Views
1 year ago

2019-01

 • Text
 • Binnenvaart
 • Januari
 • Binnenvaartkrant
 • Jaar
 • Nieuwe
 • Haven
 • Rotterdam
 • Schepen
 • Onze
 • Volgens

De Binnenvaartkrant 18 8

De Binnenvaartkrant 18 8 januari 2019 BEVRACHTING IS ONS VAK, alles wat daarbij hoort regelen wij snel en deskundig! www.eurokorbarging.nl | Tel: +31 180 481960 Hydraulische stuurmachines Roeren en Hennegatkokers Stuurhut hefkolommen Revisie - fabricage hydraulische cilinders 06-51125174 SCHEEPSSLOPERIJ TREFFERS BV “für alle Ihre Abwrackschiffe, Abwracktonnage und andere treibende Objekte.” +31(0) 23-5325211 . +31(0) 6-53187317 Barzahlung Hendrik Figeeweg 35, 2031 BJ Haarlem E-mail: treffers@hetnet.nl . Web: www.treffers-haarlem.com Recycling drijvend materieel +31 (0)38 477 29 35 Oslokade 1 8326 CH Kampen In- en verkoop van: • Schroot en metalen • Drijvende objecten • Bruikbare onderdelen Vergunt voor verwerking van ongereinigde tankers Hijsen en slopen van grote constructies met eigen drijvende bok www.hoebenrdm.nl

