Views
1 year ago

2018-23

 • Text
 • November
 • Binnenvaart
 • Onze
 • Jaar
 • Binnenvaartkrant
 • Nieuwe
 • Twee
 • Schip
 • Burmester
 • Binnen

De Binnenvaartkrant 22 6

De Binnenvaartkrant 22 6 november 2018 38.700,- 77.500,- 19.800,- 20.800,- 23.300,- 24.300,- 25.700,- HERMOTISERING kvb GERJA De proefvaart van het kvb Gerja. De hermotorisering hebben wij in een plezierige samenwerking met Visscher Scheepsreparatie en PC Kamp uitgevoerd. Er is een Deutz 545 uitgekomen en een Mitsubishi S12A2-MPTAW van 953 pk ingebouwd. Wij wensen de “Gerja” een behouden vaart en bedankt voor de prettige samenwerking. www.koedood.nl

De Binnenvaartkrant 23 6 november 2018 ADVERTORIAL Dekker en Stam levert schone brandstof door gebruik Knock-Down Magnets ® Om schone gasolie (vrij van microorganismen) te leveren plaatste bunker bedrijf Dekker en Stam al weer ruim tien jaar geleden zijn eerste magneet-unit op het uitgifte punt van de gasolie. Onlangs zijn én het ponton én de twee bunkerboten ook voorzien van Knock-Down Magnets ® . Inmiddels heeft door het toenemende transport van gasolie een groot aantal bunkerstations maatregelen getroffen en een of meerdere Knock- Down Magnets ® (magneet- units) geplaatst, zodat ook zij gegarandeerd een kiemvrije brandstof aan hun afnemers kunnen afleveren. Bunkerschip Aan de druk bevaren Beneden Merwede ligt ter hoogte van de Langeveer het bunkerstation Dekker en Stam. In 1951 is dit bunkerstation opgericht door twee enthousiaste ondernemers: Wim Dekker en Matthijs Stam. Verkochten zij toen hoofdzakelijk gasolie, al snel konden de schippers tijdens het bunkeren in de belendende winkel ook terecht voor drinkwater en andere scheepsbenodigdheden zoals smeerolie, schroefas kokervet, verf, touw, reddingsvesten en werkkleding. Maar ook lampjes voor de navigatie verlichting behoorden al snel tot het groeiende assortiment van het tweetal. Door de economische groei nam ook het transport per schip op de Nederlandse en Europese wateren toe en Dekker en Stam groeide logischerwijs met de welvaart mee. Inmiddels is het bedrijf uitgegroeid tot een begrip in de Nederlandse binnenvaart. Met zes fulltime-medewerkers en twee parttimekrachten wordt er dag en nacht gezamenlijk gewerkt aan een hoog serviceniveau en goede kwaliteit. Mathijs Stam zegt hierover: “Om als brandstofl everancier onze klanten die hoge brandstofkwaliteit te bieden, plaats ten wij al ruim tien jaar geleden op het brandstof-uitgiftepunt onze eerste magneet-unit. Inmiddels zijn én het ponton én de twee bunkerboten Deene plaat en Avontuur II ook voorzien van een Knock-Down Magnet ® . Stefan vd Bussche en Matthijs Stam. Zo kunnen wij onze klanten garanderen dat ze een bacterievrij product ontvangen.” Hoe kan een besmetting ontstaan? Wij vragen het Stefan van den Bussche (technical salesmanager BO&AC Nederland). “Besmetting ontstaat meestal tijdens transport en overslag van gasolie. Bijvoorbeeld door het aanzuigen van lucht door het verbruik van de gasolie. Het is natuurlijk bekend dat in de lucht allerlei verontreinigingen voorkomen zoals vochtdeeltjes, fi jn stofdeeltjes en micro-organismen die zich via het aanzuigen van lucht in de tank als een slijmerige massa gaan ontwikkelen. Bedenk dat voor iedere liter verbruikte gasolie een liter lucht van buiten in de tank wordt aangezogen. Dit gebeurt al op de raffi naderij, in het bevoorradingsschip, uw bunkerstation en daarna in uw eigen bunker.” “Helaas kunnen uw bunkerstation en u hier weinig aan veranderen. Wat uw bunkerstation wel