Views
4 years ago

2018-17 Drechtsteden

 • Text
 • Binnenvaart
 • Binnenvaartkrant
 • Schip
 • Augustus
 • Drechtsteden
 • Jaar
 • Onze
 • Waar
 • Bedrijven
 • Staat

De Binnenvaartkrant

De Binnenvaartkrant 34Drechtsteden 5 14 augustus 2018 (foto Johan de Witte) Ook binnenvaart telt mee in ‘Energiestrategie Drechtsteden’ Energieneutraal is van ons allemaal DOOR JOHAN DE WITTE De Drechtsteden hebben het Klimaatakkoord van Parijs naar hun eigen werkelijkheid vertaald: wat kan de regio doen om de opwarming van de aarde te beperken. En welke rol is daarbij voor de transportsector weggelegd? Het regiobestuur heeft met diverse partijen de handen ineen geslagen. Samen stelden zij de ‘Energiestrategie Drechtsteden’ op. Het is de basis voor de energieneutrale regio die de Drechtsteden vóór 2050 willen zijn. De strategie is opgesteld door overheden (regio, gemeenten, provincie, waterschappen, ministerie van Economische Zaken en Klimaat, omgevingsdienst), nutsbedrijven, woningcorporaties, onderwijs (Duurzaamheidsfabriek) en bedrijfsleven (Werkgevers Drechtsteden, Rabobank, BLN-Schuttevaer). Vanzelfsprekend vragen de doelstellingen investeringen en medewerking van vele andere partijen. Het plan beschrijft hoe de Drechtsteden energieneutraal kunnen worden, wat dit voor de regionale werkgelegenheid betekent en wat de toegevoegde waarde hiervan is. Het totale energiegebruik in de Drechtsteden is nu 21,7 PJ/jaar, 1,3 PJ daarvan wordt nu duurzaam opgewekt. Om energieneutraal te worden is 20.3 PJ (1 Petajoule = 1.000.000.000.000 kilojoule, de eenheid voor energie) nodig aan energiebesparing en opwekking van nieuwe energie. Aan de slag dus! Wie gaat wat doen? Hiervoor zijn in de ‘Samenwerkingsagenda Drechtsteden Energieneutraal’ de actiepunten per betrokken partij uitgewerkt. Het is goed om de diverse onderdelen daarvan te bekijken; dus niet alleen de transportsector. Het gaat immers om de samenhang. Het motto is dan ook ‘Energieneutraal is van ons allemaal’. Stappen Geld dat nu wordt uitgegeven aan energie, zal in de regio worden geïnvesteerd. De arbeidsmarkt, bereikbaarheid en leefbaarheid worden hierdoor versterkt. Goede verbindingen in de regio zijn voor een prettig woonklimaat en aantrekkelijke vestigingslocaties voor bedrijven cruciaal. Het gebruik van aardgas, benzine en diesel gaat op de schop. Er is ook een circulair economisch systeem nodig willen we als land, als wereld met elkaar kunnen voortbestaan. Een systeem dat veel verder gaat dan het hergebruik van grondstoffen en het duurzaam opwekken van elektriciteit. Wat hiervoor nodig is, wordt in diverse hoofdstukken beschreven. Het gaat over uitfasering van aardgas. Bestaande woningen en gebouwen worden transitieklaar gemaakt en aardgasnetten worden niet meer vervangen. Nieuwbouwwoningen mogen niet langer op aardgas. Om dit te bereiken worden projectorganisaties en onderwijs- en trainingsprogramma’s voor het bedrijfsleven opgesteld. Het Warmtenet Drechtsteden, een pilot voor de aansluiting van particuliere woningen, het verkennen en aansluiten van andere warmtebronnen, zoals geothermie (warmte uit de grond), sluiten hierbij aan. Woningen en bedrijven Corporaties komen nog dit jaar met plannen om de woningvoorraad energieneutraal te maken. Particuliere woningeigenaren en VVE’s, uitbouw van het Energieloket en besparingsconcepten vanuit een woonlastenbenadering krijgen aandacht. Hierbij is er een kans voor herstructurering of sloop/ nieuwbouw betreffende woonlocaties die alleen tegen zeer hoge kosten energieneutraal gemaakt kunnen worden. Eveneens is de energiebesparing van bedrijven en utiliteitsgebouwen een hot item. Bedrijven zullen worden ondersteund bij investeringen, innovatie, energiemaatregelen, duurzame energieopwekking – met kennisontwikkeling, regelingen en exposure. Ook het versterken van de verbinding met het onderwijs en verbreding van het Energieloket Drechtsteden staat op de agenda. De handhaving op energiebesparing wordt strenger. Hiervoor gaan overheden in gesprek met financiers: over voorwaarden voor kredietverstrekking: om in aanmerking te komen moeten bedrijven en gebouwen en voldoen aan weten regelgeving op energiegebied. Slimme en duurzame mobiliteit Met het actieprogramma ‘Slimme en duurzame mobiliteit’ richten de Drechtsteden zich op de ontwikkeling en toepassing van innovatieve en efficiënte logistieke concepten en duurzame, watergebonden transportsystemen. Zero emissie is bijvoorbeeld opgenomen in de aanbesteding voor bussen. Op de sterke toename van laadinfrastructuur voor elektrisch rijden is men voorbereid. Warmte uit de aarde (geometrie), warmtepompen of industriële restwarmte en een bio-energiecentrale zijn bouwstenen in een veranderende wereld. Inwoners, ondernemers en de jeugd worden hierbij geïnformeerd en betrokken bij de toekomst van de regio: ‘Drechtsteden, samen stad aan het water’. Nu geven de inwoners en organisaties in de Drechtsteden jaarlijks ongeveer een miljard euro uit aan energie. Dat geld verdwijnt vrijwel volledig uit de regio. Door energieneutraal te worden blijft een fors deel van deze uitgaven in de regio, zo is de opzet. De diverse overheden hebben hierbij een faciliterende en stimulerende rol. De samenwerkingsagenda staat open voor andere partijen om aan te sluiten. Binnenvaart Specifieke sectoren, zoals de binnenvaart, kennen elk hun eigen uitdagingen op het gebied van energie en energiebesparing. Een sectorbenadering waarbij bedrijven met deze uitdagingen gezamenlijk aan het werk gaan, biedt kansen voor het efficiënt organiseren van de opgave. Daarnaast geeft dit mogelijkheden tot directe uitwisseling van kennis, verbinding met andere collectieve projecten en voorzieningen. Het bevordert ook het gezamenlijke imago van de sector. De grote uitdaging is om de samenwerking en georganiseerde projecten gefinancierd te krijgen. Het maritieme karakter van de regio én het feit dat de binnenvaart juist op dit moment hard wekt aan uitdagingen en mogelijkheden op het gebied van energieverbruik maken samenwerking en voorbeeldfunctie zeer opportuun. In het algemeen kijken mensen, ondernemers en bestuurders de kat uit de boom en haken ze pas aan als voldoende duidelijkheid voor de korte en lange termijn ontstaat. Daar zijn de Drechtsteden zich bewust van. Daarom is er nagedacht over de communicatiestrategie. De Drechtsteden willen inwoners en bedrijven ‘positief verleiden’, en zich richten op specifieke doelgroepen. Waaronder nadrukkelijk ook de binnenvaart. (foto Drechtsteden)

