Views
1 year ago

2018-23

 • Text
 • November
 • Binnenvaart
 • Onze
 • Jaar
 • Binnenvaartkrant
 • Nieuwe
 • Twee
 • Schip
 • Burmester
 • Binnen

De Binnenvaartkrant 24 6

De Binnenvaartkrant 24 6 november 2018 Wij wensen gemeenten Venlo, Peel en Maas, Beesel en Horst aan de Maas veel succes met Maasveer Broekhuizen-Arcen DE BINNEN VAART KRANT Register Holland Tel. 0032 3 231 41 21 · www.ass-steel.be PETER TINNEMANS SCHEEPSWERF Wij verzorgden de complete bouw en afbouw van Maasveer Broekhuizen-Arcen Peter Tinnemans • S. Houbenweg 2 • 6051 DX MAASBRACHT • 0475-461833 • info@tinnemans-scheepswerf.nl • www.tinnemans-scheepswerf.nl Aan Maasveer Broekhuizen-Arcen leverden onder andere: Tinnemans B.V. in de machinekamer, aluminium radarmast, Register Holland B.V., Keuring en Certifi- Van Lier Installatietechniek Maasbracht kW/1900 rpm Het plasma snijden van het bouwpakket, bouwbegeleiding, gierlieren en ankerlier cering Binnenvaart B.V. Verwarming en het sanitair Vissers & van Dijk B.V. het bouwen van het casco, aluminium Alphatron Marine B.V. Certificering Verbunt B.V. Industriële reiniging en Complete elektrische- en nautische instal- stuurhuis, RVS hoogglans railing en uitla- JMA-610 radar, MFM-line en AIS St. Antonius – Houben conservering Volledige Conservering latie ten, motor en Z-drive inbouw, aluminium Antwerpse Staal Services N.V. Volvo Penta D5A TA motor en toebehoren Veth Propulsion B.V. WindeX Engineering B.V. bij boot S.I gekeurd, aluminium vloerplaten Staalplaten en Holland profielen zoals koelsysteem en uitlaatsysteem 1 Veth Z-drive, type VZ-160-CR 130 RVS Klaprooster DE VOLLEDIGE LIJST VINDT U OP VLOOTSCHOUW.NL

