Views
3 years ago

2019-11

 • Text
 • Boord
 • Goede
 • Jaar
 • Gaat
 • Vaart
 • Onze
 • Nieuwe
 • Schepen
 • Schip
 • Binnenvaart

4 21 mei

4 21 mei 2019 Hoeykens B T. 0031 (0)654 72 42 87 hoeykens@shipmail.nl Containervaart Metropolis ENTHOUSIASTE KAPITEIN GEZOCHT !!!!! • Rijnpatent tot min. Mannheim • Radar-, ADNR en Marifoonpatent • Roken in de woning en stuurhut verboden (alleen buiten) ONZE VOORDELEN !!!!! • Werkzekerheid • Sociale zekerheid • Goede condities • Goede werksfeer • Vrije tijd, werktijd en loon in overleg • Moderne schepen met nette woning WWW.HOEYKENSTRANSPORT.BE Overslagbedrijf Speksnijder vof Europweit tätige Personalagentur vermittelt Personal für alle Flussschiffe Tel. 00421 918 828 726 00421 948 699 352 E-mail: tmlg.info1@gmail.com Overslagbedrijf Speksnijder vof is een klein overslagbedrijf met twee kraanpontons in Amsterdam. Voor deze kraanpontons hebben wij de volgende vacature: Bobcatrijder Werkzaamheden in de haven van Amsterdam voor overslag bulkgoederen. Heeft u verantwoordelijkheidsgevoel en vindt u, net als wij, dat werken met drijvende kranen het mooiste wat er is, dan hebben wij een geschikte baan voor u. Werkzaamheden zijn het rijden op de schrankladers, onderhoud/tremwerkzaamheden. Het in de goede staat houden van ons materiaal. En op een verantwoordelijke manier omgaan met collega’s, klanten, schippers en andere mensen die bij ons werk betrokken zijn. Functie eisen: Rijbewijs en ervaring in de scheepvaart. Daar stellen wij tegen over; loon naar binnenvaart CAO, ploegentoeslag en aangezien wij geen 9 tot 5 bedrijf zijn, een passende overwerk vergoeding en kilometer vergoeding. www.tmlg.eu www.rynskypatent.sk Wilt u informatie, dan kunt u bellen naar; 0651 809092 of 0620 704015 . Mailen: info@overslagbedrijfspeksnijder.nl