De Binnenvaartkrant 33 Drechtsteden 6 14 augustus 2018 Complete scheepsstoffering & scheepsbetimmering op maat. stofferingen betimmeringen doet het goed. www.stoffereniseenkunst.nl De Ruijter Betimmeringen bv (showroom) Nieuweweg 186 Hardinxveld-Giessendam www.timmereniseenkunst.nl T 0184 612025 E contact@d-r-b.nl SHIPPING - TECHNICS - LOGISTICS De enige vakbeurs voor de binnenvaart in Duitsland 25 en 26 september 2018 Op 25 en 26 september 2018 organiseert Messe Kalkar opnieuw de Nederlands- Duitse vakbeurs SHIPPING-TECHNICS-LOGISTICS (STL). Hier presenteren ca. 200 exposanten uit heel Europa hun nieuwste producten, trends, innovaties en diensten aan geïnteresseerde vakbezoekers. Twee dagen lang is Messe Kalkar dé ontmoetingsplek voor professionals in de maritieme branche. STL brengt vraag en aanbod in een aangename, gastvrije ambiance bijeen en biedt volop kansen waardevolle contacten te leggen en onderhouden. Is uw interesse gewekt? Wij informeren u graag nader! www.messekalkar.de Uw contactpersoon: Leon Westerhof leon.westerhof@messekalkar.de Tel. (+49) (0) 2824-910 149 Mob: (+49) (0) 151/526 63 129 Party “Dock & Rock” met live muziek Dinsdag 25 september 2018 - Party incl. buffet en live muziek voor maar € 30,00 p.p. Griether Straße 110-120 • D-47546 Kalkar • Tel. +49 (0) 2824/910-151 • www.messekalkar.de GASDOKTERS +31 180 234 030 GECERTIFICEERDE info@gin-rotterdam.nl GASDESKUNDIGEN TANKSCHEPEN VOOR AL UW GASVRIJ-INSPECTIES www.gin-rotterdam.nl BOURGONDISCHELAAN 30M |2983 SH RIDDERKERK

Binnenvaartkrant