Views
3 years ago

2017-23

 • Text
 • November
 • Binnenvaart
 • Jaar
 • Schepen
 • Binnenvaartkrant
 • Goede
 • Nieuwe
 • Twee
 • Haven
 • Rijn

De Binnenvaartkrant 10 7

De Binnenvaartkrant 10 7 november 2017 “Nieuwenhuijsen Scheepsbouw” te Geertruidenberg is een dienstverlenend familiebedrijf in de binnenvaart en verzorgt alle voorkomende werkzaamheden aan schepen en andere drijvende objecten. Ter ondersteuning van ons team zijn wij op zoek naar een: Technisch magazijnbeheerder m/v (40 uur) In deze zelfstandige functie ben je verantwoordelijk voor de inkoop, inrichting geven aan het magazijn, uitgifte, verbetering, coördineren en leiden van het magazijn. DE FUNCTIE OMVAT O.A. · Inkoop en uitgifte van artikelen incl. registratie en voorraad beheer. · Uitgifte en registratie van gereedschap en materialen aan collega’s en derden. · Inname, controle en (indien nodig) reparatie van uitgegeven gereedschap. · Bestellen en klaarmaken van artikelen voor de werkvloer. · Bijhouden en documenteren van jaarlijkse veiligheid keuringen van materialen. · Documenteren technische gegevens van gereedschappen en machinerieën. · Registratie van derden en bezoekende bedrijven. · Continue monitoren, signaleren en verbeteren van processen en uitbreiding magazijn. WIJ BIEDEN: · Een fulltime, vaste aanstelling bij gebleken geschiktheid. · Een prettige, collegiale en informele werksfeer. · Een innovatief, degelijk en solide familiebedrijf. · Een marktconform salaris en een goede pensioenregeling. · Goede secundaire arbeidsvoorwaarden. · Opleidingsbudget. WIJ VRAGEN: · Je bent zelfstandig en hebt ervaring als magazijnbeheerder. · De voorkeur gaat sterk uit naar een kadidaat met technische (binnenvaart/scheepsbouw) affiniteit. · Je bent communicatief vaardig en neemt verantwoording. · Een servicegerichte en klantvriendelijke houding. · MBO werk- en denkniveau. · Uitstekende beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift. · Goede computervaardigheden (Word/Excel/Outlook). · Je bent leergierig, werkt nauwkeurig en bent stressbestendig. Jouw schriftelijke reactie, voorzien van CV, kun je binnen 21 dagen na het verschijnen van deze advertentie richten aan: Nieuwenhuijsen Scheepsbouw t.a.v. de heer Ron Nieuwenhuijsen, Rivierkade 1, 4931 AA Geertruidenberg. E-mail: ellen@nieuwenhuijsenscheepsbouw.nl Voor een beter beeld van ons bedrijf en wat wij doen, verwijzen wij je graag naar onze website www.nieuwenhuijsenscheepsbouw.nl “Nieuwenhuijsen Scheepsbouw” te Geertruidenberg is een dienstverlenend familiebedrijf in de binnenvaart en verzorgt alle voorkomende werkzaamheden aan schepen en andere drijvende objecten. Ter ondersteuning van ons team zijn wij op zoek naar een: Bankwerker / monteur scheepsreparatie (40 uur ) In deze zelfstandige functie bestaan je werkzaamheden voornamelijk uit het demonteren, monteren en afstellen van mechanische installaties voor voorstuwingswerktuigen, reparatie aan binnenvaartschepen en onderhoud aan de helling installatie. DE FUNCTIE OMVAT O.A. · Het demonteren en monteren van schroeven, schroefassen, lagers, afdichtingen en koelers. · Het uitlijnen van diverse onderdelen van voorstuwingswerktuigen waaronder roeren, schroefassen schroefaskokers, schroeven, pompen en motoren. · Reparaties aan roeren, stuurinrichtingen, ankerlieren, en andere dekwerktuigen. · Het onderhouden van de helling installatie en overige machinerie. · Het geven van technische aanwijzingen aan collega’s en het opleiden van leerling bankwerkers/monteurs. · Het bijhouden en rapporteren van de benodigde documentatie. WIJ BIEDEN: · Een fulltime, vaste aanstelling bij gebleken geschiktheid. · Een prettige, collegiale en informele werksfeer. · Een innovatief, degelijk en solide familiebedrijf. · Een marktconform salaris en een goede pensioenregeling. · Goede secundaire arbeidsvoorwaarden. · Opleidingsbudget. WIJ VRAGEN: · Je bent zelfstandig en hebt aantoonbare, relevante werkervaring in de scheepsbouw. · Een service gerichte instelling en goede communicatieve vaardigheden. · Je neemt verantwoording en begeleidt de leerling bankwerkers/monteurs. · Een collegiale en klantvriendelijke houding. · MBO technisch werk- en denkniveau. · Oplossingsgericht, flexibel en stressbestendig. · Goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift. · Kennis van onder andere de functie en eigenschappen van onderdelen en gereedschap incl. tekening lezen. Jouw schriftelijke reactie, voorzien van CV, kun je binnen 21 dagen na het verschijnen van deze advertentie richten aan: Nieuwenhuijsen Scheepsbouw t.a.v. de heer Ron Nieuwenhuijsen, Rivierkade 1, 4931 AA Geertruidenberg. E-mail: ellen@nieuwenhuijsenscheepsbouw.nl Voor een beter beeld van ons bedrijf en wat wij doen, verwijzen wij je graag naar onze website www.nieuwenhuijsenscheepsbouw.nl

