten en negen provincies. Dit Schone Lucht Akkoord betekent dat mensen langer en gezonder leven. Met dit akkoord gaan het kabinet, de provincies en gemeenten een stap verder dan de geldende Europese normen. Met het Schone Lucht Akkoord verwacht het kabinet in 2030 op de meeste plekken te voldoen aan de advieswaarden van de Wereldgezondheidsorganisatie. Hiermee worden jaarlijks 4.000 tot 5.000 vroegtijdige sterfgevallen voorkomen. Het gaat om een vermindering van de uitstoot van fijnstof en stikstofdioxide door wegverkeer, scheepvaart, industrie, mobiele werk tuigen, landbouw en huishoudens. Minister Van Veldhoven: Vervuiler IJssel achterhaald “Dit Schone Lucht Akkoord gaat over een gezonde toekomst. Onze lucht kan en moet veel schoner. Als een op de vijf kinderen met astma dat heeft gekregen door luchtverontreiniging, hebben we nog heel wat te winnen.” Een van de gemeenten die meedoet is Alblasserdam. Wethouder Arjan Kraijo: “Alblasserdam ligt op een kwetsbaar kruispunt van scheepvaart, industrie en een snelweg met daarin een tunnel. Reden genoeg voor ons om van schone lucht een prioriteit te maken.” Green Deal De afspraken die voor de binnenvaart zijn gemaakt in de Green Deal Zeevaart, Binnenvaart en Havens maken deel uit van het akkoord. De ambitie is “een nagenoeg emissievrije binnenvaart in 2050”. Tussendoel is om de emissies van luchtverontreinigende stoffen door de binnenvaart in 2035 met minimaal 35 procent terug te dringen ten opzichte van 2015 en indien mogelijk tot 50 procent. Vorige week is duidelijk geworden welk schip op 1 december verantwoordelijk was voor de olievervuiling op de IJssel. Die dag werd tussen Zutphen en Deventer een oliespoor ontdekt van 8 kilometer lang. Rijkswaterstaat heeft proces-verbaal opgemaakt. Het ging om bilgeolie, afkomstig uit de machinekamer van een schip. Om de vervuiler te achterhalen werden bij verschillende schepen monsters afgenomen. Bij een van de schepen was sprake van een match. De schipper gaf tijdens het verhoor toe dat hij dacht lekkage te hebben en daarom was gaan pompen. Daardoor kwam de olie in de IJssel terecht. Het Openbaar Ministerie stelt de strafmaat vast en Rijkswaterstaat zal de kosten van het onderzoek verhalen op de scheepseigenaar. 14 januari 2020 Klimaat 2 Innovatie en de vrije markt zijn de neoliberale oplossingen voor de klimaat verandering, met links en rechts een beetje trekken en duwen door de overheid. Innovatie gaat vaak over het aanwenden van alternatieve energiebronnen, zoals van water, wind en de zon. De alternatieve energie die tot nu toe is geproduceerd, heeft niet geleid tot minder gebruik van fossiele brandstoffen. Dat gebruik groeit nog. Met andere woorden: de toename van onze energiebehoefte is groter dan het complete aandeel zonne-, wind- en waterenergie. Dat is niet zo gek als het klinkt. (Vracht)auto’s kunnen dan schoner worden, dat wordt ruimschoots gecompenseerd door het groeiend aantal kilometers dat ze rijden. Voorbeeld: dit jaar zijn er meer SUV’s verkocht dan ooit tevoren. Er worden nog honderden (!) nieuwe kolencentrales bij gebouwd. Bovendien zijn we ieder jaar met meer mensen, van wie een groter aantal de middelen heeft om brandstoffen te kopen en te verbranden in luxe apparaten. Kan hij niet ophouden over dat klimaat? We weten het nu wel. Het is allemaal heel erg, maar nu weer over naar dingen waar we iets aan kunnen doen. O, je bedoelt de discussie over Zwarte Piet of een vuurwerkverbod? Geruststellende trivialiteiten die je afleiden van een dreigende Derde Wereldoorlog, waarop nogal wat Twitteraars hopen sinds de moord op een Iraanse generaal in Irak. Het is niet kroonprins Franz-Ferdinand van het Habsburgse Rijk – wiens liquidatie in 1914 het startschot vormde voor de Eerste Wereldoorlog – maar wel een serieuze moord, met als even bizar als tragisch gevolg dat een passagiersvliegtuig werd neergehaald. Misschien moet het gevecht tegen de klimaatverandering wel een ‘War of the Worlds’ worden. Oorlogszuchtige mannetjes als Trump en Bolsonaro zouden de klimaatverandering kunnen zien als de vijand van de mens, vergelijkbaar met een buitenaardse aanval op onze planeet. Deze mannen lezen geen dikke rapporten van het IPCC. Maak het een beetje spannend voor ze. Laat ze bijvoorbeeld maar eens zien hoe het op onze zusterplaneet Venus is. Daar hebben ze pas een broeikaseffect, met 96 procent kooldioxide in de atmosfeer en meer dan 400 graden op het planeetoppervlak. Zelfs genoemde mannetjes begrijpen dat de lol er dan vanaf is. Eén van de leukste reacties op de vorige column was wel dat als we hier het beloofde subtropische klimaat krijgen, het Westland ook geen kassen meer nodig heeft. Dan wordt het dus meer het no-broeikas-effect. Maar in het Westland gebruiken ze nu juist de door de petrochemische industrie uitgescheiden kooldioxide om de groei te stimuleren van de bloemen en plantjes. Weer niet goed. EÉN POT NAT DOOR MICHEL GONLAG

Binnenvaartkrant