De Binnenvaartkrant 25 6 november 2018 Scheepswerf Peter Tinnemans levert vierde en laatste Maasveer op De laatste Limburgse veerpont uit een serie van vier is onlangs door Scheepswerf en Handelsmaatschappij Peter Tinnemans uit Maasbracht afgeleverd aan de exploitant, Veerbedrijf Paulus uit Velden. Ton Paulus is het schip op 4 november komen ophalen en voer het naar de thuisbasis in Broekhuizen. Ton en Petra Paulus kijken terug op een prima samenwerking met Tinnemans BV en zijn bijzonder tevreden over het resultaat van het project om nieuwe veerponten te realiseren op de Maas in Noord- Limburg. De laatste veerpont, voor de veerdienst Broekhuizen-Arcen, is twee maanden eerder opgeleverd dan de afspraak was, vertelt bedrijfsleider Fabian Fijneman in het bedrijfskantoor aan de Sieb Houbenweg in Maasbracht. “Als ik terugkijk naar de afgelopen twee jaar was de bouw van de vier veerponten een goed gelopen proces voor ons. De samenwerking met de gemeenten Horst aan de Maas, Venlo, Beesel en Peel en Maas was goed. Dat gold ook voor de begeleider van die gemeenten bij de bouw, Harrie Brekelmans. De onderaannemers hebben hun verantwoording genomen en alles goed volbracht.” Europese aanbesteding Opdrachtgevers van de bouw van de veren waren de vier door Fijneman genoemde Noord- Limburgse gemeenten. Als centrum gemeente fungeerde de gemeente Horst aan de Maas. De oude veren op de Maas waren meer dan zeventig jaar oud, gebouwd naar de maatstaven van toen en dringend aan vervanging toe. Voor het moderne wegverkeer voldeden de ponten niet meer. Bovendien vielen de kosten voor reparatie en onderhoud volgens exploitant Ton Paulus steeds hoger uit. Nieuwbouw was onvermijdelijk. Na een oriëntatieperiode stemden de betrokken gemeentebesturen daarmee in. Projectleider Hans Sillekens van de gemeente Horst aan de Maas: “De Europese aanbesteding werd gegund aan Scheepswerf Peter Tinnemans vanwege het feit dat dit bedrijf het beste voldeed aan de eisen in de aanbestedingsleidraad. Tinnemans scoorde een puntentotaal van 975 van de 1.000 te behalen punten. De Gemeenschappelijke Regeling Maasveren is als opdrachtgever tevreden over het gehele bouwproces.” De samenwerkende gemeenten namen voor het project een technisch adviseur in dienst: Harrie Brekelmans. Sillekens: “Harrie Brekelmans heeft specifieke kennis van veerponten. Hierdoor waren de lijnen kort, zowel naar de opdrachtgever als naar de scheepswerf toe. Dit heeft tot een goede constructieve samenwerking geleid.” Staal In twee jaar bouwde de werf de vier veerponten. De eerste was voor de veerdienst Grubbenvorst-Velden, (foto Noud van der Zee) de tweede voor Baarlo-Steyl en de derde voor Lottum-Lomm. De nu opgeleverde veerpont is bestemd voor de route Broekhuizen-Arcen. Bedrijfsleider Fijneman kijkt tevreden terug op de totstandkoming van de vierde veerpont: “Antwerpse Staal Services heeft het kwaliteitsstaal, grade A scheepsbouwstaal, geleverd. Wij hadden circa 130 ton staal nodig. Deze veerpont is 4 meter groter dan de eerste drie.” “Dit staal werd als plaat en profiel per vrachtauto naar Maasbracht vervoerd. Het belandde bij ons op de snijtafel en werd vervolgens door onze medewerkers volledig op plasma gesneden. In de sectiehal stelden we dan het casco samen en hier werd ook afgebouwd en geschilderd.” “Ook droeg onze scheepswerf zorg voor de realisatie van het aluminium stuurhuis en brachten wij de rvs hoogglans op de reling en de uitlaten aan. Wij zorgden ook voor de inbouw van de 6-cilinder Volvo-motor en de Z-drive van Veth. Tenslotte legden wij de alumi nium vloerplaten in de machinekamer en verzorgden de aluminium radarmast, de gierlieren en ankerlier.” Weer tientallen jaren vooruit Scheepswerf en Handelsmaatschappij Peter Tinnemans had voor de bouw van de veerpont Broekhuizen-Arcen weer de vertrouwde onderaannemers uit Maaas bracht aangetrokken. Fabian Fijneman: “De taak van de onderaannemers was alles op tijd volgens planning inbouwen. Bij ons heeft iedere onderaannemer zijn eigen verantwoording daarvoor.” Vijf tot vijftien medewerkers van Tinnemans waren tegelijk aan het werk voor dit Maasveer, afhankelijk van de werkzaamheden op een bepaald tijdstip. Namens de onderaannemers waren zo’n 25 werknemers actief. Scheepstimmerbedrijf Impala verzorgde het interieur van de cockpit met bedieningspanelen. Directeur Eddy Paal: “De samenwerking is perfect verlopen. Iedereen wist zijn taak, dankzij de goede en strakke planning.” Die mening is ook Andy Verbunt toegedaan: “Wij namen als Verbunt de volledige conservering voor onze rekening op deze veerpont. De firma Habets uit Echt verzorgde de hydraulische systemen op het vaartuig.” Technisch adviseur Harrie Brekelmans laat weten dat hij met plezier de bouw bij Scheepswerf Tinnemans begeleid heeft: “Op deze werf liepen korte lijnen en als er problemen waren, werden deze direct aangepakt. En opgelost.” Projectleider Sillekens: “De veerponten voldoen aan alle eisen die gesteld worden in de regelgeving, maar wat nog meer van belang is, is dat ze zó zijn uitgevoerd als de gemeenten dat voor ogen hadden en dat er richting burgers, bedrijven en toeristen een product ligt waar we de komende tientallen jaren adequaat mee vooruit kunnen.” Ton en Petra Paulus van het veerbedrijf: “Wij zouden de bouw van één of twee nieuwe ponten overwegen als de financiële middelen voorradig waren. Als dit ooit realiteit wordt, dan zou Scheepswerf Tinnemans zeker gesprekspartner zijn.” Nog steeds te weinig geld voor grotere Lorentzsluizen DOOR MENNO BONNEMA De provincie Friesland heeft opnieuw bot gevangen bij de Europese Unie: die geeft geen 26,5 miljoen euro subsidie voor verbreding van de Lorentzsluizen. Bedrijven willen investeren Amper een week later ving Provincie Friesland voor de derde maal in successie bot bij de Europese Unie. Volgens Gedeputeerde Klaas Kielstra paste de subsidieaanvraag weliswaar goed binnen de EUregels, maar waren er andere projecten hoger op de prioriteitenlijst voor deze ronde waarbij in totaal 150 miljoen euro beschikbaar was. In het bidbook staan tien bedrijven die direct of indirect betrokken zijn bij de sluis. Dat zijn Koninklijke De Vries Makkum (investeringsbedrag van 35 miljoen), Royaal Huisman Lemmer en Vollenhove (25 miljoen), Hartman Shipbuilding Urk (5 miljoen), Graanoverslag Graansloot Kampen (5 tot 8 miljoen euro), Hoeben Metalen Kampen (5 miljoen), Visserij Coöperatie VCU, Urk (5 miljoen), TB Shipyards Kampen (5 miljoen), Flevokust Haven, Lelystad (5 miljoen), Scheepswerf Slob, Papendrecht (20 miljoen) en Balk Shipyard Urk (5 miljoen). (foto Menno Bonnema) Het zag er allemaal hoopvol uit. Na de oproep van het rijk aan het bedrijfsleven om met concrete investeringsplannen te komen als de verbreding van de Lorentzsluizen doorgaat, verscheen eind september een indrukwekkend bidbook. De provincies Flevoland, Drenthe, Overijssel en Friesland overhandigden aan minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat tijdens haar werkbezoek aan Meppel een overzicht van de investeringsplannen van diverse scheepsbouwbedrijven, samen goed voor 110 miljoen euro. Dat moest alle twijfels wegnemen over nut en noodzaak van verbreding van de sluis bij Kornwerderzand. Die zou in totaal ook 3.000 nieuwe arbeidsplaatsen opleveren. Hoe nu verder? Hoe het nu verder moet, is nog niet duidelijk. Voor de financiering van de verbreding van de sluis van 14 naar 25 meter, inclusief vier nieuwe bruggen en uitdieping van de vaargeule, is in totaal 203 miljoen euro nodig. De Tweede Kamer heeft 30 miljoen euro beschikbaar gesteld. Daarnaast heeft het bedrijfsleven samen met de betrokken provincies 73,5 miljoen toegezegd. Dat betekent dat er nog steeds een gat van 100 miljoen euro gaapt. Geopperd is dat dit grotendeels gedicht kan worden met de meevaller die er lijkt te zijn door de lagere kosten van project De Nieuwe Afsluitdijk. Dat bedrag is nog onzeker, maar zou rond de 80 miljoen euro liggen.

Binnenvaartkrant