Views
4 years ago

2019-07 Cruise

 • Text
 • Maart
 • Binnenvaartkrant
 • Jaar
 • Onze
 • Binnenvaart
 • Schepen
 • Nieuwe
 • Schip
 • Boord
 • Varen

De Binnenvaartkrant 22

De Binnenvaartkrant 22 26 maart 2019 Alles aan boord om met plezier en veilig te werken >> Vervolg van pagina 21 Met de inrichting hebben we ook goed geluisterd naar onze medewerkers; het is hun schip, waar ze met plezier en veilig mee moeten werken. Onze opzet is met dit schip naast vernieuwing een stap in de toekomst zetten, waarmee we de gevraagde maritieme service kunnen bieden.” “Hierbij wil ik het werfteam en de onderaannemers namens ons bedrijf nog eens hartelijk danken voor hun werkzaamheden. Het is gerealiseerd zoals we voor ogen hadden… Uitstekend gewerkt!” We lopen nog even mee naar zijn kantoor voor enkele beloofde foto’s van de Herman S. Vanachter zijn bureau heeft hij een panoramazicht op de rivier. “Deze foto’s maken we met een drone, soms ook als service voor klanten. Medewerker Peter Huizinga is daar specialist in.” Naast de pc staat de foto van zijn ouders. Aan de kapstok hangt een ketelpak. Rob volgt mijn blik en zegt: “Wanneer er tijd is, help ik de jongens graag een handje mee aan dek.” Eigentijds compleet De nieuwe tanker is 34,9 x 7,30 meter en voldoet aan alle laatste eisen. Het schip is dus eigentijds compleet. Koedood Marine Group leverde voor het schip een Mitsubishi scheepsdieselmotor S6A3-T2MPTA van 360 kW (490 pk), een hydraulische ZFkeerkoppeling (W350-1), voor het pompbedrijf een Mitsubishi van 240 kVA (50/60 Hz) en als havengenerator een Mitsubishi van 45 kVA (50 Hz). Oechies Electrotechniek was verantwoordelijk voor de elektrische installatie, het nautisch pakket, tankmeet- en alarmsysteem, de stalen lessenaar en airco. Het stuurhuis werd gebouwd door Scheepswerf L.J. Boer. De stuurhuislessenaar en complete betimmering van het schip werden verzorgd door Hoogendoorn MBI, met schitterend resultaat. Van Wijk Stuurhuizen leverde de aluminium deuren, Rafa de ramen en Beerens de alu sierlichtmast (type Slurink!) Aan het roer staan trouwe medewerkers! Vlnr: Sjoerd, Alwin en Rob Slurink. (foto Peter Huizinga) Oechies verzorgde de elektrische installatie van bunkerboot HERMAN S WIJ WENSEN SLURINK BV MET BUNKERBOOT HERMAN-S EN HAAR BEMANNING EEN BEHOUDEN VAART. Verkoop, installatie en reparatie Oechies is al meer dan 50 jaar uw vertrouwde adres voor elektrotechniek. In onze winkel aan de Waalhaven in Rotterdam kunt u terecht voor accu’s en laders, antennes, schakelmateriaal, pompen, verlichting, etc. Onze servicedienst staat 24/7 voor u klaar voor reparatie en onderhoud. Uiteraard zijn wij er ook voor u voor elektrische installaties, zoals dieselelektrische en hybride aandrijvingen, verlichting, gasdetectie, tankmeting en nautische installaties. Zo bieden wij u complete zorg voor uw schip. Oechies, uw partner in de binnenvaart! Waalhaven Z.z. 42 - 3088 HJ Rotterdam T 010 - 297 39 99 - E info@oechies.nl Aanlegsteiger 2242-6 Ma/vrij 8.00-16.30 uur, Za 9.00-13.00 uur www.oechies.nl Aan de Herman S leverden onder andere: ADS van STIGT Hoogendoorn Maritieme Betimmeringen en Interieurbouw Volledige betimmering Voor een Mitsubishi motor 360 kW @ 1840 rpm: 1x ZF W350 reductie 3,968:1 incl.: - Vulkan elastische koppeling - ingebouwde PTO t.b.v. stuurwerk Meuzelaar Maritiem B.V. Lloyd’s Register EMEA Geclassificeerd All Pumps Holland B.V. Levering plaatsen sanitair en verwarming Complete pompen pakket Oechies Elektrotechniek Alphatron Marine B.V. Radar, MFM-line en Alphachart Elektrische