Views
1 year ago

2019-24

 • Text
 • November
 • Binnenvaart
 • Jaar
 • Schip
 • Schepen
 • Nieuwe
 • Onze
 • Tijd
 • Gaat
 • Weer

2 Kabaalkonvooi door

2 Kabaalkonvooi door Berlijn In Berlijn demonstreerden woensdag 13 november schippers, rederijen, havenbedrijven en verladers samen tegen de slechte omstandigheden voor de binnenvaart in het noordoosten van Duitsland. De zogenoemde ‘signaalvaart’ was een initiatief van de Belangengemeenschap Binnenvaart Noordoost. Een scheepskonvooi voer toeterend van de Mühlendammsluis naar het regeringskwartier bij de Humboldthaven en weer terug. De deelnemers waren cruiseschepen en kleine vrachtschepen. Grote vrachtschepen mogen niet door de Berlijnse binnenstad varen. De deelnemers wilden de aandacht vestigen op de slechte staat van de vaarweginfrastructuur in Noordoost-Duitsland. Dertig jaar na de val van de muur is Verkeersproject 17 nog steeds niet volledig uitgevoerd. Bij dat project gaat het om de uitbouw van de vaarwegen van en naar Berlijn. In de loop der jaren zijn verschillende onderdelen van het project in de ijskast beland. Vervoerders en verladers in de regio vrezen dat ze zullen moeten leren leven met de slechte infrastructuur, terwijl juist binnenvaart een bijdrage kan leveren aan het behalen van de klimaatdoelstellingen. Vandaar hun moto: Binnenschifffahrt, jetzt erst recht! Signaal afgeven Volgens de Belangengemeenschap Binnenvaart Noordoost krijgt de binnenvaart in Noordoost- Duitsland onvoldoende aandacht in het Masterplan Binnenvaart van het Duitse verkeersministerie. De organisatie eist meer personeel en materieel voor de vaarwegbeheerder en moderne ligplaatsen met walstroomaansluiting voor de beroepsvaart. Ook wil ze ‘open’ communiceren met de vaarwegbeheerder, in het belang van de scheepvaart. Van de deelstaten Berlijn, Brandenburg, Saksen, Saksen-Anhalt en Mecklenburg-Vorpommern verwachten de deelnemers dat die een signaal pro binnenvaart afgeven. Het initiatief wordt onder meer ondersteund door het Havenbedrijf Berlijn (BEHALA), de Deutsche Binnenreederei, DTG, de Vereniging van Europese Binnenschippers, Rhenus en diverse verladers. Hefbrug Boskoop is later klaar Het werk aan de hefbrug in Boskoop is later klaar. Bij de werkzaamheden zijn nieuwe roestplekken aan het licht gekomen. Daardoor zijn extra maatregelen nodig, meldde Provincie Zuid- Holland vorige week. In plaats van de eerst aangekondigde oplevering op 18 november is nu de verwachting dat de brug pas op 24 november weer open kan. Sinds donderdag 10 oktober is de hefbrug in Boskoop al afgesloten omdat die constructief onveilig bleek. Daardoor is de doorgaande scheepvaart op de Gouwe sindsdien gestremd. Nieuwe roestplekken Bij het verwijderen van de slechte delen van het windverband (dat voor de stabiliteit van de brug moet zorgen) zijn nieuwe roestplekken aan het licht gekomen. De roest is verwijderd en er is voor gezorgd dat de constructie 19 november 2019 (foto: Media-TV) niet opnieuw gaat corroderen. De aangetaste constructiedelen zijn beoordeeld door de onderhoudsaannemer en de provincie. Zij concludeerden dat op een aantal punten extra maatregelen nodig waren. Als dit werk nu niet zou worden gedaan, dan moest de brug binnen enkele maanden ongeveer tien dagen lang weer volledig worden gestremd voor het wegverkeer en gedeeltelijk voor de scheepvaart. “Duitse politiek mag binnenvaart niet in de steek laten” Tijdens een parlementaire avond in Berlijn over de binnenvaart hebben sectorvertegenwoordigers en leden van de Duitse parlementaire groep Binnenvaart om betere randvoorwaarden voor de binnenvaart gevraagd. De politiek moet de sector, zeker in het motorendossier, meer ondersteunen, vinden ze. Het binnenvaartvervoer in Duitsland zwakt momenteel af. Vooral de slinkende kolenvolumes zijn volgens BDB-voorzitter Martin Staats een uitdaging. Hij pleitte voor een snelle invoering van