Views
5 years ago

2017-25

 • Text
 • Schip
 • Binnenvaart
 • December
 • Schepen
 • Jaar
 • Binnenvaartkrant
 • Meter
 • Goede
 • Eerste
 • Twee

De Binnenvaartkrant 12 5

De Binnenvaartkrant 12 5 december 2017 Wij feliciteren Fam. Vanlooy van harte met mvs Cortina maritiem werkendam Classificeerbedrijf Clean BV DE BINNEN VAART KRANT

De Binnenvaartkrant 13 5 december 2017 Het doek valt voor Noordervaart DOOR NOUD VAN DER ZEE De Noor dervaart vervalt voor het scheepvaartverkeer. Het besluit van Rijkswaterstaat is op 21 november gepu bliceerd in de Staatscourant. In het besluit is aangegeven dat belanghebbenden nog beroep kunnen aantekenen. De Noordervaart is een doodlopend kanaal in Midden- Limburg dat in verbinding staat met de Zuid-Willemsvaart bij Nederweert. Het werd gegraven in de tijd dat de Fransen onder leiding van keizer Napoleon de baas waren in Nederland. Op 1 januari 1807 werd begonnen met het graven en drie jaar later was het kanaal klaar. Nooit voltooid De waterweg loopt van Nederweert tot Beringe en was onderdeel van een groter plan. Het was de bedoeling de Schelde, de Rijn en de Maas met elkaar te verbinden. Dit voornemen werd echter nooit voltooid doordat Nederland bang was het monopolie op de Maasen Rijnhandel te verliezen. Napoleon werd overtuigd de werkzaamheden stil te leggen. Niet de Maas bij Venlo, maar Beringe werd het eindstation van de Noordervaart, dat zodoende een doodlopend kanaal werd. De Noordervaart in de buurt van Beringe. (foto Noud van der Zee) Ondanks de niet voltooide graafwerkzaamheden had het 15 kilometer lange kanaal tal van jaren een functie als waterweg. Maar de Noordervaart verloor in de vorige eeuw veel van zijn aantrekkingskracht als vaarweg. Geringe diepgang Een van de oorzaken was de geringe diepgang. Omdat in die tijd het aantal schepen met kunstmest, veevoer en andere vrachten afnam, werd het kanaal alleen maar minder diep. Voorlichter Eric van Beerendonk verdedigt het besluit van Rijkswater staat: “Het scheepvaartverkeer op de Noordervaart was minimaal. Beroepsmatig ging het nog maar om een handvol schepen per jaar. Er was nog één bedrijf dat gebruik maakte van het kanaal.” “Ook is er nooit sprake geweest van recreatievaart. Het is een doodlopend kanaal zonder recreatieve bestemmingen op de oevers. "Sluis Hulsen en de Leveroyse brug werden nog bediend op afroep. Een schipper moest zich 24 uur van te voren melden om een tijdstip af te spreken voor een schutting en een brugdraaiing.” In het traject naar het besluit tot onttrekking heeft Rijkswaterstaat gesprekken gevoerd met bedrijven, scheepvaartondernemingen, Koninklijke BLN-Schuttevaer en ASV om hun belangen inzichtelijk te krijgen. Waterhuishouding Rijkswaterstaat stelt dat de vraag om de Noordervaart weer open te stellen voor de scheepvaart en zo een regionaal bedrijventerrein te ontsluiten zeer hoge investeringen vergt. Niemand zou zich met initiatieven hebben gemeld. Door het opheffen van de scheepvaartfunctie kan de Noordervaart een belangrijke rol gaan vervullen in de waterhuishouding van Noord- en Midden- Limburg en Brabant. Het kanaal is een schakel tussen de Maas en het achterliggende gebied. De waterdoorvoer kan worden vergroot. Door toenemende droge periodes is de vraag naar water in de Peelregio toegenomen. Om dit te realiseren draagt Rijkswaterstaat de waterweg in 2018 of het jaar daarna over aan het Waterschap Limburg. Vóór de overdracht plaatsvindt, voert Rijkswaterstaat nog herstelwerkzaamheden uit aan bruggen, damwanden en oevers. LIMBURG ONDERNEMERS UIT LIMBURG De maritieme trots van Zuidoost-Nederland! Wessem Port Services Group BV Buitenhavenweg 7 6171 DW Stein +31 46 4747777 www.wessem.com Brouwersstraat 17 NL-6051 AA Maasbracht www.linssenyachts.com Restaurant de Kolentip info@kolentip.nl . www.kolentip.nl 0475-559133 OMRU SCHEEPSRAMEN HET BESTE ZICHT OP SERVICE, KWALITEIT EN INNOVATIE www.omruscheepsramen.com Tel: 0475-465555 / 06-20650790 info@scheepswerfmaasbracht.nl www.scheepswerfmaasbracht.nl

Binnenvaartkrant