Views
2 years ago

2019-01

 • Text
 • Binnenvaart
 • Januari
 • Binnenvaartkrant
 • Jaar
 • Nieuwe
 • Haven
 • Rotterdam
 • Schepen
 • Onze
 • Volgens

De Binnenvaartkrant 14 8

De Binnenvaartkrant 14 8 januari 2019 “Geen moment spijt van keuze voor FLEX Tunnel” De Rhenus Duisburg werd in 2015 als eerste schip uitgerust met een FLEX Tunnel van Van der Velden. Rederij Rhenus PartnerShip zet dit 110 meter lange schip in om met drie duwbakken kolen van havens in het ARA-gebied naar de Lünense haven in het Duitse Ruhrgebied te transporteren. In een recent interview voor het online Damen Magazine vertelt Herbert Berger, managing director van Rhenus Schiffsmanagement, over de ervaringen met deze innovatie van Van der Velden, dat tegenwoordig onderdeel is van Damen Marine Components. Hij beschikt over gegevens van ontwerp, tonnage, reistijd en brandstofverbruik van meer dan 200 reizen. Het verbruik kan worden vergeleken met dat van het verder identieke zusterschip Rhenus Lünen. Dat is niet voorzien van een FLEX Tunnel en het vaart met dezelfde belading en op dezelfde route. Hoe tevreden bent u over het algemeen met de Van der Velden FLEX Tunnel? “De FLEX Tunnel geeft een enorme sprong in realiseren van brandstofbesparing op binnenvaartschepen. Het behalen van directe brandstofbesparing met slechts één extra onderdeel is meestal niet succesvol, maar met het FLEX Tunnel-systeem zien we door slechts op één knop te drukken direct 9% brandstofbesparing. Het is een onderhoudsvrij systeem, wat resulteert in positievere onderhoudskosten. Tot nu toe (vanaf 2015) hebben we geen problemen gehad – de FLEX Tunnel is altijd betrouwbaar geweest.” Hoe ging het deze zomer met de lage waterstanden? “Ik heb nog nooit zulke lage waterstanden in de Beneden-Rijn gezien, in vergelijking met 2003, hebben we dit jaar een zeer lange periode van lage waterstanden gehad. Deze startten in juli en duurden gedurende de zomermaanden. Dit betekende dat belading van 2,80m niet langer mogelijk was. Hoewel dit uniek was, zal dit naar mijn mening in de toekomst geen uitzondering zijn. Met een diepgang van 2,30m en minder blijft de FLEX- Tunnel uitgeklapt tijdens de geladen reis. Daardoor worden de hoofdmotoren met minder vermogen ingezet. Te veel vermogen veroorzaakt trillingen in het achterschip van de boot.” Wat waren de laagste waterstanden waarin je nog steeds kon varen? “Op de route Rotterdam-Lünen konden zowel de Rhenus Duisburg als de Rhenus Lünen in bedrijf worden gehouden. Echter bij een diepgang van 1,50m vond de kapitein varen met drie duwbakken niet langer efficiënt.” En wat houdt dit in termen van laadcapaciteit in? “Tot nu toe was de laagste geladen diepte 1,55m. 1700 ton vracht kon nog worden vervoerd met drie duwbakken. Bij normale waterstanden kan deze tonnage worden vervoerd met slechts één duwbak.” Kunt u ons cijfers geven met betrekking tot het brandstofverbruik? “In de dagelijkse praktijk vertoont de Rhenus Duisburg, in vergelijking met het zusterschip Rhenus Lünen, op de route van Rotterdam naar Wesel gemiddeld 11% brandstofbesparing. Dit komt overeen met een besparing van 277 ton CO 2 per jaar.” Rekening houdend met deze resultaten, voldoet de Van der Velden FLEX Tunnel aan uw verwachtingen? “Volmondig, ja. De basis voor onze beslissing om de FLEX Tunnel voor de Rhenus Duisburg te overwegen, waren de onderzoeken bij DST (Development Centre for Ship Technology and Transport Systems) evenals het vertrouwen en de moed om voor een nieuwe innovatie te gaan, er waren destijds namelijk geen empirische resultaten beschikbaar. De logische conclusie uit de rapporten, de probleemloze instroom naar de schroeven en het gebruik van een grotere propeller, heeft uiteindelijk ons de knoop doen doorhakken. De FLEX Tunnel voldoet aan mijn verwachtingen, wij hebben geen moment spijt gehad van onze keuze voor dit innovatieve product.” In welke situaties zou u de Van der Velden FLEX Tunnel aanbevelen? “De FLEX Tunnel laat in vrijwel alle vaarroutes zijn voordelen zien. In kanalen heeft de kapitein van het schip bijvoorbeeld geen verschil gezien wanneer de FLEX Tunnel in- of uitgeklapt was. Omdat kanalen een beperkte snelheid vereisen, wordt verwacht dat besparingen in deze situatie nihil zullen zijn. Dit komt overeen met het ontwerpdoel. Kortom, de FLEX Tunnel heeft zijn voordelen op alle stromende wateren. Bovendien, tijdens gebruik op rivieren, zijn de voordelen groter. Er moet aandacht worden besteed aan de configuratie van het achterschip, inclusief de FLEX Tunnel en de schroefmaat op basis van het beoogde vaargebied van het schip. Voor de Rhenus Duisburg hebben DST Duisburg en Damen Marine Components voor ons een optimale oplossing gevonden.” Van der Velden FLEX Tunnel 5 YEAR 5 I PA R T N E R S H P Het basisconcept van de Van der Velden FLEX Tunnel geeft de mogelijkheid om de tunnel in- en uit te klappen. Het systeem kan vlak in de scheepsromp worden geklapt. Dit verlaagt de totale scheepsweerstand en verhoogt de efficiëntie. Een schip dat in ondiepe wateren vaart, kan de tunnel inzetten voor voldoende waterstroom naar de schroeven, die hierdoor efficiënter werken. Dit betekent dat schepen die zijn uitgerust met de uitklapbare tunnel in ondiepe wateren langer uit de voeten kunnen dan andere schepen. De uitgeklapte tunnel sluit naadloos aan op de straalbuis en stopt eventuele valse luchtinfiltratie tussen buis en tunnel. Bovendien is de FLEX Tunnel ongeveer een derde korter dan een conventionele tunnel. Door toepassing van de flexibele tunnel kan het volledige scheepsontwerp beter worden afgestemd op het operationele profiel en vaargebied van het schip.

