Views
1 year ago

2019-01

 • Text
 • Binnenvaart
 • Januari
 • Binnenvaartkrant
 • Jaar
 • Nieuwe
 • Haven
 • Rotterdam
 • Schepen
 • Onze
 • Volgens

De Binnenvaartkrant 12 8

De Binnenvaartkrant 12 8 januari 2019 DE BINNEN VAART KRANT Wij wensen familie Kremer veel geluk met hun mts Hayley Shipyard info@foresta-trading.nl www.foresta-trading.nl Breda

De Binnenvaartkrant 13 8 januari 2019 Zorgen om (kwaliteit en ervaring van) bemanning DOOR EVERT BRUINEKOOL De aankondiging dat Prinses Beatrix, beschermvrouwe van de Koninklijke BLN-Schuttevaer, de derde kolk van de Prinses Beatrixsluis opent, was een primeur op de vergadering van de afdeling Utrecht. Andere agendapunten waren veiligheid en tekort aan personeel. Voorzitter Anné Middendorp opende de 87e vergadering van afdeling Utrecht met een speech over ongelukken en personeels tekort. Naast het gebrek aan personeel benadrukte hij ook het snelle doorstromen van bemannings leden. “Het is niet uitgesloten dat je drie jaar na het afronden van je opleiding als gezagvoerder kan gaan functioneren.” Daar maakt hij zich zorgen om. Personeel koesteren Hij gaf aan dat praktijkervaring een belangrijk deel van de vorming en opleiding is, en dat kan niet in drie jaar, stipte hij aan. Dit lardeerde hij met een aantal foto’s van ongelukken. “Het kan iedereen overkomen”, stelde Middendorp. “Niet alleen een Pool of Roemeen, het kan net zo goed een Nederlander zijn.” Hij haalde vervolgens de omstreden afstandsbediening van bruggen en sluizen aan. Hij pleitte ook voor een goede behandeling van personeel, om de Traditiegetrouw werden de jubilarissen geëerd. (foto E.J. Bruinekool Fotografie) branche aantrekkelijker te maken voor instroom. Een pakkend voorbeeld van hoe het niet moet, was een foto van schip in volle vaart waar de matroos op een laddertje over de voorboeiing aan het schilderen was. In Middendorps beleving moet het zo’n werkgever verboden worden te varen. Middendorp drong aan op het koesteren van personeel en voor veiligheid. Die twee hangen nauw samen en moeten vooral gezien worden als investering in de toekomst. Vervolgens maakte hij bekend dat Prinses Beatrix de derde kolk van de Prinses Beatrixsluis op 6 februari komt openen. Even later publiceerde Rijkswaterstaat de nog komende stremmingen en de plannen voor de renovatie van de oude kolken. Uit de zaal gaf schipper Adrie van Raamsdonk een groot compliment aan de sluiswachters voor het soepel laten verlopen van de scheepvaart tijdens de ingrijpende werkzaamheden aan de sluis in de afgelopen twee jaar. Andere schippers hadden daar ook al melding van gemaakt. Stabiliteit Egbert van IJken van SARC gaf een lezing met uitleg over veiligheid, beladen en stabiliteit aan boord. Het was een lange presentatie waar met stilte naar geluisterd werd. Hoewel elke goede schipper er al veel van weet, werd duidelijk dat altijd nog addertjes onder Nieuwe Havenverordening wordt duidelijker De Havenbedrijven van Amsterdam en Rotterdam werken samen om de regels voor de scheepvaart gelijk te trekken en te vereenvoudigen. Ook de Havenverordening wordt aangepakt. De nieuwe Havenverordening treedt naar verwachting op 1 juli 2019 in werking. De regelgeving wordt duidelijker en eenvoudiger, zo beloven de Havenbedrijven. De Havenverordening geldt de havens in Amsterdam, Rotterdam, Velsen, Zaanstad,Beverwijk,Dordrecht,Zwijndrecht, Papendrecht, Vlaardingen, Schiedam en Maassluis. Het concept wordt de komende tijd aan belanghebbenden voorgelegd. Op verzoek van het CBRB en Koninklijke BLN-Schuttevaer organiseren de Rotterdamse en Amsterdamse Havenbedrijven voor varenden een informatiebijeenkomst op woensdag 6 februari. Die vindt van 13.00 tot 15.00 uur plaats bij het Havenbedrijf Rotterdam in het World Port Center op de Wilhelminapier. (foto Tekst & Toebehoren) Om zo duidelijk mogelijk te zijn en de tekst van de nieuwe Havenverordening goed leesbaar te maken, wordt zoveel mogelijk eenvoudig taalgebruik gebruikt. Door juridische formuleringen te vermijden, ontstaan kortere zinnen die makkelijker leesbaar zijn. Artikelen die vrijwel hetzelfde regelen, zijn samengevoegd. Een voorbeeld is het verbod op roken, vonkvorming en open vuur in een petroleumhaven of oliehaven. Door deze bepalingen samen te