de maatregelen uit het Masterplan Binnenvaart. Hierin staat dat Duitsland het aandeel van de binnenvaart in de modal split tot 2030 wil verhogen van 8 naar 12 procent. Norbert Salomon, hoofd Vaarwegen en Scheepvaart bij het Duitse verkeersministerie, noemt dit erg ambitieus. Zeker tegen de achtergrond van slinkend bulkvervoer. “In de toekomst zullen binnenschepen ook andere goederen moeten vervoeren. We werken aan innovatieve en creatieve oplossingen.” Zware lading Volgens Roland Hörner, bestuurslid van binnenhavenbond BöB, komt vooral zware en grote projectlading in aanmerking. Door de slechte staat van veel bruggen en wegen in Duitsland kunnen die objecten vaak niet meer over de weg worden vervoerd. Een speciale werkgroep van het verkeersministerie gaat volgens Salomon kijken hoe deze goederen eenvoudiger naar de vaarwegen kunnen verschuiven. Dat heeft onder meer met vergunningstrajecten te maken. Die duren volgens Roland Hörner vaak te lang. Ook zijn de eisen te streng, wat zélfs de modal shift van bulkgoederen belemmert. 1,4 miljard euro De BDB en BöB zijn blij met het wetsontwerp van verkeersminister Andreas Scheuer voor het versnellen van vaarwegprojecten. Want goede infrastructuur blijft de basis voor meer binnenvaartvervoer. Duitsland trekt volgend jaar 1,4 miljard euro uit voor de vaarwegen. Het gaat deels om geld dat de afgelopen jaren niet geïnvesteerd kon worden door het personeelstekort bij de WSV. De overheid wil het personeelsbestand van de vaarwegbeheerder uitbreiden. Martin Staats benadrukte dat er niet alleen ingenieurs nodig zijn, maar ook mensen om de infrastructuur te onderhouden en de sluizen te bedienen. Volgens BöB-voorzitter Joachim Zimmerman zijn de klimaatdoelstellingen alleen haalbaar als vervoer over lange afstanden consequent van de weg naar het water en het spoor wordt overgeheveld. En binnenhavens verdienen meer aandacht. Steeds meer gemeenten laten in havengebieden, langs het water, woningen bouwen. Dit gaat ten koste van de benodigde ruimte voor op- en overslag. Kortzichtig Dat is kortzichtig, vindt ook FDPparlementslid Bernd Reuther: “Je kunt niet tegelijk klimaatneutraal goederenvervoer willen en belangrijke havenprojecten blokkeren.” MSG-particulier Tobias Zöller schetste de onzekerheid van scheepseigenaren over de NRMMrichtlijn. Hij zei niet te begrijpen waarom een bestaande motor, die door het aanbrengen van nabehandelingssystemen aan de nieuwe Stage V-emissienormen voldoet, toch geen NRMM-certificaat krijgt. “Als ik iets nieuws inbouw en daarin investeer, wil ik het natuurlijk ook gecertificeerd hebben.” Minister Scheuer heeft eerder dit jaar forse subsidies voor vlootvergroening in het vooruitzicht gesteld. Volgens Martin Staats heeft de sector die ook écht nodig. Parlementslid Claudia Müller (Die Grünen) vindt dat binnenvaart te weinig aandacht krijgt in het Klimaatplan van de bondsregering. De politiek mag de sector, zeker in de motorenkwestie, niet in de steek laten, maar moet op een bepaald moment de richting aangeven. Mathias Stein (SPD), coördinator van de parlementaire groep binnenvaart, denkt dat de sector over enige tijd wel zelf zal weten wat de technologie van de toekomst is. “Het is een kleine sector die met de nodige staatssteun verschillende zaken kan uitproberen om te kijken wat wel en niet werkt.” Giessenbrug kan pas in 2026 weer open Bijna vier jaar is de Giessenbrug bij Rotterdam al dicht door problemen met het bedieningsen besturingssysteem. Pas in 2026 zal de benodigde reparatie aan de brug over de Schie worden uitgevoerd. Tot dan blijft de stremming voor schepen hoger dan 5,40 meter van kracht. Die heeft Provincie Zuid- Holland, de beheerder van de Schie, in januari 2017 ingesteld. De signalering voor het wegverkeer werkt niet goed. Openen van de brug zou tot gevaarlijke situaties kunnen leiden, antwoordt minister Cora van Nieuwenhuizen op