De Binnenvaartkrant 11 7 november 2017 Onveilige Arnhemse Rijnkade moet worden aangepakt De Rijnkade in Arnhem moet op de schop. De kade is over een lengte van 1,2 kilometer afgekeurd omdat hij niet veilig is bij situaties met extreem hoog water. Het gaat dan om waterstanden die gemiddeld eens in de 1250 jaar voorkomen. De gemeente Arnhem en Waterschap Rijn en IJssel pakken de kade samen aan. Op woensdag 1 november ondertekenden ze daarvoor een intentieverklaring. Ze gaan in het project ook samenwerken met Rijkswaterstaat en de provincie Gelderland. Dit project is onderdeel van het Deltaplan Waterveiligheid. Dat begint met een subsidie van 1,5 miljoen euro om de beste maatregelen te onderzoeken. Ook de maatregelen om de kade tegen extreem hoog water te beveiligen, worden straks uit het voor het Deltaplan gereserveerde geld gefinancierd. Voor de gemeente Arnhem is de versterking van de waterkering een goed moment om meteen de Rijnkade aantrekkelijker te maken beter te verbinden met de binnenstad. De Arnhemse wethouders Gerrie Elfrink en Ine van Burgsteden, met in hun midden heemraad Frank Wissink van Waterschap Rijn en IJssel bij de ondertekening van de intentieverklaring. (foto Waterschap Rijn en IJssel) De gevaarlijke plekken zijn in kaart gebracht. Biologisch alternatief voor stookolie DOOR NOUD VAN DER ZEE InSciTe heeft een biologisch alternatief ontwikkeld voor stookolie en gasolie. Er wordt een proeffabriek gebouwd om aan te tonen dat de plantaardige olie, die Crude Lignin Oil (CLO) heet, op commerciële basis geproduceerd kan worden. InSciTe (Institute for Science and Technology) is een in 2015 gestart publiek-privaat partnerschap van DSM, de TU Eindhoven, Universiteit Maastricht en het Universitair Medisch Centrum Maastricht, met steun van de provincie Limburg. Het laboratorium is gevestigd op de Chemelot Campus Brightlands in Geleen. Strengere dijkennorm Sinds dit jaar geldt een nieuwe, strengere veiligheidsnorm voor dijken. De Rijnkade voldoet over een lengte van 1.200 meter niet aan die norm. Tussen de afgekeurde dijkvakken ligt een groene kade, ter hoogte van het provinciehuis, die wél al op orde is (zie het kaartje links). Het zal nog enkele jaren duren Lignine Het is de onderzoekers gelukt een biologische brandstof te maken van lignine. Lignine is een natuurlijke chemische stof die voorkomt in planten. Het zorgt voor de stevig heid van planten. De nieuwe plantaardige olie is milieuvriendelijker dan brandstoffen die nu worden gebruikt in de zeevaart. De onderzoekers werken aan een chemisch proces dat is ontwikkeld door de Technische Universiteit Eindhoven. Zij werken in hun zoektocht naar een biovariant van zware stookolie al een aantal jaren samen met een rederij en een bedrijf dat scheepsmotoren ontwerpt. Welke bedrijven dat zijn, geven ze niet prijs. voordat de eerste schop daadwerkelijk de grond in kan. 'Project Rijnkade' bevindt zich nog maar in de verkenningsfase. In deze fase worden de mogelijkheden bekeken. De ‘kansrijke oplossingsrichtingen’ werkt het waterschap vervolgens uit, waarna het in april 2018 met een voorkeursalternatief Alternatief “Lignine is een bijproduct van de productie van de tweede generatie bio-ethanol. Normaal gesproken wordt deze stof dan verbrand en in de bio-ethanolfabriek weer gebruikt als energiebron”, zegt Michael Boot, onderzoeker aan de Technische Universiteit Eindhoven. hij leidt het Lignin RICHESproject. “Maar als lignine wordt omgezet in olie en wordt gebruikt als altern atief voor de duurdere en veel meer vervuilende bunkerolie, levert dat naar schatting een verviervoudiging van de economische waarde van lignine op.” komt. Daarna volgt nog overleg met belanghebbenden. Waterschap Rijn en IJssel organiseert woensdagavond een informatiebijeenkomst voor bewoners en ondernemers aan de Rijnkade. Die is van 19.30 tot 22.00 uur in restaurant Geniet in de Weerd. Op zaterdag 18 november volgt om 10.00 uur een excursie vanaf de Nelson Mandelabrug. Brandstofmonsters Momenteel werkt InSciTe er aan om het raffinageproces zo in te stellen dat de efficiëntie