Views
2 years ago

2019-13 Electric Hybrid & Marine - Duurzaamheid & Innovatie - Maasbrachter Havendagen

 • Text
 • Gaat
 • Eerste
 • Marine
 • Vaart
 • Schepen
 • Binnenvaart
 • Schip
 • Onze
 • Jaar
 • Juni

16

16 Maasbrachter Havendagen 18 juni 2019 Het water dun varen voor landschapsontwikkeling Familiebedrijf Dekker wint al sinds 1918 zand en grind langs de rivieren. Honderd jaar later zijn de Dekker-bedrijven daarnaast ook actief in kleiwinning, landschapsontwikkeling, logistiek, grond voor herinrichting en beton. Dagelijks zijn hiervoor ruim 220 medewerkers in Nederland, België en Frankrijk actief. De vervoersafdeling, DClogistiek, vaart met 14 eigen schepen en 23 schepen vast in charter. Beunschip Merwestroom is er één van. Tot wederzijds genoegen. Machiel Smitsman (37) vaart al ruim zeventien jaar als eigenaar op de Merwestroom, een beunschip voor het vervoer van nat zand. Zijn vaargebied beslaat vooral het midden en zuidwesten van Nederland in dagreizen met ophoogzand en betonzand. Met een diepgang van circa 2,70 meter vaart Smitsman dan ook enthousiast het water dun van het haarvatennetwerk. Het is tegelijkertijd de kracht van zijn onderneming. “Er is veel behoefte aan dit werk, vooral in bouwgrondstoffen.” Op de vraag waarom Smitsman al vele jaren met zoveel plezier voor Dekker vaart, antwoordt hij lachend: “Ik hoor zo’n beetje bij de inboedel. Op de keper beschouwd vaar ik al die tijd voor dezelfde opdrachtgever. Ik ben een soort van ‘meeverhuisd’ via de dochteronderneming en de verschillende voormalige eigenaars.” De verstandhouding met het bedrijf was en is prima. Goede relaties vindt Smitsman belangrijk. “Vroeger liep je tijdens het lossen nog wel eens naar kantoor. Dan zag je elkaars gezicht wat vaker. Tegenwoordig spreek je elkaar wat meer op afstand. Maar de verstandhoudingen zijn onveranderd prettig. Ik vaar iedere dag met plezier. En is er wat, dan kom je daar samen altijd uit.” Maar er is meer. Sinds 2015 ging Smitsman direct werk doen voor Dekker. “Toen kwam daar de betonwereld voor mij bij en dat is een vrij grote afzetmarkt. Ons werk werd daardoor niet alleen gevarieerder, het biedt ons bovendien een grotere continuïteit.” Machiel Smitsman vaart met de Merwestroom al ruim zeventien jaar voor Dekker Groep. (foto privécollectie Machiel Smitsman) Mensen en omgeving De zorg voor mensen is een speerpunt bij de Dekker Groep, zo blijkt uit alle uitingen. “Zij zijn de grondstof voor ontwikkeling voor hun omgeving. Voor het laten slagen van een project bouwen wij op de inzet en de talenten van onze mensen. Daar hechten wij veel belang aan.” Maar ook de grondstofwinning gebeurt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Duurzaamheid en zuinigheid zijn hierbij de steekwoorden. “Alles waar je aandacht aan besteedt, gaat langer mee. Dat is een kwestie van gezond verstand en gedegen MVObeleid.” Kortom, win-winsituaties zijn bij Dekker interessant. Na de grondstofwinning laat het bedrijf dan ook graag nieuwe landschappen achter die de omgeving verrijken. Gebieden die in het rivieren gebied bijdragen aan hoogwaterveiligheid, aan de ontwikkeling van nieuwe natuur en biodiversiteit, aan landschapsbeleving en recreatie. Relatievloot vergroten Om aan de groeiende vraag naar goede uitvoering van infrastructurele werken te kunnen voldoen, komt Dekker graag in contact met scheepseigenaren met schepen die geschikt zijn voor zand, grind en klei. Vooral nat zand. “Door samenwerking kunnen wij elkaar versterken. Een grote relatievloot biedt klanten meer zekerheid en een betere service. Daar staan wij voor.” Neem voor informatie contact op met Marten Schreur of Ella Hofs via dclogistiek@dekkergroep.nl of bel (088) 998 82 88.

