Views
3 years ago

2018-17 Drechtsteden

 • Text
 • Binnenvaart
 • Binnenvaartkrant
 • Schip
 • Augustus
 • Drechtsteden
 • Jaar
 • Onze
 • Waar
 • Bedrijven
 • Staat

De Binnenvaartkrant 2 14

De Binnenvaartkrant 2 14 augustus 2018 PARTYSERVICE NEDERLAND ZOEKT COLLEGA’S Für unsere erfolgreich wachsende Reederei suchen wir Schiffsführer (m/w) Rheinpatent, Radarpatent, ADN-C Bescheinigung Arbeitsplatz: Fahrtgebiet: Schichtsystem: Sozialleistungen: Doppelhüllen-Edelstahltanker Rheinstrom und ARA-Raum 14 / 14 Tage oder 21 / 21 Tage Luxemburger Konditionen Gerne erwarten wir Ihre Bewerbung an: Reederei Deymann Management GmbH & Co. KG Papenwiese 5 • D- 49733 Haren (Ems) info@reederei-deymann.de / info@navilux.lu Tel.: 0049(0)172 5705178 Martin Deymann Tel.: 0049(0)172 2889169 Ralph van Beek KAPITEINEN, MATROZEN & STUURMANNEN! Voor onze partyschepen de Ameland, Brandaris en Marlina zoeken wij collega’s. Onze schepen liggen in Rotterdam en Spijkenisse. We varen voornamelijk in regio Rijnmond maar we zijn inzetbaar door heel Nederland. Ook komen tochten naar Duitsland en België regelmatig voor. Zorg jij met liefde en vakmanschap voor de schepen en een veilige vaart? Wil je werken in een leuk, jong en enthousiast team? Stuur je cv en motiatiebrief naar jp.vanderlinde@partyservice.nl. Liever telefonisch contact? Bel naar 06 - 81 88 92 99 PARTYSERVICE.NL Nautische Crew gezocht! Geef A-ROSA een gezicht en word deel van ons team op de Rijn. Als kapitein, navigator, stuurman of matroos: aan boord van de A-ROSA cruisevloot verbinden onze teamgeest, passie en vooral het verlangen naar het schip - “Schöne Zeit”. Meer informatie op www.a-rosa.de/karriere of tel.: +41 81 - 254 38 50 A-ROSA Reederei GmbH • Kasernenstr. 92 • CH-7000 Chur • jobs@a-rosa.de GEZOCHT KAPITEIN EN LICHTMATROOS VOOR MTS JOLANDA Vaargebied Ara + Rijn Bosserhofweg 2a | 5931 GW | Tegelen | T 06-21523112 | E info@paco-bv.nl | W www.paco-bv.nl

