Views
2 years ago

2019-22 Europort

 • Text
 • Twee
 • Rotterdam
 • Jaar
 • Nieuwe
 • Schip
 • Europort
 • Onze
 • Binnenvaart
 • Oktober
 • Marine

14 VBW wil open debat

14 VBW wil open debat over klimaat VBW-directeur Marcel Lohbeck, VBW-voorzitter Patricia Erb-Korn, Wolfgang Langhoff (BP) en VBW-vicevoorzitter Nies Anspach. (foto VBW) Mts Dintel in de vaart >> Vervolg van pagina 13 Foresta Trading leverde het complete pakket F.T. VICTOR-dienstpompen, twee ballast-/ stripping-ejector, plus een smeeroliehaspelsets en een gasolietrimpomp. W & O Europe leverde de afsluiters voor de dekleidingsystemen, het ballastsysteem en de machinekamer. Berg Maritieme Meetsystemen is verantwoordelijk voor de meet- en alarmsystemen voor de ladingtanks en gasdetectiesystemen voor de woning en het stuurhuis. Hoogendoorn MBI betimmerde de achterwoning en het stuurhuis. Dat (hefbare) stuurhuis is afkomstig uit de werkplaats van 22 oktober 2019 Kampers Shipyard. Binnen draait in de lessenaar het nautisch pakket, dat samen met het camerasysteem, de airco-installatie, satellietsysteem, tankmeetsysteem, de ECDIS Inland Viewer (Tresco Navigis), en AIS-installatie door Werkina Werkendam verzorgd is. Dat bedrijf nam ook de complete elektrische installatie, inclusief 2-draads databesturing, monitoringsysteem met touchscreenbediening, op zich. WindeX Engineering was daarbij verantwoordelijk voor de airconditioning en de overdrukinstallatie. GeMa Services deed de complete conservering inclusief de levering van het verfpakket. Lloyd’s Register zorgde voor de classificatie. Tijdens het jaarlijkse banket van de Vereniging voor Europese Binnenvaart en Vaarwegen (VBW) in Duisburg heeft VBW-voorzitter Patricia Erb-Korn gepleit voor een open en zakelijk debat over de klimaatverandering. Wolfgang Langhoff van BP Europe spoorde overheden aan om naast elektromobiliteit ook in te blijven zetten op alternatieve, duurzame brandstoffen. De heisa rond de jonge klimaatactiviste Greta Thunberg laat volgens Erb-Korn zien hoe gepolariseerd de maatschappij inmiddels is als het gaat over maatregelen om de negatieve gevolgen van de klimaatverandering te beperken. Via social media is onlangs een foto verspreid van een auto met daarop de spreuk: “Life is greater without Greta”. Erb-Korn vindt dit een zorgwekkende ontwikkeling. Klimaatpolitiek, een complex terrein met veel belanghebbenden en conflicterende belangen, verdient volgens haar een open en zakelijk debat. “We kunnen ons niet afsluiten voor de activiteiten van onder anderen Greta Thunberg en moeten inzien dat zij geen radicaal programma willen doorvoeren. Ze herinneren ons alleen aan de klimaatafspraken die we zelf in Parijs hebben gemaakt. Anderzijds moeten milieuactivisten begrijpen dat klimaatpolitiek niet alleen over milieubescherming gaat. Ook zaken als werkgelegenheid en het creëren van toegevoegde waarde spelen een rol.” 8-punten-programa Als wetenschappelijke brancheorganisatie ondersteunt de VBW de politieke ambitie om meer goederen van de weg naar de vaarwegen over te hevelen. De vereniging heeft de afgelopen tijd onder meer adviezen geformuleerd om de vergroening van de Duitse binnenvaartvloot en vaarwegprojecten in Duitsland te versnellen. Een nieuwe multidisciplinaire werkgroep gaat het komende jaar voorstellen uitwerken om het systeem schip-vaarweg-havens te versterken in tijden van laag en hoog water. Dit moet helpen bij het omzetten van het Duitse 8-punten-plan voor de Rijnvaart en tot pragmatische oplossingen leiden. Bevoorrading Gastspreker Wolfgang Langhoff prees namens BP Europa en het Mineralölwirtschaftsverband de inzet van de VBW voor de binnenvaart en de vaarwegen. De chemie en aardolie-industrie zijn voor de economische slagkracht van Duitsland erg belangrijk. Veel aardolie- en (petro)chemische bedrijven zitten langs de Rijn en de West- Duitse kanalen. Ze zijn aangewezen op een sterke binnenvaart. BP vervoert zo’n 28 procent van zijn goederen via het water. Alleen al op het Rijn- Herne-kanaal is dit 6 miljoen ton per jaar. Tijdens de laagwaterperiode in 2018 konden BP-tankstations tijdelijk niet of nauwelijks worden bevoorraad. “Hierdoor is het belang van de binnenvaart ook doorgedrongen tot het breed publiek”, aldus Langhoff. Alternatieve brandstoffen Chemie- en oliebedrijven in Duitsland staan dan ook achter het Masterplan Binnenvaart en het 8-punten-programma voor de Rijnvaart. Beide plannen moeten volgens Langhoff wel snel worden gerealiseerd. Hij vroeg de politiek met open blik te blijven kijken naar technologische vraagstukken. Niet alleen inzetten op elektromobiliteit, maar ook blijven investeren in onderzoek naar alternatieve