Views
5 years ago

2017-25

 • Text
 • Schip
 • Binnenvaart
 • December
 • Schepen
 • Jaar
 • Binnenvaartkrant
 • Meter
 • Goede
 • Eerste
 • Twee

De Binnenvaartkrant 22 5

De Binnenvaartkrant 22 5 december 2017 Scheepswerf Talsma sleept grootste order ooit binnen RWG, CMA CGM en HTS starten Ruhr Express Rederij CMA CGM, containerterminal Rotterdam World Gateway en binnenvaartoperator HTS zijn samen de Ruhr Express begonnen. Na een korte proefperiode hebben ze besloten door te gaan met het nieuwe concept. De Ruhr Express, uitgevoerd door HTS, biedt twee keer per week een shuttleverbinding tussen diepzeeterminal RWG op Maasvlakte 2 en D3T in Duisburg. De veerboot is ontworpen door Conoship. DOOR MENNO BONNEMA Scheepswerf Talsma uit Franeker sleepte onlangs de grootste order uit haar geschiedenis binnen. Voor een Duitse reder mag de Friese werf een hypermoderne veerboot bouwen. Het schip, dat voor de Duitse Waddeneilanden Föhr en Amrum gaat varen, moet al begin 2019 klaar zijn. Het was flink feest op de werf van Talsma in Franeker toen bekend werd dat ze daar de order voor het bouwen van een nieuwe veercatamaran hadden binnengehaald. Voor het bedrijf aan het Van Harinxmakanaal is het de grootste opdracht in het bestaan van de werf. Met de order zijn ettelijke miljoenen gemoeid, maar naar goed gebruik in deze business wordt niet precies gemaakt hoe hoog het bedrag precies is. Wel bekend is dat de ontworpen catamaran 34,50 meter lang en 10 meter breed wordt en zo’n 250 passagiers moet gaan vervoeren. Projectengineer Fonger Talsma laat bij een bezoek aan de werf weten dat de opdracht samen met Conoship Internationaal uit Groningen is binnengehaald. Het schip is bestemd voor de Duitse rederij WDR. Die verzorgt verschillende veerdiensten tussen de vaste wal en Duitse Waddeneilanden. “Conoship heeft het ontwerp gemaakt en dankzij onze goede relaties met dit Groninger bedrijf zijn wij in beeld gekomen voor deze order.” Catamaran Het wordt voor Talsma de eerste veercatamaran die ze in deze soort bouwen. Op de vraag hoe ze de Duitse rederij hebben kunnen overtuigen om voor Talsma en Conoship te kiezen, volgt een langer verhaal. Talsma: “Dat had nog wel wat voeten in de aarde. We wisten dat we een behoorlijk gedurfd ontwerp hadden gemaakt. De kwaliteit van deze veerboot is dat hij bijzonder licht gaat worden door het gebruik van aluminium.” “Door te kiezen voor een catamaran, een specifieke romp en het geringe gewicht konden we ook voor een lichte motor gaan, die tóch voldoende vermogen zal gaan leveren (voor een snelheid van 18 knopen). Dit alles leidt tot een significant lager brandstofverbruik. Dat sprak de opdrachtgever erg aan.” Simulatie “Maar dat slikken ze niet zo maar voor zoete koek. Via een simulatiemodel van 1 op 8 hebben we bij een instituut in Wenen eerst moeten laten zien dat het ook werkte in de praktijk. Daar konden we allerlei proeven doen met bepaalde golfslag en ook voor het varen bij laag water.” Het concrete werk op de werf in Franeker zal in april van het volgend jaar beginnen. Talsma verwacht geen problemen bij het werven van voldoende personeel voor de klus. : “We hebben een vaste groep van zo’n zestig man die we tijdens piekmomenten vrij gemakkelijk kunnen verdubbelen met flexwerkers.” De dienst heeft bij RWG een semi-vast slot dat meebeweegt met de vensters van een aantal diepzeediensten van CMA CGM. “De connectie tussen de diepzeediensten van CMA CGM en de binnenvaart is daarmee gegarandeerd, wat een voordeel oplevert voor alle partijen in de logistieke keten”, aldus RWG in de bekendmaking. Betrouwbare afhandeling “Met deze punt-puntconstructie en de flexibiliteit in het vaarschema, heeft HTS een betrouwbare afhandeling gerealiseerd tussen RWG in Rotterdam en het Duitse achterland.” De