Views
1 year ago

2019-21 Opleiding & Carrière

 • Text
 • Samen
 • Gaat
 • Goede
 • Opleiding
 • Schip
 • Jaar
 • Nieuwe
 • Oktober
 • Onze
 • Binnenvaart

2 8 oktober

2 8 oktober 2019 Boxinsider: track & trace voor containers Havenbedrijf Rotterdam heeft de ‘Boxinsider’ ontwikkeld. Via deze applicatie kunnen verladers en expediteurs op elk moment zien waar hun containers zich bevinden. “Als ik online een boek bestel kan ik vrijwel ‘live’ volgen waar het pakketje zich bevindt”, licht presidentdirecteur Allard Castelein toe. “Met Boxinsider presenteren we nu ook voor containers zo’n oplossing." "Door de ontwikkeling van digitale toepassingen maken we onze haven nog efficiënter, veiliger en betrouwbaarder. Oplossingen als Boxinsider zijn daar mooie voorbeelden van en sluiten daarmee naadloos aan op onze ambitie om ’s werelds smartest port te zijn.” Tijdrovend Verladers, expediteurs en andere gebruikers verzamelen nu doorgaans nog handmatig informatie via diverse websites over waar hun containers zich bevinden. Dit is tijdrovend en foutgevoelig en kan tot planningsfouten leiden, met potentieel kostbare consequenties. Met de Boxinsider is dat niet meer nodig. Op basis van statusinformatie van containerschepen en inland en deepsea terminals kunnen containers gevolgd worden: de verwachte en werkelijke aankomst- en vertrektijden van schepen en het lossen en het vertrek van de container bij terminals. Gebruikers worden gewaarschuwd bij vertragingen en verstoringen. Boxinsider werkt als een losse applicatie, maar kan ook via een koppeling geïntegreerd worden met bestaande systemen. ABC Logistics uit Poeldijk behoort tot de eerste klanten. Het bedrijf ondervindt nu al de voordelen van het systeem. “Met Boxinsider kunnen we snel en met minimale inspanning een overzichtelijk beeld vormen van de containers die wij bij de verschillende Rotterdamse terminals verwachten”, aldus accountmanager Remco Verwaal. “Het is echt een heel gebruiksvriendelijke applicatie.” (archieffoto Tekst & Toebehoren) Nieuwe subsidieronde ‘Schone binnenvaart’ EVdB moet Europese sterren schrappen Innovatieve partijen kunnen vanaf vandaag inschrijven op de stimuleringsregeling ‘Schone binnenvaart en duurzame logistiek in Rotterdam’. Deze regeling van het Havenbedrijf Rotterdam verstrekt subsidie aan nieuwe binnenvaartprojecten die leiden tot reductie van brandstofverbruik, broeikasgassen (CO 2 , CH 4 ) en luchtemissies (NOx, PM). Aanvragen kunnen tot en met 10 januari 2020 worden ingediend bij het Expertise- en InnovatieCentrum Binnenvaart (EICB). De stimuleringsregeling staat open voor aanvragen door ondernemingen, publiekrechtelijke organisaties of combinaties daarvan. De maximale bijdrage is 25 procent voor in aanmerking komende onderzoeksprojecten en 75 procent voor projecten die zijn gericht op concrete uitvoering van demonstraties. 500.000 euro Er is in totaal 500.000 euro beschikbaar voor deze ronde van de regeling. Gegadigden hebben tot en met 10 januari 2020 de tijd om een voorstel in te dienen. Vervolgens zal een onafhankelijke Innovatieraad de ingediende voorstellen beoordelen. Rangschikking vindt plaats op basis van het verwachte milieurendement (vermindering brandstofverbruik, broeikasgasemissies en emissies naar de lucht) per euro die in het initiatief geïnvesteerd wordt tot 2025. Bij de beoordeling zal “met extra interesse worden gekeken naar ambitieuze, unieke en innovatieve projecten, die de bestaande state-of-the-art voorbijstreven en de binnenvaart zo ondersteunen bij het behalen van haar klimaatambities”, kondigt het EICB aan. Op die manier wordt rekening gehouden met de Green Deal Zeevaart, Binnenvaart en Havens, waarin de bedrijfstak heeft afgesproken de uitstoot te verlagen. Meer informatie over dit project en de aanvraagdocumenten zijn te raadplegen op www.eicb.nl. Voor vragen of meer informatie over de regeling kan