verbeterd en de kosten lager worden. Voordat de CLO op de markt kan worden gebracht, zal de lignineolie verder worden getest en op grotere schaal worden geproduceerd door InSciTe. Daarvoor wordt een proeffabriek gebouwd in Geleen gebouwd. De kosten zijn naar schatting 5 tot 8 miljoen euro. De fabriek moet in 2018 draaien. De capaciteit wordt 160 liter per dag. Dat moet voldoende zijn voor tests en brandstofmonsters. Boot: “Om dit project te doen slagen, moeten we meer industriële partners bij het project betrekken, zodat we de volgende belangrijke stap kunnen zetten naar een duurzamer maritiem product.” Binnenvaartagenda 2018 is uit De nieuwe Binnenvaartagenda is uit. In de zomermaanden is er druk gewerkt aan het samenstellen ervan. De diverse binnenvaartorganisaties brengen deze uitgave elk jaar gezamenlijk uit en verspreiden deze onder hun leden, sponsors en relaties. Net als voorgaande jaren ligt de coördinatie en uitvoer volledig bij Studio DOD. Zij verzorgen de advertenties, de opmaak en het drukwerk. Sponsors van het BVB ontvangen ieder jaar een exemplaar, dat toegezonden wordt. U kunt de agenda half november in uw postbus vinden. VOORTOUW Nieuws van het BVB www.bureauvoorlichtingbinnenvaart.nl Aandacht vergroening binnenvaart Op zondag 5 november was om 19.00 uur een uitzending op NPO Radio 1 met als thema de vergroening in de binnenvaart. Voor dit item zijn de binnenvaartorganisaties benaderd voor informatie en audio en zijn er interviews in de sector gehouden. De reportages zijn met Rienk en Wouter Abrahamse van het ms Challenger en Martin Seine van het ms Hendrika. In de uitzending was Bart Kuipers, economisch geograaf van de Erasmus Universiteit, te gast om toelichting te geven en kwam D66-Tweede Kamerlid Matthijs Sienot aan het woord. Aanleiding was het regeerakkoord waarin sprake is van een Green Deal voor de verduurzaming van onder andere de binnenvaart. Het is nog onduidelijk of de sector op support en financiële steun kan rekenen. Kan de sector dit zelf betalen? Wat is er nodig? Dit en meer kwam aan de orde. Via https://www.nporadio1.nl/ gemist kunt u het programma terugluisteren. McPort Event Het EIC organiseert jaarlijks in samenwerking met bedrijven en mbo- en hbo-opleidingen het McPort Event. Dit jaar zal het event in het EIC-gebouw in Rozen burg plaatsvinden op 15 en 16 novem ber. Aan McPort doen circa 1.000 leerlingen van scholen uit de regio mee. Doel van het evenement is om leerlingen in de bovenbouw van het voortgezet onderwijs (vmbo/havo/vwo) de mogelijkheid te bieden om zich te oriënteren op beroepen en opleidingen in de Rotterdamse haven en industrie. Op school hebben de leerlingen ter voorbereiding op McPort een gastles bijgewoond van een van de gidsen van het EIC. Het BVB neemt namens de binnenvaart deel om een beroep in de sector in de kijker te spelen. Het Mc Port-programma bestaat uit verschillende activiteiten, zoals een beroepen-en-opleidingenmarkt, waar het BVB dus aan zal deelnemen. Maar er zijn ook verschillende doe-activiteiten en een Beroepen Challenge. Ook hier zal het BVB aan deelnemen. We hopen weer veel jongeren enthousiast te maken voor een beroep in de binnenvaart. Discovery Discovery is terug in de haven van Rotterdam. In dit seizoen wordt opnieuw een uniek kijkje gegeven achter de schermen van deze wereldhaven, waar maar liefst 90.000 mensen werken en jaarlijks zo’n 140.000 schepen binnenkomen. In de één uur durende afleveringen wordt gekeken hoe de meest uiteenlopende schepen en ladingen worden afgehandeld. Van traditionele bulkladingen erts tot en met het transport van de kolossale onderdelen van een windmolen. Diverse items over het reilen en zeilen aan boord komen aan bod. Zo hebben ze ook een item gemaakt aan boord van het ms Fixut Maris over hoe het is om op te groeien in de binnenvaart. De Haven Van Rotterdam is van 12 november tot en met 24 december elke zaondag om 21.00 uur te zien bij Discovery. Op youtube zijn diverse fragmenten te bekijken. Het item van de Fixut Maris is te zien via https://youtu.be/IvT4Yn4ePuc.

Binnenvaartkrant