Views
5 years ago

2017-17

 • Text
 • Schepen
 • Schip
 • Nieuwe
 • Onze
 • Augustus
 • Jaar
 • Binnenvaartkrant
 • Meter
 • Binnenvaart
 • Reich

De Binnenvaartkrant 16

De Binnenvaartkrant 16 15 augustus 2017 UW LEVERANCIER VOOR: O.A. FLENZEN, FITTINGEN, LASBOCHTEN, BUIZEN EN AFSLUITERS Van Utrechtweg 29 2921 LN Krimpen aan den IJssel Tel : 0180-551460 | Fax: 0180-518711 Email: verkoop@hilto.nl | www.hilto.nl Workinlux is een zakencentrum gespecialiseerd in de verhuur van ruimtes voor professionals. Ideaal gevestigd in Luxemburg en wel in het drielandengebied in het noorden van het land, waardoor de klanten op een effectieve manier internationaal zaken kunnen doen. WorkinLux: 19, Gruus-Strooss, L-9990 WEISWAMPACH, Luxemburg | +352.26.37.59.86 | hello@workinlux.com | www.work-in.eu Kohnen & Partners A Luxembourg specialized & dedicated team • Accounting for operational & financing/holding companies • Audit (Commissaire aux comptes) • Tax matters (Corporate/Personal Income Tax & VAT) • Trust services (domiciliation, directorship, company incorporation) • Training in accounting & Tax fields Samen met Kohnen & Partners verzorgen wij u bij opstart in het zakencentrum een zeer fi scaal vriendelijke oplossing.

