Views
1 year ago

2019-01

 • Text
 • Binnenvaart
 • Januari
 • Binnenvaartkrant
 • Jaar
 • Nieuwe
 • Haven
 • Rotterdam
 • Schepen
 • Onze
 • Volgens

De Binnenvaartkrant 4 8

De Binnenvaartkrant 4 8 januari 2019 Vereiste Matroos: dienstboekje matroos Vereiste Schipper: GVB A/B - inclusief P, radarpatent en marifooncertificaat Stuur je CV naar: werving@aqualiner.eu www.dewaterbus.be Fluvia for Peak performance Rotterdam l Hamburg l Basel l Antwerpen WE WANT YOU AS OUR CAPTAIN auf einem unserer 12 modernen Oil oder Chemie Rhein Tankmotorschiffe Wir suchen: Rheinpatent bis Mannheim / Basel Radarpatent ADN-Zertifikat Sprache: Deutsch und Niederländisch Wij zoeken: Rijn patent tot Mannheim / Basel Radarpatent ADN-Certificaat Taal: Nederlands en Duits Wir bieten: Hohes Sicherheitsverständnis Attraktive Schweizer Arbeitskonditionen Permanente Weiterbildung Aufstiegschancen Gutes Arbeits-Freizeit-Verhältnis - 1:1 Gutes Betriebsklima Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung – einfach bewerben über unsere Webseite! Bewerbung über: www.fluvia.eu/jobs Wij bieden: Veiligheid hoog in het vaandel Aantrekkelijke Zwitserse arbeidsvoorwaarden Mogelijkheden voor zelf ontplooiing Goede promotie kansen Comfortabele 1:1 verhouding van werktijd en vrije tijd Motiverende & inspirerende bedrijfscultuur Sollicitaties eenvoudig via onze website! U ZOEKT PERSONEEL? WIJ VERTELLEN U GRAAG MEER OVER DE MOGELIJKHEDEN VAN ADVERTEREN IN DE BINNENVAARTKRANT +31(0)10-414 00 60 SALES@BINNENVAARTKRANT.NL tanker shipping | tank storage | tanker brokers