17 18 juni 2019 Maasbracht: thuishaven voor schippers en schepen DOOR NOUD VAN DER ZEE Sinds de aanleg van het Julianakanaal in de dertiger jaren van de vorige eeuw wordt Maasbracht door veel schippers gezien als hun thuishaven. De scheepvaart is, afgemeten naar de ontwikkeling van het dorp sinds 1945, voor Maasbracht van groot belang geweest. Het dorp telt 10.000 inwoners. De schippersbevolking maakt meer dan de helft daarvan uit. Veel dorpelingen zijn werkzaam in en bij aan de binnenvaart verwante bedrijven, zoals scheepswerven, reparatiebedrijven en hun toeleveranciers. Ook zijn er in Maasbracht veel families die een verleden hebben in de binnenvaart. Handel Bijna een eeuw geleden gingen kolen uit de Limburgse mijnen via het Julianakanaal naar Noord­ en West­Nederland. De levering van kolen, cokes en kunstmeststoffen werd massaproductie in binnenvaartschepen met een grote tonnenmaat. En na de Tweede Wereldoorlog gebeurde hetzelfde met grind. In de haven verschenen overslagbedrijven en Maasbracht maakte kennis met binnenschippers. Zakelijke relaties ontstonden aan de wal en op het water. Er kwamen een schippersbeurs, bevrachtingskantoren, café’s en in de haven verschenen parlevinkers om de schepen van proviand te voorzien. Maasbrachter Havendagen Historicus Jac Linssen vertelt: “Door deze handel ontstonden na de oorlog vriendschapsrelaties tussen de overwegend boerenbevolking en de schippers. Die verbondenheid tussen boeren, burgers en schippers is de basis geweest van de bedrijvigheid die het schippersdorp nu nog kenmerkt.” Later kwamen maatschappelijke instellingen, zoals schippersinternaten, scholen, zorghuizen voor oudere schippers en het KSCC en AMVV, naar Maasbracht. In de loop der tijd vestigden zich veel schippersgezinnen aan wal. Maasbracht werd zodoende een echt schippersdorp. Sporen Bij een bezoek aan het huidige Maasbracht kan men daarvan nog vele sporen van terugvinden. In de haven liggen vrachtschepen en een kleine bruine vloot. Rond de haven treft men de vlaggenmast en de voorsteven van een schip aan; ze illustreren de verbondenheid met de scheepvaart. Evenals drie bronzen beelden die verleden, heden en toekomst van de haven weergeven. En niet te vergeten het monument van het schepenkerkhof voor het Maas Binnenvaartmuseum. De architectuur van restaurants Da Vinci en De Kolentip vertoont diverse nautische elementen. Als je door de woonwijken wandelt, bevestigen de straatnamen het schipperskarakter: Tjalkstraat, In veel straten bevestigen scheepsattributen de band tussen Maasbracht en de binnenvart. (foto Noud van der Zee) Klippersstraat, Kempenaarstraat, maar ook Boegstraat, Ruimstraat en Roefstraat. En: Sluisweg, Bunkerhaven, Kanaalweg en Maasstraat. In de Maasbrachtse straten zie je al snel waar oud­schippers wonen. Aan de gevel hangt een scheepsplank met de naam van hun vroegere schip erop. Vele ankers sieren de voortuinen, zoals bij oud­schipper Van Neyenhuizen aan de Stevensweerterweg. Hij licht toe: “Ik onderhoud het anker nu. Mijn vader heeft het hier geplaatst. Mijn ouders en broer hebben hiernaast gewoond. Ik heb zelf 42 jaar lang op België gevaren. Ben toen met pensioen gegaan. En nu woon ik al weer 22 jaar in dit huis aan wal.” Ook zijn er voorbeelden te vinden van scheepsmasten, die opgetuigd voor of naast de schipperswoningen staan. Waarom doen schippers dat? Schipper Henk Laeyendecker weet het wel: “Ze zijn trots op hun beroep en dat willen ze op