Views
2 years ago

2019-26 Kerst

 • Text
 • Wensen
 • Feestdagen
 • Schip
 • Schepen
 • Onze
 • Nieuwe
 • Kerst
 • Binnenvaart
 • December
 • Jaar

Kerst

Kerst 12 17 december 2019 TO EVERYONE ALL OVER THE WORLD Our 1000 seafarers are constantly on the move for our customers. Every day, every week, and every month of the year. With our fleet of 57 ships and 55 staff ashore, we are working for you all over the world. We do what we say and we say what we do. This is the result of our down-to-earth, resolute work ethics: the wellconsidered interaction between trusting the ship, the crew at sea, the professional management ashore... and the fruitful cooperation with our customers. This is clearly being appreciated. Our customers and our people feel at home at MF Shipping Group. And that is very noticeable. This makes us feel proud and satisfied. We will continue on the same, successful course in the year to come, working for you and for our people, all over the world. Going full steam ahead, on our way to a good New Year. Will you sail along with us? Thank you for your trust. Always Moving Forward. A MERRY CHRISTMAS AND A HAPPY NEW YEAR Board of directors, management team and employees of MF Shipping Group Moving Forward FIJNE FEESTDAGEN EN EEN VOORSPOEDIG 2020 Namens de directie en alle medewerkers van Verhaar Omega wensen wij u prettige feestdagen en een succesvol 2020! VERHAAR OMEGA Industriekade 28, 2172 HW Sassenheim T +31 (0)252 745 300 E info@verhaar.com