De Binnenvaartkrant 5 8 januari 2019 ASV wil andere aanpak voor Green Deal Als circa 2.500 schepen tot 1.500 ton verdwijnen door te strenge eisen en/of slecht beleid, pakt dat slecht uit voor het klimaatbeleid, aldus de ASV. De onderhandelingen over vergroening van de binnenvaart gaan de verkeerde richting uit. Het beleid van de overheid dreigt averechts uit te pakken. Dat schrijft de ASV aan minister Cora van Nieuwenhuizen. In een op 28 december verzonden brief uit de binnenvaartorganisatie haar zorgen over de standpunten en werkwijze van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat in het overleg over de dit jaar te sluiten Green Deal Binnenvaart. Daarin wordt geregeld hoe de bedrijfstak de komende jaren gaat vergroenen. De directe aanleiding voor de brief is de door het ministerie opgestelde position paper. Daarin staat de visie van het ministerie op de vergroening van de binnenvaart. Als de binnenvaart op die manier in 2050 emissievrij en klimaatneutraal moet worden, pakt het verkeerd uit volgens de ASV. De vereniging voorziet dat dan “een geïndustrialiseerde vloot van grote eenheden op enkele grote vaarwegen” overblijft. Gevolg daarvan is “een grote toename van het landverkeer wegens het in onbruik raken van ¾ van het huidige vaarwegennet, mét onze colle ga’s, die met de teloorgang van hun bedrijven de rekening betalen voor een klimaat, waar ze veel voor hadden kunnen betekenen”. Kleine schepen De ASV ziet niets terug van haar commentaar en voorstellen die de vereniging eerder indiende bij het overleg. De organisatie hamert op “het voortbestaan van de kleinere binnenvaartvloot” (schepen tot 1.500 ton), op basis van al eerder in de Tweede Kamer aangenomen moties of vergelijkbaar beleid. De wens van scheepseigenaren – degenen die het uiteindelijk aangaat – telt nu volgens de ASV onvol doende mee. De meeste winst zou volgens de organisatie te behalen zijn door te voorkomen dat “het overgrote deel van de kleinere binnenvaart” verdwijnt als gevolg van het toepassen van ingrijpende en onnodige technische regelgeving. “Een eenvoudig te realiseren uitdaging is, de bestaande vloot in ere te houden, zodat deze optimaal ingezet kan blijven worden middels een rendabele bedrijfsvoering, waar vergroening betaald kan worden uit reë le, daartoe geë igende transportprijzen.” Hogere tarieven Ook een transparantere markt, door de invoering van de al eerder door de ASV bepleitte ‘Agora’ of een vergelijkbaar informatiesysteem, zou voor een verbetering zorgen. Onder meer door leegvaart terug te dringen. Het achterliggende idee is dat die markttransparantie tot hogere tarieven leidt, waardoor schippers voldoende verdienen om te kunnen investeren in schone technieken. Langlopende contracten met verladers, zoals het ministerie in de position paper voorstelt, kunnen voor de nodige zekerheid zorgen, maar daar gelooft de ASV niet in: “Een groot deel van het vervoersaanbod speelt zich af op de spotmarkt en leent zich niet voor langjarige contracten. "Samenwerkingsverbanden hebben de achterliggende decennia ook geen blijvende positieve invloed op vrachtprijzen kunnen uitoefenen en ook daar kampt men met overmatige leegvaart.” Vergroeningsfonds De ASV is geen voorstander van subsidies en fiscale regelingen, maar wil een vergroeningsfonds, dat gefinancierd zou moeten worden uit een toeslag op vervoer, te betalen door de opdrachtgever. Ook zou de Green Award-systematiek op de schop moeten. Bij de certificering worden diverse vergroeningsaanpassingen niet erkend, en er zitten "volgens de ASV zaken in die niets met vergroening te maken hebben en CCR2- motoren worden wel erkend, terwijl die meer CO 2 uitstoten dan klassieke motoren”. CoVadem is klaar voor grote sprong voorwaarts DOOR FRANK ANTONIE VAN ALPHEN Met lokaal en internationaal onderzoek werkt CoVadem eraan om in de toekomst te kunnen kijken– zeer nuttig in een tijd van grote klimaatveranderingen. Met een landelijke bijeenkomst op 20 december in Nijmegen presenteerde het inmiddels tot bedrijf uitgegroeide initiatief zijn plannen voor de komende stappen. CoVadem (een samentrekking van 'coöperatieve vaardieptemetingen') verzamelt en verwerkt meetgegevens van deelnemende schepen naar een kaart met actuele vaardieptes. Met pionierende binnenvaartschippers als praktijklaboratorium is als testcase de route van Rotterdam tot Maxau onder de loep genomen. Nu is het tijd voor de grote sprong voorwaarts. Het doel is beter geïnformeerd en daardoor efficiënter te varen. Dat is niet alleen tot uit kostenoogpunt interessant, maar kan ook ook de CO 2 -uitstoot door de binnenvaart verminderen. En het is veiliger varen met voorkennis. Meer schepen CoVadem ontstond als project in het Rijkswaterstaat-programma IDVV. Inmiddels is het een bedrijf. Eind vorig jaar sleepte dat externe financiering in de wacht om op te schalen. Voor betrouwbare informatie en voorspellingen zijn meer gegevens, lees: meer deelnemende schepen, nodig. CoVadem is daarom op zoek naar zeker nog 200 schepen. Rijkswaterstaat en Haven bedrijf Rotterdam hebben toegezegd alvast 27 van hun patrouilleschepen in te zetten voor het ‘varend meetnet’. De toegepaste technologie maakt gebruik van de dieptemeters die de meeste schepen toch al aan boord hebben. Voor het beoogde systeem zijn op de rivieren minstens 250 schepen nodig om een overzichtelijke en goed werkende dieptekaart te maken. De informatie is ook nuttig voor een slim en efficiënt vaarwegonderhoud. Inzicht Deelnemers kopen een systeemkastje dat nodig is om de gegevens te verzamelen en versturen, en nemen een abonnement op CoVadem. De eerste scheepseigenaren krijgen korting. Het slimme kastje aan boord maakt het mogelijk om te varen op basis van actuele waterdieptes, in plaats van alleen waterstanden. Het apparaat geeft op voorspellende wijze inzicht. Geen met apps volgehangen stuurhut, maar compacte, actuele waterdiepte-informatie, gemeten door de scheepvaart zelf. De schipper kan daarmee een kleine week vooruitkijken: beter inschatten hoeveel geladen kan worden en de route nemen met het minste brandstofverbruik. Bovendien zorgt de informatie er straks ook voor dat riviermodellen worden verbeterd en er meer geleerd wordt over rivierduinen, bijvoorbeeld. Vaarwegonderhoud en het baggeren kan daardoor doeltreffender.

Binnenvaartkrant