Views
4 years ago

2018-16

 • Text
 • Juli
 • Binnenvaart
 • Jaar
 • Onze
 • Binnenvaartkrant
 • Schepen
 • Twee
 • Schip
 • Varen
 • Marine

De Binnenvaartkrant 26

De Binnenvaartkrant 26 31 juli 2018 Postbus 188, 3330 AD Zwijndrecht Noordpark 1, 3332 LA Zwijndrecht Telefoon (078) 612 48 33 Fax (078) 619 53 42 Nieuwe Bosweg 4, Postbus 14 3340 AA Hendrik-Ido-Ambacht Telefoon (078) 681 41 77 Fax (078) 681 50 56 • Voor kleine tot ingrijpende reparaties en compleet onderhoud • Helling 120 meter • Groot schroevendok • Scheepsluiken • Havenservice • Stalen vloeren • Alle reparaties boven de waterlijn Recycling drijvend materieel +31 (0)38 477 29 35 Oslokade 1 8326 CH Kampen In- en verkoop van: • Schroot en metalen • Drijvende objecten • Bruikbare onderdelen Vergunt voor verwerking van ongereinigde tankers Hijsen en slopen van grote constructies met eigen drijvende bok www.hoebenrdm.nl KLANTGERICHT ONTWERP Als het nieuwbouw van schepen betreft leveren we geen half werk. Wij bouwen en begeleiden van casco tot oplevering, van A tot Z. In overleg met de klant wordt het schip vormgegeven en verzorgen we tot in detail het interieur. Hoogwaardige toepassing van techniek bij voortstuwing, klimaatbeheersing, elektronica en sanitaire voorzieningen, biedt de garantie dat het schip aan alle eisen voldoet. Uiteraard binnen de gestelde levertijd. Hardinxveld-Giessendam T +31 (0)184 - 676 140. www.breejen-shipyard.nl