opzet maakt grotere call sizes mogelijk. Dat is gunstig voor de efficiëntie van de binnenvaartafhandeling op de RWG-terminal. Met het gezamenlijk initiatief bieden RWG, CMA CGM en HTS een antwoord op de groter wordende pieken op diepzeeterminals als gevolg van de schaalvergroting bij de zeeschepen. Ayasofya in de vaart >> Vervolg van pagina 21 Chapeau voor Mustafa en de familie Kaya! “De Ayasofya is onze eerste nieuwbouw. We zijn er trots op.” Over de afbouw bij Dolderman: “Een waardevolle tijd. Een nieuw schip erbij betekent veel werk en meer bemanning. Niettemin hadden we ook plezier. In de uitvoering hebben we complexiteit vermeden; wat goed is moet je niet veranderen. We zijn ook loyaal aan Stetra. Otto Klohs ken ik reeds 25 jaar. Hetgeen RensenDriessen voor ons heeft gerealiseerd, daar zijn we heel tevreden mee, evenals met de Caterpillar 3512, de elektrische installatie, het Rugotechleidingwerk en de comfortabele woning die door Verveer is getimmerd.” RensenDriessen Shipbuilding Dit casco is gebouwd onder regie van Wim Driessen. Kijken naar de spiegel en plaatvoering maakt de klasse duidelijk. Geen zichtbaar slijpwerk, de afwerking is perfect. Dekken strak, laswerk als een streep! Het succes van dit type zit in de bouwconstructie, het gebruikte materiaal en de equipment. Met een groot draagvermogen en een lage kruiplijn is dit een onovertroffen vervanging voor enkelwandig. Driessen: “We zorgen dat casco’s zoveel mogelijk installatie-voorbereid naar afbouwlocaties in Nederland komen. Dat spaart tijd en verhoogt de kwaliteit. We bouwden reeds een groot aantal MoneyMakers. Dit model en de uitvoering is al jaren doorontwikkeld. Het type is maatvast en afbouwvriendelijk. Nieuwbouw wordt in overleg voorzien van de nieuwste techniek en toepassingen. Zoals een aanpassing aan het leidingwerk voor sneller laden en lossen.” Bij Scheepswerf ‘t Ambacht gaat het schip nog even droog voor een laatste controle. RensenDriessen Shipbuidling bouwt momenteel nog aan een aantal tankers en drogeladingschepen van verschillende afmetingen, die het in opdracht heeft verkregen. Samen met een vaste groep preferred suppliers, waarvan Dolderman er één is, levert het bedrijf de schepen in de loop van 2018 en 2019 aan zijn klanten op. Stetra Tankschiffahrt De Ayasofya heeft afmetingen waarmee ze in Ludwigshaven uit de voeten kunnen. Als je Otto Klohs van Stetra vraagt hoe lang hij Mustafa kent, is “een kleine dertig jaar” het antwoord. Er is wederzijds respect en vertrouwen. “Het zijn goede varenslieden. Een familie waarmee werken een plezier is”, aldus Klohs. Een behouden vaart Rensen-Driessen Shipbuilding B.V. heeft ontwerp, bouw en levering compleet schip mogen verzorgen voor Sahin Schiffsbezitz Wij wensen haar en de bemanning een behouden vaart. www.rensendriessen.com Rensen-Driessen Shipbuilding B.V. Scheepmakerij 150, 3331 MA Zwijndrecht T: +31(0)78 - 619 12 33 E: wim@rensendriessen.com

De Binnenvaartkrant 23 5 december 2017 Provincie onderzoekt opwaardering vaarweg Almelo-Coevorden DOOR JAN JOHAN TEN HAVE Is het zinvol, of zelfs noodzakelijk om de vaarverbinding Almelo- Coevorden geschikt te maken voor schepen met een laadvermogen tot 1.000 ton? Dat laat de provincie Overijssel de komende maanden onderzoeken. Deze maatschappelijke kostenbatenanalyse (MKBA) gaat over de opwaardering van Kanaal Almelo-De Haandrik en het Coevorderkanaal. Sinds 2016 is deze vaarverbinding bevaarbaar voor vrachtschepen tot 700 ton. De MKBA vindt plaats op basis van een onderzoek van Rekenkamer Oost-Nederland uit januari 2017. De Rekenkamer onderzocht de effecten van de inspanningen die de provincie Overijssel de voorgaande zeven jaar deed ten gunste van goederenvervoer over water. In het rapport De vaart erin houden doet de Rekenkamer enkele