Binnenvaartkrant
Views
5 years ago

2018-22

 • Text
 • Oktober
 • Binnenvaart
 • Schepen
 • Binnenvaartkrant
 • Onze
 • Jaar
 • Rotterdam
 • Waar
 • Schip
 • Minder

De Binnenvaartkrant 19

De Binnenvaartkrant 19 23 oktober 2018 Onderzoek Havenbedrijf Rotterdam en TNO laat zien: ‘Just-in-time’ varen scheelt zeevaart brandstof en CO 2 Als zeeschepen beter worden geïnformeerd over de beschikbaarheid van ligplaatsen en zij hun snelheid daarop aanpassen, leidt dit tot substantiële besparing van brandstof en CO 2 -uitstoot. Dit blijkt uit een onderzoek dat het Havenbedrijf Rotterdam en TNO recent hebben uitgevoerd. Als zeeschepen met name in de laatste twaalf uur voor aankomst regelmatig op de hoogte worden gehouden over wanneer hun ligplaats precies beschikbaar is, dan kunnen zij hun vaarsnelheid hierop aanpassen. Doorgaans betekent dat vaart verminderen om ‘just-in-time’ aan te komen. Dat leidt weer tot minder brandstofverbruik en dus minder uitstoot van CO 2 , zwavel en stikstof. Ook met kortere wachttijden van schepen in ankergebieden zijn flinke besparingen mogelijk. (foto Tekst & Toebehoren) Portemonnee De resultaten van het onderzoek zijn vorige week gepresenteerd op het hoofdkantoor van de International Maritime Organization (IMO) in Londen. Dat gebeurde tijdens een bijeenkomst van de IMO-werkgroep die gaat over de vermindering van broeikasgassen door schepen. “Procentueel gezien gaat het nog om bescheiden getallen”, aldus Astrid Dispert, technisch adviseur van het GloMEEP-project (Global Maritime Energy Efficiency Partnerships). “Maar het zijn dit soort maatregelen die juist op korte termijn een uiterst nuttige bijdrage leveren aan het verkleinen van de ecologische footprint van de zeescheepvaart. Daarnaast is het ook gewoon nog eens goed voor de portemonnee van rederijen.” 134.000 ton CO 2 TNO en Havenbedrijf Rotterdam analyseerden alle scheepsbewegingen in 2017 van container schepen naar de Rotter damse haven. “Door betere informatievoorziening aan schepen kan er jaarlijks 4 procent, oftewel 134.000 ton CO 2 bespaard worden”, licht Jan Hulskotte, senior onderzoeker bij TNO, toe. “Dan moeten containerschepen gemiddeld een 5 procent aanpassing van de vaarsnelheid doen, waardoor toch de geplande aankomsttijd gehaald wordt.” De besparing zal overigens nog groter uitvallen als schepen al meer dan twaalf uur voor aankomst beter geïnformeerd worden, zo verwachten Havenbedrijf Rotterdam en TNO. Ankergebieden Daarnaast hebben de onderzoekers gekeken naar de impact van kortere wachttijden in ankergebieden voor alle schepen onderweg naar Rotterdam. In de bulkvaart zorgen met name contractuele verplichtingen ervoor dat er soms uren tot dagen op de rede voor anker gegaan moet worden. Hulskotte: “Wanneer deze wachttijd gemiddeld twaalf uur korter zou zijn, zet dat procentueel echt zoden aan de dijk. Dit betekent een vermindering op jaarbasis van 35 procent van de uitstoot die hiermee gepaard gaat. Je hebt het daarmee over 188.000 ton CO 2 en 1.000 tonnen stikstofoxiden.” President-directeur Allard Castelein van Havenbedrijf Rotterdam zegt: “Vorig jaar hebben we het Wuppertal Institut gevraagd ons inzicht te geven in hoe de transport en logistieke sectoren invulling kunnen geven aan een vrijwel CO 2 -emissieloze operatie in 2050. Als eerste stap adviseren zij dat efficiencymaatregelen genomen dienen te worden. Dit onderzoek laat zien dat die maatregelen binnen handbereik liggen.” Pronto Havenbedrijf Rotterdam lanceerde eerder dit jaar Pronto. Dit zogeheten port call optimisation-platform combineert diverse databronnen om een havenbezoek door een schip zo nauwkeurig mogelijk te plannen. Hierdoor kunnen activiteiten die tijdens het verblijf in de haven moeten plaatsvinden, zo optimaal mogelijk op elkaar afgestemd worden. De data uit het onderzoek zijn binnen Pronto direct omgezet in een dashboard dat ‘just-in-time’ varen mogelijk maakt. Rederijen kunnen zien wat de vaarsnelheid was, wat de ideale snelheid was geweest en hoeveel brandstof en CO 2 er dan bespaard had kunnen worden. “Een mooie stap, waarvan we hopen dat deze ook in andere havens navolging krijgt”, aldus Castelein. “Alleen door intensief met elkaar samen te werken en daadwerkelijk in actie te komen, kunnen we de CO 2 -uitstoot verminderen.” Binnenvaart in de kijker tijdens Regionale Techniekspelen Om beter in te spelen op de behoefte aan technisch geschoold personeel hebben de middelbare scholen in de regio Gorinchem- Vijfherenlanden-Alblasserwaard- Drechtsteden de koppen bij elkaar gestoken. Op dinsdag 16 oktober organiseerden zij ieder in hun eigen subregio Regionale Techniekspelen met het doel leerlingen van het primair onderwijs te interesseren voor een middelbare schoolopleiding in de technische sector. De binnenvaart was vertegenwoordigd door Koninklijke BLN- Schuttevaer in de Zwijndrechtsewaard, waar vijftien basisscholen VOORTOUW Nieuws van het BVB www.bureauvoorlichtingbinnenvaart.nl het evenement bezochten. Het doel was de leerlingen, die aan het begin van hun keuzeproces voor middelbaar onderwijs staan, te interessereen voor opleidingen die zorgen voor toeleiding naar een (nautisch)-technisch beroep. Het BVB heeft divers folder- en postermateriaal beschikbaar gesteld om daar te kunnen verspreiden. Zeker vijf klassen vol leerlingen uit groep 7 kregen te horen over de mogelijkheden om te kiezen voor een baan in de binnenvaart. Zo kunnen ze vroeg voorsorteren op een opleiding en vervolgopleiding richting de binnenvaart. Bijzondere filmopnames Het BVB is benaderd door filmmaatschappij Eyeforce die op zoek was naar een schip voor het maken van een promotiefilm voor de Red Bull Knockout in Scheveningen. Dit is een loodzware motorrace op het strand in Scheveningen waar in november honderden motorcrossers uit de hele wereld aan mee doen. Voor de promo rijdt stuntcoureur Robbie Maddison, die bekend is van zijn stunts in de James Bondfilm Skyfall, over het water in en rondom Den Haag. Ze hebben nu ook beelden geschoten aan boord van een binnenschip in de regio Den Haag, waar de motorcrosser met de autokraan in het water is gezet voor opnames onder water. Het BVB vond via Maaskade Bevrachters het mts Insomnia bereid hieraan mee te werken. Of de beelden uiteindelijk gebruikt zullen worden is nog niet zeker; het was voor omstanders in ieder geval een bijzonder schouwspel. Bedankt aan het mts Insomnia en Maaskade Bevrachters voor de medewerking! Congres Binnenvaart Versneld Verduurzamen Dinsdag 16 oktober was het BVB aanwezig bij het congres Binnenvaart Versneld Verduurzamen, georganiseerd door Connekt in Delft. Connekt is een onafhankelijk netwerk voor slimme, duurzame en sociale mobiliteit. Met partijen in de sector bedenken en realiseren ze tastbare oplossingen voor een duurzame en economisch betere wereld. Het faciliteren van een dergelijk congres om partijen over het thema verduurzamen in de binnenvaart te informeren en na te laten denken is hier onderdeel van. Tijdens het congres lichtte het ministerie de Green Deal Zeevaart, Binnenvaart en Havens toe die nu met vele partijen in de sector tot stand wordt gebracht. Hiermee werd een kader geschetst voor welke opgave we als sector staan. Vervolgens werd gezocht naar een antwoord op de vraag: hoe kunnen we dat dan invullen? Het ging deze middag niet zozeer om technische toepassingen aan boord, maar er werd vooral gekeken naar hoe bijvoorbeeld ook winst behaald kan worden in de keten door datagedreven binnenvaartlogistiek, een betere benutting van terminalinfrastructuur en de aanpak om verladers en vervoerders te verleiden tot groener vervoer met gebruik van een ‘weconnect-app’. Dus voorbeelden van oplossingsrichtingen voor het realiseren van milieuwinst in de binnenvaart, naast het daadwerkelijk schoner maken van de schepen. Voor het BVB zijn dergelijke bijeenkomsten goed om op de hoogte te blijven van actuele thema’s in de sector, welke spelers en activiteiten daar een rol in spelen en uiteraard belangrijk voor het vergroten van ons netwerk.