5 21 mei 2019 Duitsland toont ambitie met Masterplan voor binnenvaart DOOR SARAH DE PRETER Duitsland wil de verduurzaming van de binnenvaartvloot ondersteunen met subsidiepercentages van 60 tot 80 procent. Daar is wel toestemming voor nodig van de EU. De onderhandelingen hierover gaan binnenkort van start, bleek bij de presentatie van het langverwachte Masterplan Binnenvaart in Berlijn. Aan het Masterplan, dat negentig maatregelen telt om de binnenvaartsector te versterken, hebben het Duitse verkeersministerie, binnenvaartorganisaties en kennisinstituten meerdere maanden gewerkt. Alle aandachtspunten zijn benoemd in vijf categorieën: infrastructuur, vloot, digitalisering, intermodaliteit en personeel. De belangrijkste uitdagingen voor de sector zijn daarmee afgedekt. Sneller bouwen Het verkeersministerie gaat de meest dringende vaarwegprojecten uit het Bundesverkehrswegeplan 2030 via een zogenoemde ‘Vorschaltgesetz’ aanwijzen om ze vervolgens versneld uit te kunnen voeren. Procedures worden ingekort, waarbij de mogelijkheid om bezwaar te maken fors wordt teruggedrongen. De Vereniging voor Europese Binnenvaart en Vaarwegen juicht dat toe. In Duitsland duren goed lopende vaarwegprojecten volgens VBW-directeur Marcel Lohbeck gemiddeld elf jaar en dat is veel te lang. “Maar liefst 254 sluizen en andere kunstwerken moeten de komende twintig jaar worden vernieuwd. Je kunt de industrie langs de Rijn niet tot 2030 laten wachten op de verdieping van de Verkeersminister Andreas Scheuer (foto BMVI) Rijn-vaargeul. De rivier is extreem belangrijk voor de staal- en bouwnijverheid en chemiebedrijven. Ze zijn afhankelijk van de binnenvaart en hebben door het lage water in 2018 forse verliezen geleden.” In de Duitse vaarwegeninfrastructuur is de afgelopen jaren veel te weinig geïnvesteerd. Dit had deels te maken met het tekort aan planners en ingenieurs bij de vaarwegbeheerder (WSV). Door het aantrekken van extra medewerkers heeft de WSV in 2018 voor het eerst sinds jaren het beschikbare budget van 800 miljoen euro weer volledig kunnen besteden. Schonere vloot Eind 2019 komt er een einde aan de huidige Duitse subsidieregeling voor de duurzame modernisering van de binnenvaartvloot. Duitse binnenvaartorganisaties drongen de afgelopen maanden aan op een nieuw programma vanaf 2020 dat beter inspeelt op de NRMM Stage V-eisen en dat het aanvragen van subsidies eenvoudiger maakt. Vooralsnog ziet het ernaar uit dat het huidige subsidieprogramma met enkele kleine aanpassingen nog een jaar wordt verlengd. Daarna heeft de Duitse overheid ambitieuze plannen om de binnenvaart sterker te ondersteunen bij het vergroenen van de vloot. Verkeersminister Andreas Scheuer stelt subsidies van 60 tot zelfs 80 procent in het vooruitzicht voor schone motoren. Dat zou aanzienlijk meer zijn dan nu. De haalbaarheid moet nog blijken, want voor een subsidieprogramma van deze omvang heeft Duitsland de goedkeuring nodig van de Europese Unie. Geen enkel andere Europees land subsidieert de binnenvaart zo sterk. De afdelingsleider vaarwegen binnen het Duitse verkeersministerie, Reinhard Klingen, gaat hierover binnenkort in gesprek met de mededingingsverantwoordelijken in Brussel. Verder gaat Duitsland de behoefte en mogelijkheid in kaart brengen om nieuwe kleine binnenschepen met weinig diepgang te bouwen. De VBW stelde eerder een soort oud-voor-nieuw-regeling voor, die eigenaren ondersteunt als ze hun verouderde kleine schip laten slopen en vervangen. Het ministerie gaat de haalbaarheid van deze regeling onderzoeken. Positief is volgens Lohbeck ook dat subsidieprogramma’s van het verkeersministerie en het ministerie van economische zaken in de toekomst beter worden afgestemd zodat ook de binnenvaart er gebruik van kan maken. Langs alle grote vaarwegen zal in de toekomst 5G ter beschikking komen. Het Masterplan bevat ook veel maatregelen voor digitale verkeerssturing van onder meer sluizen. De overheid gaat onderzoeken of het invoeren van digitale schutreserveringen (slots) mogelijk is. “Nu moeten we het Masterplan leven inblazen en aangekondigde maatregelen zo snel mogelijk opstarten”, aldus Lohbeck. “Van het papier naar de praktijk. Het ergste wat kan gebeuren is dat de goede voornemens op papier blijven staan, stukgepraat worden of bij gebrek aan personeel of middelen niet worden uitgevoerd.” Inhaalslag Het Masterplan Binnenvaart werd op 14 mei tijdens een gezamenlijke