Views
3 years ago

2018-25

 • Text
 • Binnenvaart
 • December
 • Binnenvaartkrant
 • Jaar
 • Gaat
 • Schip
 • Onze
 • Schepen
 • Goed
 • Nieuwe

De Binnenvaartkrant 34 4

De Binnenvaartkrant 34 4 december 2018 BESCHIKBAAR WERKPLAATS EN MACHINEFABRIEK MET HAVEN IN RIDDERKERK • Complete werkplaats 42 x 18 meter met allerlei machines en draaibanken voor het overhalen en repareren van scheeps dieselmotoren e.d. • Lashal 18 x 9 m, kantine, kantoren, douches en toiletten • Buitenterrein 85 x 25 meter • Sterkstroom, drinkwatervoorziening • Gedeelte van de haven 165 x 30 + 12 meter – diepgang 3 meter • Torenkraan 8 ton – vorkheftruck 8 ton Hydraulische stuurmachines Roeren en Hennegatkokers Stuurhut hefkolommen Revisie - fabricage hydraulische cilinders 06-51125174 Bij interesse contact opnemen met Dhr. D van der Kamp op 0181 321754 SCHEEPSSLOPERIJ TREFFERS BV Traditie combineren met moderne kennis. Luxe passagiersschepen, grote jachten en binnenvaartschepen worden door Da-Capo voorzien van een volledig interieur. “für alle Ihre Abwrackschiffe, Abwracktonnage und andere treibende Objekte.” +31(0) 23-5325211 . +31(0) 6-53187317 Barzahlung Hendrik Figeeweg 35, 2031 BJ Haarlem E-mail: treffers@hetnet.nl . Web: www.treffers-haarlem.com Rivierdijk 423a • 3372 BV Hardinxveld-Giessendam Tel. 0184-613150 • Fax 0184-618601 • info@da-capobv.nl • www.da-capobv.nl Recycling drijvend materieel +31 (0)38 477 29 35 Oslokade 1 8326 CH Kampen In- en verkoop van: • Schroot en metalen • Drijvende objecten • Bruikbare onderdelen Vergunt voor verwerking van ongereinigde tankers Hijsen en slopen van grote constructies met eigen drijvende bok www.hoebenrdm.nl