De Binnenvaartkrant 20 23 oktober 2018 Recycling drijvend materieel +31 (0)38 477 29 35 Oslokade 1 8326 CH Kampen In- en verkoop van: • Schroot en metalen • Drijvende objecten • Bruikbare onderdelen Vergunt voor verwerking van ongereinigde tankers Hijsen en slopen van grote constructies met eigen drijvende bok www.hoebenrdm.nl ALTIJD SCHERPE PRIJZEN BIJ: SCHEEPS & INDUSTRIE BATTERIJEN - LADERS OMVORMERS - VERDEELKASTEN Bij elke bestelling een exclusieve FKH Accu’s VLAG cadeau! FKH ACCU’S St. Teunismolenweg 50-D 6534 AG Nijmegen E: info@fkhbatterijen.nl DOK 138 - Unit 4 . Boterhamvaartweg 2 B-2030 Antwerpen T +32(0)3-2251444 F +32(0)3-2906646 M +32(0)4-78656736 info@femm.be - www.femm.be KLANTGERICHT ONTWERP Als het nieuwbouw van schepen betreft leveren we geen half werk. Wij bouwen en begeleiden van casco tot oplevering, van A tot Z. In overleg met de klant wordt het schip vormgegeven en verzorgen we tot in detail het interieur. Hoogwaardige toepassing van techniek bij voortstuwing, klimaatbeheersing, elektronica en sanitaire voorzieningen, biedt de garantie dat het schip aan alle eisen voldoet. Uiteraard binnen de gestelde levertijd. Hardinxveld-Giessendam T +31 (0)184 - 676 140. www.breejen-shipyard.nl

Copied successfully!

Binnenvaartkrant