vragen van VVD-Kamerlid Remco Dijkstra. De Giessenbrug is opgenomen in het programma Vervanging en Renovatie, bedoeld om objecten die het einde van hun levensduur naderen te vervangen of te renoveren. Andere projecten gaan voor “De renovatie van de Giessenbrug staat gepland en geprogrammeerd voor 2026”, aldus Van Nieuwenhuizen. “Op dit moment zie ik geen mogelijkheden voor versnelling.” Eerst is een planstudie nodig om de uitvoering van het project goed voor te bereiden. Daarmee is inmiddels al wel begonnen. Wat ook speelt, is dat er andere vervangings- en renovatieprojecten in de regio Rotterdam op de agenda staan; die zijn volgens de minister eveneens urgent en worden eerder uitgevoerd. “Het is mede uit het oogpunt van hinderbeperking voor de weggebruikers in deze regio niet wenselijk om al deze projecten tegelijk aan te pakken.” Toch blijft Van Nieuwenhuizen “alert op mogelijkheden om de uitvoering te versnellen, mochten deze zich aandienen”, schrijft de minister. Ballast Ze stelt dat schepen de brug in gesloten toestand gewoon kunnen passeren. Eventueel door tijdelijk ballast te zetten, waardoor het schip lager komt te liggen of door de stuurhut te laten zakken. “Ook worden er kleinere schepen ingezet dan voorheen. Alleen schepen die hoger liggen dan 5,40 meter, en daar niet onder kunnen komen door te ballasten, kunnen nu niet onder de brug door. Dat is echter maar een beperkt aantal schepen.” De economische effecten zijn gering, vindt Van Nieuwenhuizen. De vervoerde tonnage op de Schie nam ondanks de hinder door de Giessenbrug toe van circa 597.000 ton in 2017 tot circa 645.000 ton in 2018.

3 BLN-Schuttevaer en CBRB willen als één organisatie verder Koninklijke BLN-Schuttevaer en CBRB werken toe naar volledige integratie van hun organisaties. Dat is de uitkomst van een verkenning die de besturen de afgelopen tijd samen hebben gedaan. Dat werd bekendgemaakt tijdens de algemene ledenvergadering van Koninklijke BLN-Schuttevaer die 8 november in Rotterdam Ahoy plaatsvond. Bestuursdelegaties van BLN- Schuttevaer en CBRB hebben het afgelopen half jaar intensief overlegd over hoe de organisatie hun belangenbehartiging kunnen versterken en welke vorm zich daarvoor het beste leent. Zij zijn daarbij ondersteund door adviseurs van Capgemini. Voorzitter Dominic Schrijer van BLN-Schuttevaer vertelde dat drie opties zijn verkend. In de eerste verandert de structuur niet en blijven de twee organisaties zelfstandig met eigen kantoren, maar gaan ze wel nauwer samenwerken op allerlei dossiers. Het tweede model is een federatie: met één kantoororganisatie, maar wel met twee aparte verenigingen en besturen. De derde optie is om alles in elkaar te schuiven: één vereniging, met één kantoor op één plek en één naam. Volledige integratie De voorkeur van de verkenningscommissie gaat uit naar die derde variant, vertelde Schrijer. “In de toekomst is volledige integratie het meest wenselijk en dat lijkt ook het meest verstandig.” CBRB en BLN-Schuttevaer zijn van mening dat ze de binnenvaart dan beter kunnen vertegenwoordigen en de organisatie kunnen versterken. “We gaan werken als eenheid”, aldus Schrijer. “Er zijn nog wel een aantal vragen die uitgewerkt moeten worden: rondom bestuur, de kantoororganisatie, financiën en contributies. Zaken die meer tijd vragen”, zei Schrijer. “Die willen we het komende half jaar uitwerken, zodat we op onze volgende ALV, vóór de zomer, met een uitgewerkt voorstel kunnen komen.” Ondertussen willen CBRB en BLN- Schuttevaer vanaf 1 februari 2020 al wel starten met een intensieve samenwerking tussen de kantoren van beide organisaties. Voor het Steun voor Nationaal Binnenvaart Programma Tijdens de ledenvergadering hield Dominic Schrijer een pleidooi voor een Nationaal Binnenvaart Programma. Daarvoor oogstte hij veel instemming. Dat 10- jarenplan, vergelijkbaar met het Duitse Masterplan Binnenvaart, moet