Kerst 13 DE BINNENVAART IN 2019 17 december 2019 Vertrek Co Abercrombie René Overveld met pensioen Ambitieuze voorzitter van BLN Ridder Pierre Verberght Iets meer dan een jaar na zijn aantreden hield Co Abercrombie het 1 juli voor gezien als directeur van Koninklijke BLN­ Schuttevaer. Een verschil van inzicht tussen directie en bestuur over de koers van de vereniging en de organisatie. Er is geen nieuwe directeur benoemd. Overleden: Rien Olieslagers Het heengaan van Rien Olieslagers (64) begin 2019 was een slag voor de redactie van deze krant. Hij was behalve de tekenaar van de cartoon Maatje in de eerste zestien jaar van de Binnenvaartkrant (en voordien bij De Scheepvaartkrant) ook ons klankbord in vele kwesties en vooral onze vriend. Voor velen die met hem werkten is het wennen aan een geheel nieuwe situatie: René Overveld ging na bijna 49 jaar met pensioen. Hij heeft zich altijd voor zijn werkgever (Van Ommeren, Vopak, Interstream Barging) ingezet maar ook voor de hele sector, CBRB, Koninklijke BLN­ Schuttevaer, Stichting Afvalstoffen Binnenvaart en de Nederlandse Vereniging Petroleum Industrie, het onderwijs en de internationale overlegorganen. Deze lijst is lang niet uitputtend. Niet voor niets werd hij bij zijn afscheid benoemd tot Officier in de Orde van Oranje­Nassau. (foto Interstream Barging) De nieuwe voorzitter van Koninklijke BLN­Schuttevaer Dominic Schrijer heeft tot tweemaal toe een duidelijke koers uitgezet dit jaar: het samengaan met het CBRB om één sterke brancheorganisatie te vormen en naar buiten toe een plan om de hele binnenvaart naar een hoger plan te trekken. De oud­burgemeester van Zwijndrecht heeft geen gebrek aan ambitie. Zijn plan voor een ‘Nationaal Binnenvaart Programma’ openbaarde hij in de Binnenvaartkrant. Hij maakt zich sterk voor een 10­jaren­programma voor drie cruciale pijlers: het onderhoud van de vaarwegen, de modal shift van de weg naar het water en verduurzaming van de vloot. Hij vindt het tijd dat de Nederlandse regering het voorbeeld van de Duitse collega’s volgt, die met een Masterplan voor de binnenvaart zijn gekomen. Pierre Verberght was al de Ridder van de Donau en in 2019 werd hij ook nog Ridder in de Orde van Oranje­Nassau. De adellijke titels verwierf hij door zijn onvermoeibare werk om de Donau voor de scheepvaart in kaart te brengen en de steun die hij altijd is voor de Nederlandse en Vlaamse schippers in den vreemde. Oud­schippers Jan van Strien en Albert Verdoren zijn vrienden van Verberght en hebben jarenlange voorbereiding achter de rug om de Vlaamse Paus van de Donau (Pierre heeft vele titels) een Nederlandse onderscheiding toe te laten kennen. Op 25 april meldde de nietsvermoedende Pierre Verberght zich met vrouw Tilly bij het Nederlands consulaat­generaal in Antwerpen. “Het viel me wel op dat er allemaal bekenden van mij waren, maar dit had ik niet verwacht.” De anders zo spraakzame Verberght werd er zowaar eventjes stil van. Pierre heeft in de eerste vijf jaar na de opening van het Main­Donau­ Kanaal in 1992 in zijn eentje de Donau in kaart gebracht tussen Kehlheim en de Zwarte Zee. Sindsdien reist hij tweemaal per jaar langs de Donau om met lokale autoriteiten te praten over knel­ en verbeterpunten op de rivier. Hij heeft daarmee een enorme bijdrage geleverd aan de bevordering van het Oost­West­vervoer over water. (foto Sarah de Preter) Voor onze bestaande vloot als ook voor onze nieuwbouwschepen VistaSky, Lady Diletta en Travel Marvel Polaris (2020) zoeken we gemotiveerde kandidaten voor de volgende functies: 1e / 2e Kapitein (m/v) Machinist Matrozen (m/v) Für unsere bestehende Flotte sowie für unsere Neubauten VistaSky, Lady Diletta und Travel Marvel Polaris suchen wir motivierte Kandidaten für folgende Positionen 1. / 2. Kapitän (m/w) Maschinist Matrosen (m/w) Riverman Cruises GmbH is een Zwitserse riviercruisemaatschappij met eigen schepen en zulke, waarvoor wij het management verzorgen. Onze schepen varen voor verschillende touroperators op de rivieren Rijn, Moezel, Main en Donau. Ons managementteam beschikt over mensen met langjarige praktijkervaring in de riviercruisevaart. We bieden een managementfi losofi e, die er altijd naar streeft de bemanning van het schip te ondersteunen in het bereiken van ons gezamelijke doel. Tegelijkertijd promoten we het eigen initiatief en zelfstandig werken van de bemanning aan boord. Het herkennen van ambities en het aanbieden van daarbij passende toekomstperspectieven is een essentieel onderdeel van onze werknemersfi losofi e. Wij bieden: • Vast Zwitsers contract incl. sociale verzekering en afdracht Zwitserse loonbelasting • Faire brancheconforme salarissen • Geregelde vrije tijd in overleg • Persoonlijke aandacht / geinteresseerde aanspreekpersonen Riverman Cruises GmbH ist eine Schweizer Flusskreuzfahrtreederei mit eigenen Schiffen und solche, die wir im Management betreuen. Unsere Schiffe fahren für unterschiedliche Reiseveranstalter auf den Flüssen Rhein, Mosel, Neckar, Main und Donau. Unser Managementteam verfügt über Menschen mit langjähriger Praxiserfahrung in der Flusskreuzfahrtbranche. Wir bieten ein unternehmergeführtes Management, welches stets bestrebt ist, die Schiffsbesatzung zu unterstützen in der Erreichung unserer gemeinsamen Ziele. Gleichzeitig fördern wir die Eigeninitiative und das selbständige Arbeiten der Crew an Bord. Ambitionen zu erkennen und entsprechende Perspektiven zu bieten ist ein wesentlicher Teil unserer Mitarbeiterphilosophie. Wir bieten: • Unbefristete Schweizer Verträge inkl. Sozialversicherung und Abgabe der CH-Quellensteuer • Faire branchenübliche Gehälter • Geregelte Freizeitregelung nach Absprache • Persönliche Betreuung / interessierte Ansprechpartner Hebben we uw interesse gewekt en wilt u deel uitmaken van ons dynamisch bedrijf? Stuur dan uw sollicitatie inclusief curriculum vitae met ID en patenten resp. dienstboekje per mail naarclaudia.ehrich@river-man.ch Wir haben Ihr Interesse geweckt und Sie möchten gerne Teil unserer dynamischen Firma werden? Schicken Sie bitte Ihre Bewerbung inklusive Lebenslauf, Reisepass / ID und Patente bzw. Schifferdienstbuch per Mail an: claudia.ehrich@river-man.ch Riverman Cruises GmbH | Oberwilerstrasse 40b | CH-4106 Therwil | +41 61 271 23 96 www.river-man.ch

Binnenvaartkrant