Views
4 years ago

2018-06 OSD Antwerpen

 • Text
 • Binnenvaart
 • Maart
 • Onze
 • Jaar
 • Antwerpen
 • Binnenvaartkrant
 • Nieuwe
 • Schip
 • Bedrijf
 • Boord

De Binnenvaartkrant

De Binnenvaartkrant 28OSD Antwerpen 19 13 maart 2018 Hoogwaardige motorolie van kleine importeur Addinol bewijst zich ook in de binnenvaart STAND 202 DOOR JOKE HEIKENS Het gebruik van een hoogwaardiger motorolie als Addinol zorgt voor een langere standtijd, voor schonere motoren, minder verbruik en uiteindelijk daardoor ook schonere uitstoot. In de visserij wordt de Addinol-motorolie al veel gebruikt, ook de gebruikers in de binnenvaart ontdekken de voordelen. Lubricoat is de enige leverancier voor de Benelux van Addinol GmbH, de oudste Duitse oliemaatschappij. Wat Addinol anders maakt dan de meeste oliën, is dat er alleen basisolie en additieven van de hoogste kwaliteit gebruikt worden. Dat zorgt voor andere resultaten dan de smeerolie die de meeste schepen nog gebruiken. Addinol Ecocraft 4015 is speciaal vervuiling door motorolie kunnen doen.” gemaakt voor binnenvaartschepen met een warme start. “De meeste binnenvaartschepen gebruiken multigrade motorolie en die is gemaakt voor een koude start”, legt directeur Bert Schenk uit. “Dat is gemaakt voor gewone motoren en is eigenlijk te dun voor de binnenvaart. De motoren van een schip zitten in een machinekamer en zijn daardoor eigenlijk nooit koud. Ze komen bijna nooit onder de nul graden.” “Wij hebben daarom een iets andere olie geformuleerd, op basis De motor na 4.000 draaiuren. van een single grade 40 ofwel een Dijkverhoging tussen Fort Sint-Filips en Lillo van start Tussen Fort Sint-Filips en Lillo moet de dijk verhoogd worden om Antwerpen en de bedrijventerreinen in de haven te beschermen tegen hogere waterstanden op de Schelde. Verder wordt de leidingenstrook naast de Scheldelaan verbreed. Het project is opgedeeld in vier zones. In twee ervan zijn De Vlaamse Waterweg en het Havenbedrijf Antwerpen met de voorbereidende werkzaamheden begonnen. Het Sigmaplan is bedoeld om Vlaanderen beter te beveiligen tegen overstromingen. Bridgescout BV is onderdeel van de Met Bridgescout® vaar je veiliger Brugaanvaringen komen nog steeds voor, bijvoorbeeld door onoplettendheid of een verkeerde inschatting. Dit is met Bridgescout® verleden tijd. +31 (0)416-369496 www.bridgescout.com Mike Vroege (links) en Bert Schenk: “Op de Open Scheepvaartdagen laten we op onze stand zien wat we tegen Daarom legt De Vlaamse Waterweg in het Zeescheldebekken gecontroleerde overstromingsgebieden aan. Ook de dijken worden op veilige hoogte gebracht. Eerder gebeurde dat al tussen het Noordkasteel en Fort Sint- Filips. Nu is het gedeelte tussen Fort Sint- Filips en Lillo aan de beurt. Hogere waterkering Dit deel van het project kost circa 5,7 miljoen euro. Ongeveer 3,7 miljoen euro voor zone 2 en circa 2 miljoen euro in zone 4. De werkzaamheden starten in zone 2 (tegenover Total) en zone 4 (tegenover Covestro). De Vlaamse Waterweg legt in een persbericht uit waar het werk uit bestaat: “In beide zones verhogen we de waterkering tot 11 meter TAW (Tweede Algemene Waterpassing), wat overeenkomt met 11 meter boven de zeespiegel. In beide zones leggen we een leidingenstrook aan van 21 meter breed. Die is nodig om extra pijpleidingen voor de aan- en afvoer van grondstoffen te leggen. Dit creëert nieuwe mogelijkheden voor bedrijven in de haven zonder het wegtransport te moeten belasten. De leidingenstrook komt aan landzijde te liggen, tussen de huidige dijk en de Scheldelaan.” In zone 2 is geen ruimte om een nieuwe hogere dijk met bredere voet aan te leggen. “Daarom graven we de oude dijk af en werken we in de plaats met een vaste waterkeringsmuur van 2 kilometer lang die de dijk vervangt. Ten slotte ontpolderen we ook een gebiedje iets verder stroomafwaarts van Fort Sint-Filips. stay in grade-olie die mooi stabiel blijft van viscositeit, maar ook geen problemen heeft met -20 graden. Onze olie is zuiverder, met een 50 graden hoger vlampunt, waardoor de motorolie veel minder roet produceert en de motor minder smeerolie verbruikt.” Kwaliteit Als kleine oliemaatschappij kan Addinol nooit concurreren op prijs. “Daarom doe we dat op kwaliteit”, vertelt smeeroliespecialist Mike Vroege. “Onze olie is zuiverder en oxidatiebestendiger, wat voor minder verbruik en minder uitstoot zorgt. De motor gaat daardoor ook langer mee. Ook houdt de Addinol motorolie de motor mooi schoon.” “Wij staan op de Open Scheepvaartdagen in Antwerpen met een stand waar we laten zien wat we tegen die vervuiling door de motorolie kunnen doen. Daar kan iedereen het zelf komen bekijken en bespreken. Het lijken misschien reclamepraatjes, maar wij beweren niets dat we niet waar kunnen maken.” “Omdat Lubricoat geen log bedrijf is, zijn we heel flexibel. We staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor onze klanten klaar. We komen naar ze toe, nemen direct een oliemonster mee en we bespreken de olieanalyses. Als er dringend motorolie nodig is, komen wij dat brengen en pompen we dat direct in het schip. We hebben veel vissers schepen in onze klantenkring, die zijn vaak ook eigenaar van het schip. Bij rederijen ligt dat vaak anders, omdat zij contracten hebben met grote oliemaatschappijen. Zij zijn minder snel te overtuigen om een proef met Addinol te doen.” Filters Een schipper die wil overstappen op Addinol, wordt niet zomaar in het diepe gegooid. “We gaan samen kijken wat er nodig is”, vertelt Schenk. “Zo nodig adviseren wij een extra fijnfilter waardoor ook de standtijd van de motorolie verlengd wordt.” “Veel schippers stellen het op prijs dat we de olieanalyse met ze bespreken. Daarin bieden wij ook ondersteuning. De keuze voor Addinol is snel gemaakt als je kijkt naar de reeds behaalde resultaten.” www.addinol.nl Archeologisch onderzoek De Vlaamse Waterweg is verantwoordelijk voor het project. De vaarwegbeheerder werkt daarvoor nauw samen met het Havenbedrijf Antwerpen, dat ook mee financiert, en overlegt met de verschillende leidingbeheerders. Voor zone 2 (tegenover Total) is aannemer Herbosch-Kiere ingeschakeld, voor zone 4 (tegenover Covestro) de firma Hye. De planning verschilt voor beide zones. In zone 2 begonnen de voorbereidende activiteiten op 7 maart: archeologisch onderzoek, verwijderen van de begroeiing op de bestaande dijk en de aanleg van een tijdelijk fietspad. Half april starten de eigenlijke werkzaamheden aan de waterkeringsmuur. “In zone 4 beginnen we midden maart met de voorbereidende werken: een archeologisch onderzoek en het verwijderen van de begroeiing. De werken aan de dijk gaan in mei van start.” In beide zones zullen de werkzaamheden minstens anderhalf jaar duren.