volgen hem uit drie cruciale en onderling verbonden pijlers bestaan: het onderhoud van de vaarwegen, de modal shift van de weg naar het water en verduurzaming van de vloot. Daaraan zouden de gehele binnenvaart, eind van het jaar legt het BLN- Schuttevaer-bestuur dat voor aan zijn achterban. Schrijer kreeg daarvoor groen licht van de aanwezige leden. Er is op uitvoerend vlak al veel samenwerking. In mei van dit jaar trokken de organisaties al gezamenlijk een medewerker aan aan voor sociale zaken en onderwijs, Ingrid Blom. Eén sterke stem Bij de vorming van BLN vijf jaar geleden was het al de bedoeling dat de organisaties samen zouden gaan. Dat mislukte toen, mede door gevoeligheden en persoonlijke tegenstellingen. Schrijer en CBRB-voorzitter Paul Goris waren toen nog niet in functie; zij konden zodoende met een schone lei beginnen. het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, provinciale en gemeentelijke overheden en verladers zich moeten verbinden. “Zo’n 10-jarenplan ondersteunen wij graag”, zei Jan Hendrik Dronkers, topman op het ministerie Praktische oplossing voor geluidseisen Er is een oplossing voor de strenge geluidseisen van CCR en ES-TRIN die op 1 januari van kracht worden. “De Inspectie ILT heeft toegezegd de geboden ruimte maximaal te benutten.” Dat zei topambtenaar Jan Hendrik Dronkers bij de jaarvergadering van Koninklijke BLN-Schuttevaer. De directeur-generaal Luchtvaart en Maritieme Zaken verving minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat, die had afgezegd doordat ze in Den Haag bij spoedoverleg over de stikstof- en PFAS-crisis moest zijn. De strenge geluidseisen die op 1 januari 2020 gaan gelden voor alle schepen, vormen met name voor schepen die vóór 1976 zijn gebouwd een probleem. Die kunnen niet of alleen tegen onredelijke kosten voldoen aan de nieuwbouwnormen. Zodoende dreigden veel schepen geen nieuw certificaat te krijgen en te worden gesloopt. Eerder was al besloten tot versoepeling:het geluid in slaapruimtes mag 5 decibel en in woonruimtes 10 decibel meer zijn en er wordt een realistischer meetmethode. Inspanningsverplichting Minister Van Nieuwenhuizen heeft nu bepaald dat eigenaren van oudere, kleinere schepen in het verleden zelf al voldoende maatregelen hebben genomen om het geluidsniveau te reduceren. Deze inspanning uit het verleden wordt door de voorgestelde werkwijze meegenomen. De ILT heeft hiervoor een instructie voor de certificerende instanties opgesteld. De ASV, die de strenge CCR-eisen (waarbij het overigens om meer dan alleen het geluid ging) jaren geleden al aankaartte, reageert positief. De schippersorganisatie meldt op haar Facebook-pagina: “De Minister houdt haar woord als zij zegt dat ze de scherpe kanten van de technische regelgeving wil verzachten. Als een schip van vóór 1976 aan de versoepelde geluidseisen voldoet, wordt verondersteld dat de eigenaar ook aan de internationaal vastgelegde ‘inspanningsverplichting’ heeft voldaan. Voor die ‘praktische en pragmatische werkwijze’ kiest de inspectiedienst ILT bij handhaving van de technische eisen in de binnenvaart.” Directeur-generaal Jan Hendrik Dronkers: praktisch en soepeler omgaan met geluidseisen. Voorzitter Dominic Schrijer van BLN-Schuttevaer tijdens de vergadering Ahoy: “We gaan werken als eenheid.” “Toen ik vier jaar geleden aantrad, hingen de kruitdampen van de mislukte samenwerking nog in de lucht”, zei Goris, die ruimte kreeg om de BLN-leden toe te spreken. “Er heerste een ongezonde stemming, waarin de verschillen te veel werden uitvergroot en de verdeeldheid werd gecultiveerd. Dat was niet goed. Er komen zo veel thema’s op ons af en we moeten snel kansen kunnen pakken. We zijn één branche, moeten met één sterke stem spreken. We maken van dezelfde vaarwateren gebruik en hebben last van dezelfde bruggen in Duitsland. Europees werken we al samen in het IWT-platform en zijn