en duurzame synthetische brandstoffen, biobrandstof en waterstof. Doelgerichte milieubescherming is volgens Langhoff niet haalbaar zonder verdere energiebesparing en efficiency in alle sectoren, een sterk openbaar vervoersnet en een modal shift naar vaarwegen en spoor. Nog klein plusje bij overslag Rotterdam In de Rotterdamse haven is in het derde kwartaal 112,4 miljoen ton goederen overgeslagen. In de eerste negen maanden van 2019 bedroeg de overslag zodoende 353,5 miljoen ton. Dat is 1 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar. De volumegroei is vooral te danken aan containers, ruwe olie, LNG en biomassa. Minder overslag was er bij kolen en minerale olieproducten. Allard Castelein, CEO van het Havenbedrijf Rotterdam: “In het derde kwartaal zagen we opnieuw gezonde groei bij containers, een van de strategische speerpunten van het Havenbedrijf. Zorgelijk is evenwel dat de relatie tussen grote handelsblokken in de wereld gespannen blijft, evenals de aanhoudende onzekerheid over de invoering van handelstarieven na Brexit.” De overslag van containers in tonnen was tot en met het derde kwartaal 3,3 procent hoger dan vorig jaar (3,8 procent in TEU gemeten). De groei vond vooral plaats in het eerste halfjaar. In het derde kwartaal vlakte de groei af. Dit werd veroorzaakt door een algehele groeivertraging van de wereldhandel en een daling van shortsea-volumes naar de oostelijke Middellandse zee. Overig stukgoed groeide tot en met het derde kwartaal met 4,4 procent. Dit was een toename bij verschillende conventionele markten, zoals aluminium, staal en papier. Ook zware lading en speciale projecten zorgden voor meer tonnen. Daartoe behoorden ook de casco’s voor binnenvaartschepen die deze zomer arriveerden. Tot en met het derde kwartaal werd 55,9 miljoen ton droog massagoed overgeslagen. Dat is 1,4 procent minder dan vorig jaar. IJzerertsoverslag vertoonde een plus van 2 procent. Die groei vond vooral plaats in het eerste halfjaar. De haperende economie in Duitsland zorgde in de laatste maanden voor minder overslag. Staalondernemingen waren afwachtend met het aanvullen van hun voorraden. De belangrijkste oorzaak hiervan ligt in de inzakkende automobielproductie. Rembours exit vanaf 2020 Je bent met de auto onderweg naar je bestemming en je navigatie geeft aan dat je er over dertig minuten zult zijn. Helaas doemt in de verte een matrixbord op boven de weg dat aangeeft dat er wegens wegwerkzaamheden een rijbaan is afgesloten en dat er een file is ontstaan. Dit kan heel vervelend zijn als je GESABBEL Dit is een rubriek van de Stichting Afvalstoffen & Vaardocumenten Binnenvaart ergens op tijd moet zijn. Wat ga je doen? Sluit je aan in de file en accepteer je dat je later op je bestemming aan komt of ga je op zoek naar een alternatieve route? Wie iets wil vervoeren kan dat in Nederland via talrijke wegen doen; via de weg, het spoor, het water en door de lucht. Wil je vaker iets vervoeren, dan is het fijn als je de weg weet te vinden die voor jou het beste werkt. Wat als het anders loopt dan gepland? Met die vraag had de SAB onlangs te kampen. Het aanvragen van handelingen met betrekking tot vaardocumenten kan op drie manieren: per post, via de webshop en op afspraak aan de SAB-balie. Wordt je pakket via de post toegestuurd, dan krijg je de bestelling aangetekend of onder rembours toegestuurd, naargelang de wijze waarop de aanvraag door je is gedaan. Het versturen van de aangetekende stukken blijft ongewijzigd bij een aanvraag via de webshop. Er is echter een grote wijziging gaande met de rembourszendingen. Dit heeft betrekking op alle aanvragen die per post worden ingediend. De SAB is via een zijroute binnen ’Post NL’ ten ore gekomen dat de rembourszendingen vermoedelijk per 1 januari 2020 ophouden te bestaan. Mogelijk zal dit al eerder plaatsvinden. Dit zou betekenen dat er alleen nog maar via de webshop besteld en betaald zou kunnen worden. Omdat niet iedereen kan c.q. wil internetbankieren, is de SAB versneld op zoek gegaan naar een vergelijkbaar alternatief. Doe je vanaf 1 januari 2020 een aanvraag per post, dan is de routing als volgt: - de aanvraag komt per post binnen - je ontvangt een bevestigingsmail van de binnenkomst van de aanvraag - jouw aanvraag wordt verwerkt en de bestelling klaargezet - je ontvangt een factuur met het verzoek om te betalen - na binnenkomst van de betaling wordt de bestelling verstuurd In de mail met het betaalverzoek vind je de diverse mogelijkheden om de factuur te betalen, bijvoorbeeld door een bankoverschrijving, iDeal of creditcard. Er hoeft dus niet meer te worden betaald aan de postbode en de verzendkosten zijn iets lager.

