Views
2 years ago

2019-09 Maritime Industry

 • Text
 • Bedrijf
 • Schepen
 • Marine
 • Schip
 • Nieuwe
 • Binnenvaart
 • Jaar
 • April
 • Onze
 • Maritime

24 24 april

24 24 april 2019 Focus op ‘floor spacing’ bij nieuwe coaster Tasman DOOR JAN JOHAN TEN HAVE De nieuwe coaster Tasman van de gelijknamige rederij uit Harlingen gaat met name met projectlading varen, zoals windmolenwieken. Voor een zo sterk mogelijke concurrentiepositie in deze markt was bij deontwikkeling en bouw van het schip floor spacing het toverwoord. Zo kan er projectlading tot bijna 70 meter worden vervoerd op het dek van deze 90 meter lange kustvaarder. De multipurpose Bodewes Trader 4800 Tasman werd de afgelopen maanden gebouwd bij scheepswerf Royal Bodewes in Hoogezand. Om de floor spacing (de ruimte aan dek) te optimaliseren moest de werf wel enkele ingrijpende aanpassingen doen aan het ontwerp. Ten opzichte van voorgaande schepen van dit type is de accommodatie van de Tasman hoger en smaller uitgevoerd en zo ver mogelijk naar achteren geplaatst. Ook ligt het gangboord twee 'verdiepingen' hoger, waardoor de accommodatie, met name op de onderste verdiepingen, opmerkelijk ruim is. Door de behuizing achterop te plaatsen is er een ‘voortuintje’ gecreëerd tussen opbouw en ruim, waar de luiken kunnen liggen zodat het schip een volledig open ruim heeft. “Dit is bijzonder praktisch en tijdbesparend bij het laden en lossen. Tijd is tenslotte geld in de scheepvaart”, vertelt Martijn Beunk van Royal Bodewes. Het ‘voortuintje’ is verdiept gebouwd, waardoor er vier van de zes tussendekschotten kunnen liggen. Dit is zó geconstrueerd dat het bovenste tussendekschot hierbij vastgezet kan worden op exact dezelfde hoogte als de luiken, waardoor er extra deklengte ontstaat voor het transport van projectlading. De bijna 70 meter is uniek voor een schip van deze lengte. (foto Jan Johan ten Have) Sjormogelijkheden Het ruim en het dek van de Tasman zijn voorzien van volop sjormogelijkheden om het schip geschikt te maken voor transport van zo veel mogelijk verschillende soorten lading. Voor optimale efficiency bij het sjorren is de door Coops en Nieborg geleverde 20­tons luikenkraan uitgerust met extra hijscapaciteit in de vorm van twee kleinere kranen. Daarmee kunnen de kratten met sjormaterialen uit het vooronder getakeld en snel op elke gewenste plek aan boord geplaatst worden. De Tasman is speciaal ingericht voor het maken van lange reizen. Zo kan het schip met de 1850 kW sterke MaK­hoofdmotor tot wel negentig dagen varen op een volle bunker zware olie. Ook zijn de voorraadkamers extra ruim met volop vries­ en koelmogelijkheden voor grote hoeveelheden voedsel en drinken voor de 8­ tot 10­ koppige bemanning. De Friese reder liet in 2015 zijn andere schip, de Triton bouwen bij Royal Bodewes. Dat is eveneens een 4800­tonner. “Niet voor niets hebben wij wederom gekozen voor Royal Bodewes”, vertelt varende participant Rick Peters. “Vertrouwen is de basis van alles. Wij willen innoverend bezig zijn en hebben op basis van onze ervaring veel nieuwe inzichten verwerkt in dit schip. Deze werf denkt daarin heel goed mee.” Martijn Beunk vult aan: “Deze opdrachtgever is zeer betrokken bij de nieuwbouw. Wij kiezen ervoor om ons te onderscheiden in het leveren van maatwerk. En daar is dit zeker een sprekend voorbeeld van. De samenwerking verliep uitstekend, we hebben met elkaar toegewerkt naar het gewenste resultaat.” Rick: “Het is een prachtig schip geworden!” Aan de Tasman leverden o.a.: Corrosion & Water-Control B.V. Geleverd ICAF en ICCP systeem en galvanische anodes Gebr. De Haan Klimaat beheersing accommodatie Centrale verwarming Sanitair systeem Mechanische ventilatie Tjamme Vis Scheepsstofferingen B.V. Complete stoffering Wolfard & Wessels Werktuigbouw B.V. Engineering, levering alle piping, machinekamer inbouw en inbedrijfstelling ZIE VLOOTSCHOUW.NL VOOR MEER INFORMATIE Wij feliciteren Rederij Tasman van harte met de Tasman BINNEN VAART KRANT

