Views
1 year ago

2019-24

 • Text
 • November
 • Binnenvaart
 • Jaar
 • Schip
 • Schepen
 • Nieuwe
 • Onze
 • Tijd
 • Gaat
 • Weer

18 19 november

18 19 november 2019 Ketelbinkie: De meest compacte oliegestookte (combi) ketel voor aan boord. • kinderlijk eenvoudig • compact • degelijk, duurzaam en veilig • met perfecte service Vanaf € 2.270,79 excl. BTW 9,5 kW 17 kW 25,7 kW Ook complete installatie mogelijk www.maritimebooster.nl Jan van der Heijdenstraat 1 3281 NE Numansdorp T 088-1180800 E info@maritimebooster.nl BUYCK TECHNIEK B.V. √ VOLVO PENTA officieel bedrijfsvaart dealer √ 2 STEVENDOKKEN 12 m tussen beunen √ Inbouw en herstelling boegschroeven, stuurinstallaties, motorinstallaties diverse merken, aslijnen, etc. √ SPECIALIST SCHROEVEN – eigen hersteldienst met jarenlange ervaring √ BOUW, ONDERHOUD en HERSTELLING diverse vaartuigen – eigen helling tot 50 m √ DRAAI- en FREESWERKEN in eigen werkplaats – schroefassen, roerkoningen, etc. HYDRAULIEK en slangenservice ONTWERP INSTALLATIE REPARATIE Buyck Techniek is gespecialiseerd in het ontwerpen, leveren, installeren en repareren van alle voorkomende hydraulische installaties voor scheepvaart & industrie. Buyck Techniek is gevestigd op een gunstige plaats gelegen tussen de grote havens van Antwerpen, Rotterdam en Moerdijk. 0167 - 52 45 65 | HEIJNINGEN | INFO@BUYCKTECHNIEK.NL | WWW.BUYCKTECHNIEK.NL Havenlaan 84 B-9060 Zelzate T 09/345.61.71 F 09/345.61.47 info@carronmarine.be www.carronmarine.be