men contact opnemen met Niels Kreukniet: (010) 798 98 30 of info@eicb.nl. De Europese Vereniging van Binnenschippers (EVdB) heeft te horen gekregen dat haar logo, de Europese sterrencirkel met daarin een ankertje, de indruk wekt dat ze een Europese instelling is. Daarom sommeert de Europese Commissie de vereniging om het logo aan te passen. Dit meldde de EVdB vorige week in een persbericht. “Heeft de Europese Commissie niets beters te doen dan ons logo te controleren?” klinkt het bij navraag. “We gebruiken dit logo al sinds het begin; óók in onze communicatie met andere organisaties en Europese instellingen." "Al die tijd heeft niemand er wat over gezegd. Waarom worden we dan nu ineens op de vingers getikt? En gaat men nu ook alle Europese sterrencirkels die je vaak op vrachtwagens ziet staan onderzoeken?” De EVdB laat de zaak uitzoeken door haar juristen en benadrukt dat ze nooit beweerd heeft een Europese instelling te zijn. De organisatie beseft wel dat haar manier van optreden niet overal gewaardeerd wordt. “Blijkbaar zijn we iemand – of het nou een persoon, instelling of vereniging is – zo’n doorn in het oog dat men ons wil afremmen.” De EVdB werd in 2018 opgericht naar aanleiding van de tijdelijke sluiting van de ligplaatsen in de Keulse Rheinauhaven. De vereniging riep haar leden toen op uit protest te toeteren bij het passeren van de Rheinauhaven. Vorige week werd bekend dat de ligplaatsen in Keulen voor schippers op lange termijn beschikbaar blijven. Ook in Mainz liet (en laat) de EVdB van zich horen nadat in de Zollhafen de ligplaatsen definitief plaats moeten maken voor een woningproject aan het water. Port of Amsterdam vindt nieuwe havenmeester binnen eigen organisatie Amsterdam heeft een nieuwe havenmeester: Milembe Mateyo is met ingang van 1 november havenmeester van de hoofdstad, rijkshavenmeester voor het Noordzeekanaal en directeur Centraal Nautisch Beheer. Zij geeft leiding aan de Divisie Havenmeester (DHM), die de nautische taken van Port of Amsterdam uitvoert. Milembe Mateyo is opvolger van Marleen van de Kerkhof, die in juli sectormanager/plaatsvervangend commandant bij Brandweer Amsterdam-Amstelland werd. Ze werkt sinds 2009 voor Port of Amsterdam. Ze is nu hoofd Ruimte en Milieu. Daarvóór was ze achtereenvolgens als leidinggevende van een groep verkeersleiders en sluiswachters en strategisch adviseur bij de Divisie Havenmeester. Verbinder Koen Overtoom, CEO van Port of Amsterdam, zegt: “Milembe is een echte verbinder die met haar kennis en ervaring heel goed invulling gaat geven aan de rol van (rijks-) havenmeester. Wij kennen haar als een gedreven collega met een hart voor de publieke kant van het bedrijf. Zij kent de operatie van binnenuit heel goed en wij zijn dan ook blij met Milembe in deze belangrijke rol.” Zelf zegt de nieuwe havenmeester: “De haven is volop in ontwikkeling en verandert voortdurend. Mijn belangrijkste taak en doel is om in deze constant veranderende havenregio te zorgen voor een veilige, vlotte en duurzame afhandeling van het scheepvaartverkeer. Daarnaast ga ik mij als (rijks-) havenmeester bezighouden met digitalisering van de haven en de kansen die dit biedt. Volgend jaar wordt een belangrijk jaar; ik kijk Milembe Mateyo begint op 1 november als (rijks)havenmeester. (foto Port of Amsterdam) uit naar een goede samenwerking rond SAIL 2020.” Divisie Havenmeester DHM oefent de publieke taken uit van Port of Amsterdam en voor het Centraal Nautisch Beheer. Vanuit die rollen is de havenmeester verantwoordelijk voor een veilige, vlotte en duurzame afwikkeling van het scheepvaartverkeer. Het beheersgebied loopt van 12 mijl buiten de pieren in IJmuiden tot aan de Oranjesluizen in Amsterdam. De Divisie Havenmeester doet dat in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat en de gemeenten Velsen, Beverwijk, Zaanstad en Amsterdam. Er werken circa 180 mensen.

