Views
1 year ago

2018-02

 • Text
 • Jaar
 • Januari
 • Onze
 • Binnenvaartkrant
 • Nieuwe
 • Haven
 • Binnenvaart
 • Schip
 • Voorraad
 • Schepen

De Binnenvaartkrant 4 16

De Binnenvaartkrant 4 16 januari 2018 R i v e r t r a n s p o r t Met ruim 25 jaar ervaring op het gebied van transport en vervoer over water zoeken wij, naast onze duwvaartrederij, schepen die kunnen bij dragen aan verdere optimalisering en uitbereiding van onze dienstverlening. Van de Graaf & Meeusen Rivertransport B.V. zoekt contact met schippers/eigenaren van schepen tussen 500-1.500 ton en/of schippers die het bezit van een dergelijk schip ambiëren. Wij zoeken een langdurige, actieve en constructieve samenwerking waarbij wij u een financieel sterke organisatie bieden die u steunt bij: • De exploitatie van uw schip en voor uw rekening waarbij daghuur alsmede dag vracht de opties zijn. • Beschikbaar stellen van kennis op diverse vlakken. U kunt daarbij denken aan technische- alsmede financiële ondersteuning. Voor de juiste personen met een passend schip behoort volledige financiering tot de mogelijkheden. Wilt u meer weten over de mogelijkheden? Neem contact op met: Stefan Vilters +31 (0) 1804871 20 / vilters@vdgm.nl of Hans van de Graaf graaf@vdgm.nl www.klimaatservice.nl post@klimaatservice.nl Nijverheidsstraat 31, Hardinxveld-Giessendam T.: (+31) 184 613911 Kommen Sie an Bord als KAPITÄN oder Steuermann auf der Flotte der Reederei Somtrans! Reederei Somtrans ist: Maaskade Bevrachters B.V. Maasboulevard 268 3331 ML Zwijndrecht www.maaskade.com Voor enkele schepen binnen onze vloot zijn wij op zoek naar ENTHOUSIASTE EN GEMOTIVEERDE KAPITEINS Vaargebied ARA, Rijn, Duitse kanalen en Eemsgebied. Voor sollicitatie kunt u contact opnemen met E. Swets edwin@maaskade.nl – 06 53 431 363 Eine Flotte von 30 modernen, gut gepflegten, ausschließlich eigenen Mega-Tankschiffen mit separater Wohnung und allem benötigten Komfort. Innerhalb des europäischen Binnenschiffahrtnetzwerkes transportieren wir minerale Ölprodukte und chemische Produkte. Wir bieten Ihnen Arbeitssicherheit, 100% Soziale Versicherung, Weiterbildungskurse ( Englisch, C-Zertifikat, ... ) und Aufstiegsmöglichkeiten für motivierte Mitarbeiter. System zu besprechen. Wir suchen motivierte Kapitäne und Steuermänner mit Rheinpatent bis Mannheim, Radarpatent und ADN-Zertifikat. Ein C-Zertifikat bietet einen Mehrwert. SOMTRANS NV Albertkanaalbaan 9 - B-2110 Wijnegem Tel: 0032(0) 3 355 16 88 www.somtrans.be Email: admin@somtrans.be AD_GER_KAP_130x188.indd 1 1/02/2016 15:36:30