installatie, nautisch pakket, tankmeet en Artco Painting B.V. Compleet clean- en coatingwerk alarm systeem, stalen lessenaar en airco Beerens Handelsonderneming B.V. Promarin Propeller- und Marinetechnik GmbH Alu sierlichtmast type Slurink, Alu sierdakradarmast en The main propeller, diam. 1200mm, 5 blades, skew Alu 1-delig laagklappend blauwbord design Blokland Non-Ferro B.V. PS Marine Coatings B.V. Coating U-bundelkoelers RAFA Scheepsramen B.V. Ramen Damen Marine Components SARC Advies en Rekencentrum 1 Optima straalbuis Ø 1212 Beladingssoftware en stabiliteitsberekening Dial Liquid Technics B.V. Straathof Controls B.V. Motorbediening Meetsystemen compleet met software voor het verwerken van de losgegevens voor het afleveren van: gasolie, Van Wijk Stuurhuizen B.V. TVM verzekeringen Verzekering Blanke Diesel, GTL, smeerolie, ArBlue en drinkwater Schuifdeuren en aluminium trap en additieven injectie systemen voor het toevoegen Verhaar Omega B.V. van prestatie verbeterende additieven in de brandstof Eén (1) Verhaar Omega Boegschroefinstallatie type en alle slanghaspels met kettingloze binnenliggende stuurrooster VBS600sr (schroefdiam 600mm) verticale aandrijving, zeewater bestendig aluminium en selectiekleppen opstelling, 110 kW @1000 omw/min. en bediening wegafhankelijk ZIE VLOOTSCHOUW.NL VOOR MEER INFORMATIE Diploma’s voortaan bij Vlaams Binnenvaartloket In Vlaanderen verhuizen de taken en bevoegdheden voor diploma’s en attesten in de binnenvaart per 1 juli van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken (MOW) naar het Binnenvaartloket van De Vlaamse Waterweg. Deze overgang wordt momenteel voorbereid. Het Vlaamse Departement MOW was sinds 2016 bevoegd voor de diploma’s (bekwaamheidsbewijzen) als gevolg van de zesde staatshervorming. Het takenpakket bleek lastig te integreren binnen de bestaande werking van het departement. Daarom is besloten ze over te dragen aan het Binnenvaartloket van De Vlaamse Waterweg. Dit sluit aan bij de huidige activiteiten van het Binnenvaartloket, dat verantwoordelijk is voor de afgifte van certificaten en meetbrieven. Digitaal Tijdens de overgangsperiode die op 1 januari 2019 van start ging, worden de kennis en documentatie overgedragen. Het is de bedoeling om de impact op de sector zo klein mogelijk te houden en de kwaliteit van dienstverlening te blijven garanderen. De Vlaamse Waterweg gebruikt de transitieperiode ook om het proces rond bekwaamheidsbewijzen te stroomlijnen en efficiënter te maken. Zo wordt de aanvraagprocedure gedigitaliseerd. In de toekomst hoeft men geen papieren aanvraagformulier meer per post te sturen maar kan men de aanvraag online doen. Syntra De Vlaamse Waterweg zal net als het Departement MOW samenwerken met Syntra Midden- Vlaanderen voor het afnemen van de examens. De examencommissie blijft optreden als jury voor de praktijkexamens. Het voorzitterschap wordt echter mee overgedragen naar De Vlaamse Waterweg en wordt daar opgenomen door Herlinde Liégeois. Zij wordt hierbij ondersteund door de twee ondervoorzitters Didier Delaere en Peter Scheirlinckx. De huidige examenplanning en het aantal mogelijke momenten om een examen af te nemen worden behouden. Onder de bekwaamheidsbewijzen vallen de volgende bewijzen en attesten: Bemanning Vaarbewijs A en B Rijnpatent ADN attest Verklaring Matroos Getuigschrift Radar Getuigschrift Passagiersvervoer Onderneming Toegang tot het beroep voor ondernemingen Toegang tot het beroep voor individuen Getuigschrift vakbekwaamheid Kijk voor informatie op www.vlaamsewaterweg.be.

