Views
6 months ago

2019-04

 • Text
 • Februari
 • Schip
 • Binnenvaartkrant
 • Schepen
 • Jaar
 • Onze
 • Binnenvaart
 • Twee
 • Nieuwe
 • Goede

De Binnenvaartkrant 30

De Binnenvaartkrant 30 12 februari 2019 Wij wensen familie Goedgezelschap - De Bock veel geluk met hun ms Zonga OMRU SCHEEPSRAMEN SAAOVERVLIET Non Ferro bv info@foresta-trading.nl www.foresta-trading.nl DE BINNEN VAART KRANT Foto: de Boer van de Moosdijk | maakt merken bijzonder

De Binnenvaartkrant 31 12 februari 2019 EBU en ESO richten IWT Platform op van (uw!) Reservefonds Meten aan de pijp is een goed plan. Maar de vergroeningskosten komen bovenop andere verplichte – en vaak zinloze – investeringen. En weer horen we over het oprichten van een fonds: nu een fonds om te vergroenen? Het zal toch niet zo zijn dat daar de binnenvaartschippers weer voor op moeten draaien? Wat is er met het door schippers volgestorte reservefonds gebeurd, EBU en ESO? Dat voormalige ‘sloopfonds’ waaraan schippers verplicht waren te betalen, en dat nooit buiten de schippers om een andere bestemming mocht krijgen dan waar het voor bedoeld was. Hebben we het geld teruggezien in de vorm van pensioenen of maatregelen om de overcapaciteit tegen te gaan, of een meer transparante markt te verkrijgen? Welnee! ‘Schippers’organisaties waarbij de vertegenwoordiging niet uit schippers bestaat, hebben hun hand gelegd op miljoenen opgebracht door de schipper. We zien in de media hoe trots men is op het – van de schippers betaalde – platform dat hiermee opgericht is. Hebben ESO en EBU aan de schippers gevraagd wat men wilde dat er met hun geld gedaan werd? Ik heb ze niet gehoord. En hoe gaat dit platform ingezet worden wetende dat er bij EBU en ESO nauwelijks/geen particuliere schippers zijn die meepraten? ASV heeft (toen er sprake was van deze graai uit de kas) voorgesteld dat geld te gebruiken voor vergroening van schepen, waar alle schepen makkelijk gebruik van INGEZONDEN BRIEF kunnen maken (bijvoorbeeld zonnepanelen). Maar in plaats van het, in welke vorm dan ook, terug te geven aan de rechtmatige eigenaren van dat geld, zien we dat ‘anderen’ voor de schippers gaan bepalen wat goed voor hen is, nu via het IWT Platform. Alweer! De coördinator van het IWT (International Waterway Transport) Platform, de heer Delmeire, is voormalig secretarisgeneraal van de Europese verladersorganisatie ESC en de president van het IWT platform is CBRB-voorzitter Paul Goris. En nóg vraagt BLN-Schuttevaer aan de ASV waarom we toch uit de ESO zijn gestapt… De ASV zou medeplichtig zijn geworden aan een graai uit het reservefonds. Reden genoeg om daar niet aan mee te willen doen. Nu is het aan de ASV om Kamerleden uit te leggen waarom schippers niet zitten te wachten op weer een fonds waar zij hun zuurverdiende geld in mogen storten en anderen gaan bepalen wat ermee gebeurt. Sunniva Fluitsma, woordvoerder ASV Brand snel geblust Op een binnenvaartschip aan de Binnen Kalkhaven in Dordrecht heeft zaterdagmiddag 2 februari brand gewoed. Rond 14.45 uur werd de brandweer gealarmeerd. Het blussen ging voorspoedig en was om 16.00 klaar. Vervolgens heeft de brandweer nog geventileerd, waarna ze naar de kazerne terug kon. (foto MediaTV) Schippers Scheppen Schoonheid De 24e editie van Schippers Scheppen Schoonheid begint op zaterdag 23 februari. De tentoonstelling is te zien aan boord van