15 22 oktober 2019 KNRM-stations Huizen en Blaricum gaan samen DOOR EVERT BRUINEKOOL De Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij heeft besloten dat de stations Huizen en Blaricum in de komende drie jaar worden samengevoegd op een nieuwe locatie. “De kogel is door de kerk”, stelt KNRMwoordvoerder Kees Brinkman. De twee reddingstations zijn ontstaan vanuit de twee reddingsbrigades, in Huizen (2004) en Blaricum (2012). De 185 hulpverleningen en reddingen per jaar worden uitgevoerd door 57 vrijwilligers. “De wens om de twee uitruklocaties van Huizen en Blaricum te wijzigen naar één locatie met een gezamenlijke vrijwilligersbemanning bestaat al zeven jaar”, stelt Brinkman. Ook zal er van de Reddingsbrigade gescheiden worden. Zij zitten gezamenlijk in een pand in Huizen. Het is niet alleen kosten efficiënter, maar levert ook een betere verdeling op van beschikbare vrijwilligers.” De plannen voor samenvoeging stuiten al zeven jaar op interne weerstand bij de KNRM-stations, waardoor de samenvoeging niet van de grond kwam zonder een rigoureuze keuze door de KNRM. In de wandelgangen blijkt er inderdaad weerstand te zijn bij een aantal mensen die in het complexe operatiegebied actief zijn. Sommigen voelen het samenvoegen als dolkstoot in de rug. Frisse start “Het wordt een frisse nieuwe start op termijn met een nieuw reddingsstation dat Gooimeer gaat heten, met een nieuwe ploeg vrijwilligers. Bestaande en nieuwe vrijwilligers kunnen zich daarvoor aanmelden, waarna een selectieprocedure zal starten”, vertelt Brinkman. “De inzetbaarheid van de reddingstations in Huizen en Blaricum gaat voorlopig verder (archieffoto E.J. Bruinekool Fotografie) onder de bestaande structuur.” Ralf van Vegten, woordvoerder van de stations Huizen en Blaricum, bevestigt dat de meerderheid van vrijwilligers blij is met deze stap en door wil gaan met een frisse start: “Wij staan ten dienste aan het belang van redden en helpen van de watersporter in nood.” Jacob Tas, directeur van de KNRM, zegt hierover: “De verschillen van mening en de blijvende weerstand bij een deel van de vrijwilligers brengen de operationele inzetbaarheid van de reddingstations in gevaar. Ik heb geen andere keuze dan binnen afzienbare tijd te starten op een nieuwe plek met een enthousiaste groep vrijwilligers, die zonder de historische ballast van de laatste vijftien jaar de schouders er weer onder wil zetten. Watersporters en beroepsvaart verdienen een goed functionerend reddingsstation in dit drukke vaargebied.” Waar het nieuwe reddingsstation gevestigd gaat worden en wat de mogelijkheden zijn, wordt de komende tijd onderzocht door een team van vrijwilligers onder leiding van de plaatselijke commissie van de KNRM. Dit wordt verder besproken met de gemeentes Huizen en Blaricum en de vrijwilligers die nu actief zijn. De KNRM is eigenaar van de boothuizen in Huizen en Blaricum en wil de verhuizing kostenneutraal uitvoeren. Het nieuwe reddingstation blijft de beschikking houden over twee reddingboten, passend bij de uitgestrektheid en de drukte van het werkgebied. Kapitaalvernietiging De Plaatselijke Commissie van de KNRM heeft in een brief van 2 oktober aan de Huizer Reddingsbrigade (HRB) aangekondigd dat er een nieuw KNRM-Station “Gooimeer” komt in plaats van de twee huidige stations. Verder laat ze weten dat er geen combinatie (samenwonen) meer zal zijn met de Reddingbrigades. Het bestuur van de HRB ziet geen reden om uit elkaar te gaan. Ook is er geen aanleiding voor de HRB om