3 Van Nieuwenhuizen: miljard nodig voor vergroening binnenvaart Voor vergroening van de volledige binnenvaart is een miljard euro nodig. Dit vertelde minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat op 3 oktober bij het Nationaal Binnenvaart Congres in de Rotterdamse Diergaarde Blijdorp. Er wordt al een poos gesproken over een Vergroeningsfonds. Concreet is dat fonds nog niet. Van Nieuwenhuizen vertelde na afloop van het congres tegen de Binnenvaartkrant: “Dat is de categorie ‘broedende kip’; dus daar kan ik niet heel veel over zeggen. Maar voor mij is duidelijk dat iedereen er straks van moet kunnen profiteren en niet één of twee grote bedrijven. De hele sector moet er gebruik van kunnen maken. Het is altijd ingewikkeld om zoiets te regelen.” De minister vindt dat de sector iets van de Nederlandse overheid mag verwachten als het om vergroening gaat. “We hebben al geld in Minister Cora van Nieuwenhuizen: Als de binnenvaart op dezelfde voet doorgaat, verliest ze. Blue Road Award voor Shipping Technology De Blue Road Award 2019 is gewonnen door Shipping Technology. Het bedrijf kreeg de prijs voor zijn baanbrekende werk op het gebied van autonoom varen. De prijs werd donderdag 3 oktober uitgereikt aan het slot van het Nationaal Binnenvaart Congres in de Rotterdamse dierentuin Blijdorp. Met ruim 350 deelnemers was het congres uitverkocht. (foto’s Tekst & Toebehoren) de Green Deal zitten en men mag op mij rekenen dat ik voortdurend probeer extra middelen ervoor te krijgen.” Voor onderdelen van de Green Deal is nu 15 miljoen euro beschikbaar. Krachtige toekomst Er moet meer veranderen, vindt de minister. Ze vertelde bij het congres dat in de binnenvaart nieuwe vormen van ondernemen nodig zijn. De binnenvaart moet de slag van schip naar keten maken en meer samenwerking is de sleutel voor een krachtige toekomst, hield ze haar gehoor voor in Blijdorp. Iedereen die ertoe doet in de Nederlandse binnenvaart, was aanwezig op het Nationaal Binnenvaart Congres. Het evenement was georganiseerd door BVB, EICB en BTB en was met ruim 350 deelnemers stijf uitverkocht. Nederland heeft de binnenvaart Tom Boerema (links) en Remco Pikaart ontvingen de prijs uit handen van EICB-directeur Khalid Tachi (rechts). Shipping Technology heeft de black box pro ontwikkeld: een computer waarop alle nautische apparatuur kan worden aangesloten. Die data worden verwerkt in een algoritme waardoor het systeem leert varen. “Je kunt het zien als een kapitein in opleiding”, zei binnenvaartondernemer Remco Pikaart, die oprichter is van Shipping Technology. Bij de jongste tests met autonoom varen presteerde het ‘voorspelmodel’ goed. 80 tot 90 procent van de tijd volgde de virtuele kapitein de correcte koers, vertelde directeur Tom Boerema. De Blue Road Award, die in 2015 voor het eerst werd uitgereikt, is bedoeld om een persoon, bedrijf of organisatie te eren die een verdienstelijke bijdrage heeft geleverd aan de ontwikkeling van de binnenvaart in Nederland. Iedereen kon een kandidaat voordragen. Uit de inzendingen hadden de organistoren van het Nationaal Binnenvaart Congres (EICB, nodig, aldus Van Nieuwenhuizen. “Om op een duurzame en efficiente manier onze goederen te vervoeren, om het dichtslibben van de wegen te voorkomen en onze internationale concurrentiepositie te versterken.” BVB en BTB) drie genomineerden geselecteerd. Naast Shipping Technology waren dat Danser Group (voor de invoering en certificering van een reefer monitoring-systeem) en de varende ondernemer Jan Fernhout van Achterblijven “Op dezelfde voet doorgaan is a losing game. Want ik zie dat de binnenvaart de concurrentieslag gaat verliezen als iedereen op dezelfde voet doorgaat. Verladers zijn geneigd om vooral weer voor de weg te kiezen in plaats van het water. Op het gebied van verduurzaming en digitalisering