De Binnenvaartkrant 3 14 augustus 2018 Binnenvaart profiteert gering van groei goederenvervoer Het goederenvervoer zit in de lift, alleen zal de binnenvaart daar de komende jaren weinig van profiteren. De verwachtingen voor de binnenvaart steken schril af bij de 3,3 procent in 2018 en 2,3 procent groei in 2019 voor het totale goederenvervoer, volgens de ‘Korte Termijn voorspeller’ van onderzoeksbureau Panteia. De importheffingen van de VS, een hogere olieprijs en een niet snel groeiende binnenlandse koopkracht hebben invloed op de mogelijke groei van het goederenvervoer. Maar de nationale en internationale economie doen het goed en dat heeft een positief effect op het volume in het goederenvervoer. In 2019 neemt dat groeitempo van de economie naar verwachting wat af. Binnenvaart De binnenvaart merkt vooral dat in het Duitse achterland het gebruik van kolen vermindert door de energietransitie daar. Dat de binnenvaart nog wel een zekere groei van 0,6 procent in 2018 en 0,3 procent in 2019 kan verwachten, is te danken aan de andere sectoren. Ondanks de (politieke en sociale) wenselijkheid van de binnenvaart ten opzichte van het wegvervoer is het vooral het wegvervoer waarvoor de verwachtingen voor de komende jaren beter zijn: 3,8 procent in 2018 en 2,7% in 2019. Panteia stelt: “Het wegvervoer wordt veel minder negatief beïnvloed door de energietransitie in Duitsland, vergeleken met binnenvaart en spoor. Tevens kan wegvervoer profiteren van de groei in de bouwsector.” De stijgende olieprijs en de krapte op de (chauffeurs)arbeidsmarkt spelen het wegvervoer de komende jaren wel parten. Het spoor doet het beter dan de binnenvaart in de groeiverwachtingen van Panteia. “Spoorgoederenvervoer staat positief op de politieke agenda. De gebruikersvergoeding spoor gaat omlaag in 2019 in zowel Duitsland als in Nederland. Daarnaast zijn er initiatieven om spoorvervoer te stimuleren op de middellange termijn, zoals de verkenningen om met lange treinen (740m) internationaal te opereren.” In 2018 verwacht Panteia 2,8 procent groei en 2,1 procent in 2019. Droogte heeft gevolgen voor binnenvaart Het is door de lage waterstanden op de rivieren bijzonder druk in de binnenvaart. Met een waterstand op de Rijn bij Kaub die deze week tot 60 centimeter zakt, wordt de druk op de scheepvaart alleen maar groter. Nu schepen weinig lading mee kunnen nemen, worden voor verladers de vervoerskosten hoger en stijgen op de spotmarkt de vrachtprijzen. Voor verladers soms reden om meer treinen in te zetten, mits die beschikbaar zijn. De droogte heeft echter ook tot gevolg dat sommige plaatsen minder goed bereikbaar worden. Het meest opmerkelijk Wijziging inzameling olie- en vethoudend afval in Vlaanderen De wijze van inzamelen van olieen vethoudend afval afkomstig van de binnenvaart is gewijzigd binnen het gebied van De Vlaamse Waterweg NV en het Havenbedrijf Genk. Een herziening van de periodieke inzameling per vacuümwagen moest geregeld worden, omdat in het verleden vaak kleine hoeveelheden olie- en vethoudend afval aan de vacuümwagen werden mee gegeven. De inzet van de vacuümwagen is slechts mogelijk als een binnenvaartschip de havens van Antwerpen en Genk niet aandoet en er sprake is van een minimale afgifte van 0,5 m3 vloeibaar oliehoudend afval( bilgewater+ afvalolie). Dit in samenspraak met het Kenniscentrum Binnenvaart Vlaanderen. Om de vacuümwagen zo efficiënt mogelijk in te zetten, wordt het gebied verdeeld in drie regio’s: Bovenschelde, Zeeschelde, was afgelopen week de volledige sluiting van de sluizen naar de haven van Deventer. Die sluiting is voor het eerst in de geschiedenis. Omdat de gemeente Deventer van het Waterschap opdracht kreeg onmiddellijk de sluis buiten gebruik te stellen, raakten vijf binnenschepen opgesloten in de haven. Bij het sluiten van deze editie was dat nog steeds geval. Inmiddels duurt deze stremming ruim een week. Bij het overslagbedrijf DOK staat het overslagwerk stil. “Vorige week vrijdag (3 augustus – red.) gaf de gemeente al aan dat er problemen Zeekanaal en Albertkanaal. Martens Cleaning garandeert in elke regio de inzameling volgens deze frequentie: Bovenschelde: 1ste maand van het kwartaal, Zeeschelde-Zeeland: 2de maand van het kwartaal en Albertkanaal 3de maand van het kwartaal. Een vraag tot inzameling voor de vacuümwagen kan binnen de periode aangevraagd worden via het aanvraagformulier dat terug te vinden is op www.binnenvaartservices.be. De inzameling gaat door via de bilgeboot in de Genkse regio. De inzameling per bilgeboot is van maandag tot en met vrijdag tussen 9 uur en 17 uur. Er is geen inzameling op de wettelijke Belgische feestdagen. Een vraag bij de Martens Cleaning tot inzameling kan via +31 (0) 113 672210, via info@ martenscleaning.nl of via het VHF-kanaal 10. waren met de waterstand op de IJssel”, vertelt Titus Swartjes, chief financial officer (CFO) van DOK. Inmiddels is het water op de IJssel weliswaar weer wat gestegen, maar niet voldoende om de schepen te schutten. Tot verontwaardiging van de ASV, die op de bres is gesprongen voor de gedupeerde schippers: “We menen begrepen te hebben uit de verschillende bronnen dat dat bij een verschil van 4,40 