De Binnenvaartkrant 35 4 december 2018 Boeganker voor Wick Bornet (ZHD) Wick Bornet, aftredend directeur van ZHD Stevedores uit Dordrecht, is onderscheiden met het Boeganker van het Havenbedrijf Rotterdam. In zijn toelichting prees president-directeur Allard Castelein van Havenbedrijf Rotterdam, hem onder andere voor zijn inzet om de banden tussen de havens van Dordrecht, Moerdijk en Rotterdam te versterken. Bornet ontving de onderscheiding voor de manier waarop hij altijd als boegbeeld en ambassadeur van het haven- en industriële complex van Rotterdam-Rijnmond heeft opgetreden. Het Boeganker, een plaquette van de kunstenaar Eric Claus, werd uitgereikt tijdens een feest ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van ZHD en de overdracht van de leiding aan zijn zoon Alain Bornet. Sinds de instelling van de onderscheiding in 2006 is Wick Bornet de 35e persoon die de eer van het Boeganker namens het Havenbedrijf Rotterdam ten deel valt. Wick Bornet ontvangt de onderscheiding uit handen van Mieke Brinkel, business manager Dry Bulk & Energy van het Havenbedrijf Rotterdam. (foto Port of Rotterdam). Tweede Kamer wil snel (positief) besluit over sluis Kornwerderzand Een meerderheid van de Tweede Kamer steunt het voorstel van de ChristenUnie en het CDA om al te werken aan een ‘realisatiebesluit’ over verbreding van de sluis bij Kornwerderzand. Die positieve beslissing zou dan in 2019 moeten worden genomen. De motie is ingediend door CU, CDA, D66, VVD, SP, PvdA en SGP. Daarmee heeft het voorstel voor de sluis in de Afsluitdijk een meerderheid in de Kamer. De motie roept de minister van I&W op om het voortouw te nemen voor de mogelijkheden om de financiering van de verbreding van de Lorentzsluizen rond te krijgen. Dat zou ze moeten doen in samenwerking met de regio. Op 25 september kreeg minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat een bidbook van Drenthe, Flevoland, Friesland en Overijssel en het maritieme bedrijfsleven in die provincies. Daarmee gaven zij de noodzaak van verbreding van de sluis bij Kornwerderzand aan. Bedrijven en overheden rond het IJsselmeer willen honderden miljoenen investeren in havens en nautische bedrijvigheid. Om deze investeringen op gang te krijgen moet de sluis bij Kornwerderzand worden verbreed. Dan krijgen grotere schepen toegang tot het IJsselmeer. Spoed De verbreding van de sluis is van belang voor de economie en werkgelegenheid in de hele IJsselmeerregio, stellen de voorstanders. “Waar eerder dit jaar in Den Haag nog het beeld leefde dat vooral Friesland er belang bij heeft, is nu wel duidelijk dat verbreding van de sluis ook nodig is voor de economische ontwikkeling in Overijssel en Flevoland”, aldus Christen- Unie-Kamerlid Stieneke van der Graaf. “Bij het ministerie merken we bewegingen in de goede richting, daar zijn echt stappen gezet. Het komende jaar moet het ministerie in overleg met de regio toewerken naar een besluit en het voortouw nemen om op zoek te gaan naar financiering voor de resterende middelen. Ik ben blij dat we als Kamer om spoed hebben gevraagd. Het is van belang dat deze verbreding niet lang meer gaat duren.” Motorendag in Papendrecht Op zaterdag 15 december is de jaarlijkse open dag van de Stichting Historische Verbrandingsmotoren Papendrecht (SHVP). In een enorme loods aan de Ketelweg 63B in Papendrecht is een unieke verzameling historische (scheeps) diesel motoren te bewonderen. Draaiend! Er zijn circa veertig motoren te zien waarvan de oudste uit 1917 dateert. Alle bekende en nostalgische merken zijn vertegenwoordigd, zoals Werkspoor, Kromhout, Brons, Industrie, Berkel en Ruston & Hornsby. Programma: 10.00 - 11.00 uur - inloop – optreden Schipperskoor de Pontonniers 11.00 - 12.30 uur - opstarten eerste motor 12.30 - 13.00 uur - pauze – optreden Schipperskoor de Pontonniers 13.00 - 15.00 uur - vervolg draaiprogramma 15.00 uur – einde Kijk voor meer informatie op www.shvp.nl DE BINNENVAARTKRANT is een vakblad voor de Rijn- en Binnenvaart met een oplage van 23.000 exemplaren, verspreid in Nederland, België, Duitsland, Oostenrijk en Frankrijk op ca. 650 plaatsen waar ze binnen bereik liggen van opvarenden van binnenvaartschepen. Een uitgave van Riomar BV Uitgever: Michel Gonlag VERSPREIDPUNTEN U kunt onze ca. 650 verspreidpunten vinden op www.binnenvaartkrant.nl ADRES ‘s-Gravenweg 37B 2901 LA Capelle aan den IJssel T +31(0)10 414 00 60 F +31(0)84 88 44 671 klantenservice@binnenvaartkrant.nl ONLINE www.binnenvaartkrant.nl www.binnenvaartvlog.nl www.vlootschouw.nl Samen met BVB: www.binnenvaartcijfers.nl REDACTIE Michel Gonlag (Eindredacteur) M 06-53244445 Martin Dekker (Hoofdredacteur) M 06-22871516 Sarah De Preter M 06-22701893 KLANTENSERVICE – ADMINISTRATIE Karin Hell (Office Manager) Mariska Doornkamp (Administratief medewerker) SALES Ken Rijkers (Commercieel Manager) Rica Adjis (Accountmanager) VORMGEVING Steven Chiang San Lin DRUK Koninklijke BDU Grafisch Bedrijf bv. Advertenties worden geplaatst volgens onze leveringsvoorwaarden, gedeponeerd bij de KvK te Rotterdam onder nr. 24241388. AAN DIT BLAD WERKTEN MEE Evert Bruinekool Frank Antonie van Alphen Jan Hoek Jan Johan ten Have Jitze Hooghiemstra Jessy Burgers Johan de Witte Joke Heikens Menno Bonnema Noud van der Zee Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele fouten in de geplaatste advertentie bij telefonisch doorgegeven teksten. Tevens dragen wij niet de verantwoording voor foutieve of onvolledige informatie vermeld in de leverancierslijsten. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt zonder voorafgaande toestemming van de uitgever. Dat geldt voor de volledige inhoud van zowel de papieren als de online versie van deze editie. Het auteursrecht berust bij Uitgeverij Riomar en/of de betreffende auteurs en fotografen.

Binnenvaartkrant