kan doen, is het preven tief plaatsen van een magneetunit op het uitgiftepunt. Dit geeft afnemers de zekerheid dat de aangeleverde gasolie vrij is van micro-organismen. Gelukkig gaan steeds meer bunkerstations hier op over. Wij bij BO&AC noemen deze bunker stations 'bunkerstations-plus'.” Voorkom ik nu alle problemen? “Gedeeltelijk”, gaat Van den Bussche verder, “want wanneer u gebunkerd heeft bij een bunkerstation-plus en er is al een besmetting in uw bunkers aanwezig, dan zal de schoon aangeleverde gasolie toch weer opnieuw besmet raken door de reeds aanwezige besmetting in de bunker. Dat is jammer voor de investe ringen van het bunkerstation-plus om u een zo schoon mogelijke gasolie te leveren.” Wat kan ik zelf doen? “Eenvoudig op uw brandstofl eiding voor de fi ltersectie ook een Knock-Down Magnet ® plaatsen. Mocht er in uw bunker een besmetting zitten, dan wordt deze door de Knock-Down Magnet ® tenietgedaan”, legt Stefan uit. “Door het terugdringen van het zwavel gehalte naar 10 ppm en mogelijke toevoegingen is diesel een kwetsbaar product geworden voor de groei van bacteriën, schimmels, gisten, algen en SRB’s. Juist daarom moet ook u zorgen dat uw brandstofsysteem in orde is en dat ook blijft.” “U kunt daarom het beste én een Knock-Down Magnet ® én een RCI Purifi er ® plaatsen. Deze laatste verwijdert namelijk de vervuilende slijmerige biomassa plus al het vrijwater en vuildeeltjes groter dan 5 micron uit uw gasolie zonder hiervoor uw eigen dure brandstoffi lters te vervuilen.” “Het enige onderhoud is het op z’n tijd afdrainen van vuil en water. Uw brandstoffi lters worden hierdoor enorm ontlast en zo bespaart u veel geld.” Knock Down Magnet ® . De Knock-Down Magnets ® zijn door het unieke ontwerp (direct fl ow) vrij van onderhoud en werken levenslang. De Knock-Down Magnets ® zijn verkrijgbaar vanaf 3/8 tot 10 inch. Van den Bussche besluit door te vertellen over BO&AC’s laatste inno verende product, de Mobile Fuel Cleaning Units. “Dit zijn lichtgewicht mobiele units met zowel een Knock-Down Magnet ® als een RCI Purifi er ® . Op de website www.bo-ac.nl kunt u hierover alles teruglezen.” BO&AC Nederland Het in 1987 door André Hulstein opgerichte BO&AC is actief op het gebied van onderzoek naar micro-organismen in dieselolie én het bestrijden van micro-organismen in dieselolie. Deze specialisatie heeft zich volledig gericht op vervuilde brandstoffen door microorganismen. De laatste jaren hebben grote veranderingen in de brandstofmarkt plaats gevonden. Denk maar aan het terugbrengen van het zwavel gehalte in de diesel en zeker niet te vergeten de verhoging van de biocomponent aan brandstof. Deze veranderende processen brach ten nieuwe uitdagingen met zich mee en BO&AC is daarom dagelijks bezig met onderzoek naar vervuilde brandstoffen om probleemoplossen de vernieu wingen in de markt te brengen. Met ruim dertig jaar ervaring in de brandstofmarkt kunnen de medewerkers van BO&AC u uitstekend adviseren bij het oplossen van uw bacterieproblemen in de dieselbrandstof. BO&AC beschikt over eigen laboratoriumfaciliteiten en de laboratoriummedewerkers zijn in staat om 48 uur na binnenkomst een rapport met de bacteriële testuitslag terug te sturen. Dit rapport is natuurlijk voorzien van de foto’s van de gebruikte voedingsbodems en een probleemoplossend advies om uw brandstofvervuiling tegen te gaan. Het laboratorium van BO&AC Nederland is 24/7 beschikbaar en BO&AC levert 90 procent van de producten uit voorraad binnen één tot twee werkdagen.

Binnenvaartkrant