De Binnenvaartkrant 17 15 augustus 2017 Beperking sluismaten Flevoland De provincie Flevoland beperkt de maximale schutlengte en -breedte van elf sluizen in de Noordoostpolder en Flevopolder. Deze wijziging moet de veiligheid waarborgen. DOOR EVERT BRUINEKOOL De provincie: “Hiermee worden de maximale schutlengtes in lijn gebracht met de geldende veiligheidsrichtlijnen. Op deze wijze wordt de veiligheid in de sluizen vergroot, de kans op aanvaarschades beperkt en het risico op stremming van het weg- en vaarverkeer verminderd.” Om de toegankelijkheid van Flevoland voor binnenvaartschepen zo goed mogelijk te maken, wil het college van Gedeputeerde Staten laten onderzoeken of er een zogeheten aanvaringsbeveiliging kan worden aangebracht in de Zuidersluis bij Almere, waardoor langere schepen dan nu in de plannen staan, geschut kunnen worden. Er zijn in het verleden meerdere gevaarlijke situaties geweest, meldt een woordvoerder van de Provincie Flevoland. “Dit heeft gelukkig nog niet geleid tot ongelukken, aangezien een sluis voor weken dicht gaat als er ongelukken gebeuren.” Open brug Eveneens is er een ontwerpbesluit vastgesteld inzake schutten met open brug: voor het binnenvaren van een buitensluis dient er een aanvaringsbeveiliging te zijn aangebracht. Het schutten met open brug vindt plaats buiten de bloktijden. De bloktijden zijn op werkdagen van 7.00 tot 9.00 uur en van 15.00 tot 19.00 uur, dit in verband met afwikkelen van verkeer en hulpdiensten. Vanwege de bereikbaarheid van de hulpdiensten wordt de Noordersluis niet meer geschut met een open brug. Schippers en bedrijven zijn ongerust vanwege de beperkingen. In de breedte varieert het van nul tot twintig centimeter. Qua lengte kan de beperking oplopen tot 2,70 meter. Voor de Flevopolder wordt de grootste sluis de Noordersluis, met nu als maximale maat 63,10 meter bij 8,20 meter. De brug blijft echter gesloten tijdens het schutten. In de Noordoostpolder wordt de Urkersluis beperkt tot 47 meter bij 6,70 meter, terwijl de brug alleen buiten bloktijden geopend mag worden. Per as De bereikbaarheid van de Noordoostpolder is beperkt voor schepen. Een woordvoerder van Van der Kamp B.V. die zand en grind levert aan de Betoncentrale in Emmeloord en tevens mede-eigenaar is, stelt: “Het aantal schepen dat bij de Betoncentrale in Emmeloord kan komen, is ontzettend Hybride reach stacker Op de Duisburg Intermodal Terminal (DIT) van Contargo is onlangs een hybride reach stacker in gebruik genomen van het merk Konecranes. Het is wereldwijd de tweede reach stacker van dit type. Ook de Contargo-terminal in Emmelsum krijgt binnenkort zo’n reach stacker, die tot 45 ton kan heffen, snel en stil werkt en minder brandstof verbruikt dan een soortgelijk model op diesel. Hij heeft naast een dieselmotor ook een elektrische generator en een elektrische motor. Onder meer de remenergie wordt opnieuw benut, wat het brandstofverbruik verlaagt en beter is het voor het milieu. DIT wil met de nieuwe aanwinst de CO 2 -emissie en kosten verlagen. Op de terminal in Duisburg kan 10.000 TEU worden opgeslagen. Voor de overslag van de containers staan vier containerkranen en zeven mobiele installaties ter beschikking. De terminal neemt diverse maatregelen om de CO 2 - uitstoot tegen 2020 met 10% omlaag te krijgen. Zo worden voor lege containers kleinere reach stackers ingezet, die minder brandstof verbruiken. De snelheid van alle voertuigen op de terminal is beperkt tot maximaal 21 km/uur om energie te besparen. Kraanmachinisten zijn opgeleid om energiezuinig te werken. Het kantoorgebouw is uitgerust met Ledverlichting en bewegingsmelders zodat nergens het licht onnodig blijft branden. De duur van de buitenverlichting wordt automatisch afgestemd op de weersomstandigheden. De Marieke vaart door de Zuidersluis bij Almere. beperkt. Het aantal kleine schepen neemt steeds verder af. Door deze regels gaat het er een keer van komen dat wij in tegenspraak met het landelijk beleid alles per as moeten gaan vervoeren.” Een schip is meestal circa 500 ton; dat zijn zestien vrachtwagens. Van der Kamp beraadt zich over de plannen van de Provincie Flevoland. BLN-Schuttevaer beraadt zich eveneens over de plannen en zal bezwaar gaan indienen, evenals de HISWA-vereniging, die opkomt voor de belangen van de bruine vloot en de recreatievaart. “Het blijft gewoon een feit dat er vaste maten schepen zijn, een afwijkende breedtemaat, net kleiner dan 8,20, 7,20 of 6,60 meter is ongebruikelijk. Er vallen dan scheepstypes buiten de boot en er is een aantal schepen van 65 meter lengte die ineens een probleem hebben”, stelt BLN-Schuttevaer. De Gerardus-Majella bijvoorbeeld, die al jaren zonder problemen door de Zuidersluis vaart, zou nu met haar 62,99 meter, negen centimeter te lang zou zijn. Zij mag hier bij invoering van de nieuwe regels pas weer passeren na realisatie van een aanvaringsbeveiliging. Jacco Wakker bouwde in het verleden de Deliver speciaal om woonarken te vervoeren uit de polder. Hij gebruikte hier de toenmalig geldende sluismaten voor. Het schip is 48,50 meter en mag niet meer door de sluis met de nieuwe Weil krijgt eigen binnenhaven vrijwel volledig in handen Eind dit jaar verkopen de Zwitserse Rijnhavens (SRH) hun aandeel in de haven van Weil aan de stad Weil am Rhein. Daarmee wordt de ontwikkeling van de haven in de toekomst vooral een territoriale bevoegdheid. De SRH hebben op dit moment 38, 09% van de aandelen in de haven van Weil. Door de verkoop wordt de stad Weil am Rhein voor ongeveer 90% aandeelhouder. De samenwerking met de Boven-Rijn-havens Basel en Mulhouse in het kader van Rhein- Ports wordt voortgezet en versterkt. Dat kan volgens de stad Weil en de SRH ook zonder direct aandeelhouderschap van de SRH. Een beunschip in de Urkersluis. (foto’s Evert Bruinekool) regels. De nieuwe schutlengten staan overzichtelijk per sluis in het volledige ontwerpbesluit op de website van de provincie Flevoland: www.flevoland.nl/Loket/Ter-inzage/ Ontwerpbesluiten-vaarwegen (Foto: Contargo/ Miguel Janeiro) (Foto: Havenbedrijf Weil am Rhein)

Binnenvaartkrant