Views
1 year ago

2018-23

 • Text
 • November
 • Binnenvaart
 • Onze
 • Jaar
 • Binnenvaartkrant
 • Nieuwe
 • Twee
 • Schip
 • Burmester
 • Binnen

De Binnenvaartkrant 4 6

De Binnenvaartkrant 4 6 november 2018 vikingcruises.com/careers.

De Binnenvaartkrant 5 6 november 2018 Personeelstekort is ook op NVB-jaarcongres een belangrijk thema “Een tv-programma als ‘Schipper Zoekt Vrouw’ zou enorm helpen” DOOR JESSY BURGERS Donderdag 1 november vond het jaarcongres van de Nederlandse Vereniging van Binnenhavens plaats. Het congres, met als thema ‘de nieuwe stroming’, stond in het teken van klimaatverandering, personeelstekorten en nieuwe mogelijkheden. De minister van I en W kwam zelf met de meest verrassende suggestie. Het is een drukte van jewelste in het Agora Theater in Lelystad. Een kwartier voor aanvang druppelen de deelnemers aan het NVB-Jaarcongres 2018 binnen. Er worden veel handen geschud en oude bekenden treffen elkaar. Na een kop koffie verzamelt de groep zich in een kleine zaal voor de opening van de congresdag. Roemrijk verleden De opening is opmerkelijk. De deelnemers zijn druk met elkaar in gesprek, wanneer ineens de lichten doven. De zaal valt stil, waarna een korte video met boeiende animaties start. De zaal wordt meegenomen naar de roemrijke periode van de Zuiderzee. Na een korte uitleg over de maritieme historie van Hanzesteden als Elburg, Harderwijk en Kampen volgt de introductie van Flevokust Haven. Op het congres is veel aandacht voor deze haven, die op 20 september van dit jaar officieel werd geopend. Dan geeft dagvoorzitter Donatello Piras als eerste het woord aan Jan- Nico Appelman, Gedeputeerde van Provincie Flevoland en verantwoordelijk voor de maritieme strategie. “Met Flevokust Haven willen wij de maritieme ambities van Flevoland nieuw leven in blazen”, vertelt Appelman. Hij benadrukt hoe belangrijk de nieuwe haven is voor de economische ontwikkeling van de provincie: “Het geeft ons de kans om nieuwe bedrijven aan te trekken. We hebben straks een snelweg, een spoorlijn, een haven Minister Cora van Nieuwenhuizen: ”De binnenvaart is enorm belangrijk voor Nederland. Het kabinet wil meer vracht naar het spoor en water. Dat is veiliger, efficiënter en beter voor het milieu.” (foto Jessy Burgers) en een luchthaven. Dat zorgt voor heel veel mogelijkheden.” Onder luid applaus verlaat Appelman het podium. Janneke Sparreboom, wethouder Economie van Lelystad en Geert Post, wethouder Visserij, Economische Zaken en Onderwijs van Urk worden naar voren geroepen. Sparreboom vertelt dat het bedrijfsleven in Lelystad erg optimistisch is over de nieuwe haven. “Ik voorzie dan ook een flinke economische impuls.” Post vult haar aan: “Het is ook erg goed voor de werkgelegenheid in Flevoland.” Hij schraapt zijn keel. “Toch zie ik ook direct een probleem. Er is een tekort aan personeel in de maritieme sector. Nu werken er veel Oost- Europeanen in de visverwerking, maar ik zou liever mensen uit onze regio daar aan het werk zien.” Extra handjes Het personeelstekort is een onderwerp dat vandaag vaker ter sprake komt. Verschillende sprekers laten hier hun licht over schijnen. Wiebren Minnema van het ROC Friese Poort ziet een probleem in de voorlichting over de maritieme sector op scholen. “Er wordt veel geïnvesteerd in tech-onderwijs om jongeren op het vmbo kennis te laten maken met techniek. Dat is een goede ontwikkeling, maar levert nog niet het gewenste resultaat op.” Volgens Minnema ontstaat het probleem al eerder: “Op de basisschool zijn de juffen en moeders vaak het rolmodel voor kinderen. Zij hebben over het algemeen minder met techniek dan mannen. Kinderen worden van jongs af aan minder geënthousiasmeerd om voor een technisch beroep te kiezen.” Ronald Frijling van Balk Shipyard ervaart vooral het gebrek aan praktisch opgeleide jongeren. “We hebben momenteel echt behoefte aan extra handjes”, vertelt hij. “Vakmensen die kwaliteit leveren met een goede werkhouding zijn essentieel voor onze organisatie.” Frijling vindt dat het imago van de maritieme sector moet worden verbeterd. “Het onderwijs en bedrijfs leven moeten daar samen voor zorgen.” Langzamer varen Een ander onderwerp dat op het congres veelvuldig voorbijkomt is klimaatverandering. Verduurzaming is het sleutelwoord. Martijn Streng, als onderzoeker haveneconomie verbonden aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, denkt dat de scheepvaart een behoorlijke inhaalslag kan maken. “De reductie van vervuilende stoffen is op de weg veel sneller gedaan dan op het water”, zegt hij op ernstige toon. “Schonere vormen van energie, zoals biobrandstof, moeten in toenemende mate worden gebruikt.” Schippers die willen bijdragen aan een beter milieu, hoeven volgens de onderzoeker niet direct een nieuw schip te kopen. Langzamer varen zorgt volgens Streng al direct voor veel minder uitstoot. Het moet schoner Na een ochtend vol inspiratie en debat volgt de kers op de taart: Cora van Nieuwenhuizen, minister van Infrastructuur en Waterstaat bezoek het NVB-congres en spreekt de zaal toe. “De binnenvaart is enorm belangrijk voor Nederland. Het kabinet wil meer vracht naar het spoor en water. Dat is veiliger, efficiënter en beter voor het milieu.” Van Nieuwenhuizen zucht en vervolgt haar verhaal. “Het moet schoner, want we merken de gevolgen van klimaatverandering iedere dag. De droogte van de afge lopen maanden trekt een zware wissel op de binnenvaart. De lage waterstanden in de rivieren zijn zorgelijk.” De minister roept de mensen in de zaal op om hun verantwoordelijkheid te nemen. “Jullie kunnen een grote bijdrage leveren om de klimaatveranderingen te beperken. Als u de keuze heeft, kies dan voor duurzame alternatieven.” Rolmodellen Dagvoorzitter Piras vraagt de minis ter hoe zij schoolgaande jongens en meiden enthousiast wil maken voor een carrière in de maritieme sector. Volgens Van Nieuwenhuizen zijn rolmodellen daarin essentieel. Die kunnen deze groep enthousiasmeren voor het vak. Vervolgens is ze even stil en schiet ze in de lach: “En natuurlijk zou een televisieprogramma als Schipper Zoekt Vrouw ook enorm helpen.” De zaal brult het uit. De minister wordt bedankt en krijgt een staande ovatie. Het is een passend einde van een inspirerende congres, want de deelnemers verlaten daarna de zaal voor excursies in de provincie Flevoland.

Binnenvaartkrant