25 24 april 2019 Minister schept duidelijkheid: Varend ontgassen is nu niet illegaal Op dit moment maakt de tankvaart zich niet schuldig aan illegale lozingen door varend ontgassen, “tenzij deze plaatsvinden in dichtbevolkte gebieden of bij bruggen en sluizen”. Dat schrijft minister Cora van Nieuwenhuizen als antwoord op vragen van Tweede Kamerlid Rutger Schonis van D66. Handhaving is dan ook niet aan de orde. Daar was om gevraagd na de heisa van de afgelopen maanden. In de reigonale en landelijke media was veel aandacht voor het ontgassen, met name op de Waal en de Lek. De binnenvaart zou zich schuldig maken aan illegale praktijken aangezien diverse provincies de afgelopen jaren verboden op varend ontgassen hebben afgekondigd. Op de rijksvaarwegen, en zeker degene die onder de Akte van Mannheim vallen, zijn die verboden echter niet van kracht. Daar wordt wel aan gewerkt binnen de Taskforce Ontgassen. CDNI Minister Cora Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat schrijft dat op voorstel van Nederland het internationale Scheeps afvalstoffenverdrag CDNI is aangepast om het varend ontgassen zo snel mogelijk overal in Nederland te stoppen is. Met dat besluit van juni 2017 wordt het varend ontgassen van de meeste gevaarlijke stoffen op termijn verboden. Momenteel wordt gewerkt aan de omzetting naar nationale regelgeving. Het voorstel daarvoor zal de minister in mei aan de Tweede Kamer voorleggen. ADN Met de aanpassing van het ADNverdrag per 1 januari 2019 zijn er extra voorwaarden gekomen voor het ontgassen door tankers. Dat is voor nationale overheden nog geen wettelijke grondslag om anticiperend tegen ontgassen op te treden, aldus Van nieuwenhuizen. Minister Cora van Nieuwenhuizen: ”Voor een totaal en algemeen verbod op het varend ontgassen moet eerst een juridische basis bestaan op grond waarvan kan worden gehandhaafd.” (foto Arenda Oomen/Rijksoverheid) “Het ADN verbiedt namelijk het ontgassen niet in het algemeen, maar stelt voorwaarden waaraan tijdens het ontgassen moet worden voldaan. Wel zal op basis van het ADN de regelgeving in de Wet vervoer gevaarlijke stoffen worden aangescherpt. Hierdoor kan vanaf de tweede helft van dit jaar in dichtbevolkte gebieden en bij bruggen en sluizen, inclusief voorhavens niet meer worden ontgast.” Stoppen Van Nieuwenhuizen is het met Schonis eens dat het uitstoten van kankerverwekkende stoffen zo snel mogelijk moet stoppen: “Er wordt dan ook alles aan gedaan om de benodigde regelgeving en praktische voorwaarden voor de uitvoering eind dit jaar af te ronden. Mijn streven is om in 2020 de betreffende regelgeving in werking te kunnen laten treden.” Controleren op het varend ontgassen en schippers ervoor beboeten is nog niet aan de orde, aldus de minister. “Voor een totaal en algemeen verbod op het varend ontgassen moet eerst een juridische basis bestaan op grond waarvan kan worden gehandhaafd. In dit geval is dat bij het in werking treden van het aangepaste Scheepsafvalstoffenbesluit. Daarna kan via de bestaande systematiek in dit besluit worden gehandhaafd.” Van den Nieuwenhuizen kondigt wel een ‘thema-actie’ aan voor de controle op het naleven van de ADR-eisen dat niet bij bruggen, sluizen en in dichtbevolkte gebieden mag worden ontgast. In de speciale Taskforce Ontgassen bereiden Rijkswaterstaat, de Inspectie Leefomgeving en Transport en de provinciale handhavingsdiensten samen zo’n actie voor. Die zal plaatsvinden in de tweede helft van dit jaar. Limburg Express: containers zonder vertraging European Gateway Services (EGS), Barge Terminal Born en de Danser Group bundelen hun krachten: ze starten met de Limburg Express een nieuwe verbinding voor containers tussen Rotterdam en Limburg. De Limburg Express loopt in Rotterdam de Hutchison Ports ECT Deltaterminal aan en in Limburg de binnenvaartterminals in Venlo en Born. De nieuwe dienst past volgens de bedrijven in de trend om lading te bundelen en zo met grotere aantallen containers per call deepsea terminals in Rotterdam aan te lopen. Fixed windows Het ms Isabelle, dat per keer 249 TEU kan vervoeren, verzorgt de verbinding. In Rotterdam kan het schip rekenen op fixed windows bij de ECT Deltaterminal op woensdag en zaterdag. De Limburg Express doet vervolgens zowel op donderdag/ vrijdag als op maandag Venlo en Born aan en biedt gegarandeerde aankomst- en vertrektijden. De Limburg Express is aanvullend op de reeds bestaande trein- en binnenvaartverbindingen van de drie partners. Zij streven ernaar de samenwerking verder uit te breiden. De Isabelle voert de dienst uit. (foto Jan van der Wiel) LIMBURG ONDERNEMERS UIT LIMBURG De maritieme trots van Zuidoost-Nederland! OMRU SCHEEPSRAMEN Brouwersstraat 17 NL-6051 AA Maasbracht www.linssenyachts.com Peter Tinnemans 0622957187 www.tinnemans-scheepswerf.nl HET BESTE ZICHT OP SERVICE, KWALITEIT EN INNOVATIE www.omruscheepsramen.com Restaurant de Kolentip info@kolentip.nl . www.kolentip.nl 0475-559133

Binnenvaartkrant