Views
2 years ago

2019-18

20 OMRU SCHEEPSRAMEN

20 OMRU SCHEEPSRAMEN OMRU scheepsramen voor de beroeps- en pleziervaart Het beste zicht op service, kwaliteit en innovatie Omru Scheepsramen levert: • kwaliteitsramen die voldoen aan alle geldende normen; • standaard profi elen én geïsoleerde profi elen; • vaste ramen, schuiframen, buitenklap of binnenklap; • enkel glas, isolatieglas, noise reduction glas. SCHEEPSSLOPERIJ TREFFERS BV 27 augustus 2019 “voor al uw sloop- & saneringsschepen en overige drijvende objecten” +31(0) 23-5325211 . +31(0) 6-53187317 Contante betaling Hendrik Figeeweg 35, 2031 BJ Haarlem E-mail: treffers@hetnet.nl . Web: www.treffers-haarlem.com YOUR COMMITMENT IS OUR DRIVE Vanwege uitbreiding van onze activiteiten is Bruinsma Freriks Transport op zoek naar dubbelwandige tankschepen van 1000-5000t om onze vloot te versterken. Offerte aanvragen? Kijk op www.omruscheepsramen.com/offerte Bij onze hoogwaardige aluminium scheepsramen krijgt u standaard de allerbeste service. Daar zorgen onze vakspecialisten voor. Zij begeleiden uw opdracht met veel aandacht en zorg. En informeren u van begin tot eind over de voortgang. Wij zijn actief in het transport van minerale oliën, bulkchemie, fuelcomponenten en biobrandstoffen. Ons vaargebied is Nederland, België, Frankrijk en de Rijn (met zij-rivieren en kanalen). Tevens is BFT Tanker Logistics bv actief betrokken bij duurzame initiatieven zoals Vaporsol en de initiatiefnemer voor het project “Don Quichot”, die voor Greenpoint Rotterdam ingezet zal worden. Gelieve contact op te nemen met Johann de Koning op +31 786 299 490 of +32 473 960 763. BFT TANKER LOGISTICS BV • Lindtsedijk 30 • NL - 3336 LE Zwijndrecht TEL +31 786 299 490 • WEB www.bftrans.nl ALTIJD SCHERPE PRIJZEN BIJ: Kelvinweg 12a . 6101 WT Echt 9 (afstand vanaf Maasbracht 2 km) T +31(0) 475 580 488 . E info@omruscheepsramen.com I www.omruscheepsramen.com DOK 138 - Unit 4 . Boterhamvaartweg 2 B-2030 Antwerpen T +32(0)3-2251444 F +32(0)3-2906646 M +32(0)4-78656736 info@femm.be - www.femm.be

