Views
1 year ago

2019-24

 • Text
 • November
 • Binnenvaart
 • Jaar
 • Schip
 • Schepen
 • Nieuwe
 • Onze
 • Tijd
 • Gaat
 • Weer

24 19

24 19 november 2019 Gummi lager op maat gemaakt gumeta – uw specialist voor rubberen lagers • Complete levering volgens tekening • Kostenbesparende nieuwe coating van gebruikte en beschadigde lagers • Aanpassing aan alle inbouwinstallaties, ook in gesplitste uitvoeringen • Goede referenties • Op korte termijn beschikbaar GUMETA H. Maes GmbH | Südstr. 9 | D-66780 Rehlingen-Siersburg Tel. + 49 (6835) 3094 | Fax + 49 (6835) 670 57 | E-mail: info@gumeta.de www.gumeta.de www.klimaatservice.nl post@klimaatservice.nl Nijverheidsstraat 31, Hardinxveld-Giessendam T.: (+31) 184 613911 KLANTGERICHT ONTWERP Als het nieuwbouw van schepen betreft leveren we geen half werk. Wij bouwen en begeleiden van casco tot oplevering, van A tot Z. In overleg met de klant wordt het schip vormgegeven en verzorgen we tot in detail het interieur. Hoogwaardige toepassing van techniek bij voortstuwing, klimaatbeheersing, elektronica en sanitaire voorzieningen, biedt de garantie dat het schip aan alle eisen voldoet. Uiteraard binnen de gestelde levertijd. Hardinxveld-Giessendam T +31 (0)184 - 676 140. www.breejen-shipyard.nl