meter NAP zou zijn. Dat zou betekenen dat het water nog 40 centimeter zou moeten stijgen. Maar als dat ook gehandhaafd zou zijn geweest in de afgelopen jaren zou men in 2011 34 dagen niet Toch geen afschaffing van Duitse vaartrechten? Het Duitse kabinet heeft het begrotingsontwerp 2019 aangenomen, maar daarin wordt met geen woord gerept over het afschaffen van de vaartrechten. De SPD-politici Mathias Stein en Gustav Herzog, actief in het parlementaire comité binnenvaart, eisen dat verkeersminister Andreas Scheuer zijn belofte nakomt om de vaartrechten met ingang van 2019 af te schaffen. Anders krijgt de binnenvaart volgens Stein en Herzog niet de kans om haar transportcapaciteit tegen lagere tarieven aan te bieden, terwijl het spoor dit inmiddels wel kan. Herzog verwijst naar de ambitie van het kabinet om meer goederenvervoer van de weg naar het spoor en de vaarwegen over te hevelen. “Daarom hebben we in het regeerakkoord afgesproken deze beide vervoersmodi aantrekkelijker te maken.” Voor het reduceren van de spoortarieven Deventer in of uit hebben kunnen gaan, in 2015 18 dagen, in 2016 15 dagen en in 2003 55 dagen. Daarbij komt dat het vaak aaneengesloten perioden zijn van laag water, dus sluiting van de haven, dus funest voor de duurzame inzetbaarheid van de binnenvaart.” Koninklijke BLN-Schuttevaer heeft met de gemeente Deventer en met de dijkgraaf (van het Waterschap) overlegd over het lot van de getroffen schippers. “Het blijkt niet mogelijk om met de huidige waterstand de schepen te evacueren.” DOK zit in hertzelfde schuitje"als de schippers: “We hebben gewoon geen inkomsten meer.” trekt de Duitse regering dit jaar 175 miljoen euro uit en vanaf 2019 jaarlijks 350 miljoen euro. De onderhandelingen over het afschaffen van de vaartrechten waren niet op tijd rond om nog in de begroting voor 2018 te worden meegenomen. Nu blijkt dit dus ook niet in de begroting van 2019 te staan. Volgens Stein en Herzog zendt verkeersminister Scheuer hiermee een fout signaal uit naar de logistiek. Namelijk: verschuif je goederentransporten van de weg naar het spoor. Stein: “We willen in deze regeerperiode de binnenvaart versterken en werken aan een Masterplan voor de sector. De infrastructuur wordt opgeknapt, motoren worden vernieuwd en we willen vervoer over water economisch aantrekkelijker maken. Dat lukt alleen als de binnenvaart haar capaciteit goedkoper kan aanbieden en het heffen van vaartrechten wordt afgeschaft.” Franse Slag Frankrijk staat bekend om haar fantastische klimaat. Het klimaatakkoord werd niet voor niets gesloten in Parijs. De Fransen zijn dol op hun klimaat en Frankrijk produceert derhalve naar verhouding opvallend weinig kooldioxide en is tevens één van ’s werelds grootste elektriciteitsproducenten. Knap hoor om dan toch zo klimaatvriendelijk te zijn. Nou, zo vriendelijk zijn die Fransen ook weer niet, zeker niet voor (heel veel) volgende generaties. Misschien wel voor het klimaat maar ze zadelen de wereld op met een ander probleem, want Frankrijk heeft 58 kerncentrales, waarmee 72 procent van de elektriciteit wordt geproduceerd. Inderdaad, die centrales produceren geen kooldioxide. Ze zijn wel kampioen kernafval. Het radioactieve afval van atoomcentrales heeft een halveringstijd van 250.000 jaar. Halveren betekent dat het (de helft) minder radioactief wordt. Van alle afval het gemeenste. Het enige wat je kan doen is er flink ruimte voor maken en opbergen. Het schoolvoorbeeld van korte termijn-denken. We hebben nu klimaatvriendelijke energie. Laat de toekomstige bevolking maar dealen met de consequenties. In feite geldt dat voor elke bron van energie, behalve wind, water en zon. Je zou die drie kunnen omschrijven als ‘het klimaat’. Ook de klimaatsceptici hadden het warm. Hun aantal smelt weg. Het is niet langer de vraag of maar wanneer (en hoe) datzelfde klimaat ons volledig van energie gaat voorzien. Misschien gaat dat wel makkelijker met meer zon en wind. Kan de binnenvaart hier een rol in spelen? Elektrisch varende binnenschepen tussen Rotterdam en Antwerpen en in het midden een centrale met windmolens en zonnepanelen. Een centrale, waar de scheepsbatterijen kunnen worden opgeladen. Het houdt het midden tussen een sprookje en een sciencefiction film. Verreweg de meeste binnenvaartondernemers kunnen hier slechts fijn van dromen, maar er zal nog veel (hopelijk genoeg) water door de Rijn stromen voor ze zich een dergelijke constructie kunnen veroorloven, als het logistiek al uit kan. Het is de paradox van de 21e eeuw. Geen enkele politieke partij kan het nog maken iets te hebben tegen het klimaat, het milieu en leuk is dat de binnenvaart tegenwoordig in dat rijtje wordt genoemd. Maar tegelijkertijd vliegt een groot deel van het electoraat voor een paar tientjes naar verre landen. Leve de prijsvechters in de luchtvaart. Ook zonder zakje pinda’s of beenruimte behoor je toch maar mooi tot de nieuwe jetset. Serieus een schonere wereld willen betekent toch een keer moeten breken met ‘zo goedkoop mogelijk vervoeren’. Tot we zo ver zijn, blijft het dweilen met de kraan open en gebeurt dat dweilen ook nog met de Franse slag. EÉN POT NAT door Michel Gonlag

Binnenvaartkrant