Views
3 years ago

2018-17 Drechtsteden

 • Text
 • Binnenvaart
 • Binnenvaartkrant
 • Schip
 • Augustus
 • Drechtsteden
 • Jaar
 • Onze
 • Waar
 • Bedrijven
 • Staat

De Binnenvaartkrant 26

De Binnenvaartkrant 26 14 augustus 2018 Polyester weesboten vormen groeiend probleem DOOR EVERT BRUINEKOOL Tot 2025 zijn naar schatting 35.000 recreatievaartuigen aan het eind van hun levenscyclus. Ze zijn rijp voor de sloop. Een deel daarvan ligt echter ergens weg te kwijnen, achtergelaten door de niet meer te achterhalen eigenaar. Wie ruimt deze ‘weesboten’ op en wie betaalt het opruimen en de sloop ervan? Naar schatting 50 procent van de weesboten is met glasvezel versterkt. Die vormen het grootste probleem. Een milieuvriendelijke recycleoplossing is namelijk nog steeds niet voorhanden, al wordt een deel van alle vezelversterkte kunststof op dit moment vermalen en hergebruikt als vulmiddel voor bitumen/asfalt en beton. Daarnaast zijn er proeven om er damwanden van te maken. Scheiden van epoxy en vezels is kostentechnisch nog steeds niet interessant. Voor houten en stalen jachten ligt het anders, vertelt Boj van Baars, bestuurslid van Stichting Jacht Recycling. Die schepen worden ontmanteld en de materialen gescheiden, nadat ze eerst ontdaan zijn van alle verontreinigingen, zoals olie, vetten, organische vervuiling en chemisch afval. Een verlaten boot, rijp voor de sloop. (foto E.J. Bruinekool Fotografie) “Je kan niet zomaar een jacht afvoeren vanuit een haven of een ligplaats. Er moet veel op papier gezet worden voor je een jacht kan vernietigen”, vertelt Hans van Smoorenburg, directeur van Stichting Jacht Recycling. “Naast een eventuele afstandsverklaring moet de economische waarde bepaald worden en gedocumenteerd. Je moet de eigenaar altijd kunnen laten zien wat de waarde is… En die is meestal negatief.” Wrakken De mensen van Stichting Jacht Recycling komen steeds vaker verlaten bootjes tegen. Door vaarwegbeheerders, overheden en haveneigenaren worden ze geregeld opgetrommeld bij probleemgevallen. Hans van Smoorenburg werkt nauw samen met Boj van Baars, die als expert de taxatie doet en de waarde van de wrakken bepaalt. Dit wordt vastgelegd in een rapportage. De vervolgstap is het verwijderen van de chemische verontreiniging uit de boot. Hierna wordt het vaartuig ontmanteld en worden de materialen gescheiden en afgevoerd. Soms kan de motor nog worden verkocht. Voor houten en stalen jachten is het simpeler, maar bij vezelversterkt kunststof blijf je met een probleem zitten. “Afvalverbrandingsovens verbranden het liever niet omdat de filters door de vezels verstopt kunnen raken”, stelt Hans van Smoorenburg. Wegkwijnen Stichting Waterrecreatie heeft in 2014 het totaal aantal jachten in Nederland geïnventariseerd en hoeveel er wanneer aan het eind van hun levensduur komen. De Nederlandse recreatievloot bestaat uit ruim 500.000 vaartuigen in verschillende soorten en maten. Een deel van die boten ligt in jachthavens en bij watersportbedrijven in het water (154.000), een deel ligt in sloten en kanalen in het water (43.500) en een deel ligt op de wal en wordt nog met enige regelmaat gebruikt (210.000). Daarnaast liggen er naar schatting circa 100.000 ongebruikt weg te kwijnen in en achter schuurtjes, loodsen en garages. Brand op historisch binnenschip Op 31 juli is op de Hollandsche IJssel brand ontstaan op een voormalig binnenvaartschip van 24 meter lengte. De enige opvarende raakte niet gewond. De RPA 10 van de Havendienst (vanaf het water) en de brandweer (vanaf de wal) hebben het schip geblust nadat het in Capelle aan den IJssel aan de IJsseldijk afmeerde. Het schip, gebouwd in 1929 en opgenomen in het Register Varend Erfgoed Nederland, is de afgelopen jaren door de eigenaar grondig gerenoveerd. Het had sinds kort weer een certificaat om te mogen varen. De schipper was ermee onderweg naar het Maritiem Museum in Rotterdam. Daar zou het vaartuig een week liggen, zodat bezoekers het konden bezichtigen. (foto MediaTV) DE BINNENVAARTKRANT is een vakblad voor de Rijn- en Binnenvaart met een oplage van 23.000 exemplaren, verspreid in Nederland, België, Duitsland, Oostenrijk en Frankrijk op ca. 650 plaatsen waar ze binnen bereik liggen van opvarenden van binnenvaartschepen. Een uitgave van Riomar BV Uitgever: Michel Gonlag VERSPREIDPUNTEN U kunt onze ca. 650 verspreidpunten vinden op www.binnenvaartkrant.nl ADRES ‘s-Gravenweg 37B 2901 LA Capelle aan den IJssel T +31(0)10 414 00 60 F +31(0)84 88 44 671 klantenservice@binnenvaartkrant.nl ONLINE www.binnenvaartkrant.nl www.binnenvaartvlog.nl www.vlootschouw.nl Samen met BVB: www.binnenvaartcijfers.nl REDACTIE Michel Gonlag (Eindredacteur) M 06-53244445 Martin Dekker (Hoofdredacteur) M 06-22871516 Sarah De Preter M 06-22701893 KLANTENSERVICE – ADMINISTRATIE Karin Hell (Office Manager) Mariska Doornkamp (Administratief medewerker) SALES Ken Rijkers (Commercieel Manager) Rica Adjis (Accountmanager) VORMGEVING Steven Chiang San Lin DRUK Koninklijke BDU Grafisch Bedrijf bv. Advertenties worden geplaatst volgens onze leveringsvoorwaarden, gedeponeerd bij de KvK te Rotterdam onder nr. 24241388. AAN DIT BLAD WERKTEN MEE Evert Bruinekool Frank Antonie van Alphen Jan Hoek Jan Johan ten Have Jitze Hooghiemstra Johan de Witte Joke Heikens Menno Bonnema Noud van der Zee Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele fouten in de geplaatste advertentie bij telefonisch doorgegeven teksten. Tevens dragen wij niet de verantwoording voor foutieve of onvolledige informatie vermeld in de leverancierslijsten. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt zonder voorafgaande toestemming van de uitgever. Dat geldt voor de volledige inhoud van zowel de papieren als de online versie van deze editie. Het auteursrecht berust bij Uitgeverij Riomar en/of de betreffende auteurs en fotografen.

De Binnenvaartkrant 37 Drechtsteden 2 14 augustus 2018 THIS IS PARKER Wereldwijd marktleider Op het gebied van aandrijving, besturing en procesbeheersing Parker Hannifin is wereldwijd marktleider in de ontwikkeling, productie en verkoop van technologieën, systemen en componenten op het gebied van aandrijving, besturing en procesbeheersing. Parker levert producten in negen technologieën: hydrauliek, pneumatiek, slangen&koppelingen, afdichtingen, procesbeheersing, filtratie, klimaatbeheersing, electromechanica en luchtvaart. Naast producten levert Parker ook complete systemen, aggregaten en power-units. www.parker.nl

Binnenvaartkrant