Views
1 year ago

2019-01

 • Text
 • Binnenvaart
 • Januari
 • Binnenvaartkrant
 • Jaar
 • Nieuwe
 • Haven
 • Rotterdam
 • Schepen
 • Onze
 • Volgens

De Binnenvaartkrant 16 8

De Binnenvaartkrant 16 8 januari 2019 24/7 bereik voor noodgevallen • Een scheepshelling van 170x40m met een hefcapaciteit van1500T • Een vlottende steiger, geschikt voor het uitvoeren van werken boven de waterlijn • Opslagterrein en werkplaatsen. • Drukpers van 300T, knipstraat tot 3m, paswerkerij,… WILT U DAT UW ADVERTENTIE ECHT WERKT? WIJ VERTELLEN U GRAAG MEER OVER DE MOGELIJKHEDEN VAN ADVERTEREN IN DE BINNENVAARTKRANT +31(0)10-414 00 60 SALES@BINNENVAARTKRANT.NL +32 (0) 499 52 31 32 · info@scheldewerf.be · www.scheldewerf.be ALTIJD SCHERPE PRIJZEN BIJ: Werkendam 0183 67 80 30 Een behouden vaart begint met een goede uitrusting! NCP erkend REOB onderhoudsbedrijf voor verkoop en keuring van brandblusmaterialen en zwemvesten. Keuring brandblusser aan boord: €8,50 incl. voorrijden excl. btw DOK 138 - Unit 4 . Boterhamvaartweg 2 B-2030 Antwerpen T +32(0)3-2251444 F +32(0)3-2906646 M +32(0)4-78656736 info@femm.be - www.femm.be Simplus Brandblusapparaten bv Dordrecht 078 652 07 52 Esco wenst u een voorspoedig nieuwjaar! Met de QuickShift ® vaart u comfortabeler dan ooit Een Twin Disc keerkoppeling met QuickShift-technologie schakelt sneller en vloeiender. U kunt uw schip daardoor manoeuvreren als nooit tevoren. Het zorgt bovendien voor een aanzienlijk lagere belasting van het gehele aandrijfsysteem. Zo vaart u niet alleen comfortabeler, maar ook duurzamer. De QuickShift-keerkoppeling komt het beste tot z’n recht in combinatie met een EC300 bedieningssysteem. Meer weten? Neem gerust contact op voor meer informatie of het maken van een vrijblijvende afspraak. www.esco-aandrijvingen.nl • info@esco-aandrijvingen.nl • +31(0)172-423333 • Ondernemingsweg 19 Alphen a/d Rijn

De Binnenvaartkrant 17 8 januari 2019 Bevaarbaarheid rivieren is in gevaar DOOR NOUD VAN DER ZEE In zijn laatste jaarrede zei voorzitter Rob van Reem van afdeling Zuidoost-Nederland (ZON) van Koninklijke BLN-Schuttevaer dat hij zich grote zorgen maakt over de betrouwbaarheid van de infrastructuur in de noord-zuidcorridor. Sluizen in dit gebied hebben volgens hem te vaak storingen en acties tot herstel zijn niet altijd adequaat. Van Reem pleitte 27 december in Cuijk voor verdieping van de Waal. Tegelijkertijd moeten dan de sluisdrempels van Weurt en Sint Andries worden verlaagd. De scheidende voorzitter van de afdeling ZON keek ook naar de lange termijn. Er is meer nodig om de betrouwbaarheid en de vervoerszekerheid van de binnenvaart veilig te stellen. Betrouwbare infrastructuur Volgens hem raken het begrip en geduld van BLN-Schuttevaer op dat de vereniging had tegenover vaarwegbeheerders als het gaat om budgettering, planning, onderhoud en vernieuwing. “Het stimuleren om ladingen van de weg naar het water te halen werkt slechts als de binnenvaart vervoerszekerheid binnen geplande tijden kan bieden, waarvoor een betrouwbare infrastructuur een voorwaarde is.” Mark Hegnauer en Remi van der Wijk van het kennisinstituut Deltares schetsten een scenario waarin de afvoeren op de Rijn en de Maas in winter en voorjaar zullen toenemen en in de nazomer verder zullen afnemen. De Rijn transformeert zich van een gecombineerde naar een typische regenrivier. Dit heeft volgens Hegnauer en Van der Wijk tot gevolg dat er minder diepgang komt op de Waal, IJssel en Lek. De vaargeul wordt smaller en er komen meer schutbeperkingen op de Maas, Twentekanalen en het Amsterdam-Rijnkanaal. In de toekomst moet meer gebaggerd worden om vaardieptes te garanderen. Bodemerosie Roelof Weekhout, werkzaam bij Rijkswaterstaat Oost-Nederland, sloot aan met een presentatie over klimaatverandering en de uitdagingen voor de achterlandverbindingen. Hij heeft becijferd dat de kosten voor het vervoer over water als gevolg van de klimaatverandering in de toekomst met 15 procent kunnen stijgen. Dat kost de binnenvaart dan ruim 7 procent lading. Die circa 30 miljoen ton lading verdwijnt naar de weg en het spoor. Maar volgens Weekhout is het grootste probleem in Nederland Rob van Reem nam na vijftien jaar afscheid als afdelingsvoorzitter. Hij is opgevolgd door Henry Mooren. (foto Noud van der Zee) de bodemerosie in de rivieren. Die bedraagt jaarlijks 2 tot 3 centimeter. In de afgelopen zestig jaar is de rivierbodem op sommige plaatsen al 2 meter gedaald. Volgens Weekhout moet de politiek de beurs trekken en maatregelen nemen om de erosie te stoppen. De kosten voor het Rijk bedragen dan 350 tot 700 miljoen euro. Als dat niet gebeurt, kunnen binnen vijf jaar problemen ontstaan met kabels en leidingen in de rivierbodem. Die komen bloot te liggen. Als de bodemdaling doorzet, kunnen zich binnen tien jaar ook problemen voordoen bij sluizen en aansluitingen van rivieren op kanalen. Als extra moeilijkheid komt daar nog de instabiliteit van dijken en kribben bij. Langsdammen Als mogelijke oplossingen drong Roelof Weekhout aan om in de rivieren langsdammen aan te leggen om de bodemerosie te stoppen. Een andere optie is het fixeren van de rivierbodem. Rijkswaterstaat bestudeert momenteel deze mogelijkheid. Ook aanvullen van de bodem en de vaste laag dieper leggen, is een mogelijkheid. Een andere oplossing is de sluizen aanpassen. Nu gebeurt dit al voor de nieuwe sluis in Eefde. Weekhout: “Het aanpassen van nieuwe sluizen kost bijna niets. Ongeveer 5 procent van de totale projectkosten.” Het aanleggen van voorsluizen kan in de toekomst zoden aan de dijk zetten. Dat kost tussen de 5 en 10 miljoen euro per kolk, maar dan moet er wel ruimte voor zijn. LIMBURG ONDERNEMERS UIT LIMBURG De maritieme trots van Zuidoost-Nederland! Brouwersstraat 17 NL-6051 AA Maasbracht www.linssenyachts.com Peter Tinnemans 0622957187 www.tinnemans-scheepswerf.nl OMRU SCHEEPSRAMEN HET BESTE ZICHT OP SERVICE, KWALITEIT EN INNOVATIE www.omruscheepsramen.com Restaurant de Kolentip info@kolentip.nl . www.kolentip.nl 0475-559133

Binnenvaartkrant