De Binnenvaartkrant 15 8 januari 2019 Mainport is belangrijker voor Nederlandse economie dan gedacht ‘Rotterdam-effect’ blijkt dubbel zo groot Nederland dankt 45,6 miljard euro van zijn toegevoegde waarde aan de Rotterdamse haven. Dat is 6,2 procent van het totaal. Dat blijkt uit het onderzoek Het Rotterdam-effect – Impact van mainport Rotterdam op de Nederlandse economie dat de Erasmus Universiteit Rotterdam in december presenteerde. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het Havenbedrijf Rotterdam. Dat is maar wat blij met de uitkomsten. Het betekent dat het Rotterdameffect veel groter is dan altijd werd gedacht – en dus ook het belang van de haven voor de Nederlandse economie. De bijdrage aan het bruto binnenlands product is namelijk het dubbele van waarmee tot nu toe werd gerekend. (archieffoto Tekst & Toebehoren) Effecten Het begrip ‘Rotterdam-effect’ wordt door het Europees statistisch bureau Eurostat gebruikt om de ongewoon omvangrijke handels stromen aan te duiden die via de haven gaan. Traditioneel worden bij de economische betekenis van de haven uitsluitend de directe werkgelegenheid en toegevoegde waarde gemeten, inclusief zogeheten achterwaartse indirecte effecten. Met achterwaartse effecten wordt bedoeld de toegevoegde waarde die het gevolg is van inkoop door bedrijven vanuit de haven elders in de Nederlandse economie. In het nieuwe onderzoek zijn ook de voorwaartse indirecte effecten van de Rotterdamse haven meegewogen. Voorwaartse indirecte effecten zijn economische activiteiten die mogelijk worden gemaakt in Nederland dankzij de aanwezigheid van de Rotterdamse haven, zoals wederuitvoer via logis tiek en distributie. Gezond Een andere belangrijke bevinding uit het rapport is dat het toekomstig verdienvermogen van de haven gezond is, zeker in de context van digitalisering en energietransitie, met sterke groeimogelijkheden voor de maritieme maakindustrie en de maritiem zakelijke dienstverlening in Rotterdam. Allard Castelein, CEO van Havenbedrijf Rotterdam, zei in een reactie: “Dit wetenschappelijke onderzoek bewijst de enorme betekenis van de Rotterdamse haven voor de groei van de Nederlandse economie. Bovendien toont het rapport aan dat het toekomstig verdienvermogen van de haven robuuste groeimogelijkheden heeft.” Mainport Dat onderstreept volgens hem de relevantie van mainport Rotterdam. Castelein: “Deze relevantie neemt alleen maar verder toe wanneer de Rotterdamse haven in staat is om ook een bijdrage te leveren aan actuele maatschappelijke opgaven: de verdere verduurzaming en digitalisering van de Nederlandse economie.” De laatste jaren staat de positie van Rotterdam onder druk en wordt getwijfeld aan het belang van de haven (en dat van Schiphol). Zo luidde de titel van een advies rapport van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur in 2016: Mainports voorbij. Investeringen in andere sectoren zouden meer toegevoegde waarde en werkgelegenheid opleveren. Digitale infrastructuur zou een belangrijker basisvoorwaarde zijn voor het vestigingsklimaat voor bedrijven. Maar de werkgelegenheid is ook gebaat bij de mainportstrategie, is te lezen in het rapport. Die groeide tussen 2002 en 2017 van 293.000 naar 385.000 werkzame personen. Daarmee steeg ook het aandeel van de werkgelegenheid in Nederland: van 3,4 naar 4,2 procent. Verdienvermogen De Raad voor de leefomgeving en infrastructuur keek naar het ‘verdienvermogen’. Volgens de onderzoekers van de Erasmus Universiteit is er wel degelijk