dreigt de binnenvaart achter te blijven. Begrijpelijk want als je als schipper maar één keer in de dertig, veertig jaar kunt innoveren, krijg je het moeilijk. Een vrachtwagen vernieuwt eens in de pakweg zeven jaar.” Zo’n frequentie is door de hoge investeringen in de binnenvaart niet op te brengen voor ondernemers, besefte Van Nieuwenhuizen. Haar advies: “Het gaat een stuk makkelijker als je dit gezamenlijk oppakt, bijvoorbeeld in de vorm van coöperaties. Eigendom van een schip is ook niet per se noodzakelijk. Leasen is ook een mogelijkheid.” “Er is nog veel potentie: de grens van de capaciteit van onze rivieren is nog lang niet in zicht! We hebben de kennis. We hebben fantastische voorzieningen om innovaties te testen. Er liggen voldoende kansen om te verzilveren. Maar daar is wel uw inzet voor nodig”, spoorde de minister de congresdeelnemers aan. “Grijp uw kansen als ondernemer, investeer in samenwerking, laat u horen en zien in de logistieke keten. Samen staan we sterker!” motorschip Wantij (die als eerste EURO6-motoren liet installeren, waarvan de uitstoot voldoet aan de stage V-normen). De deelnemers aan het congres konden met hun smartphone stemmen en bepaalden zo de winnaar. Boeren 8 oktober 2019 Na de actie van de boeren gaat het roer driemaal om. Kijkend naar de tractoren op de snelwegen bedacht ‘Den Haag’ dat de maximumsnelheid nog wel wat verder omlaag kan. Persoonlijk vind ik dat alleen elektrische auto’s harder dan 130 moeten kunnen rijden. Ik denk dat je dan helemaal geen ander (belasting)voordeel voor de aanschaf van auto’s met een stekker hoeft te bieden. Wie wil er dan nog in zo’n trage benzinebak rijden? Er was een tijd dat boeren en schippers over één kam werden geschoren. Die tijd is voorbij. Boeren veroorzaken recordfiles en de schippers lossen ze op. Gaandeweg zijn schippers voorbeeldige modelburgers geworden. In het verleden gingen ze weleens dwarsliggen of ze ontdekten dat ze samen sterker waren en de waterweg konden blokkeren. Met de schaalvergroting in de binnenvaart werden de blokkades almaar kleiner, tot ook die werden opgelost. Waar de boeren inmiddels volop in de vuurlinie liggen als de boze producenten van ammoniak – ook een oplosmiddel, maar niet voor problemen – varen schippers ontspannen en wel in de luwte. Inmiddels snapt zelfs een minister dat de bootjes goed zijn voor het milieu. Als ze al niet schoner zijn, bezorgen ze zeker minder overlast. Het is een beetje zoals een vliegveld op een eiland in de zee aanleggen. Voor het milieu helpt het geen zier, maar de overlast neemt met sprongen af, want er wonen geen mensen in de zee. Dus uitbreiden die handel. Na ons de zondvloed. Of een stijgende zeespiegel, what’s in a name? De boeren boos naar Den Haag, zoekend naar Carola, zonder Yvon Jaspers. Veel sympathiebetuigingen voor de boeren, maar als je echt een beter imago wilt, moet je geen files veroorzaken. De binnenvaart heeft bedacht dat al dat geprotesteer een moeilijk imago oplevert. Dat moest anders. En nu luisteren we braaf naar het advies van Cora. De minister begrijpt dat een schip langer meegaat dan een vrachtauto waardoor innovatie niet echt vlot gaat. Ze lost dat op: ga samenwerken. Hmm, dus als je een schip samen exploiteert, gaat het minder lang mee. “Je hoeft een schip niet te kopen, je kan het ook leasen.” Voor welk probleem is dat een oplossing? De ambtenaar die dat bedacht heeft, verdient de ‘Schiphol-inzee-prijs’. Het wordt misschien tijd om een autistische, Zweedse tiener langs het ministerie te sturen. Het helpt niets maar die zegt waar het op staat. Die komt tenminste niet aan met nonsens over ‘klaar zijn voor de toekomst’ en dat ‘de binnenvaart de slag van schip naar keten moet maken’. Cora heeft ergens een klok horen luiden. De klepel is zoek. EÉN POT NAT door Michel Gonlag

Binnenvaartkrant