De Binnenvaartkrant 19 8 januari 2019 Binnenvaart is ‘winnaar’ van extreme zomer Wat heeft de binnenvaart gemeen met campings, cafés, supermarkten en doe-het-zelfwinkels? Volgens ABN AMRO past de binnenvaart in het rijtje met die branches: zij sponnen allemaal garen bij de extreme zomer van 2018 en behoren daardoor tot de 'winnaars'. De zomer van 2018 was de warmste in ruim 300 jaar. Het was ook één van de droogste zomers sinds begin vorige eeuw. Dit eiste in verschillende sectoren zijn tol, terwijl andere branches juist profiteerden. “Zo was door de droogte de waterstand zeer laag. Binnenvaartschepen konden daardoor minder volume in één keer vervoeren en daarom hogere prijzen vragen, wat de omzet een extra impuls gaf”, aldus de economen/onderzoekers van ABN AMRO in het rapport Winnaars en verliezers van de extreme zomer van 2018. Campings en cafés Het warme weer pakte ook goed uit voor de verkoop van tuinproducten. In de doe-het-zelfsector steeg de omzet van deze producten in het derde kwartaal met dik 12 procent. Parasols, tuinmeubelen en sproeiers gingen als warme broodjes over de toonbank. Ook supermarkten deden goede zaken en noteerden een forse stijging van de verkoop van verse en kanten-klare gemaksproducten met hoge marges, zoals verse soepen, salades, stokbrood en barbecuepakketten. Campings profiteerden sterk van de zomerse hitte. Dit begon al in mei. Die maand was sinds de start van de weermetingen in 1706 nog nooit zo warm geweest. ABN AMRO verwacht dat over heel 2018 het aantal overnachtingen met ruim 5 procent stijgt naar 20,8 miljoen door campinggasten uit binnen-en buitenland. Ook de horeca presteerde deze zomer zeer goed: cafés, fastfoodbedrijven, ijssalons en cafetaria’s. De zomer van 2018 gaat voor zeestrand paviljoens zelfs de boeken in als de beste zomer in 35 jaar. Waterstand Het waterpeil in de Rijn bij de Nederlands-Duitse grens bij Lobith daalde in oktober naar waarden tot 6,50 meter, waar 8,50 meter normaal is. Ook de hele maand november hield de lage waterstand aan. Pas op 6 december gaf Rijkswaterstaat ‘code groen’ af voor de waterstand in de Rijn. “Het water staat dit jaar te langdurig laag”, blikt ABN AMRO terug. “Het gevolg is dat schippers die ‘omhoog’ willen varen’ (richting Bazel, bijvoorbeeld met containers, brandstoffen en steenkool) of ‘omlaag’ willen (naar Rotterdam, bijvoorbeeld met zand en grind) hun schepen minder zwaar kunnen beladen omdat ze anders aan de grond lopen. "De grootste schepen konden tot wel 80% minder vracht per beurt meenemen, wilden ze in het minst diepe stuk tussen Koblenz en Mannheim niet aan de grond lopen.” Lucratief Dit maakt dat de prijzen voor het oost-westvervoer en vice versa aanzienlijk stegen. Volgens het CBS steeg de omzet in de binnenvaart als geheel In het derde kwartaal met 18 procent. “De Rijnvaart was de afgelopen maanden bijzonder lucratief omdat vanwege de lage beladingsgraad meer vaarbeurten moesten worden gemaakt. Dit lokte schippers de Rijn op die normaal ‘beneden’ blijven in de Amsterdam- Rotterdam-regio. Dit legde op zijn beurt weer een bodem onder de prijzen in de Amsterdam- Rotterdam-regio.” Schaalvergroting De binnenvaartsector beraadt zich nu op de consequenties voor de lange termijn, aldus ABN AMRO. De bank wijst op de schaalvergroting van de afgelopen jaren. “Nu blijkt dat kleinere (vaak oudere) schepen met minder diepgang deze zomer sterk in het voordeel waren.” De bankeconomen wijzen op het voordeel van vervoer over water: “Voor de opdrachtgevers van bulktransporten heeft ad hoc overstappen naar alternatieve vervoersvormen als vrachtwagens en vrachttreinen weinig zin. Een duwbak staat gelijk aan honderd vrachtauto’s, waardoor vervoer over de weg geen optie is. Het reserveren van vrachttreincapaciteit duurt maanden en er is een tekort aan wagons.” “Flexibel en daadkrachtig omgegaan met laagwater” Het lag voor de hand: tijdens de jaarvergaderingen van Koninklijke BLN-Schuttevaer werd volop teruggekeken op de extreme waterstanden van 2018. Zo ook bij afdeling IJsseldelta- Zwartewater. Volgens tweede voorzitter Arend Horrel, zelf varend schipper, drukten de lage waterstanden afgelopen jaar hun stempel op het vervoer over water. De binnenvaartsector toonde zich volgens hem flexibel en daadkrachtig. Dat heeft ertoe geleid dat echt grote problemen Nederland bespaard zijn gebleven. Arend Horrrel leidde de ledenvergadering op 28 december in Hotel Restaurant Zwartewater; hij verving de door de griep gevelde voorzitter Wolbert Meijer. Eefde De regiovertegenwoordigers Fiona Oomen en Andries de Weerd gaven een uiteenzetting over de nautisch-technische ontwikkelingen in de regio. Aan de orde kwamen onder meer de tweede kolk Gijs de Koning Gans is zestig jaar lid en was lange tijd voorzitter van de afdeling Zwolle. (foto Roelof Huls) bij Eefde en de plannen voor de Roggebotsluis. Beiden wezen op het belang van waterveiligheid, waarbij het soms lastig is om te gaan met de weersomstandig heden. Jubilarissen Twee jubilarissen werden gehuldigd. Peter Westerhuis uit Zwartsluis is vijftig jaar lid en Gijs de Koning Gans uit Zwolle spande de kroon met zijn 60-jarig lidmaatschap van Schuttevaer. Als dank voor hun inzet en betrokkenheid kregen beiden een bijbehorende speld met een kroontje uitgereikt, omdat de vereniging sinds 1938 het predikaat Koninklijk mag dragen. Penningmeester Roelof Huls sprak de jubilarissen toe en wees op de historie van de in 1849 opgerichte vereniging, die zijn wortels in Zwolle en Zwartsluis heeft. “Ervan uitgaande dat er sinds 1849 jaarlijks werd vergaderd, houden wij vandaag de 169e jaarvergadering in Zwartsluis.” Beide jubilarissen vervulden vele jaren een bestuursfunctie. Zo was Gijs de Koning Gans lange tijd voorzitter van de afdeling Zwolle. Samen met de afdelingen Kampen, Zwartsluis, Hasselt en Meppel is daaruit de huisdige afdeling IJsseldelta-Zwartewater ontstaan. Wiebbe Anne Bonsink gaf een presentatie van de vele activiteiten van HEBO Maritiemservice. Het bedrijf uit Zwartsluis heeft inmiddels negen vestigingen, waarvan twee in Duitsland. HEBO biedt oplossingen als het gaat om calamiteitenbestrijding, speciale en zware transporten. Windplan Blauw Henk Kouwenhoven gaf uitleg over Windplan Blauw in het Ketelmeer en IJsselmeer. Het gaat hier om een project voor meer energie met minder windmolens. Het plan is inmiddels goedgekeurd maar roept bij sommige schippers nog vraagtekens op, zo bleek tijdens de vergadering. Het project omvat de omzetting en bouw van 74 kleine naar 62 grote turbines in nette rijen. Kouwenhoven kon de schippers geruststellen dat voor de vaargeul de veiligheid is getoetst en dat uit onderzoek is gebleken dat de kans op incidenten minimaal is.

Binnenvaartkrant