parlementaire avond van de BDB en de BöB in Berlijn gepresenteerd. Aan de totstandkoming hebben naast het Duitse verkeersministerie diverse organisaties meegewerkt. Het Duitse verkeersministerie wil het aandeel van de binnenvaart in 2030 verhogen naar 12 procent. “We gaan de binnenvaart krachtiger neerzetten en haar mogelijkheden beter benutten”, aldus verkeersminister Andreas Scheuer. “Ons motto: meer H 2 O en minder CO 2 . De noodzakelijke inhaalslag op het vaarwegennetwerk staat scherp op ons netvlies. Bij het behalen van onze klimaatdoelstellingen speelt de binnenvaart een grote rol.” Volgens Reinhard Klingen, moeten de beste tijden voor de binnenvaart nog komen. Hij heeft er vertrouwen in dat de politieke ambitie om meer goederenvervoer naar het water te verschuiven gaat lukken. Binnenhavens: “De koers klopt” EVdB: “Weinig nieuws onder de zon” BDB: “Evenwichtig pakket” De Duitse binnenhavenbond BöB noemt het Masterplan Binnenvaart een goede aanvulling op het reeds bestaande Masterplan voor spoorvervoer en het Nationale Havenconcept. BöB-voorzitter Joachim Zimmerman: „De klimaatuitdaging lukt alleen door goederenvervoer van de weg naar binnenvaart en spoor te verschuiven. Deze vervoersmodaliteiten mogen niet tegen elkaar worden uitgespeeld maar moeten elkaar kunnen aanvullen.” De BöB noemt het Masterplan een duidelijk ‘vaarschema’ voor het systeem vaarwegen-scheepvaarthavens. “We komen weer een stap dichter bij de integrale strategie voor goederenvervoer waarvoor we als binnenhavens al jaren pleiten. Met dit plan kunnen binnenhavens hun belangen en economische betekenis beter over het voetlicht brengen bij stedelijke en landelijke overheden.” De prioriteit moet volgens BöB liggen op de versnelde uitbouw van vaarwegen en havens. “Zonder goede infrastructuur kun je ook op de andere terreinen geen vooruitgang boeken. Het Masterplan zal leiden tot meer dynamiek en investeringen in groener vervoer en digitalisering. Dit maakt het tevens aantrekkelijker om in de sector te werken. De koers klopt.” De Europese bond van Binnenschippers (EVdB) noemt het Masterplan, inclusief de aandacht ervoor in de media, ‘optisch geslaagd’. Over de inhoud is de EVdB echter kritisch. “De uitspraken over reeds lopende of binnenkort startende maat regelen zijn niet echt nieuw. Sommige maatregelen, zoals de subsidie voor vlootvergroening, lopen binnenkort alweer ten einde. De aangekondigde maatregelen op middellange termijn zijn veelal pilots en wetenschappelijke studies. Geen woord over de NRMM-richtlijn, die vooral voor oudere schepen tot 1.500 ton om technische en financiële redenen niet haalbaar is. Wij vinden dit een koude sanering." "Oplossingen voor het tekort aan ligplaatsen? Daarover lees je in het plan weinig concreets. De bewering dat het afschaffen van de vaartrechten de kosten voor binnenschippers zou verlagen klopt niet. Vooral bevrachters profiteren hiervan.” Voor de presentatie van het Masterplan waren alleen branchevertegenwoordigers uitgenodigd die actief hebben meegewerkt aan de totstandkoming van het plan; de EVdB niet. “Dit kun je duiden zoals je wilt.” De EVdB zal "als actieve sectorvertegenwoordiger de omzetting van het plan scherp volgen en daar hopelijk ook bij betrokken worden". Tevredenheid bij de BDB. De bond heeft jaren aangedrongen op het uitwerken van een Masterplan voor de binnenvaartsector. Voorzitter Martin Staats spreekt van een mooi document met veel belangrijke punten om de sector te versterken. “Onze doelstellingen zijn helder geformuleerd. We zijn blij met de aandacht voor het versneld uitbouwen en moderniseren van de infrastructuur. We hopen dat vooral het wegwerken van bottlenecks op de Midden- Rijn, de Donau en de West-Duitse kanalen nu topprioriteit krijgt. Het ministerie gaat ervoor zorgen dat binnen de WSV genoeg mankracht aanwezig is.” “Op sommige vlakken hadden we meer commitment willen zien”, aldus Staats. “Bijvoorbeeld bij het opstellen van een nieuw steunprogramma voor de vlootvernieuwing en het aanmelden van een flexibel moderniseringsprogramma met hogere subsidiepercentages in Brussel.” In zijn totaliteit is het Masterplan volgens de BDB een effectief en evenwichtig pakket om de randvoorwaarden voor de binnenvaart in Duitsland te verbeteren. “Na het afschaffen van de vaartrechten is nu een volgende stap gezet om onze sector aantrekkelijker te maken. Wij dringen aan op een snelle realisatie.”

Binnenvaartkrant