De Binnenvaartkrant 5 16 januari 2018 Betere afstemming controlerende instanties in Rotterdamse haven “Geen parade van inspecteurs aan boord” De inspecterende instanties in het Rotterdamse havengebied stemmen hun activiteiten steeds meer af. Zo willen ze de controledruk voor scheepseigenaren verminderen. “We willen geen parade van inspecteurs aan boord”, aldus (rijks)havenmeester René de Vries. Hij maakte donderdag 11 januari de nautische jaarcijfers bekend. Schepen die Rotterdam aandoen hebben te maken met meer dan tien instanties: van de Zeehavenpolitie tot de Douane, van de Divisie Havenmeester Rotterdam tot de Inspectie Leefomgeving en Transport. Het afgelopen jaar zette de trend van efficiëntere inspecties door. De afgelopen vijf jaar daalde daardoor het aantal inspecties van 11.000 naar 8.433. In meer dan de helft van de keren ging het om binnenvaartschepen: 4.446. In 2017 zijn de Zeehavenpolitie en het Havenbedrijf gezamenlijk de pleziervaart gaan inspecteren. De Vries: “Als diensten stemmen we tegenwoordig elke ochtend af wat we die dag gaan doen. Een dagelijks belrondje voor samenwerking op operationeel niveau.” Meer schepen, minder ongelukken Het afgelopen jaar deden 29.646 zeeschepen de Rotterdamse haven aan. Dat waren er ruim 600 meer dan in 2016. Het aantal ongelukken daalde van 159 naar 129. Daarbij viel één ‘ernstig ongeluk’ te betreuren, meldde De Vries. Het ging om een incident met een binnenvaartschip dat stuurloos werd omdat het met zijn roer over een krib was gevaren. Volgens De Vries heeft de afname van het aantal kleine ongelukken te maken met de investeringen die het Havenbedrijf de laatste jaren heeft gedaan in de infrastructuur. “Dankzij de nieuwe boeienconfiguraties en aanlegpalen waren er aanzienlijk minder kleine paal-schip-botsingen en raakten minder duwbakken bij slecht weer op drift.” Ook het aantal waterverontreinigingen daalde significant: ligt het Europese steun voor Duisburgs LNG-project De haven van Duisburg, energiebedrijf RWE en de universiteit Duisburg-Essen krijgen 740.000 euro voor een gezamenlijk project rond LNG-infrastructuur. Dat geld is afkomstig uit het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling. De Maasvlakte. (foto Tekst & Toebehoren) al jaren rond de 200, vorig jaar waren het er 'maar' 151. Het Havenbedrijf is nog op zoek naar de verklaring daarvoor. De hoeveelheid gemorste liters bleef vrijwel gelijk in omvang. Dit werd voornamelijk veroorzaakt door een grote lekkage in de Botlekgebied: in juli barstte een leiding van Koole Terminals. Autonoom varen Het afgelopen jaar nam het Havenbedrijf voor het eerst deel aan een proef met autonoom varen. De Vries is er zeker van dat de haven daar mee te maken krijgt. Zijn divisie denkt nu al na over de gevolgen en vereiste aanpassingen van het verkeersbegeleidingssysteem. In 2018 gaat het Havenbedrijf verder deelnemen aan proeven om autonoom varen en vliegen ook structureel in te zetten voor de eigen bedrijfsvoering. “Het komt eraan. De snelheid is niet goed te voorspellen. Maar ik denk niet dat al binnen vier jaar onbemande zeeschepen Rotterdam zullen binnenvaren. Het is wel belangrijk dat we er klaar voor zijn als het zo ver is. Zo moeten we naar standaardisering voor de communicatie tussen wal en schip. Communicatie die ongetwijfeld digitaal zal verlopen.” Vanuit het project, dat deze maand van start gaat en een looptijd heeft van 29 maanden, wordt onder meer de ombouw wetenschappelijk begeleid van twee overslaginstallaties in de haven van diesel naar LNG. Daarnaast wordt een multimodale, mobiele tankinstallatie voor LNG gebouwd. Hiermee willen de projectpartners de kennis over toepassingsmogelijkheden van LNG als brandstof verder uitbouwen en tevens de basis leggen voor een meer duurzame mobiliteit in de regio. In totaal wordt 1,5 miljoen euro in het project geïnvesteerd. De Rotterdamse haven werkt aan meer transparante en een efficiëntere planning van diensten aan zeeschepen. Zoals beloodsing en het gebruik van terminals en bunkerdiensten. Dit leidt tot minder oponthoud en een kortere verblijfsduur