we elkaar aan het versterken. We hebben elkaar gevonden en dat voelt goed. Wij geloven in het geïntegreerde model." van Infrastructuur en Waterstaat, die ook op de vergadering sprak. “Laten we samen invulling geven aan een plan met operationele en concrete doelen. De binnenvaart mag zich meer laten zien en minder bescheiden zijn.” KNRM: toch geen nieuwe post aan Gooimeer De KNRM heeft besloten om de plannen voor één, nieuwe uitrukpost aan het Gooimeer te laten varen. Huizen en Blaricum gaan daarmee alsnog niet samen. Er is geconstateerd dat niet voldaan kan worden aan de eisen van een nieuwe locatie, en evenmin aan een kostenneutrale samenvoeging. Daardoor is het plan voor een nieuw reddingstation Gooimeer niet realiseerbaar. De langetermijnambitie om tot één uitrukpost te komen voor Huizen-Blaricum is daarmee van de baan. De KNRM gaat, met een interne herstructurering, terug naar de situatie zoals die vóór 2017 was. De uitvoering neemt men direct ter hand. Met dit besluit hoopt de KNRM een einde te maken aan de discussies van de afgelopen tijd en de hulpverlening op het water voor de toekomst veilig te stellen. 19 november 2019 Sprookje Als deze regering de maximumsnelheid niet had verlaagd, hadden de bouwvakkers met de Kerst zonder werk gezeten omdat geen huizen meer mogen worden gebouwd. De echte dreiging kwam vorige week als een aapje uit de mouw van de premier toen hij onderbouwde waarom hij besloten had tot deze ‘rotmaatregel’ (zijn woorden): “Als mensen met de Kerst thuiszitten omdat ik vast wil houden aan die 130, zou ik mijzelf niet in de spiegel kunnen aankijken.” Ja daar moet je inderdaad niet aan denken. Dan maar een rotmaatregel. Het economische argument is duidelijk: werkgelegenheid. Niet ‘schoner’, dat hoeft niet voor Rutte, want hij vraagt elke dag aan zijn spiegel: “Spiegeltje, spiegeltje aan de wand, wie is de schoonste in het land?” Net als de Boze Koningin in Sneeuwwitje gelooft de premier in sprookjes en denkt werkelijk dat het de spiegel is die hem steeds bevestigend beant woordt, terwijl dat natuur lijk de ja-knikkende ambtenaren van de Rijksvoorlichtingsdienst zijn die hem wel een spiegel voorhouden maar verzuimen de kop van de struisvogelpremier uit de PFAS te trekken. Dat in Nederland benzine- en (vooral) dieselauto’s op een beperkt deel van de snelwegen wat minder hard racen, scheelt één procent stikstofuitstoot. Dat lijkt weinig – wat is nou één procent – maar het is tegelijk bizar dat hardrijden zo vervuilt. Dat een vrrrroempartij de schoonste van het land kan zijn, is dus echt een sprookje. Het wordt wat duidelijker als je alleen naar de stikstofoxiden (NOx) kijkt – dan valt namelijk de veeteelt af want koeien laten toch vooral ammoniak vliegen – en dan kun je fijn (diesel)auto’s en de bouw met elkaar vergelijken. Dus mag je weer huizen bouwen als je het gaspedaal wat minder hard intrapt. In de binnenvaart hoef je niet zachter te varen of zuinig of elektrisch om veel minder stikstofoxiden te produceren. Voortvarende ondernemers hebben al aangetoond dat je bij bestaande motoren heel goed met toegevoegde technieken de uitstoot van NOx met 90 procent omlaag kunt brengen. Kijk, dat zijn nog eens percentages en dat zijn geen sprookjes van Moeder de Gans. Ook al zou de hele binnenvaart met overheidssteun die nageschakelde technieken toepassen, dan nog is dat voor de overheid een investering die volledig in het niet valt bij de plannen om de boe ren uit te kopen. Laat het RIVM nou eens uitrekenen hoeveel wegen je aan mag leggen als de binnenvaart vrijwel geen NOx meer uitstoot. Wegen waarvoor de bouwstoffen milieuvriendelijk over water worden aangevoerd. En waarop alleen elektrisch mag worden gereden. Dat is wel slikken voor de VVD, want elektrische auto’s doen geen ‘vrrroem’. OK, misschien voorlopig een droom, maar geen sprookje. EÉN POT NAT door Michel Gonlag

Binnenvaartkrant