De Binnenvaartkrant 23 26 maart 2019 Maritiem coördinator steunt plan voor autonoom varen in Duisburg Maritieme politiek houdt niet op aan de kust. Daarom bracht de Duitse bondscoördinator voor maritieme economie, parlementslid Norbert Brackmann (CDU), op 13 maart een bezoek aan de haven van Duisburg en het Scheepvaartberoepscollege RHEIN. Hij was er op uitnodiging van de Industrieen Handelskamer (IHK) Neder-Rijn. In het Scheepvaartberoepscollege kon Brackmann zelf de simulator SANDRA voor ondiep water uitproberen. Tijdens een rondvaart door de haven sprak hij met vertegenwoordigers van de deelstaat NRW en de maritieme sector. IHK-voorzitter Burkhard Landers vroeg Brackmann de Noordzeehavens van Antwerpen tot Hamburg en hun achterlandverbindingen sterker mee te nemen in de maritieme politiek van de Bondsregering. Kernthema’s zijn digitalisering van de transportketen, opleiding en het terugdringen van schadelijke emissies. Aan het gesprek met Brackmann namen ook 25 regionale bedrijven deel en vertegenwoordigers van de universiteit Duisburg-Essen en het DST – Ontwikkelcentrum voor Scheepstechniek en Transportsystemen. Autonoom varen Vorig jaar publiceerden de IHK en het DST een haalbaarheidsstudie naar het optuigen van een testomgeving voor autonoom varen in de Rijn-Ruhr-streek. Brackmann ondersteunt dit: “In Duisburg komt alles samen wat belangrijk is voor de binnenvaart. De haven is een innovatiemotor. Hij heeft goede testmogelijkheden nodig om nieuwe technologie te kunnen uitproberen.” “Het initiatief om in Duisburg een competentiecentrum voor autonoom varen te vestigen is een krachtig signaal. Het is belangrijk om goede ideeën te bundelen om tot de best mogelijke resultaten voor de sector te komen en haar slagkracht te versterken.” Brackmann gaf aan dat hij het autonoom varen in de binnenvaart met 1,5 miljoen euro gaat ondersteunen. Norbert Brackmann probeerde de simulator SANDRA voor ondiep water uit. (foto IHK Neder-Rijn) Provincie Groningen stimuleert scheepsbouw Groningen neemt met een lening van 15 miljoen euro deel in het scheepsbouwfonds van financieringsinstelling Nesec. De provincie wil zo een impuls geven aan de scheepsbouw. Deze sector is met een omzet van 1,3 miljard euro en 4.300 werknemers bij honderd bedrijven van groot belang voor de economie en werkgelegenheid in Groningen. De provincie zet samen met het bedrijfsleven ook de Maritieme Board Groningen op. Dit platform moet de samenwerking en inno vatie in de scheepvaartsector vergroten. De oprichting van deze adviesraad voor bedrijven in de scheepsbouw is “een belangrijke eerste stap om de samenwerking in deze sector te optimaliseren”, aldus de provincie. Voorzitter van de Maritieme Board Groningen is Egbert Vuursteen, de CEO van Royal Wagenborg. Bij de start is een tiental bedrijven betrokken bij de board. Shortsea Gedeputeerde Patrick Brouns bespeurt veel enthousiasme in de maritieme sector om een nieuwe stap te zetten in de ontwikkeling en verduurzaming van de sector. “Dat is ook hard nodig om de sector te versterken en werkgelegenheid te behouden. Als provincie willen wij vanuit onze faciliterende rol hier stevig op inzetten, want vervoer over zee is de meest efficiënte manier van transport in Europa.” “Daarbij zit 60 procent van de Nederlandse shortsea-reders in het Noorden en komt 90 procent van deze scheepsproductie hier vandaan. Ik zie volop kansen voor een sterke en innovatieve scheepsbouwsector.” Scheepsbouwfonds Nesec is in 1946 opgericht om de export te bevorderen van in Nederland gebouwde schepen en leningen te verstrekken aan scheepseigenaren. De financiële expertise van Nesec wordt ingezet voor het Nesec Shipping Debt Fund (NSDF), een fonds dat investeringen in shortsea shipping meefinanciert. Daardoor maakt een scheepseigenaar er meer kans op een lening bij een bank. Het fonds omvat 250 miljoen euro en wordt door het Rijk gesteund met een staatsgarantie van 80 procent. De provincie neemt deel met een lening van 15 miljoen euro. Daarnaast gaat Nesec een dag per week spreekuur houden in het provinciehuis. De provincie wil verder de automatisering van het logistieke proces bij scheepswerven stimuleren. Daarvoor stellen Gedeputeerde Staten 48.000 euro beschikbaar voor een businessplan. Dat moet uitwijzen of er voldoende draagvlak is bij de scheepswerven. LIMBURG ONDERNEMERS UIT LIMBURG De maritieme trots van Zuidoost-Nederland! OMRU SCHEEPSRAMEN Brouwersstraat 17 NL-6051 AA Maasbracht www.linssenyachts.com Peter Tinnemans 0622957187 www.tinnemans-scheepswerf.nl HET BESTE ZICHT OP SERVICE, KWALITEIT EN INNOVATIE www.omruscheepsramen.com Restaurant de Kolentip info@kolentip.nl . www.kolentip.nl 0475-559133

Binnenvaartkrant