aanbevelingen over de vaarweg Almelo-Coevorden. Een van die aanbevelingen luidt: “Onderzoek of opwaardering tot duizend ton voldoende potentie heeft.” De onderzoekscommissie tekent hierbij wel aan dat het commitment van bedrijven om meer over water te gaan vervoeren vastgelegd moet worden, mocht een verdere opwaardering zinvol en realistisch blijken. Daarnaast adviseert De Rekenkamer de Provincie Overijssel om voor afstemming met de Provincie Drenthe en de gemeente Coevorden te zorgen als het gaat om impulsen voor het beter benutten van het kanaal. Onvoldoende onderbouwd Uit hetzelfde rapport kwam naar voren dat de inspanningen van de Provincie Overijssel tussen 2010 en 2015 om goederenvervoer over water te stimuleren niet hebben geleid tot concrete resultaten. In het kader van modal shift-beleid als speerpunt van mobiliteitsbeleid in Overijssel investeerde de provincie in het verschuiven van lading van de weg naar het water. Met dat oog werd het kanaal geschikt gemaakt voor schepen van 700 ton. Dat was daarvóór 600 ton. Het binnenvaartaandeel van lading in Overijssel daalde in die periode van 16 naar 12 procent terwijl dat van het wegtransport groeide van 81 naar 86 procent. Hoewel deze upgrade pas volledig werd afgerond in 2016 stelde het rapport: “Het is de vraag of er een groei zal plaatsvinden.” De upgrade naar 700 ton was volgens de Rekenkamer onvoldoende onderbouwd ten opzicht van de upgrade naar 1.000 ton: “Die variant was duurder, maar zou naar verwachting een grotere verschuiving van weg naar water hebben opgeleverd. Bovendien zou dit aansluiten op de capaciteit van het Drentse deel van de vaarverbinding.” Nautisch profiel Basis voor het onderzoek is het nautisch profiel van de vaarweg. Maatgevend voor schepen van 1.000 ton zijn de afmetingen van de dortmunder: 67 bij 8,20 meter. Dortmunders kunnen de 69 meter lange en 8,50 meter brede sluis van Aadorp en twee sluizen bij De Haandrik probleemloos passeren. Deze sluizen hoeven dus niet vergroot te worden. Het nautische profiel zet op een rij wat er wél nodig is, onder meer welke breedte en diepte, of en waar volstaan kan worden met eenrichtingsverkeer en welke aanpassin gen aan bruggen en oever beschoeiingen noodzakelijk zijn. Op basis hiervan maakt de provincie een inventarisatie van de benodigde infrastructurele aanpassingen en het prijskaartje dat daaraan hangt. Vaarweg Almelo-Coevorden Begeleidingsgroep Uitgangspunt van de MKBA is om de kosten en baten van de opwaardering van het kanaal in kaart te brengen. Uit het onderzoek kunnen meerdere realistische uitvoeringsvarianten naar voren komen. Alle varianten worden doorgerekend qua kostprijs en verwachte opbrengsten. Ook moet het onderzoek per variant een realistisch beeld geven van de bedrijven en verladers in de omgeving van het kanaal die in aanmerking komen én toezeggingen willen doen om hun goederenstromen daadwerkelijk geheel of gedeeltelijk via de vaarweg Almelo-Coevorden te laten vervoeren. Het is nog niet bekend wie de MKBA gaat uitvoeren. Gunning van deze opdracht vindt naar verwachting nog deze maand plaats. Er wordt een begeleidingsgroep in het leven geroepen. Hierin zijn naast de Provincie Overijssel, Port of Twente, evofenedex en BLN-Schuttevaer ook de Provincie Drenthe en de gemeenten Ommen, Hardenberg en Coevorden vertegenwoordigd. De provincie wil de onderzoeksresultaten medio 2018 beschikbaar hebben. De vaarweg Almelo-Coevorden bestaat uit Kanaal Almelo-De Haandrik en het Coevorderkanaal. Het zuidelijke deel van de vaarweg is geschikt voor schepen tot 700 ton en valt onder beheer van de provincie Overijssel. Het noordelijke deel is tussen de Haandrik en de spoorbrug van de Bentheimer Eisenbahn geschikt voor schepen met een laadvermogen van 1.000 ton. Vanaf de brug is de