19 19 november 2019 PFAS-norm is bedreiging voor de hele keten DOOR CHRIS VAN LOON Stikstof en PFAS: begrippen die plotseling in het nieuws kwamen, zo lijkt het. Voor beide geldt echter dat de problematiek al tijden speelt en dat ook al langer over oplossingen wordt nagedacht. Maar nadenken is niet voldoende; er moet snel gehandeld worden om schade aan de hele economie te voorkomen. Het PAS (Programma Aanpak Stikstof) bestaat al vier jaar en moet Natura 2000-natuurgebieden beschermen door het beperken van stikstofoxiden en ammoniak in de bodem. In mei 2019 werd het gebruik van dit programma in vergunningen door de Raad van State ongeldig verklaard zodat de vergunningen werden ingetrokken… De stikstofcrisis was een feit. Daar kwamen de problemen met PFAS (poly- en perfluoralkylstoffen) nog overheen. Het is een verzamelnaam voor fluor- en alkylverbindingen die in meer dan 6.000 stoffen voorkomen en al meer dan zestig jaar worden toegepast in onder andere teflonpannen, regenkleding, bakpapier en zelfs cosmetica. Bij de productie van het basisproduct ontstaan afvalstoffen die op allerlei manieren in het milieu terechtkomen. Een bekende vertegenwoordiger van deze groep stoffen is GenX, onder andere gebruikt door Chemours in Dordrecht bij het produceren van teflon. Het geloosde afvalwater bevatte PFAS en kwam op die manier in de voedselketen en in lage concentraties zelfs in drinkwater terecht. Dat is de afgelopen jaren gemeten, maar er is weinig tot niets aan gedaan om de waarden te verminderen. Probleem van deze stoffen is dat ze ‘eeuwig’ zijn; ze breken niet of nauwelijks af en stapelen. In de natuur en ook in ons lichaam. Het is daarom van belang dat de overheid optreedt; concrete maatregelen zijn noodzakelijk om de vervuiling door PFAS snel terug te brengen naar nul. Maar hoe om te gaan met grond en waterbodems die reeds vervuild zijn? Dat is het lastigste aan deze problematiek, Mts Manu Forti versterkt vloot Binnenlloyd Maastricht Sinds september vaart bij Binnenlloyd voormalig vrachtschip Manu Forti rond als siloschip. Binnenlloyd en Carpe Diem Shipping lieten de ombouw van het schip uitvoeren door Asto Shipyard in Raamsdonksveer. Binnenlloyd is opgericht in 1985 en een logistiek dienstverlener die gespecialiseerd is in vervoer, opslag en expeditie van poedervormige droge bulkgoederen. Wat begon met één siloschip is in ruim dertig jaar uitgegroeid tot een moderne vloot van achttien gespecialiseerde, zelflossende want er moet genormeerd, gemonsterd en gehandhaafd worden. Te streng De schoen wringt vooral door de afspraken in het (Tijdelijk) Handelingskader voor hergebruik van PFAS-houdende grond en baggerspecie. De toegestane norm voor PFAS is sinds 1 oktober 2019 slechts 0,1 microgram per kilo voor landbouw en natuur. Eén microgram is een miljoenste gram. Boven deze norm zijn grond en baggerslib vervuild en mogen ze niet verplaatst worden. Bovendien geldt het principe: geen vervuilde grond over schone grond. Veel deskundigen achten deze norm veel te streng. Op dit moment wordt gewerkt aan het in kaart brengen van de betreffende bodems. Het spreekt voor zich dat de PFAS-problematiek niet alleen grote gevolgen heeft voor de grond-, weg-, en waterbouw (GWW) en in het kielzog daarvan de overslag- en transportketen. De hele Nederlandse economie wordt geraakt. Binnenvaart In het vervoer van bouwstoffen en baggerslib speelt binnenvaart de hoofdrol. Ongeveer een kwart van de vervoerde lading via de binnenvaart betreft zand, grind, en (wegen)bouwmateralen zoals puingranulaat of bims. Ook bij binnenlandse baggerprojecten en het transport van ophoogzand naar grote infrastructurele werken is de binnenvaart vrijwel altijd betrokken. Dit gespecialiseerde vervoer per schip wordt nu merkbaar getroffen. Minder vraag bij opdrachtgevers is direct minder vraag naar scheepsruimte. “Ik merk het meteen aan teruglopende opdrachten en ik krijg regelmatig annuleringen”, zegt een bevrachter die dagelijks voor dertig tot veertig schepen lading bemiddelt. “PFAS heeft nog meer negatieve invloed dan de stikstofcrisis. De terugloop in het ladingaanbod is nu al zeker 30 procent. Het meest merkbaar bij het vervoer van ophoogzand en baggertransporten. Aannemers zijn voorzichtig omdat onzekerheden zich opstapelen.” siloschepen. Het vaargebied beslaat Nederland, België, Duitsland en Noord-Frankrijk. (foto Chris van Loon) Uitgesteld De urgentie is groot; er moet zo snel mogelijk een oplossing komen: een andere normering of een noodwet om tijd te winnen om die soepeler norm te realiseren. Een woordvoerder van een middelgrote aannemer in de GWWsector geeft desgevraagd aan dat de problemen groot zijn: “Wat we vooral merken is dat er een grote terugloop zit in aankomende aanbestedingen. Dat loopt in de honderden miljoenen. Vanwege zowel de PAS (Stikstof) als PFAS worden werken uitgesteld, op de plank gezet of geheel niet aanbesteed. Zelfs lopende werken worden on-hold gezet. Hierdoor is er veel minder werk in uitvoering en zal er de komende maanden nog minder te doen zijn in de aannemerij. Pneumatisch transportsysteem Alle schepen zijn voorzien van een volledig gesloten (weersonafhankelijk) pneumatisch transportsysteem waarmee op efficiënte, effectieve en duurzame wijze gelost kan worden tot in de silo van de klant. De belading van de goederen is mogelijk via beladingsbalg, silobulkwagen, silobulkwagon of met behulp van een pneumatisch systeem. Met het goed doordachte pneumatisch transportsysteem kunnen bulkproducten in grote hoeveelheden over lange afstanden worden getransporteerd – en dat met een beperkt luchtvolume. Door ontwerp, ontwikkeling en onderhoud in eigen hand te houden hebben ze bij Binnenlloyd grote expertise opgebouwd. De schepen behoren tot de modernste in hun soort. Binnenlloyd kan eveneens aanvullende diensten bieden. Zoals wegtransport met silobulkwagens, opslag in silo’s en zeetransport door gespecialiseerde coasters. Het mts Manu Forti is het achttiende schip in de vloot van Gevolg hiervan: minder transport en dus minder werk voor schepen en de gehele sector.” “Schoon zand wordt ook schaarser, hierdoor stijgt de prijs en worden partijen van veel verder gehaald. Iets wat in een paar gevallen positief kan zijn voor schippers, maar voor de PAS (stikstof) zeer slecht is. Voor het transport van (ophoog)zand per schip maar vooral voor baggerprojecten is PFAS echter het grootste obstakel.” Maatregelen In de ons omringende landen doen ze het volgens de woordvoerder beter. “Er is besef van de noodzaak tot handelen, maar de deur wordt niet dichtgegooid. In Duitsland moet PFAS wel meegenomen worden in onderzoeken, maar hoef je er niet op te toetsen Binnenlloyd en het derde schip in de vloot van Carpe Diem Shipping. Het schip meet 84,90 bij 9,60 meter en heeft een laadvermogen van 1.472 mton verdeeld over acht ladingtanks (bij een diepgang van 3,18 meter). Optimale loscapaciteit Het geoptimaliseerde ontwerp (met volledig keurmerk) van de ladingtanks, in combinatie met de fluïdisatiebodem en het leidingwerk, zorgt voor de optimale loscapaciteit – zonder residu achter te laten in de ladingtanks bij gereedheid van lossen. De Manu Forti is voorbestemd of rekening mee te houden. Nog niet. In België liggen de normen voor hergebruik een factor 70 hoger.” De binnenvaart heeft dus nog kansen om uit te wijken en andere vaargebieden te kiezen. De keuze wordt echter steeds meer beperkt. Zelfs het varen van strooizout staat mogelijk op losse schroeven. Vorige week presenteerde het kabinet maatregelen tegen de stikstofproblematiek. Het is afwachten hoe dat uitpakt. Voor PFAS werkt het RIVM in opdracht van staatssecretaris Van Veldhoven aan een hogere norm. Daarover moet uiterlijk 1 december duidelijkheid zijn. Het kabinet kondigde al wel aan dat er een noodwet komt waardoor belangrijke infrastructurele projecten, zoals dijkverzwaringen, door kunnen gaan. voor het werk in Nederland, België en het Duitse kanalengebied en wordt zeven dagen per week ingezet. Met dit schip vergroot Binnenlloyd de flexibiliteit en maakt het bedrijf de dienstverlening nog beter passend. Met mts Manu Forti erbij beschikt Binnenlloyd over een gevarieerde vloot, met schepen van 50 bij 6,50 meter met een laadvermogen van 450 mton tot schepen van 86 bij 10,50 meter met een laadvermogen van 1.638 mton. Het mts Manu Forti zorgt voor de ideale gewenste aanvulling van deze vloot, aldus het bedrijf.

Binnenvaartkrant