Views
2 years ago

2019-09 Maritime Industry

 • Text
 • Bedrijf
 • Schepen
 • Marine
 • Schip
 • Nieuwe
 • Binnenvaart
 • Jaar
 • April
 • Onze
 • Maritime

4 24 april

4 24 april 2019 SCHIPPER / AFLOSSCHIPPER MATROOS / STUURMAN Trafuco nv is een dynamisch familiebedrijf, gevestigd in Schelle en in de haven van Antwerpen dat gespecialiseerd is in tank-, container- en huiftransport, en de bunkering van zeeschepen. Via haar bunkermaatschappij Beltra-B bevoorraadt Trafuco zeeschepen met smeerolie. Hiervoor hebben wij vier binnenschepen in eigen beheer. Voor meer informatie kunt u terecht Trafuco op onze nv is website een dynamisch www.trafuco.eu. familiebedrijf, gevestigd in Schelle en de haven van Antwerpen dat gespecialiseerd is in tank-, container- en huiftransport, en de bunkering van Om zeeschepen. deze schepen Via te haar bemannen bunkermaatschappij zijn we op zoek Beltra-B naar een bevoorraadt Trafuco zeeschepen met smeerolie. Hiervoor hebben wij vijf eigen binnenschepen in beheer. SCHIPPER, Voor meer informatie AFLOSSCHIPPER, kunt u terecht op onze website MATROOS www.trafuco.eu. EN EEN STUURMAN Om deze schepen te bemannen zijn we op zoek naar een schipper, (dagvaart, variabel uurrooster) aflosschipper, matroos en stuurman (dagvaart, variabel uurrooster). Foto: Jan Johan ten Have Heb je interesse? Stuur dan je cv naar nathalie.goevaerts@trafuco.be. Voor meer informatie kan je ook steeds bellen naar Nathalie Goevaerts op het Voor meer info over onze vacatures kan je terecht op www.trafuco.eu. nummer: 03/880.72.79 Bij interesse mag je je cv mailen naar HR@trafuco.be of bellen naar 03/800 71 46. Trafuco nv, nv, Brandekensweg 17, 2627 Schelle We zijn voor ons mts 110 x 11.40, op zoek naar een kapitein • als kapitein ben je verantwoordelijk voor bemanning en schip • systeemvaart 14/14 • meestal ARA-gebied en kanaalwerk • in bezit van alle nodige geldige documenten: ADN - marifoon - radar -... • Rijnpatent is een plus • ordelijk - stipt - leiding kunnen geven - oog voor veiligheid • onder Zwitserse condities • bedrijfswagen ter beschikking www.lobelia-schifffahrt.de Wij ontvangen graag uw cv en motivatie per mail naar birgit.dekoning@dk-shipping.ch dk-shipping.ch PETROTRANS SA Schipper gezocht Voor het binnenvaartschip Janjo zoeken wij een gemotiveerde, zelfstandige en fl exibele schipper. Het vaargebied is hoofdzakelijk Nederland - België en er wordt gewerkt volgens het vaarschema 7/7. Je moet in het bezit zijn van: Groot Vaarbewijs, Radarpatent, Marifooncertifi caat, Rijbewijs en kennis hebben van de Engelse taal. Wij bieden een marktconform salaris, kost vrij, reizen vrij. Kapitein en stuurman In bezit van: - Vaarbewijs - Radarpatent - ADN Wij bieden u: - Werken op moderne schepen - Vrije tijdsregeling 2 w - 2 w - Aantrekkelijk loon Captain and helmsman With: - Navigation Licence - Radarpatent - ADN We offer you: - Modern Barges - Work regime 2 w - 2 w - Attractive salary Bij interesse en/of meer informatie graag bellen met Aljando de Ritter: 06-21520205 19, Avenue des bains . L - 5610 Mondorf-Les-Bains +(32) (0)3 235 75 75 · + 35 226 119 081 · petrotrans@pt.lu