vaarweg alleen bevaarbaar voor (verlengde) spitsen, met een maximaal laadvermogen van 450 ton. Het onderzoek van de provincie richt zich op de gehele vaarweg tussen Almelo en Coevorden. ROC Vereniging: waardevol netwerk Het BVB voert al jaren het secretariaat voor de ROC Vereniging. Deze vereniging vertegenwoordigt een groot deel van de regionale overslagcentrales in Nederland. Via de ROC Vereniging komt het BVB in contact met overslagbedrijven, wat van toegevoegde waarde is voor het netwerk. De meeste overslagcentrales hebben een kade om de binnenvaart te ontvangen. De leden staan allemaal op www.rocnl.com. Het BVB ondersteunt het dagelijks bestuur met administratieve en organisatorische zaken. Zoals het organiseren van de jaarlijkse algemene ledenvergadering. Deze vond vorige week plaats bij een van de ROC-leden, Sagro. Na een bedrijfspresentatie en een bezoek aan het haventerrein van Sagro bij Nieuwdorp heeft het gezelschap middels een vaartuig van de Vlissingse Bootliedenwacht (VLB) een rondvaart door het havengebied van Vlissingen- Oost gemaakt. Een interessante tocht door een gebied in ontwikkeling. VOORTOUW Nieuws van het BVB www.bureauvoorlichtingbinnenvaart.nl De ROC Vereniging bezocht het haventerrein van Sagro bij Nieuwdorp. (foto BVB) Afsluitend werd de reguliere ALV gehouden, waar naast de vaste agenda actuele onderwerpen worden besproken waar leden in de praktijk tegenaan lopen. Na afloop konden leden onder het genot van een drankje verder praten. Het blijft immers ook een netwerkaangelegenheid. Smart Shipping Challenge 2017 Donderdag 30 november vond de Smart Shipping Challenge (SMASH!) plaats in Rotterdam met diverse live praktijkdemonstraties in de Rijnhaven, een congres in LantarenVenster en een informatiemarkt. Alles wat ontwikkeld en bedacht wordt om de scheepvaart slimmer, veiliger en duurzamer te maken, kwam deze dag aan bod. Met als doel van elkaar te leren en elkaar te motiveren. De Provincie Zuid-Holland had dit evenement benut om in LantarenVenster zelf een werksessie Goederenvervoer over water te organiseren. De provincie zet zich sinds 2016 via het programma Goederenvervoer over water in om de kansen die het provinciale waterwegennetwerk biedt zo goed mogelijk te benutten. Een van de doelstellingen van het programma is om meer goederen over water te vervoeren, als alternatieve oplossing voor de toenemende congestie op de weg. Na een werksessie eerder dit jaar waar deelnemers kansen hebben benoemd, wilde de provincie nu kijken wat er in de tussentijd gebeurd is, maar ook vooruit kijken naar volgend jaar. Wat is nodig voor de volgende stap? Waar staan we in juni 2018? Wat gaan we zien? Het BVB was zowel bij de voorgaande als bij deze werksessie aanwezig om mee te denken over logistieke kansen voor meer vervoer over water in Zuid-Holland. Quick scans Zuid-Holland Het BVB en evofenedex zijn op dit moment in de afrondende fase van de rapportage over een serie quick scans die uitgevoerd zijn in opdracht van de Provincie Zuid-Holland om de modal shiftkansen van verladers in de provincie te onderzoeken. Het BVB en evofendex hebben zo breed mogelijk gekeken om de overstap van vervoer over de weg naar het water te faciliteren. Na het opstellen van een longlist met bedrijven waarvoor goederenvervoer over water interessant kan zijn, is uiteindelijk bij elf bedrijven daadwerkelijk een quick scan uitgevoerd. De analyses wijzen uit dat een groot deel van de benaderde verladers kansen heeft om daadwerkelijk tot modal shift over te gaan. Kansen liggen in geconditioneerde goederen, bouwmaterialen en meer reguliere bulk- en containerstromen. De provincie gaat mede op basis van de onderzoeksresultaten aan de slag om bedrijven daadwerkelijk te bewegen tot modal shift over te gaan.

Binnenvaartkrant