kerkschip Sint-Jozef in Antwerpen. Schippers en oud-varenden presenteren door hen gemaakte ambachtelijke en artistieke werken. Er zijn scheepsmodellen, maquettes, schilderijen, pentekeningen, aquarellen, kantwerk, houtsnijwerk, keramiek, glaswerk, postzegels, foto’s en oude prentkaarten te zien. De expositie Schippers Scheppen Schoonheid is van 14.00 tot 18.00 uur te bezoeken op zaterdag 23 en zondag 24 februari, zaterdag 2 maart en zondag 3 maart, zaterdag 9 en zondag 10 maart. De toegang is gratis. Adres: Kerkschip Sint-Jozef, Houtdok 25 - Haven 25A (naast de Mexicobrug) in Antwerpen. Less is more… Naar mijn idee is het verstandig eens te reflecteren of onze markt, de binnenvaart, veel baat kan hebben wij het uitbouwen van de kleine vloot (spitsen en kempenaars). Voor mij heeft dit twee doelen: ten eerste om de haarvaten van Europa goed te benutten en ten tweede dat het leven van de schipper rustiger kan verlopen. Een minder grote investering zorgt voor minder werkuren. Over het belang van dat laatste kan ik persoonlijk meespreken. Hard werken is zeker geen straf, ik vind het interessant, een avontuur en het biedt oneindige kansen… Echter, naast ons werk is er ook nog een hele wereld die op andere niveaus perspectieven en voldoening geven. Afgelopen week was dat ook in het nieuws. Het aantal mensen met een burn-out stijgt. Laat dit een teken zijn dat het ook anders kan – en voor velen moet. Ook in de binnenvaart. 15.000 kilometer vaarweg biedt Nederland bij uitstek de kans om vervoer veilig, goedkoop en milieuvriendelijk te laten plaatsvinden. 1.600 kilometer hiervan bestaat uit kleinere vaarwegen (tot 1.000 ton). Een spits heeft de afmetingen om vanuit Nederland naar de Middellandse Zee in Frankrijk te varen. Momenteel zijn er al een aantal jongeren die deze kans met beide handen aanpakken. Vooral het vrije leven zonder al te veel druk spreekt hen aan. Wat zij letterlijk zeggen, is dat er een goede boterham verdiend wordt en dat je er goed van kunt leven. Als je daarnaast op deze manier tijd over hebt om van andere dingen te genieten, dan is dat zeer waardevol. Een onbetaalbaar goed voor je gezondheid. Natuurlijk dient de kleine binnenvaart tegelijkertijd te moderniseren. Strategie is de kunst om hierop in te spelen. Dat komt dus goed uit, deze kentering voor de nieuwe jonge ondernemers. Kansen pakken en aanboren. Je kunt nieuwe markten voor ladingen aanboren, zoals recycling- en afvalstoffen. Daarentegen heeft de kleine vloot een beperkte diepgang, waarmee wordt geanticipeerd op de structurele lage waterstanden in de toekomst, waarvan we vorig jaar al een voorbode hebben gekregen. Dus mensen in deze sector, opleidingen voor de binnenvaart, brancheorganisaties, steek de koppen bij elkaar. Er is een imagocampagne nodig om varen op of met een klein schip te stimuleren. Door het kleine schip te promoten als een innovatieve en kansrijke bedrijfstak. Mijn voorspelling als de missie slaagt, is: je hebt een afwisselende baan, ontmoet mensen, je bent buiten, je vaart door meerdere landen, je hebt relatief weinig kosten, kan er een mooi leven van leiden en hebt daarnaast tijd over. Tijd voor jezelf…. Wat wil je nog meer? Ook ik heb dit bewerkstelligd in mijn leven en ik ben een tevreden en gelukkig mens. MRS. SCHEEPSSCHROEF door Dymphina Jooren (directeur Jooren Scheepsschroeven)

De Binnenvaartkrant