deze wijze uitdragen.” Collega Wim van Look zegt: “Het typeert ook de verbondenheid tussen schipper en schip. Op de vaart geldt: een man, een man, een schip, een schip. Een schipper liet nooit zijn vaartuig onbeheerd achter in de haven.” Oud­schipper Tymen de Haan uit de Spitstraat heeft geen scheepsattribuut in zijn voortuin geplaatst. ”Ik heb wel een klein museum in mijn tuinhuis ingericht met scheepsmodellen, een veerpont, steigers en meerpalen, die door mijn vader gebouwd zijn. Dat museum hou ik goed bij.” Laatste reis Op de gemeentelijke begraafplaats nabij de Sint Gertrudiskerk zijn tientallen grafstenen voorzien van opschriften, foto’s van schepen en afbeeldingen van ankers… Allemaal verbonden met het beroep dat de overledenen vroeger uitoefenden: schipper. Henk Laeyendecker: “Die schippers hebben hun hele leven gevaren. En dat gegeven wordt afgebeeld of gebeiteld op de grafsteen van de schipper. Hier is hij bezig aan zijn laatste reis.” De varende bevolking heeft in de loop der jaren haar stempel op het schippersdorp Maasbracht gedrukt. En doet dat nog steeds. FKH Batterijen: ook voor advies en service Frits Hardeman en zijn medewerkers. (foto FKH Batterijen) In de Sluis boven de sluis Nabij de Maas in Well bevindt zich in de Noord­Limburgse gemeente Bergen een restaurant op een wel heel bijzondere plaats: boven en in een sluis. De 'Bosbrasserie' heet dan ook In de Sluis. De sluis zelf is niet meer in gebruik. De scheepvaart ondervindt er dus ook geen hinder van. Sinds 2001 varen er al geen schepen meer op het kanaal en door de sluis. Dat was vroeger wel anders. In 1964 is men aan de Maas gaan graven naar zand. Zo ontstond eerst de haven en daarna het Leukermeer. Vanaf de jaren 70 stak men de rijksweg 271 over en begon men met ontgrondingen tot grote diepte in de Bergerheide. Om te voorkomen dat het achterliggende gebied zou verdrogen moest men een sluis aanleggen. Zeker 22.500 keer passeerde een vrachtschip deze sluis. De Bergenaren keerden zich tegen volledige ontzanding van het natuurgebied. En in 2001 werd de zandwinplaats overgedragen aan de gemeente. Het is nu een recreatie­ en natuurgebied: Nationaal Park De Maasduinen. (tekst en foto Noud van der Zee) Batterijen zijn er om energie te geven. Daarom levert FKH Batterijen veilige kwaliteit aan particulier en rederij voor alle toepassingen. Frits Hardeman vertegenwoordigt met zijn medewerkers de firma FKH. De firma adviseert en verkoopt start­ en tractieaccu’s, omvormers, laders en verdeelsystemen. Vanuit de vestiging in Nijmegen wordt door geheel Nederland, België, Duitsland en Noord­Frankrijk geleverd. De service is 7 dagen per week en 24 uur per dag. “Eén telefoontje naar (024) 373 88 75 en u wordt direct geholpen. Binnen de kortste tijd staat er een van de FKHwerkbussen voor het schip. Met uitgebreide equipement aan boord om het schip voeding te geven!” De storing wordt geanalyseerd en indien nodig is er ruilapparatuur bij de hand. Hoewel schepen tegenwoordig geavanceerd zijn uitgevoerd, draait er niets zonder spanning niets aan boord. Stroom is de bron. “FKH staat voor kwaliteit, service en snelheid.” Ze komen, helpen plaatsen, sluiten de batterijen aan en beproeven de installatie op zijn deugdelijkheid. Zichtbaar voor de markt Persoonlijk advies en klantgerichte service zijn speerpunten van het bedrijf. “En dan wil je zeker op de Maasbrachter Havendagen aanwezig zijn.” www.fkhbatterijen.nl

Binnenvaartkrant