5 24 april 2019 Overslag Rotterdam in eerste drie maanden hard gegroeid In de Rotterdamse haven is in het eerste kwartaal 5,1 procent meer overgeslagen dan in dezelfde periode vorig jaar. In totaal ging het om 123,9 miljoen ton tegen 117,8 miljoen ton in de eerste drie maanden van 2018. De toename deed zich vooral voor bij containers (5,9 procent in tonnen) en brandstoffen. De overslag van minerale olieproducten, ijzererts en schroot nam daarentegen af. “Het jaar 2019 is uitstekend begonnen met een recordoverslagvolume in het eerste kwartaal”, zei CEO Allard Castelein van Havenbedrijf Rotterdam. “De kwartaalcijfers bevestigen bovendien dat Rotterdam wederom zijn knooppuntpositie versterkt in de opslag en doorvoer van containers en LNG. Voor het hele jaar houden we vast aan onze prognose dat het overslagvolume in 2019 licht zal groeien.” Nat massagoed In totaal nam de overslag van nat massagoed toe met 4,6 procent naar 58,5 miljoen ton. Binnen dit marktsegment werd meer ruwe olie (+10,4 procent naar 28,1 miljoen ton) aangevoerd dan in het eerste kwartaal vorig jaar. Dit verschil kwam door een grotere aanvoer van olie uit de VS. Deze olie is relatief goedkoop en levert hogere marges op voor de raffinaderijen. De overslag van minerale (archieffoto Tekst & Toebehoren) olieproducten liet een daling zien (-7,4 procent) doordat er minder handel in stookolie is tussen Rusland en Azië. Wederom is in het eerste kwartaal veel meer LNG overgeslagen dan vorig jaar: 1,8 miljoen ton (+143 procent), met een recordvolume van ruim 500.000 ton in februari. Deze groei betreft zowel aanvoer als afvoer van LNG. Dit bevestigt het belang van Rotterdam als trading hub voor LNG. Binnen het marktsegment droog massagoed zijn ijzererts & schroot en kolen de belangrijkste goederensoorten voor Rotterdam. Waar de overslag van ijzererts & schroot met 17,9 procent daalde naar 5,9 miljoen ton als gevolg van een lagere staalproductie in Duitsland, steeg de overslag van kolen met 15,7 procent naar 7,5 miljoen ton. De lage kolenprijzen leidden tot meer inkoop en voorraadvorming. De overslag van agribulk bleef vrijwel gelijk op 2,6 miljoen ton. De overslag van overig droog massagoed steeg aanzienlijk met 38,8 procent tot 3,3 miljoen ton. Alles bij elkaar steeg de overslag van droog massagoed met 3,7 procent naar 19,4 miljoen ton. Containers De overslag van containers nam in gewicht met 5,9 procent toe tot 38,0 miljoen ton en in volume met 7,3 procent tot 3,7 miljoen TEU. Deze groei is een voortzetting van de sterke stijging die vorig jaar is gerealiseerd en is vooral het gevolg van een sterke stijging van de transhipment-volumes afkomstig uit Azië met een bestemming elders in Europa. De rederijen die in drie grote allianties varen zien Rotterdam als een belangrijke draaischijf in hun netwerken waardoor steeds meer ladingoverslag wordt geconcentreerd in Rotterdam. De toename van feeder-tonnage bleef hierdoor sterk stijgen: 15,1 procent naar 7,3 miljoen ton. De feederschepen vervoeren containers met intercontinentale lading naar en van andere havens die niet rechtstreeks worden aangelopen door de intercontinentale, zogenoemde deepsea diensten. Ook vindt in Rotterdam steeds meer uitwisseling tussen deepseadiensten plaats, waarmee rederijen meer combinaties tussen laad- en loshavens in Azië en in Europa kunnen aanbieden aan hun klanten. Shortsea-overslag, het vervoer binnen Europa, daalde met 7,8 procent naar 6,9 miljoen ton door afgenomen handel met Rusland en door lagere volumes naar het Verenigd Koninkrijk in januari en februari. Een vergrote onbalans tussen Azië en Europa zorgt voor veel meer overslag van lege containers. Dat verklaart waardoor de groei in TEU veel hoger uitvalt dan die in gewicht. Harde Brexit De totale overslag van breakbulk (roll on-roll off en overig stukgoed) steeg met 9,2 procent naar 7,9 miljoen ton. Het roro-verkeer steeg met 10,7 procent naar 6,4 miljoen ton ten opzichte van het eerste kwartaal van vorig jaar. Vooral in maart stegen de volumes sterk door het inslaan van voorraden in verband met een mogelijke harde Brexit. De overslag van overig stukgoed won 3,1 procent naar 1,5 miljoen ton. Sluisdeuren Deventer blijken sterk genoeg; stremming tijdens laag water was niet nodig De sluisdeuren van de Prins Bernhardsluis in Deventer hoeven niet versterkt te worden om ze bij extreem laag water te