Views
2 years ago

2019-21 Opleiding & Carrière

 • Text
 • Samen
 • Gaat
 • Goede
 • Opleiding
 • Schip
 • Jaar
 • Nieuwe
 • Oktober
 • Onze
 • Binnenvaart

16 8 oktober

16 8 oktober 2019 YST Logistics b.v. maakt werk van uw transport! Wij zorgen voor optimaal en efficiënt vervoer van uw goederen en zijn gespecialiseerd in het vervoer van bulk goederen en speciaal transport over alle Europese binnenwateren. Voorts staan wij altijd open om de ons ter beschikking staande vloot met aanvullende scheepsruimte uit te breiden. Wij nodigen u derhalve graag uit om met ons hierover van gedachten te wisselen. Ketelbinkie: De meest compacte oliegestookte (combi) ketel voor aan boord. Noordeinde 109 NL-3341 LW, Hendrik Ido Ambacht • Tel. : +31-(0)78-6811540 • Fax: +31-(0)78-6817747 • www.ystlogistics.nl • kinderlijk eenvoudig • compact • degelijk, duurzaam en veilig • met perfecte service 24/7 bereik voor noodgevallen • Een scheepshelling van 170x40m met een hefcapaciteit van1500T • Een vlottende steiger, geschikt voor het uitvoeren van werken boven de waterlijn • Opslagterrein en werkplaatsen. • Drukpers van 300T, knipstraat tot 3m, paswerkerij,… 9,5 kW 17 kW 25,7 kW Vanaf € 2.270,79 excl. BTW Ook complete installatie mogelijk +32 (0) 499 52 31 32 · info@scheldewerf.be · www.scheldewerf.be www.maritimebooster.nl Jan van der Heijdenstraat 1 3281 NE Numansdorp T 088-1180800 E info@maritimebooster.nl