25 19 november 2019 Nieuw boek van 97-jarige Jac. Linssen: ‘Spelen in blessuretijd’ Scheepsbouwer blijft schrijven Na een bewogen carrière als scheepsbouwer tekende auteur Jac Linssen (97) uit Maasbracht de streekgeschiedenis op in boeken als Maasbracht tussen stoffige steenkool en schoongewassen grind en Driekwarteeuw Zuidwestenwind. Over het schepenkerkhof schreef hij een roman: Harmke, de scheepsjongen. In zijn nieuwste boek, Spelen in blessuretijd beschrijft hij de haven van Maasbracht met al zijn ervaringen. Jac Linssen zit in de Maaslandzaal van het Maas Binnenvaartmuseum en zegt over zijn nieuwe boek: “Het is pikant. In de zin van dat ik het niet eens was met de gang van zaken in de vroegere gemeente Maasbracht wat betreft de regels en voorschriften en de uitgifte van vergunningen. Ik geef je een voorbeeld: hoe de lokale overheid omging met de aanleg van de industriehaven in Maasbracht. Dat duurde een eeuwigheid. Zeven jaar duurde het voordat die haven klaar was." "Ik had het burgemeester Ewalds voorspeld. In die tijd had ik een nevenvestiging aan de Bunkerhaven. In een aantal columns heb ik beschreven hoe het niet moest. Om zodoende Maasbracht een spiegel voor te houden en hoe het had dienen te gebeuren.” Overleden “Een tijdlang was ik met het schrijven van dit boek gestopt, doordat mijn vrouw overleden was. Dat duurde ongeveer een jaar. Daarna kwam ik tot de conclusie dat ik het boek moest afmaken." "Eerst alleen voor mijn kinderen. ’s Nachts speelde het schepenkerkhof weer door mijn hoofd. Het hield me intens bezig… De evacuatie van de schippers. Ze waren ten einde raad. En hoe ze na de oorlog hun best deden om er weer bovenop te komen." "Dat gegeven zette me weer aan het schrijven. Zoals oudschipper Willem Kleinstra het verwoordde: ‘We leven nog en beginnen opnieuw!’” “Ik heb als titel gekozen voor ‘Spelen in blessuretijd’, omdat het meerdere keren erin voorkomt. De ondertitel van het boek luidt ‘als de ouderdom toeslaat’. Ik voelde mij ouder worden, toen ik dit boek schreef." "Desondanks voel ik me een bevoorrecht mens met mijn 97 jaar en een gezond verstand. Ik beoefen mijn bezigheden als historicus en schrijver al ruim dertig jaar. Het schrijven gaat mij nog goed af en is van grote invloed geweest op mijn leven.” Paradijs “In mijn boek geef ik aan dat het in het ‘paradijs’ Nederland minder goed gesteld is dan ons wel eens voorgehouden wordt. Neem nou de ambachtsscholen die dertig jaar geleden opgeruimd zijn. Sieb Houben en ik hadden in 1968 hout- en metaalbewerkingsmachines op de lts van Maasbracht geplaatst. Het was een mooi ingerichte ambachtsschool. Toch afgedankt en afgeschreven.” “Het is te idioot om te zeggen dat ze tegenwoordig werken met lieden met twee linkerhanden. En veel te weinig personeel in bouw en fabrieken." "Dertig jaar geleden zei een minister dat het allemaal niet meer hoefde: ‘Ambachtslieden halen we wel uit het buitenland.’ Die jongens van 1968, die wij opgeleid hebben op de ambachtsschool, zijn goede vaklui en gaan nu met pensioen." "Voor een secuur werkend bedrijf als Linssen Yachts is dat een regelrechte ramp, want jonge vaklui worden niet meer opgeleid.” Bergingsploeg Jac Linssen heeft zich afgewend en staart door het raam naar de haven. “Ik zie het schepenkerkhof nog altijd voor me. Schippersfamilies met twee of drie kinderen moesten hun schip en thuis ontvluchten. Eerst vonden zij een tijdelijk onderkomen langs de waterkant. In de evacuatietijd verder naar Montfort. Daar was meer plaats op de boerderijen. Maasbracht zat tjokvol met vluchtelingen. Duizend mensen waren erbij betrokken.” “Deze gebeurtenis heeft mijn hele leven beheerst. Omdat het een ramp was die ik niet meer voor mogelijk had gehouden, zo tegen het einde van de oorlog. Het emotioneert me nu nog. Ik wist niet wat ik zag. Wat gebeurde daar in de haven van Maasbracht?” “Het schepenkerkhof is nooit meer uit mijn gedachten geweest. Te pas en te onpas dook het weer op.’’ ‘’Ik had in die tijd het voornemen om architect te worden. Het liep echter anders toen Sieb Houben me aanstelde als hoofd van de bergingsploeg bij het schepenkerkhof." "Toen ik twee jaar later met de berging van schepen klaar was, kwam bij mij de gedachte op: ‘Ik ga in de scheepsbouw.’ Een branche waar ook ontwerpen gemaakt worden.” Spelen in blessuretijd is verkrijgbaar bij boekhandel Bruna, het Maas Binnenvaartmuseum en supermarkt Schulpen in Maasbracht. Het boek kost 12,50 euro. Duitse groenen pleiten voor evenwicht tussen binnenvaart en spoor Tijdens een rondleiding in het technologiecentrum voor de scheepvaart (DST) in Duisburg waarschuwde Cem Özdemir, voorzitter van de vervoerscommissie in het Duitse parlement, dat het spoorvervoer de binnenvaart niet mag kanibaliseren. Het groene parlementslid Claudia Müller pleitte voor meer financiële prikkels om de binnenvaartvloot te vergroenen. De parlementariërs bezochten Duisburg op uitnodiging van de Vereniging voor Europese Binnenvaart en Vaarwegen (VBW). Ze discussieerden met verladers en vertegenwoordigers van de binnenvaart en binnenhavens over vlootmodernisering, versnelde infrastructuurmaatregelen en de digitalisering van de binnenvaart en vaarwegen. Dialoog over de Rijn VBW-vicevoorzitter Niels Anspach (BP Europa) en VBW-bestuurslid Joachim Schürings (thyssenkrupp Steel) legden de nadruk op de modernisering van de infrastructuur. Voor de industrie langs de Rijn en de West-Duitse kanalen is dit van groot belang om ook in de toekomst rendabel in Duitsland te kunnen blijven draaien. Anspach en Schürings pleitten voor een snellere realisatie van infrastructuurprojecten. “Ook moeten we de dialoog opstarten met de politiek, het bedrijfsleven en milieuorganisaties over het weerbaar maken van de Rijn tegen de klimaatverandering.” Te eenzijdig De parlementariërs werden er ook op gewezen dat het halveren van de vergoedingstarieven op het spoor in Duitsland ten koste van de binnenvaart is gegaan. De Bondsregering legt in haar Klimaatprogramma te eenzijdig de nadruk op spoorvervoer. Volgens Özdemir moet de politiek de juiste signalen zetten. Met als doel minder goederen via de weg en meer via het water te vervoeren. “Om de transitie in de vervoerssector te laten slagen, is het belangrijk dat het spoorvervoer de binnenvaart niet kanibaliseert. Spoor en binnenvaart moeten elkaar aan kunnen vullen.” Prikkels voor vergroening Tijdens de rondleiding in het DST kregen de parlementsleden onder andere de vaarsimulator te zien en werden ze bijgepraat over de geplande pilot met autonoom varen. Ook projecten over waterstof en elektrische motoren in de binnenvaart kwamen aan de orde. Claudia Müller was onder de indruk: “Binnenschepen vervoeren op duurzame, betrouwbare wijze grote goederenvolumes. Het is belangrijk dat de sector een bijdrage kan leveren aan de klimaatdoelstellingen. De afgelopen jaren zijn op dit gebied al veel maatregelen omgezet. Om de vloot te kunnen verjongen en vergroenen zijn meer financiële prikkels nodig.” Vlnr: Niels Anspach (BP Europa), Thomas Groß (Hülskens Wasserbau), VBWvoorzitter Patricia Erb-Korn, Klaus Poepsel (MTU Friedrichshafen), Cem Özdemir (Bündnis90/ Die Grünen), Volker Seefeldt (HTAG), Joachim Schürings (thyssenkrupp Steel), Claudia Müller (Bündnis 90/ Die Grünen), Wolfgang Nowak (IMPERIAL), Erik Schultz (Koninklijke BLN-Schuttevaer), Andreas Dicke (BAVARIA), Marcel Lohbeck (VBW), Roberto Spranzi (DTG), Jan Hinterlang (VCI NRW). (foto VBW)

Binnenvaartkrant