het moderne en relatief nieuwe reddingsstation aan de Energieweg te verlaten. “We ‘wonen’ daar al jaren op een operationeel uitstekende plaats qua aanrijden, uitrukken en optimaal functioneren. Het ‘samenwonen’ met de KNRM is prima verlopen. Afstoten van dit gebouw zou een grote kapitaalvernietiging betekenen.” Veel betrokken partijen zijn afwachtend en willen nog niet reageren voor ze alle ins en outs weten. Open dagen, gastcolleges en events Het BVB heeft als belangrijk aandachtsgebied in de werkzaamheden het onder de aandacht brengen van de binnenvaart bij jongeren en andere potentiele arbeidskrachten. Zo benadrukken we de voordelen van het werken aan boord, welke functies er zijn, welke typen schepen, wat het werkgebied is en welke opleidingen je kunt volgen om aan het werk te gaan in de binnenvaart. Dit doen we middels het verspreiden van spreekbeurtpakketten, VOORTOUW Nieuws van het BVB www.bureauvoorlichtingbinnenvaart.nl divers folder- en beeldmateriaal, film, posters en onze VR-bril. Maar ook door aanwezig te zijn op open dagen, beroependagen, carrièrebeurzen en andere evenementen. Dit najaar staan er weer veel activiteiten op de planning op het gebied van arbeidsmarktcommunicatie: Op 31 oktober neemt het BVB deel aan de Dag van de Logistiek in Varsseveld. Hier worden 800 studenten van logistieke opleidingen verwacht. Op 1 november vinden de Techniekspelen in Zwijndrecht plaats. Programmamanager arbeidsmarktagenda Frans van Weert zal hier samen met Vario Shipping de binnenvaart promoten. Dan vindt op 5 november een On Stage vmbo-beroepenfeest plaats in Sneek waarvoor het BVB binnenvaartondernemer Theo Zeldenrust bereid heeft gevonden het beroep matroos in de binnenvaart te gaan promoten. In samenwerking met de Maritieme Academie Harlingen zullen we daaropvolgend op 28 november een Doe Dag organiseren voor de leerlingen die interesse hebben in de binnenvaart. Op woensdag 13 november organiseert het EIC Mainport Rotterdam in Rozenburg, in nauwe samenwerking met het havenen industriële bedrijfsleven, het McPort Event. Centraal staat het brede scala aan beroepen en opleidingen dat haven en industrie te bieden hebben aan jongeren. Het BVB is hier aanwezig om de binnenvaart bij jongeren onder de aandacht te brengen. Er worden die dag circa 500 vmbostudenten van leerjaar 4 verwacht. Op 20 november vindt in de PKChal in Papendrecht een vmbonetwerkbijeenkomst plaats. Dit is een netwerkbijeenkomst met zeventig bedrijven en zo’n 600 leerlingen van het examenjaar vmbo en havo, die ‘leren netwerken’. De netwerkbijeenkomst is een project in het kader van loopbaanoriëntatie en -begeleiding met als doel de leerlingen zich te laten oriënteren op de arbeidsmarkt en zo realistisch mogelijk te laten oefenen met het opbouwen van een eigen netwerk. Het BVB is samen met Bas Struijk van BLN-Schuttevaer aanwezig om de binnenvaart als mogelijke carrièrerichting onder de aandacht te brengen. Op 9 en 10 december vindt in het World Forum in Den Haag de Bekijk-je-Toekomst-Nu-Beurs plaats. Tijdens deze beurs krijgen ruim 4.000 vmbo-leerlingen van beroepsbeoefenaars te horen en te zien wat hun vak inhoudt en welke opleiding je daarvoor nodig hebt. Op die manier kunnen leerlingen hun blik verbreden en meer te weten komen over een beroep. Het BVB zal hier met Frans van Weert en Bas Struijk een beroep in de binnenvaart onder de aandacht brengen, mede middels onze VR-bril met binnenvaartsimulatie om een virtueel kijkje aan boord te geven.

Binnenvaartkrant