in de haven. Hiervoor is PRONTO ontwikkeld. Deze applicatie wordt momenteel in een aantal pilots getest. Maersk, Shell, MSC, diverse terminals en nautisch dienstverleners doen eraan mee. De eerste resultaten zijn veelbelovend, vertelde De Vries: In de eerste pilots is een tijdwinst van 20 procent in de port calls gerealiseerd. PRONTO zal dit jaar verder uitgerold worden. Shiptracker Zo is sinds vorige week de module Shiptracker beschikbaar. Daarop zijn zeeschepen te volgen die onderweg zijn naar Rotterdam. Veel meer lading over Vlaamse vaarwegen Het goederentransport over de Vlaamse waterwegen bereikte in 2017 een absoluut record. Er werd ruim 72 miljoen ton per schip vervoerd. Dat is bijna 4,4 miljoen ton (6,5 procent) meer dan in 2016. Ook het containervervoer noteerde met 823.502 containers opnieuw een record. “Topcijfers”, vindt Ben Weyts, de Vlaamse minister van Mobiliteit. “Elke vracht die vervoerd wordt over het water, moet niet meer over de weg. Als de binnenvaart 6,5 procent groeit, dan betekent dat 175.815 vrachtwagens minder. En er is nóg veel plaats op de watersnelweg. Tegen 2030 moet de binnenvaart instaan voor 20 procent van al het goederenvervoer.” De website geeft informatie over de positie van het schip, de ligplaats die het zal innemen en de verwachte aankomsttijd. Op die manier kunnen loodsen, roeiers, slepers, agenten, leveranciers en bunkerbedrijven hun planning afstemmen. De aandacht van havenbedrijven voor de gevaren van cyber security is in de tweede helft enorm toegenomen. Dat had alles te maken met de cyberaanval met ransomware (NotPetya) die in de zomer wereldwijd bedrijven trof. Met name de impact die dat had op de twee APMT-containerterminals in Rotterdam. Die lagen bijna tien dagen stil. “Bedrijven zijn natuurlijk zelf verantwoordelijk voor hun beveiliging”, zei De Vries, die als (rijks-) havenmeester over de nautische veiligheid gaat en daarnaast ook Port Cyber Resilience Officer is. Zodoende is hij ook verantwoordelijk De groei deed zich over de hele breedte voor. Zo steeg het aantal containers met 11,5 procent. Ertsen (16,2 procent) en vaste brandstoffen (29,5 procent) kenden de sterkste stijging. Ook bouwmaterialen (6,5 procent), landbouwproducten (9 procent) en meststoffen (11 procent) namen toe. Groter marktaandeel “Dit is een belangrijk lichtpunt in de hele mobiliteitsdiscussie”, zegt Ben Weyts. “We zetten enorm in op de binnenvaart, want zo halen we vrachtwagens weg van de weg. Er is nog veel potentieel. We hebben in Vlaanderen meer dan 1.000 kilometer bevaarbare waterweg. 80 procent van al onze bedrijven ligt op maximaal 10 kilometer van zo’n waterweg.” voor het Port Cyber Programma FERM. Daarin werken het Havenbedrijf, de gemeente Rotterdam, de politie en Deltalinqs samen om de bewustwording en samenwerking op dit gebied te vergroten. Marifoon Daarnaast heeft het Havenbedrijf samen met denautische dienstverleners rondom het Nautisch Crisisteam een organisatiestructuur opgetuigd die ervoor moet zorgen dat de haven bereikbaar blijft als er een belangrijk ICTsysteem uitvalt. Bijvoorbeeld door een hack. Zo kunnen het Haven Coördinatie Centrum en de twee verkeerscentrales naar andere locaties uitwijken. De Vries: “Gelukkig kunnen we in zo’n situatie nog per marifoon met schepen communiceren. Die werkt immers internetonafhankelijk. Soms is het mooi als een techniek niet te modern is.” “Met De Vlaamse Waterweg nv voeren we nu al een paar jaar campagne om meer ondernemers naar het water te lokken. Deze recordcijfers tonen aan dat onze strategie vruchten afwerpt.” Vlaanderen wil het binnenvaartaandeel laten groeien naar 20 procent in 2030. “Het Vlaamse beleid is gericht op de verdere uitbouw van het waterwegennetwerk”, zegt Chris Danckaerts, gedelegeerd bestuurder van De Vlaamse Waterweg. “Met de aanleg van nieuwe kaaimuren, de verhoging van de bruggen op het Albertkanaal, de uitbouw van de Seine-Scheldeverbinding en de modernisering van het kanaal naar Charleroi wordt er ook de komende jaren sterk geïnvesteerd in de uitbouw van het waterwegennet.”

Binnenvaartkrant