voegen, ontstaat nu é é n artikel in plaats van twee. Dat is logischer en maakt de verordening minder lang. Er zijn ook bepalingen verdwenen, omdat de betreffende activiteiten al in andere wetgeving is geregeld, zoals de Arbowet, het Binnenvaartpolitiereglement, de transportregelgeving of in het omgevingsrecht. Dit voorkomt onduidelijkheid bij de handhaving en maakt het eenvoudiger de wet na te leven en te handhaven. Het gaat bijvoorbeeld om de toegang tot schepen die door middel van de Arbowet is geregeld en het verbod op roken op schepen met het gras kunnen zitten en dat de stabiliteitssoftware niet voor niets is ontwikkeld. Tijdens de vergadering introduceerde uitvoerder Jan Verhoeve PARK (Prestatiecontract Amsterdam-Rijnkanaal). Die combinatie, bestaande uit Van den Herik Sliedrecht en BAM, is sinds 1 januari van dit jaar door Rijkswaterstaat gekozen voor het onderhoud van het Amsterdam-Rijnkanaal, het Merwede kanaal en het Lekkanaal. Verhoeve is de komende jaren belast met het verhelpen van storingen, inspecties langs het en het onderhoud aan kunstwerken, waaronder de Prinses Beatrixsluis. Hij beloofde na te denken over het maken van een app waarmee schippers storingen en schades kunnen melden. gevaarlijke stoffen dat door transportregelgeving wordt geregeld. Om flexibel in te kunnen spelen op nieuwe en schone brandstoffen is er een nieuwe scheepsenergieparagraaf gekomen. In de huidige verordeningen zijn bunkeractiviteiten van conventionele brandstoffen en LNG apart geregeld. In de nieuwe verordening worden deze, maar ook andere brandstoffen en hulpstoffen, gereguleerd op drie niveaus: het verstrekken van een vergunning, het aanwijzen van locaties en het stellen van voorwaarden aan de operationele veiligheid. De meeste havens kennen een aparte Havenverordening en een Havenreglement. Juridisch blijft dit zo. Maar er is straks één document met de verordening en de reglementen. Voor alle artikelen staan de onderwerpen zodoende overzichtelijk bij elkaar. Tot slot wijzigt ook de toonzetting. Nu beginnen veel artikelen met een verbod. In de nieuwe verordening staat juist de toegestane activiteit centraal, mits het schip zich aan de gestelde regels houdt. Boekhandels gaan samen verder Bas van der Zwan trekt met zijn Rotterdamse Scheepvaartboekhandel in bij het eveneens in de Maasstad gevestigde Observator Watersport van Jan Maat. Jarenlang was de Rotterdamse Scheepvaartboekhandel gevestigd in de entree van het Maritiem Museum. De laatste zes jaar zat de winkel in de hal van het onlangs failliet gegane museumproject De Delft in Delfshaven. Observator is gevestigd op het Noordereiland, tegenover de Hef. Vanaf 8 januari vormt het typische scheepswinkeltje de thuishaven voor beide boekwinkels. De uitgebreide maritieme antiquarische boekencollectie sluit aan op het actuele assortiment van Observator: boeken, pilots, waterkaarten van Europa en zeekaarten van de wereld. Ook de modellen, nautische cadeaus en het scheepsantiek blijven daar verkrijgbaar. Parkeren in Dordt De schippersvergunning in Dordrecht is uitgebreid. Naast parkeren in zone A en G, is nu ook parkeren in zone C toegestaan. Parkeren is daardoor rondom de gehele Binnen Kalkhaven mogelijk met de vergunning. Het gaat om een proef die duurt tot en met juni. MARIN houdt ontwerpwedstrijd voor kinderen MARIN daagt kinderen uit om het schip van de toekomst te bedenken. Van alle inzendingen worden de beste drie ideeën genomineerd en beloond met een prijs. Het ontwerp van de uiteindelijke winnaar wordt door MARIN gemaakt en ook echt getest in een van de bassins van het Wageningse instituut. Kinderen kunnen individueel meedoen, maar ook als groep in de klas. Wat leeftijd betreft richt MARIN zich op de bovenbouw van de basisschool en de onderbouw van de middelbare school. Het ontwerp mag als tekening, maar ook op de computer worden gemaakt. Inzenden kan tot 1 februari. Data Binnenvaartsoos De data voor de Binnenvaartsoos in Zwijndrecht zijn bekend voor de eerste helft van dit jaar. (Oud-)schippers kunnen in het Julia Internaat van 13.30 tot 15.30 uur terecht op de volgende dinsdagmiddagen: 8 januari, 22 januari, 5 februari, 19 februari, 5 maart, 19 maart, 2 april, 16 april, 7 mei, 21 mei en 4 juni.

Binnenvaartkrant