STAND 554 De Binnenvaartkrant 27 OSD Antwerpen 20 13 maart 2018 OMRU SCHEEPSRAMEN OMRU scheepsramen voor de beroeps- en pleziervaart TVM EN LECOUR OP DE OPEN SCHEEPVAARTDAGEN IN ANTWERPEN Het beste zicht op service, kwaliteit en innovatie Omru Scheepsramen levert: • kwaliteitsramen die voldoen aan alle geldende normen; • standaard profi elen én geïsoleerde profi elen; • vaste ramen, schuiframen, buitenklap of binnenklap; • enkel glas, isolatieglas, noise reduction glas. Bezoek 23, 24 en 25 maart onze gezamenlijke stand op de Open Scheepvaartdagen in Antwerpen. Locatie: Waagnatie, Rijnkaai 150. Standnummer 209 In samenwerking met Offerte aanvragen? Kijk op www.omruscheepsramen.com/offerte Bij onze hoogwaardige aluminium scheepsramen krijgt u standaard de allerbeste service. Daar zorgen onze vakspecialisten voor. Zij begeleiden uw opdracht met veel aandacht en zorg. En informeren u van begin tot eind over de voortgang. Van Limburg Stirumstraat 250 | Postbus 130 | 7900 AC HOOGEVEEN +31 (0)528 29 27 50 binnenvaart@tvm.nl www.tvm.nl /scheepvaart Workboats Harbour Tugs Inland Shipping Yachts & Ferries - TG 100 SEALS FOR WATER LUBRICATED PROPELLER SHAFTS • Mechanical seal for 86 to 305mm propeller shafts • Manufactured for long wear life • Reduced maintenance costs • Elastomeric bellows accept axial/radial shaft movement • Unique emergency seal allows stand-alone operation • Wedge “lock” design • Hydraulically balanced to accommodate various drafts • Unlimited shelf life on elastomers Kelvinweg 12a . 6101 WT Echt 9 (afstand vanaf Maasbracht 2 km) T +31(0) 475 580 488 . E info@omruscheepsramen.com I www.omruscheepsramen.com Haventerrein 1 Postbus 9 Tel: +31 (0)227 513 613 1779 GS Den Oever 1777 ZG Hippolytushoef Fax: +31 (0)227 513 800 www.sandfirden.nl

Binnenvaartkrant