kunnen bedienen. Dat blijkt uit aanvullend onderzoek op basis van nieuwe inzichten. De langdurige stremming tijdens het laag water in de zomer van 2018 was onnodig, staat nu vast. De vijf schepen die daardoor opgesloten kwamen te liggen in de Deventer haven en de in de haven gevestigde bedrijven die afhankelijk zijn van vervoer over water, NRW-minister Wüst wil Actieplan Vaarwegen De Duitse deelstaten Noordrijn- Westfalen (NRW), Baden-Württemberg, Hessen, Rijnland-Palts en Saarland dringen aan op een snelle verdieping van de Middenen Neder-Rijn voor de binnenvaart. De Rijn is immers een uiterst belangrijke transportader voor Duitsland en Europa. Dat zeiden de verkeersministers van de Duitse deelstaten tijdens hun jaarlijkse bijeenkomst in Saarbrücken. Hendrik Wüst, verkeersminister in NRW, keek terug op de warme zomer van 2018 en het langdurige laagwater. “We hebben gezien dat er heel snel enorme transportcapaciteiten verloren gaan als we de aflaaddiepte niet vergroten.” De Rijnverdieping is onderdeel van het Duitse Bundesverkehrswegeplan 2030. Volgens de verkeersministers van de deelstaten gaat de omzetting niet snel genoeg. Ze willen dat er op korte termijn personeel wordt aangetrokken om het project te gaan uitvoeren en eisen dat er voor 2020 en de daaropvolgende jaren meer personeel bijkomt voor vaarwegprojecten. Minister Wüst heeft daarnaast bij het Duitse verkeersministerie voorgesteld om samen een Actieplan Vaarwegen voor NRW uit te werken. hebben dus onnodig schade geleden – nog afgezien van het feit dat ze niet tijdig werden gewaarschuwd. Waterschap Drents Overijsselse Delta heeft donderdag 11 april een nieuwe vergunning verstrekt voor het schutten tot +0.45 NAP. Kennis van toen “In augustus 2018 leek het dat door extreem laag water in de IJssel de druk vanuit de haven op de sluisdeuren een bedreiging vormde voor de deuren en alle waterwegen achter de haven”, stelt de gemeente Deventer nu. “Het was met de kennis van toen onverantwoord te schutten. De vergunning van het waterschap stond schutten bij die waterstand niet toe. De gemeente voldeed aan het verzoek van het waterschap om te stoppen met schutten.” Sweco, het adviserend ingenieursbureau van Deventer, en Wijma, de leverancier van de sluisdeuren, hebben een onderzoek uitgevoerd in opdracht van de gemeente in samenwerking met het waterschap, Daaruit is naar voren gekomen dat de deuren sterker zijn dan waar de normen van uitgingen. “Het blijkt verantwoord te schutten bij een lagere IJsselwaterstand, zonder dat versterking van de sluisdeuren noodzakelijk is”, aldus de gemeente nu. De deuren kunnen een groter waterstandsverschil weerstaan dan destijds in de vergunning stond. Er mocht toen niet worden geschut bij waterstanden lager dan 1,24 m+NAP in de voorhaven. Nu is dat 0,45m+NAP geworden. Zodat bij de meest extreme laagwatersituatie waarbij een schip de sluis nog kan passeren ook daadwerkelijk nog geschut mag worden. Deze waterstand is bij Deventer nog nooit gemeten. Duitse norm De zwakste schakel in de constructie van de deuren is de zogeheten pen-en-gatverbinding tussen de liggers aan de staanders. Sinds 2012 zijn door voortschrijdend inzicht en onderzoek de berekeningen van deze verbinding aangepast. De Nederlandse norm kent aan deze verbinding eigenlijk te weinig constructieve sterkte toe, blijkt nu. Als de Duitse norm wordt toegepast, blijkt dat de huidige deuren al voldoende sterkte in zich hebben om te kunnen functioneren tot een waterpeil van 0,45m+NAP in de voorhaven. Daarmee werd het dus niet meer nodig om extra versterking aan de deuren aan te brengen. Het toepassen van de Duitse norm is de afgelopen jaren al op diverse plekken in Nederland gehanteerd in vergunningprocedures. Vervelend In een reactie zegt Deventers wethouder Frits Rorink: “We hebben bij de sluisrenovatie in 2012 de geldende regels gevolgd. Afgelopen zomer was een extreme situatie. Er was nooit eerder aanleiding landelijk geldende normen tegen het licht te houden. Ik vind het vervelend voor de schippers en havenbedrijven dat nu blijkt dat de sluisdeuren de lage waterstand toch aankunnen. We konden destijds helaas niet anders.” De zaak is hiermee nog niet afgerond. Diverse schippers en bedrijven eisten schadevergoeding voor de naar nu blijkt onnodige stremming. In elk geval één van de schippers zet zijn juridische strijd voort.

Binnenvaartkrant