Views
2 years ago

2018-14

 • Text
 • Jaar
 • Nieuwe
 • Schip
 • Juli
 • Onze
 • Schepen
 • Binnenvaart
 • Binnenvaartkrant
 • Bedrijf
 • Rijkswaterstaat

De Binnenvaartkrant 22 3

De Binnenvaartkrant 22 3 juli 2018 Op maat gemaakt: Aluminium luiken Voor info: Peter Tinnemans 0622957187 | www.tinnemans-scheepswerf.nl Postbus 188, 3330 AD Zwijndrecht Noordpark 1, 3332 LA Zwijndrecht Telefoon (078) 612 48 33 Fax (078) 619 53 42 Nieuwe Bosweg 4, Postbus 14 3340 AA Hendrik-Ido-Ambacht Telefoon (078) 681 41 77 Fax (078) 681 50 56 • Voor kleine tot ingrijpende reparaties en compleet onderhoud • Helling 120 meter • Groot schroevendok • Scheepsluiken • Havenservice • Stalen vloeren • Alle reparaties boven de waterlijn REEDEREI JAEGERS HAMBURG www.reederei-jaegers.de Ihr Spezialist für ARA- und Nordraumtransporte Reederei Jaegers Hamburg GmbH Alter Wall 65 20457 Hamburg E-Mail opshh@reederei-jaegers.de