De Binnenvaartkrant 27 31 juli 2018 Hoeveel last hebben vissen van onderwatergeluid door schip? DOOR JOKE HEIKENS Wat voor effect heeft het geluid van binnenvaartschepen en waterwerken op het dierenwelzijn in het water? Daar is nog heel weinig over bekend. Maar wat erover bekend is, geeft genoeg reden voor verder onderzoek. Waar de herrie óp de schepen in de afgelopen tijd sterk is verminderd, bleef het onderwatergeluid een ondergeschoven kindje. Ron Kastelein van Seamarco doet onderzoek naar de effecten van onderwatergeluid. “Laagfrequente geluiden hebben het meeste effect op vissen. Die horen eigenlijk alleen en zien veel minder. Juist die lage frequentie komt uit veel schepen. Water draagt het geluid heel ver. Als ik op mijn bedrijf ben en daar een paar nachten per week in een portakabin slaap, dan hoor ik al van verre dat er een binnenvaartschip aankomt dat de sluis door wil. Als het dan ook nog eens extra aanzet voor de sluis, trilt mijn hele portakabin.” “Vissen kunnen sterven door een plotselinge, harde klap. Hun visblaas kan scheuren, maar ook kunnen ze gehoorbeschadiging of andere inwendige verwondingen oplopen. De geluiden van binnenvaartschepen zijn monotoon, niet plotseling en keihard. Die geluiden kunnen de vissen hinderen bij het maken van contact en het vinden van voedsel.” “Onder water zie je weinig; daarom moeten vissen het van geluiden hebben. Ook indexeren vissen het landschap om zich heen via geluid, dat noemen we soundscape. Voor het navigeren is geluid onmisbaar.” Schroeven Tot nu toe is er weinig belangstelling geweest voor onderwatergeluid. “Er is wel veel aandacht geweest voor het geluid aan boord, TNO-onderzoeker Christ de Jong (rechts) en ecoloog Floor Heinis. (foto Joke Heikens) De schroef is aan boord de voornaamste geluidsbron waar vissen last van hebben. (foto Thomas Reimer) waardoor dat een stuk verminderd is. Maar voor onderwatergeluid is veel minder belangstelling”, legt Christ de Jong van TNO uit. De wetenschapper is gespecialiseerd in scheepsakoestiek en onderwatergeluid. “De maatregelen die genomen zijn om het geluid aan boord te verminderen, zorgen niet automatisch voor minder herrie naar buiten toe. Isolatie van de machinekamer, helpt alleen op het schip.” “Het zijn trouwens ook niet de motoren die voor de meeste geluidsoverlast zorgen, maar het zijn de schroeven. Als je een perfect passende schroef hebt, dan maakt die amper lawaai. Daar gaat het in veel gevallen fout; er wordt met een beschikbare maar niet goed passende schroef gevaren.” “Er is te weinig aandacht voor niet-noodzakelijke dingen, zoals het onderwatergeluid en dat is jammer. Het zou geweldig zijn als rederijen hun klanten een vinkje kunnen laten plaatsen als ze willen dat de bouwer geluidsvriendelijke oplossingen kiest bij de bouw van een schip.” “In Vancouver is de populatie van orka’s erg afgenomen. Daar is onderzoek naar gedaan en de schepen moeten aan een bepaalde classificatie voldoen om door dat gebied te mogen varen. Dat zorgt voor echte oplossingen.” “Naast dat we letten op het gehoor, gaan we ons ook richten op gedragsverandering bij waterdieren door geluid”, vertelt ecoloog Floor Heinis. Professor Hans Slabbekoorn van Universiteit Leiden reageert: “Er is geen wetgeving over; daardoor voelt ook niemand zich genoodzaakt om geld te steken in maatregelen. Op een locatie in Australië is een verbod ingesteld om in een bepaalde periode te heien, omdat vissen zich in die tijd voortplanten. Zo kun je ook het type motoren aanpassen of bijvoorbeeld niet varen in bepaalde gebieden gedurende een periode.” Visverjager “Zoek vooral naar de feiten", aldus Slabbekoorn. "Geluid kan verstorend werken, maar het kan ook vissenlevens redden. Door een ‘visverjager’ in te zetten voordat je gaat heien bijvoorbeeld. In onze onderzoeken zien we dat vissen harde geluiden uit de weg gaan. Voor hun eigen veiligheid worden daarom vooraf deze visverjagers ingezet.” “Daarnaast kunnen vissen in rivieren bijna geen kant op. De ruimte is beperkt, waardoor wegzwemmen van een geluid niet echt een optie is. Binnenvaartmotoren hoor je al van verre aankomen, dat geluid dreunt nog wel even door. Het potentiële effect van de binnenvaartmotoren reikt verder dan wij hadden gedacht.” Eerste casco te water op SaS-werf Bij de nieuwe SaS-werf in Foxhol ging donderdag 19 juli het eerste casco te water. De werf is gevestigd op de locatie van de in maart failliet gegane SCHN-werf. Het schip heeft de voorlopige naam Sol. SAS bouwde het casco in opdracht van GS Yard, die een paar kilometer verderop ligt. Het betreft een 110-meter Sunrise drogeladingschip met een draagvermogen van 2.691 ton bij een diepgang van 3,00 meter. Met enige vertraging gleed het casco probleemloos dwars het Winschoterdiep in, waarna het gelijk naar GS Yard werd gesleept. Daar wordt de Sol in de komende tien weken afgebouwd. (tekst en foto Jan Johan ten Have) DE BINNENVAARTKRANT is een vakblad voor de Rijn- en Binnenvaart met een oplage van 23.000 exemplaren, verspreid in Nederland, België, Duitsland, Oostenrijk en Frankrijk op ca. 650 plaatsen waar ze binnen bereik liggen van opvarenden van binnenvaartschepen. Een uitgave van Riomar BV Uitgever: Michel Gonlag VERSPREIDPUNTEN U kunt onze ca. 650 verspreidpunten vinden op www.binnenvaartkrant.nl ADRES ‘s-Gravenweg 37B 2901 LA Capelle aan den IJssel T +31(0)10 414 00 60 F +31(0)84 88 44 671 klantenservice@binnenvaartkrant.nl ONLINE www.binnenvaartkrant.nl www.binnenvaartvlog.nl www.vlootschouw.nl Samen met BVB: www.binnenvaartcijfers.nl REDACTIE Michel Gonlag (Eindredacteur) M 06-53244445 Martin Dekker (Hoofdredacteur) M 06-22871516 Sarah De Preter M 06-22701893 KLANTENSERVICE – ADMINISTRATIE Karin Hell (Office Manager) Mariska Doornkamp (Administratief medewerker) SALES Ken Rijkers (Commercieel Manager) Rica Adjis (Accountmanager) VORMGEVING Steven Chiang San Lin DRUK Koninklijke BDU Grafisch Bedrijf bv. Advertenties worden geplaatst volgens onze leveringsvoorwaarden, gedeponeerd bij de KvK te Rotterdam onder nr. 24241388. AAN DIT BLAD WERKTEN MEE Evert Bruinekool Frank Antonie van Alphen Jan Hoek Jan Johan ten Have Jitze Hooghiemstra Johan de Witte Joke Heikens Menno Bonnema Noud van der Zee Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele fouten in de geplaatste advertentie bij telefonisch doorgegeven teksten. Tevens dragen wij niet de verantwoording voor foutieve of onvolledige informatie vermeld in de leverancierslijsten. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt zonder voorafgaande toestemming van de uitgever. Dat geldt voor de volledige inhoud van zowel de papieren als de online versie van deze editie. Het auteursrecht berust bij Uitgeverij Riomar en/of de betreffende auteurs en fotografen.

Binnenvaartkrant