17 8 oktober 2019 Urmonders willen historische haven herstellen DOOR NOUD VAN DER ZEE Vrijwilligers uit het Limburgse Urmond (gemeente Stein) groeven in 2015 een veertrap uit op de oever van de Maas. Dat was het startsein voor de ontwikkeling van de gebiedsvisie Van Maas tot De Bath, om de vroegere haven weer zichtbaar te maken. Die Maashaven kende zijn bloeitijd in de 17e eeuw. Stichting Vrijheid Urmond, de Urmondse Monumentenstichting, Ruumte Architecten en landschapsarchitect Casper Slijpen zijn de opstellers van het plan dat de haven van Urmond wil terugbrengen zoals het vroeger was. Een obstakel is de metersdikke laag huishoudelijk en chemisch afval, die na de Tweede Wereldoorlog is gestort in de oude haven, het bassin en de uiterwaarde van de Maas. Sanering gaat vele miljoenen euro’s kosten. Schipperspaden Behalve de haven willen de opstellers ook andere kenmerken uit de havenperiode herstellen. Rob Janssen van Ruumte Architecten: “Zoals drie oude schipperspaden. In de jaren 80 van de vorige eeuw zijn vrijwilligers op een 140 meter lange en 11 meter brede kademuur van Naamse hardsteen gestuit. De kademuur is eeuwen geleden aangelegd voor vervoer over de Maas.” Urmond had eeuwenlang een haven waar de Maashandel tussen Luik en Dordrecht en het transport over land tussen Antwerpen en het Duitse Rijnland elkaar kruisten. Urmond ontwikkelde zich zo tot een bloeiende handelsplaats langs de Maas. De haven was van de 15e tot ver in de 18e eeuw van economisch belang voor het dorp. In de 18e eeuw nam het belang van de Maas als handelsweg af door betere wegen, de tolheffing op de rivier en doordat de Maas vaak een ondiep en niet bevaarbaar was. Rob Janssen: “Urmond was berucht om zijn tol. Die was voor veel schippers en kooplieden een zware last. Een schip dat van Luik naar Dordrecht voer, was een kapitaal aan tolgelden kwijt.” Architect Rob Janssen met de kaart van de nog bloot te leggen Maashaven van Urmond. (foto Noud van der Zee) Slib en vliegas “De tolgelden waren een van de oorzaken van de neergang van de Maashandel en dat betekende de doodsteek voor de eertijds bloeiende haven. Langzaam verzandde de ingang van de haven door aanslibbing van de Ur. De haven werd onbruikbaar en Urmond maakte de overgang van schippersplaats naar een agrarische gemeenschap. Unieke bebouwing zoals schippers- en pakhuizen werd afgebroken of verbouwd en vervangen door nieuwbouw.” Aan het begin van de 20e eeuw brak voor Urmond een tijd van verandering aan. “De Maas werd gekanaliseerd en het Julianakanaal aangelegd. Afvalwater deponeerde men in de Ur en het bassin werd gebruikt als slibvijver door de Bevrachtingsapp voor Twentekanaal Tijdens het jaarcongres van de Nederlandse Vereniging van Binnenhavens op 4 oktober is in Deventer een nieuwe app gelanceerd waarmee binnenvaartondernemers lading kunnen zoeken of hun schip aanbieden voor reizen van en naar bestemmingen aan het Twentekanaal. De app 4Shipping is ontwikkeld in opdracht van Rijkswaterstaat Oost-Nederland, Haven bedrijf Twente en Provincie Overijssel. “Hiermee stimuleren we het vervoer over het Twentekanaal en gaan we leegvaart tegen. Dit zorgt voor een betere benutting van de verkeersader.” Binnen 4Shipping wordt de administratie van het transport digitaal afgehandeld. Met een track & trace-functie is voor verladers zichtbaar waar hun lading zich bevindt. De schipper krijgt informatie over de route, de verwachte aankomsttijd, wachttijden bij sluizen, ligplaatsen en relevante voorzieningen. De app biedt beleidmakers informatie over ontwikkeling in goederenstromen, vaarbewegingen en bezetting van ligplaatsen. Deze informatie komt op de website van het Havenbedrijf Twente. Platform uitbreiden Met de app hebben de overheden een begin gemaakt met het aanleggen van een digitale infrastructuur voor de gebruikers van de Twentekanalen. De komende tijd wordt 4Shipping uitgebreid met meer informatie en andere vaargebieden in Nederland en daarbuiten. De wens is dat een platform ontstaat dat uitgebreid kan worden naar alle havengebieden Staatsmijn Maurits. Het mijnafval werd in de jaren 60 afgegraven en vervangen door vliegas en toegedekt met een dikke laag grond. En daarmee was onze relatie met de Maas tenietgedaan.” in Nederland en daarbuiten. De app wordt dan ook in vier talen aangeboden; naast Nederlands ook Frans, Duits en Engels. Het project stond voorheen bekend als de Blauwe Golf Twentekanalen. De app is ontwikkeld door 4Shipping, Panteia en Swiss, in samenspraak met BLN Schuttevaer en de Logistic Association Port of Twente. Naast deze digitale infrastructuur verruimt Rijkswaterstaat ook de Twentekanalen zelf en worden de havens in Almelo en Hengelo verbeterd. “We verwachten hiermee een robuuste bijdrage te leveren aan de duurzame economische ontwikkeling van regio Twente, waarbij het aandeel goederenvervoer over water zal stijgen.” Aldus Rijkswaterstaat Oost-Nederland, Havenbedrijf Twente en Provincie Overijssel. De initiatiefnemers hebben zich de vraag gesteld: In dertig jaar is de relatie met de Maas kapot gemaakt. Kunnen wij die in de komende dertig jaar weer herstellen? Rob Janssen: “Kunnen wij een stukje cultuurhistorie en archeologie terughalen in de vorm van de Maashaven en de veertrap en die verbinden met de oude schipperspaden, de kern van Urmond en het toerisme? Wij willen de haven weer visueel op de vroegere plaats laten terugkomen. Een en ander willen we realiseren vóór 2050.” Paetschip Een groep inwoners is enthousiast over het project. Ze hebben een cursus botenbouw gevolgd en een paetschip nagebouwd. Dit type schip voer vroeger op de Maas. Het model zou in de nabije toekomst een plek moeten krijgen in het water van de nog bloot te leggen haven. De provincie Limburg en de gemeente Stein bieden ondersteuning aan de ontwikkeling van de gebiedsvisie. De gemeente heeft daar ook al subsidie voor verstrekt. Stein is blij met de aandacht voor de haven in Oud-Urmond, maar tempert de verwachtingen vanwege de hoge saneringskosten. De voorstanders van herstel van de historische haven hopen dat de bodemsanering kan gebeuren in het kader van verdere verruiming van de Maas. LIMBURG ONDERNEMERS UIT LIMBURG De maritieme trots van Zuidoost-Nederland! OMRU SCHEEPSRAMEN Brouwersstraat 17 NL-6051 AA Maasbracht www.linssenyachts.com Peter Tinnemans 0622957187 www.tinnemans-scheepswerf.nl HET BESTE ZICHT OP SERVICE, KWALITEIT EN INNOVATIE www.omruscheepsramen.com Restaurant de Kolentip info@kolentip.nl . www.kolentip.nl 0475-559133

Binnenvaartkrant