De Binnenvaartkrant 23 3 juli 2018 Maasgouw maakt werk van nautische boulevard Wessem DOOR NOUD VAN DER ZEE Ruim 800.000 euro heeft de gemeente Maasgouw over voor de koop van een perceel in Wessem voor de ontwikkeling van de nautische boulevard. De Prins Mauritshaven moet transformeren naar een moderne ‘one-stop-shop’ voor de watersport. Met de aankoop zet de gemeente een belangrijke stap in die ontwikkeling: het aantrekken van nautische bedrijven voor dit watergebied in Midden-Limburg. De bedrijven die niet passen bij de waterboulevard worden verplaatst. De provincie en de regio ondersteunen het beleid van Maasgouw. Ook financieel. Uitkopen Maasgouw hoopt door het uitkopen en verplaatsen van bedrijven meer zeggenschap te krijgen in het Wessems havengebied. Op (foto Noud van der Zee) dit moment heeft de gemeente nauwelijks grond in handen. Er moet dus onderhandeld worden over verplaatsingen van bedrijven. Daarvoor trekt Maasgouw tien jaar uit. Om de nautische boulevard te realiseren, wordt ook gezocht en overlegd met de recreatie, horeca en watersportdetail-handel. Ongeveer de helft van de huidige bedrijven past in de formule van de nautische boulevard. De gemeente ziet de Prins Mauritshaven als ideale plek waar watersporters voor alles terecht kunnen voor hun boot. De Maasplassen liggen om de hoek. SchippersDock Een bedrijf dat zich aanpast aan de nieuwe plannen is SchippersDock. Vroeger werden daar machines en onderdelen voor de zand- en grind industrie gemaakt. Nu zijn er ligplaatsen, bootverhuur en houdt men zich bezig met reparatie en onderhoud van plezierboten. “Dit jaar willen we beginnen met een winterstalling en de verhuur en verkoop van boten”, zegt eigenaresse Jeanne Stukstette. “In 2019 geldt voor ons ‘volaan-vooruit’ met ons bedrijf inzake jachtstalling, projecthallen en drijvende boothuizen. In de projecthallen kan de watersporter zelf of met hulp aan zijn boot werken. Onze botenlift heeft een capaciteit van 32 ton. In Spanje op de kop getikt. De steigers zijn klaar voor het afmeren van boten en het drijvend sanitair is gereed.” SchippersDock wil in de toekomst nog een aantal voorzieningen realiseren: een horecabedrijf, poetsplekken op het water en een zelfrijdende transportwagen. Wethouder Johan Lalieu heeft een wensenlijst met onder meer een zeilmakerij en een jachtmakelaardij aan de nautische boulevard. Ook nautische bedrijven die elders in Limburg in de knel zitten, zijn welkom in Wessem. Binnenvaart Kredietunie: nieuwe obligatieronde Binnenvaart Kredietunie Nederland opent een nieuwe obligatieronde. Het gaat om obligaties met een looptijd van drie jaar, waarop leden van BKN – ook nieuwe – tot 16 juli kunnen inschrijven. De BKN-portefeuille groeit door, zo maakt het bestuur bekend. De extra obligaties worden uitge geven om aan de gestage vraag naar financiering te kunnen blijven voldoen. Iedereen die beroepshalve in de binnenvaartsector werkzaam is of is geweest, kan lid worden van de Binnenvaart Kredietunie en dus beleggen via de obligaties. BKN is aangesloten bij de Vereniging Samenwerkende Kredietunies. BKN neemt daarin een bijzondere positie in doordat zij werkt op basis van het concept ‘kredietverlening door leden voor leden’. BKN wil op die manier de solidariteit vergroten doordat leden geld bijeen brengen om andere leden krediet te kunnen verlenen en doordat krediet gevende leden de leden die krediet nemen, begeleiden en adviseren. Dat beperkt ook de risico’s op de investeringen die BKN doet vanuit de centrale kas. Jubileumboek voor directeuren GS Yard Met de doop en tewaterlating van bouwnummer 100 – vanwege dit heuglijke feit Burmester 100 genaamd door eigenaar Christian Büchting – vierde scheepswerf GS Yard in Waterhuizen vrijdag 22 juni zijn 10-jarig bestaan. Nadat ook nieuwbouwschip Enterprise was gedoopt, volgde op deze feestelijke dag de derde doop, die van de volledig gerestaureerde sleepboot van werfeigenaar Daniel Gausch. De doop door zijn moeder van dit naar zijn overleden vader genoemde schip maakte heel wat los. Aansluitend was er het jaarlijkse Zomerfeest in Beierse stijl. Hier kregen Gausch en zijn compagnon voltallige personeel door medewerksters Francis van der Veen-Argint en GS, 100 Schiffe, GS Yard - Hogau BV' aangeboden. Christian Hochbein namens het Tanja Spark het fotoboek '10 Jahre (tekst en foto Jan Johan ten Have) Baggeren bij peilverlaging IJsselmeergebied Het rijk luistert naar kritiek van de watersport over peilverlaging in het IJsselmeergebied. Elk voorjaar komt er 10 centimeter water bij en in het najaar wordt het weer verlaagd. Vanaf dit jaar wil Rijkswaterstaat het peil eerder verlagen. Binnenvaartschepen hebben er, zolang zij in de geul varen, nauwelijks last van. Dat is anders voor de watersport. Daarom gaat Rijkswaterstaat baggeren. Rijkswaterstaat zet in op een flexibeler waterpeil in het IJsselmeergebied om beter te kunnen inspelen op extreme weers omstandigheden. Daarnaast zal het waterpeil voor natuurdoelen vanaf medio augustus, en dus midden in het watersportseizoen, een decimeter worden verlaagd. Uit onderzoek van HISWA-Vereniging bleek dat dit laatste punt slecht valt bij watersportondernemers. Jachthavens en de megajachtbouw ondervinden namelijk hinder van een geringere diepgang. (archieffoto E.J. Bruinekool Fotografie) Extra baggeren Naar aanleiding van de zienswijze van de HISWA-vereniging en na drie jaar intensief overleg reserveert het rijk 12,1 miljoen voor baggerwerkzaamheden op de eventuele knelpunten. Ook de inspraak van Koninklijke BLN- Schuttevaer speelde hierbij een rol. Vorige maand ondertekende minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat het besluit. Met een reservering van 12,1 miljoen uit het Deltafonds voor het extra baggeren van jachthavens en vaargeulen kunnen de problemen worden weggewerkt. Dit geldt volgens Andries de Weerd, regiocoördinator van BLN- Schuttevaer ook voor knelpunten die voor de beroepsvaart ontstaan. “De HISWA heeft zich hiervoor heel hard gemaakt”, stelt De Weerd. “Zij krijgen er veel meer last van dan wij. Wij varen voornamelijk in de geul.” Voor enkele speciale transporten zou het nog wel kunnen spelen. Als havens waar de beroepsvaart komt, net te ondiep zouden worden door de peilverlaging, wordt daar eveneens gebaggerd. Infrastructurele projecten, zoals de Markerwadden, zouden slechter bereikbaar kunnen worden; daar is het baggergeld ook voor beschikbaar. Waterplanten HISWA-regiomanager Jan Ybema is tevreden dat tegemoet is gekomen aan de kritiek. “De watersport is veruit de grootste economische factor in het IJsselmeergebied en als je de vaaromstandigheden verslechtert, is het logisch dat je hiervoor maatregelen moet treffen. Een autosnelweg sluit je ook niet ineens af voor grotere voertuigen.” Ybema voegt toe dat er wel kritisch gekeken dient te worden naar de effecten van een lager waterpeil op extra aangroei van waterplanten. Waterplanten veroorzaken nu al veel hinder voor de watersport buiten de vaargeul en drijven steeds meer recreanten de geul in. De plezierjachten zijn volgens HISWA de afgelopen decennia significant groter geworden en ze steken dieper. Daarnaast verwacht Ybema dat er nog een aantal knelpunten bekeken moet worden voordat het peilbesluit definitief doorgevoerd kan worden. Achteraf baggeren levert schade op voor de watersport.

Binnenvaartkrant