potentie om ook in de toekomst als land te blijven verdienen aan de mainport. “Wij verwachten dat het verdienvermogen van mainport Rotterdam licht kan toenemen in de toekomst. Dat komt door de grote potentie van de maritieme maakindustrie (offshore-wind) en de maritiem zakelijke dienstverlening in Rotterdam.” Bij het logistiek cluster voorspellen ze een stabilisatie van het verdienvermogen en het verdienvermogen in de sectoren chemie/ aardolie/energie zal in totaal wel afnemen. Promotie voor werken in de binnenvaart Op donderdag 3 januari vond een voorlichtingsmiddag over de binnenvaart plaats voor alle leden en familie en vrienden van voetbalvereniging Spirit in Ouderkerk aan den IJssel. Dit was op initiatief van Peter van Mullem van Van Mullem bv. De binnenvaartondernemer sponsort deze voetbalclub al jaren en organiseerde nu een dag waar de leden van de club kennis konden maken met de binnenvaart. Het BVB was gevraagd een presentatie te geven en dat deden we uiteraard graag. Daarnaast was het STC aanwezig om de aanwezigen meer over de opleidingsmogelijkheden te vertellen. Uiteindelijk waren zeker 25 geinteresseerde jongeren aanwezig. Het BVB heeft hen kennis VOORTOUW Nieuws van het BVB www.bureauvoorlichtingbinnenvaart.nl laten maken met de binnenvaart en hen ook allemaal folder- en poster materiaal meegegeven. RTV Krimpenerwaard maakte opnames van de middag. Deze reportage wordt binnenkort uitgezonden. We hopen weer wat jongeren bekend met en enthousiast voor de binnenvaart te hebben gemaakt. De volgende presentatie die het BVB zal geven, is dinsdag 8 januari. Dan zal Kees Modderman op de Hogeschool Rotterdam een gastcollege ‘Vervoer over water’ verzorgen. Hierbij zal hij met name aandacht besteden aan de logistieke aspecten van de inzet van binnenvaart en hoe dat in zijn werk gaat, waar je rekening mee moet houden. De studenten zullen zelf enkele opdrachten doen om de informatie in de praktijk te brengen. Dan vinden op 9 en 10 januari beroependagen plaats in Brabant waar BVB-sponsor EXHO de binnenvaart zal vertegenwoordigen. Om de geïnteresseerden een beter en realistischer beeld te geven wat het is om te varen, heeft EXHO de VR0-bril met binnenvaartsimulatie van het BVB geleend om de bezoekers het leven en werken aan boord te laten beleven. Ook hebben we folders en posters beschikbaar gesteld om uit te kunnen delen. Tot slot vindt op 9 januari een mbo-beroepenmarkt plaats op het Driestar College in Gouda. BLN-Schuttevaer zal daar samen met Quo Vadis aanwezig zijn om de binnenvaart in de kijker te spelen. Uiteraard heeft het BVB ook hiervoor ons voorlichtingsmateriaal beschikbaar gesteld om de binnenvaart in beeld te brengen. In de kantine van voetbalvereniging Spirit maakten 25 jongeren kennis met (het werken in) de binnenvaart. (foto BVB) Film voor Stationshal Rotterdam gereed Al eerder schreven wij over een nieuwe film over de binnenvaart in de stationshal van het Centraal Station in Rotterdam. Daar hangt een enorm groot scherm waarop beelden uit de Rotterdamse haven worden getoond. In november zijn opnames gemaakt aan boord van de Fixut Maris van de familie Schapers voor een nieuwe film. Die is inmid dels gereed en is erg leuk geworden. Een kijkje in het gezinsleven en werken aan boord, waarbij dus ook aandacht is voor het persoonlijke aspect van varen. De film zal binnenkort te zien zijn in de stationshal. Dus mocht u met de trein reizen van of naar Rotterdam, kijk dan vooral even in de stationshal.

Binnenvaartkrant