21 Eind 2022 vaart het eerste schip door de Nieuwe Sluis In Terneuzen draait alles om de planning DOOR ERIK WIEGEL EN HILDE HOFMAN De uitkijktoren nabij de Middensluis biedt een goed uitzicht over de werkzaamheden aan de nieuwe Sluis Terneuzen: een stuk opgespoten land waarin de contouren van de nieuwe kolk al zichtbaar zijn. Ook tijdens de bouwvakantie gaat het werk hier gewoon door. Al twee jaar wordt er gebouwd aan de Nieuwe Sluis. Die wordt 427 meter lang, 55 meter breed en 16,44 meter diep. Cijfers die de schaalvergroting in de scheepvaart inzichtelijk maken. Opdrachtgever is De Vlaams- Nederlandse Scheldecommissie (VNSC). Deze commissie is onder meer verantwoordelijk voor een optimale toegang tot de Scheldehavens. Waaronder de havens aan het Kanaal van Gent naar Terneuzen. Op de vraag of de bouw op schema ligt, komt het antwoord van Harm Verbeek (VNSC): “Iedere drie maanden passen wij de planning aan, maar de einddatum staat nog steeds. Eind 2022 vaart het eerste schip door de sluis.” Hinder Door de bouwwerkzaamheden zijn ligplaatsen en wachtplekken verloren gegaan. Al vóórdat de bouw begon, bedacht men hoe voorkomen kon worden dat te veel schepen tegelijk op hun schutting zouden moeten wachten. Besloten werd de plantool Terneuzen uit te breiden voor de binnenvaart. Een systeem dat al succesvol werkte Schipper Gerard Eier van ms Varia meldt zich nog altijd via marifoon. “Een spits past altijd nog wel ergens tussen.” voor de zeevaart. Op www.plantoolterneuzen.eu wordt uitgelegd hoe schepen hun schutting kunnen aanmelden. Dit kan via telefoon of BICS maar aanbevolen wordt om www.sluisplanning.rws.nl te gebruiken. Hier kan men volgen op welke tijd en in welke kolk het schip is ingedeeld. ETA’s kunnen worden aangepast tot drie uur vóór aankomst. Te lang Die drie uur vinden sommige schippers te lang. Komende van havens in het kanaal valt het plannen wel mee. Kom je via de wispelturige Westerschelde, waar het weer, het getij en eerdere sluizen een grote invloed hebben, is het volgens hen moeilijk een betrouwbare aankomsttijd op te geven. Deze klacht is bij Rijkswaterstaat bekend en op de post Terneuzen doet men zijn best om de schippers zo goed mogelijk te helpen. Doordat duidelijk is op welke tijd geschut wordt, kunnen schippers hun vaarsnelheid aanpassen en brandstof besparen. Het is niet meer zo dat het eerste schip dat aankomt ook als eerste schut. Het systeem is nu twee jaar in werking en in de toekomst zal de binnenvaart op veel meer plaatsen op dergelijke wijze gevolgd en geregeld worden. Zowel nationaal als internationaal. Droogte Het tijdelijke Kapitein Rooiboskanaal zorgt ervoor dat binnenschepen langer gebruik kunnen maken van de Middensluis. Deze zou anders nu al, tijdens de bouw van de Nieuwe Sluis, buiten gebruik zijn gesteld. De verwachting is dat het laatste jaar voor de opening met slechts twee in plaats van drie sluizen gewerkt kan worden. Eind juli zijn de stremmingen tijdens laagwater van de Oostsluis en Middensluis net weer opgeheven. Die stremmingen werden veroorzaakt door aanhoudende droogte en een te laag kanaalpeil. Op de vraag of er bij de bouw van de Nieuwe Sluis rekening is gehouden met dit probleem, luidt het antwoord dat watertekort in de toekomst een groter probleem kan worden. In het uiterste geval zal de Nieuwe Sluis om water te 27 augustus 2019 besparen, stilgelegd worden. Diepgang Is zo’n grote sluis wel nodig? “Onzin”, klinkt het op de kade. “De rest van het kanaal is niet geschikt voor die grote schepen!” Dat is correct, beaamt Harm Verbeek. Op dit moment tenminste. De sluis wordt gebouwd voor de toekomst. In het kanaal liggen nog een tunnel en drie bruggen die de grootte van de passerende schepen beperken. Deze nog prima functionerende kunstwerken zullen voorlopig niet vervangen worden. Van belang is vooral de grote diepte van de sluis, zodat de zeevaart met grote diepgang, waarmee nu alleen rond hoogwater geschut kan worden, over een groter deel van de dag terechtkan. Ook geeft de komst van een tweede sluis die geschikt is voor zeeschepen meer zekerheid voor de achterliggende havens. Verder spelen de sluizen een belangrijke rol in de toekomstige Seine-Schelde-verbinding. De capaciteit van de sluizen neemt toe en ook de wachttijd voor de binnenvaart zal afnemen, zo is de voorspelling. Tijdens de bouw passeren de schepen de werkzaamheden rakelings. Daarom moeten ze hun de snelheid aanpassen. Op www.nieuwesluisterneuzen.eu staat actuele informatie over de werkzaamheden. Daar zijn via een webcam ook de vorderingen te volgen. Door de aanleg van het tijdelijke Kapitein Rooiboskanaal kan de binnenvaart langer gebruikmaken van de Middensluis. (foto’s Erik Wiegel en Hilde Hofman)

Binnenvaartkrant